Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%15
Açıklamalı-Notlu İdari Yargılama Usulü Kanunu Turan Yıldırım

Açıklamalı-Notlu İdari Yargılama Usulü Kanunu

Liste Fiyatı : 100,00TL
İndirimli Fiyat : 85,00TL
Kazancınız : 15,00TL
Havale/EFT ile : 83,30TL
9786257773300
598551
Açıklamalı-Notlu İdari Yargılama Usulü Kanunu
Açıklamalı-Notlu İdari Yargılama Usulü Kanunu
On İki Levha Yayınları
85.00

İdari yargılama usulünün kendine has özelliklerinin temeli olan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, yürürlüğe girdiği 1982 yılından beri birçok değişime uğramış, Kanunun hükümleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları neticesinde farklı yorumlanabilir niteliğe kavuşmuştur. Yine sonradan yürürlüğe giren diğer yasal düzenlemeler ve günümüz değişen koşulları da bu Kanun hükümlerinin farklı uygulanması gerekliliğine neden olmuştur. 2577 sayılı Kanunun hükümlerinin uygulanması ve yorumlanmasındaki farklılıklar yargı kararlarına yansımış ve doktrinde zaman zaman ele alınmıştır. Elinizdeki bu çalışma ise, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun geçirdiği bu değişimi madde madde ele almakta olup, Kanun hükümlerinin artık nasıl uygulanması gerektiğine; uygulamaya ilişkin seçilen örnek kararlara yer vermektedir. Elbette ki, madde madde yapılan bu değerlendirme, yeri geldikçe mesnet ilke ve kararları konu almaktadır. Yine, bu çalışmada, idari yargılama usulünü konu alan, idari yargı merciileri ve bu merciilerin görev, yetki alanlarını konu alan 2575 sayılı Danıştay Kanununa, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna, ilgili diğer yasal düzenlemelere yer verilmiş olup, çalışma öğrencilere ve uygulayıcılara yönelik olarak düzenlenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)
İÇİNDEKİLER
MADDE 1 - KAPSAM VE NİTELİK
MADDE 2 - İDARİ DAVA TÜRLERİ VE İDARİ YARGI YETKİSİNİN SINIRI
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 3 - İDARİ DAVALARIN AÇILMASI
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 4 - DİLEKÇELERİN VERİLECEĞİ YERLER
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 5 - AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 6 - DİLEKÇE ÜZERİNE UYGULANACAK İŞLEM
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 7 - DAVA AÇMA SÜRESİ
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 8 - SÜRELERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 9 - GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 10 - İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 11 - ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 12 - İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 13 - DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 14 - DİLEKÇELER ÜZERİNE İLK İNCELEME
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 15 - İLK İNCELEME ÜZERİNE VERİLECEK KARAR
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 16 - TEBLİGAT VE CEVAP VERME
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 17 DURUŞMA
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 18 - DURUŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 19 - DURUŞMALI İŞLERDE KARAR VERİLMESİ
MADDE 20 - DOSYALARIN İNCELENMESİ
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 20/A - İVEDİ YARGILAMA USULÜ
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 20/B - MERKEZİ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜ
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 21 - SONRADAN İBRAZ OLUNAN BELGELER
İLGİLİ KARAR
MADDE 22 - DAVALARIN KARARA BAĞLANMASI
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 23 - TUTANAKLAR
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 24 - KARARLARDA BULUNACAK HUSUSLAR
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 25 - KARARLARIN SAKLANMASI VE TEBLİĞİ
MADDE 26 - TARAFLARIN KİŞİLİK VEYA NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 27 - YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 28 - KARARLARIN SONUÇLARI
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 29 - AÇIKLAMA
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 30 - YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 31 - HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE VERGİ USUL KANUNUNUN UYGULANACAĞI HALLER
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 32 - İDARİ DAVALARDA GENEL YETKİ
İLGİLİ KARAR
MADDE 33 - KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ DAVALARDA YETKİ
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 34 - TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 35 - TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ
İLGİLİ KARAR
MADDE 36- TAM YARGI DAVALARINDA YETKİ
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 37 VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİ
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 38 - BAĞLANTILI DAVALAR
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 39 - BAĞLANTININ DANIŞTAYCA İNCELENMESİ
MADDE 40 - BAĞLANTININ BÖLGE İDARE MAHKEMESİNCE İNCELENMESİ
MADDE 41 - BAĞLANTININ MAHKEMELERCE KABUL EDİLMEMESİ
MADDE 42 - BAĞLANTILI DAVALARLA İLGİLİ DİĞER ESASLAR
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 43 - GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK HALLERİNDE YAPILACAK İŞLEM
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 44 - MERCİ TAYİNİ
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 45 - İSTİNAF
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 46 - TEMYİZ
İLGİLİ KARAR
MADDE 47 - TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR
MADDE 48 - TEMYİZ DİLEKÇESİ
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 49 - TEMYİZ İNCELEMESİ ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 50 - TEMYİZEN VERİLEN KARAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 51 - KANUN YARARINA TEMYİZ
MADDE 52 - TEMYİZ VE İSTİNAF İSTEMLERİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
İLGİLİ KARAR
MADDE 53 - YARGILAMANIN YENİLENMESİ
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 54 - KARARIN DÜZELTİLMESİ
MADDE 55 - YARGILAMANIN YENİLENMESİ USULÜ
MADDE 56 - DANIŞTAYDA ÇEKİNME VE RET
MADDE 57 - MAHKEMELERDE ÇEKİNME VE RET
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 58 - İDARİ DAVALARDA DELİLLERİN TESPİTİ
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 59 - YOL GİDERLERİ, TAZMİNAT VE GÜNDELİKLER
MADDE 60 - TEBLİĞ İŞLERİ VE ÜCRETLER
MADDE 61 - ÇALIŞMAYA ARA VERME
MADDE 62 - NÖBETÇİ MAHKEMELERİN GÖREVLERİ
İLGİLİ KARARLAR
MADDE 63 - KALDIRILAN HÜKÜMLER
EK MADDE 1
EK MADDE 2
İLGİLİ KARAR
KAYNAKÇA

 • Açıklama
  • İdari yargılama usulünün kendine has özelliklerinin temeli olan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, yürürlüğe girdiği 1982 yılından beri birçok değişime uğramış, Kanunun hükümleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları neticesinde farklı yorumlanabilir niteliğe kavuşmuştur. Yine sonradan yürürlüğe giren diğer yasal düzenlemeler ve günümüz değişen koşulları da bu Kanun hükümlerinin farklı uygulanması gerekliliğine neden olmuştur. 2577 sayılı Kanunun hükümlerinin uygulanması ve yorumlanmasındaki farklılıklar yargı kararlarına yansımış ve doktrinde zaman zaman ele alınmıştır. Elinizdeki bu çalışma ise, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun geçirdiği bu değişimi madde madde ele almakta olup, Kanun hükümlerinin artık nasıl uygulanması gerektiğine; uygulamaya ilişkin seçilen örnek kararlara yer vermektedir. Elbette ki, madde madde yapılan bu değerlendirme, yeri geldikçe mesnet ilke ve kararları konu almaktadır. Yine, bu çalışmada, idari yargılama usulünü konu alan, idari yargı merciileri ve bu merciilerin görev, yetki alanlarını konu alan 2575 sayılı Danıştay Kanununa, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna, ilgili diğer yasal düzenlemelere yer verilmiş olup, çalışma öğrencilere ve uygulayıcılara yönelik olarak düzenlenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)
   İÇİNDEKİLER
   MADDE 1 - KAPSAM VE NİTELİK
   MADDE 2 - İDARİ DAVA TÜRLERİ VE İDARİ YARGI YETKİSİNİN SINIRI
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 3 - İDARİ DAVALARIN AÇILMASI
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 4 - DİLEKÇELERİN VERİLECEĞİ YERLER
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 5 - AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 6 - DİLEKÇE ÜZERİNE UYGULANACAK İŞLEM
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 7 - DAVA AÇMA SÜRESİ
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 8 - SÜRELERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 9 - GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 10 - İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 11 - ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 12 - İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 13 - DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 14 - DİLEKÇELER ÜZERİNE İLK İNCELEME
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 15 - İLK İNCELEME ÜZERİNE VERİLECEK KARAR
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 16 - TEBLİGAT VE CEVAP VERME
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 17 DURUŞMA
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 18 - DURUŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 19 - DURUŞMALI İŞLERDE KARAR VERİLMESİ
   MADDE 20 - DOSYALARIN İNCELENMESİ
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 20/A - İVEDİ YARGILAMA USULÜ
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 20/B - MERKEZİ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜ
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 21 - SONRADAN İBRAZ OLUNAN BELGELER
   İLGİLİ KARAR
   MADDE 22 - DAVALARIN KARARA BAĞLANMASI
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 23 - TUTANAKLAR
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 24 - KARARLARDA BULUNACAK HUSUSLAR
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 25 - KARARLARIN SAKLANMASI VE TEBLİĞİ
   MADDE 26 - TARAFLARIN KİŞİLİK VEYA NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 27 - YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 28 - KARARLARIN SONUÇLARI
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 29 - AÇIKLAMA
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 30 - YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 31 - HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE VERGİ USUL KANUNUNUN UYGULANACAĞI HALLER
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 32 - İDARİ DAVALARDA GENEL YETKİ
   İLGİLİ KARAR
   MADDE 33 - KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ DAVALARDA YETKİ
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 34 - TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 35 - TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ
   İLGİLİ KARAR
   MADDE 36- TAM YARGI DAVALARINDA YETKİ
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 37 VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİ
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 38 - BAĞLANTILI DAVALAR
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 39 - BAĞLANTININ DANIŞTAYCA İNCELENMESİ
   MADDE 40 - BAĞLANTININ BÖLGE İDARE MAHKEMESİNCE İNCELENMESİ
   MADDE 41 - BAĞLANTININ MAHKEMELERCE KABUL EDİLMEMESİ
   MADDE 42 - BAĞLANTILI DAVALARLA İLGİLİ DİĞER ESASLAR
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 43 - GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK HALLERİNDE YAPILACAK İŞLEM
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 44 - MERCİ TAYİNİ
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 45 - İSTİNAF
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 46 - TEMYİZ
   İLGİLİ KARAR
   MADDE 47 - TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR
   MADDE 48 - TEMYİZ DİLEKÇESİ
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 49 - TEMYİZ İNCELEMESİ ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 50 - TEMYİZEN VERİLEN KARAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 51 - KANUN YARARINA TEMYİZ
   MADDE 52 - TEMYİZ VE İSTİNAF İSTEMLERİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
   İLGİLİ KARAR
   MADDE 53 - YARGILAMANIN YENİLENMESİ
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 54 - KARARIN DÜZELTİLMESİ
   MADDE 55 - YARGILAMANIN YENİLENMESİ USULÜ
   MADDE 56 - DANIŞTAYDA ÇEKİNME VE RET
   MADDE 57 - MAHKEMELERDE ÇEKİNME VE RET
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 58 - İDARİ DAVALARDA DELİLLERİN TESPİTİ
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 59 - YOL GİDERLERİ, TAZMİNAT VE GÜNDELİKLER
   MADDE 60 - TEBLİĞ İŞLERİ VE ÜCRETLER
   MADDE 61 - ÇALIŞMAYA ARA VERME
   MADDE 62 - NÖBETÇİ MAHKEMELERİN GÖREVLERİ
   İLGİLİ KARARLAR
   MADDE 63 - KALDIRILAN HÜKÜMLER
   EK MADDE 1
   EK MADDE 2
   İLGİLİ KARAR
   KAYNAKÇA

   Stok Kodu
   :
   9786257773300
   Boyut
   :
   13,5 x 19,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   784
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2020 Ekim
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   43,73   
   87,47   
   3
   29,44   
   88,32   
   4
   22,29   
   89,17   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   43,78   
   87,55   
   3
   29,47   
   88,40   
   4
   22,31   
   89,25   
   5
   17,94   
   89,68   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   43,78   
   87,55   
   3
   29,47   
   88,40   
   4
   22,31   
   89,25   
   5
   17,94   
   89,68   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   43,78   
   87,55   
   3
   29,47   
   88,40   
   4
   22,31   
   89,25   
   5
   17,94   
   89,68   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   43,78   
   87,55   
   3
   29,47   
   88,40   
   4
   22,31   
   89,25   
   5
   17,94   
   89,68   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   43,78   
   87,55   
   3
   29,47   
   88,40   
   4
   22,31   
   89,25   
   5
   17,94   
   89,68   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   85,00   
   85,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat