Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
9786259968247
602281
AVUKATIN ÖZ‐EL KİTABI (AİLE DAVALARI REHBERİ)
AVUKATIN ÖZ‐EL KİTABI (AİLE DAVALARI REHBERİ)
600.00

İÇİNDEKİLER

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ (Av. Ayça ÖZDOĞAN)

NİŞANLANMA, NİŞANLANMANIN BOZULMASI VE SONUÇLARI (Av. Begüm GÜREL)

Giriş

 1. Nişanlanma Kavramı
 2. Genel Olarak
 3. Nişanlanmanın Amacı
 4. Nişanlanmanın Hukuki Niteliği
 5. Nişanlanmaya Uygulanacak Olan Hükümler
 6. Nişanlanmanın Kurucu Unsurları

5.1. Karşılıklı Evlenme Vaadi

5.2. Nişanlanacak Kişilerin Ayrı Cinsiyetten Olmaları

 1. Nişanlanmanın Şartları

6.1. Şekil Şartı

6.2. Maddi (Geçerlilik) Şartı

6.2.1. Nişanlanma İradesi

6.2.2. Nişanlanma Ehliyeti

 1. Nişanlanma Engelleri

7.1. Nişanlanma İmkansız Olmamalıdır

7.2.. Nişanlanacaklar Arasında Kesin ve Mutlak Bir Nişanlanma Engeli Bulunmamalı

7.2.1. Kesin ve Mutlak Olan Nişanlanma Engelleri

7.2.2. Kesin ve Mutlak Olmayan Nişanlanma Engelleri

 1. Nişanlanan Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Nişanlanmadan Doğan Yükümlülükler

8.1.1. Evlenme Yükümlülüğü

8.1.2. Sadakat Yükümlülüğü

8.1.3. Yardımlaşma ve Dayanışma Yükümlülüğü

 1. Nişanlanmadan Doğan Haklar

9.1. Tanıklıktan Kaçınma Hakkı

9.2. Hâkimlikten Kaçınma Hakkı

9.3. Haksız Fiil Failinden Maddi Tazminat İsteme Hakkı

9.4. Haksız Fiil Failinden Manevi Tazminat İsteme Hakkı

9.5. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma Hakkı

 1. Nişanlanmanın Sona Ermesi
 2. Nişanlanmanın Bozulması ve Sonuçları
 3. Nişanlanmanın Bozulması
 4. Nişanlanmanın Bozulması Sonuçları

2.1. Maddi Tazminat

2.2. Manevi Tazminat

 • Hediyelerin İadesi

Sonuç

EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ
(Av. Derya İÇÖZ DEMİREL)

 1. Evlenme Ehliyeti
 2. Evlenme Yaşı
 3. Olağan Evlenme Yaşı
 4. Olağanüstü Evlenme Yaşı
 5. Olağanüstü Durum ve Pek Önemli Bir Sebebin Bulunması
 6. On Altı Yaşın Doldurulmuş Olması
 7. Olanak Bulunması Halinde Yasal Temsilcinin Dinlenilmesi
 8. Hakimin İzin Vermesi
 9. Ayırt Etme Gücü
 10. Yasal Temsilcinin İzni
 11. Mahkemeye Başvurma
 12. Evlenme Engelleri
 1. Kesin Evlenme Engelleri
 2. Hısımlık
 3. Kan Hısımlığı
 4. Kayın Hısımlığı
 5. Evlatlık İlişkisi
 6. Mevcut Evlilik
 7. Akıl Hastalığı
 8. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri
 9. Kadın İçin Bekleme Süresi
 10. Bulaşıcı Hastalıklar
 11. Evlenmeye İtiraz
 12. Dilekçe Örnekleri

EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ
(Av. Dr. Zülfikar ÖZKAN)

Giriş

I.. Resmi Memura Başvurma

 1. Resmi Memur Kimdir?

III. Evlenme Engelleri

 1. Evlenmenin Yokluğu Halleri
 2. Evlenmenin Reddi
 3. Evlenmenin Reddine İtiraz

VII. Evlilik Başvurusu Reddedilen Kişi Nasıl İtiraz Edebilir?

VIII. Evlenme Töreni

 1. Evlenme Başvurularına Yeni Düzenleme

BATIL OLAN EVLENMELER, EŞLERİN DAVA HAKKI, BUTLAN VE SONUÇLARI
(Z. Zerrin TOGAY, Emekli Ankara Aile Mahkemesi Hakimi)

Evliliğin Yokluğu

Kavram

1- Evlenmenin Yokluğunun Sebepleri

A- Aynı Cinsten Kişiler Arasında Yapılması

B- Evlendirme Memuru Bulunmadan Yapılması

C- Evlenmenin Tarafların Hazır Bulunmadan Yapılması

2- Evlenmenin Yokluğunun Sonuçları

A- Evlenme Kendiliğinden Hükümsüzdür

B- Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası Açılabilir

C- Boşanma Davası Açmaya Olanak Vermez

D- Kayıt Varsa Düzeltilmesi Dava Edilebilir

E- Uzun Süre Geçmesi Yokluğu Ortadan Kaldırmaz

Evlenmenin Butlanı – Batıl Evlenmeler

 • Mutlak Butlan

1-. Evlenme Sırasında Evli Bulunma

2-. Evlenme Sırasında Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk

3-. Evlenmeye Engel Olacak Derecede Akıl Hastalığı

4-. Evlenmeye Engel Olacak Derecede Hısımlık

5-. Olağan Dışı Evlenme Yaşının Altında Yapılan Evlilikler

B- Nisbi Butlan

1- Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk

2- İrade Sakatlığı

3- Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması

C- Karşılaştırma

1- Kendi İçinde Karşılaştırma

2- Sözleşmelerin Butlanı ile Karşılaştırma

3- Boşanma ile Karşılaştırma

D- Butlanı Gerektirmeyen Sebepler

1- Bekleme Süresine Uymama

2- Şekil Kurallarına Uymama

E- Butlan Kararının Sonuçları

1- Çocuklar Yönünden

2- Eşler Yönünden

F- Butlan Davasında Taraf Teşkili

1- Mutlak Butlanda Taraf Teşkili

2- Nisbi Butlan Davasında Taraf Teşkili

G- Butlan Davasında Yargılama Usulü

1- Yargılama Usulü

2- Süre

H- Muvazaalı Evlilik

BOŞANMA SEBEPLERİ, DAVA VE KARAR
(Hâkim Erol KARAASLAN)

 1. Genel Olarak
 2. Zina Hukuki Sebebine Dayalı Boşanma
 3. Yasal Dayanak
 4. Açıklama

III. Hayata Kast, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Hukuki Sebebine Dayalı Boşanma

 1. Yasal Dayanak
 2. Açıklama

2.1. Genel Olarak

2.2. Hayata Kast Hukuki Sebebine Dayalı Boşanma

2.3. Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Hukuki Sebebine Dayalı Boşanma

 1. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Hukuki Sebebine Dayalı Boşanma
 2. Yasal Dayanak
 3. Açıklama

2.1. Genel Olarak

2.2. Küçük Düşürücü Suç İşleme Sebebiyle Boşanma

2.2.1. Küçük Düşürücü Suç

2.2.2. Kast

2.2.3. Suçun İşlenme Zamanı

2.2.4. Çekilmezlik

2.3. Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma

2.3.1. Haysiyetsiz Hayat

2.3.2. Süreklilik

2.3.3. Çekilmezlik

V.. Terk Hukuki Sebebine Dayalı Boşanma

 1. Yasal Dayanak
 2. Açıklama

2.1. Genel Olarak

2.2. Terk

2.3. Terk Kastı

2.4. Terk Hukuka Uygun Olmamalıdır

2.5. Süre

2.5.1. Fiili Ayrılık Süresi

2.5.2. Ortak Konuta Dönme Süresi

2.6. Davet Edilen Konutun Hazır Olması

2.7. İhtar

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ (Av. Ayça ÖZDOĞAN)

   NİŞANLANMA, NİŞANLANMANIN BOZULMASI VE SONUÇLARI (Av. Begüm GÜREL)

   Giriş

   1. Nişanlanma Kavramı
   2. Genel Olarak
   3. Nişanlanmanın Amacı
   4. Nişanlanmanın Hukuki Niteliği
   5. Nişanlanmaya Uygulanacak Olan Hükümler
   6. Nişanlanmanın Kurucu Unsurları

   5.1. Karşılıklı Evlenme Vaadi

   5.2. Nişanlanacak Kişilerin Ayrı Cinsiyetten Olmaları

   1. Nişanlanmanın Şartları

   6.1. Şekil Şartı

   6.2. Maddi (Geçerlilik) Şartı

   6.2.1. Nişanlanma İradesi

   6.2.2. Nişanlanma Ehliyeti

   1. Nişanlanma Engelleri

   7.1. Nişanlanma İmkansız Olmamalıdır

   7.2.. Nişanlanacaklar Arasında Kesin ve Mutlak Bir Nişanlanma Engeli Bulunmamalı

   7.2.1. Kesin ve Mutlak Olan Nişanlanma Engelleri

   7.2.2. Kesin ve Mutlak Olmayan Nişanlanma Engelleri

   1. Nişanlanan Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

   8.1. Nişanlanmadan Doğan Yükümlülükler

   8.1.1. Evlenme Yükümlülüğü

   8.1.2. Sadakat Yükümlülüğü

   8.1.3. Yardımlaşma ve Dayanışma Yükümlülüğü

   1. Nişanlanmadan Doğan Haklar

   9.1. Tanıklıktan Kaçınma Hakkı

   9.2. Hâkimlikten Kaçınma Hakkı

   9.3. Haksız Fiil Failinden Maddi Tazminat İsteme Hakkı

   9.4. Haksız Fiil Failinden Manevi Tazminat İsteme Hakkı

   9.5. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma Hakkı

   1. Nişanlanmanın Sona Ermesi
   2. Nişanlanmanın Bozulması ve Sonuçları
   3. Nişanlanmanın Bozulması
   4. Nişanlanmanın Bozulması Sonuçları

   2.1. Maddi Tazminat

   2.2. Manevi Tazminat

   • Hediyelerin İadesi

   Sonuç

   EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ
   (Av. Derya İÇÖZ DEMİREL)

   1. Evlenme Ehliyeti
   2. Evlenme Yaşı
   3. Olağan Evlenme Yaşı
   4. Olağanüstü Evlenme Yaşı
   5. Olağanüstü Durum ve Pek Önemli Bir Sebebin Bulunması
   6. On Altı Yaşın Doldurulmuş Olması
   7. Olanak Bulunması Halinde Yasal Temsilcinin Dinlenilmesi
   8. Hakimin İzin Vermesi
   9. Ayırt Etme Gücü
   10. Yasal Temsilcinin İzni
   11. Mahkemeye Başvurma
   12. Evlenme Engelleri
   1. Kesin Evlenme Engelleri
   2. Hısımlık
   3. Kan Hısımlığı
   4. Kayın Hısımlığı
   5. Evlatlık İlişkisi
   6. Mevcut Evlilik
   7. Akıl Hastalığı
   8. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri
   9. Kadın İçin Bekleme Süresi
   10. Bulaşıcı Hastalıklar
   11. Evlenmeye İtiraz
   12. Dilekçe Örnekleri

   EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ
   (Av. Dr. Zülfikar ÖZKAN)

   Giriş

   I.. Resmi Memura Başvurma

   1. Resmi Memur Kimdir?

   III. Evlenme Engelleri

   1. Evlenmenin Yokluğu Halleri
   2. Evlenmenin Reddi
   3. Evlenmenin Reddine İtiraz

   VII. Evlilik Başvurusu Reddedilen Kişi Nasıl İtiraz Edebilir?

   VIII. Evlenme Töreni

   1. Evlenme Başvurularına Yeni Düzenleme

   BATIL OLAN EVLENMELER, EŞLERİN DAVA HAKKI, BUTLAN VE SONUÇLARI
   (Z. Zerrin TOGAY, Emekli Ankara Aile Mahkemesi Hakimi)

   Evliliğin Yokluğu

   Kavram

   1- Evlenmenin Yokluğunun Sebepleri

   A- Aynı Cinsten Kişiler Arasında Yapılması

   B- Evlendirme Memuru Bulunmadan Yapılması

   C- Evlenmenin Tarafların Hazır Bulunmadan Yapılması

   2- Evlenmenin Yokluğunun Sonuçları

   A- Evlenme Kendiliğinden Hükümsüzdür

   B- Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası Açılabilir

   C- Boşanma Davası Açmaya Olanak Vermez

   D- Kayıt Varsa Düzeltilmesi Dava Edilebilir

   E- Uzun Süre Geçmesi Yokluğu Ortadan Kaldırmaz

   Evlenmenin Butlanı – Batıl Evlenmeler

   • Mutlak Butlan

   1-. Evlenme Sırasında Evli Bulunma

   2-. Evlenme Sırasında Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk

   3-. Evlenmeye Engel Olacak Derecede Akıl Hastalığı

   4-. Evlenmeye Engel Olacak Derecede Hısımlık

   5-. Olağan Dışı Evlenme Yaşının Altında Yapılan Evlilikler

   B- Nisbi Butlan

   1- Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk

   2- İrade Sakatlığı

   3- Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması

   C- Karşılaştırma

   1- Kendi İçinde Karşılaştırma

   2- Sözleşmelerin Butlanı ile Karşılaştırma

   3- Boşanma ile Karşılaştırma

   D- Butlanı Gerektirmeyen Sebepler

   1- Bekleme Süresine Uymama

   2- Şekil Kurallarına Uymama

   E- Butlan Kararının Sonuçları

   1- Çocuklar Yönünden

   2- Eşler Yönünden

   F- Butlan Davasında Taraf Teşkili

   1- Mutlak Butlanda Taraf Teşkili

   2- Nisbi Butlan Davasında Taraf Teşkili

   G- Butlan Davasında Yargılama Usulü

   1- Yargılama Usulü

   2- Süre

   H- Muvazaalı Evlilik

   BOŞANMA SEBEPLERİ, DAVA VE KARAR
   (Hâkim Erol KARAASLAN)

   1. Genel Olarak
   2. Zina Hukuki Sebebine Dayalı Boşanma
   3. Yasal Dayanak
   4. Açıklama

   III. Hayata Kast, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Hukuki Sebebine Dayalı Boşanma

   1. Yasal Dayanak
   2. Açıklama

   2.1. Genel Olarak

   2.2. Hayata Kast Hukuki Sebebine Dayalı Boşanma

   2.3. Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Hukuki Sebebine Dayalı Boşanma

   1. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Hukuki Sebebine Dayalı Boşanma
   2. Yasal Dayanak
   3. Açıklama

   2.1. Genel Olarak

   2.2. Küçük Düşürücü Suç İşleme Sebebiyle Boşanma

   2.2.1. Küçük Düşürücü Suç

   2.2.2. Kast

   2.2.3. Suçun İşlenme Zamanı

   2.2.4. Çekilmezlik

   2.3. Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma

   2.3.1. Haysiyetsiz Hayat

   2.3.2. Süreklilik

   2.3.3. Çekilmezlik

   V.. Terk Hukuki Sebebine Dayalı Boşanma

   1. Yasal Dayanak
   2. Açıklama

   2.1. Genel Olarak

   2.2. Terk

   2.3. Terk Kastı

   2.4. Terk Hukuka Uygun Olmamalıdır

   2.5. Süre

   2.5.1. Fiili Ayrılık Süresi

   2.5.2. Ortak Konuta Dönme Süresi

   2.6. Davet Edilen Konutun Hazır Olması

   2.7. İhtar

   Stok Kodu
   :
   9786259968247
   Boyut
   :
   13,5*21
   Sayfa Sayısı
   :
   894
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   EYLÜL 2023
   Kapak Türü
   :
   CİLTLİ
   Kağıt Türü
   :
   I. HAMUR
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   600,00   
   600,00   
   2
   315,60   
   631,20   
   3
   212,60   
   637,80   
   4
   161,40   
   645,60   
   5
   130,20   
   651,00   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   600,00   
   600,00   
   2
   309,00   
   618,00   
   3
   208,00   
   624,00   
   4
   157,50   
   630,00   
   5
   126,60   
   633,00   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   600,00   
   600,00   
   2
   309,00   
   618,00   
   3
   208,00   
   624,00   
   4
   157,50   
   630,00   
   5
   126,60   
   633,00   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   600,00   
   600,00   
   2
   309,00   
   618,00   
   3
   208,00   
   624,00   
   4
   157,50   
   630,00   
   5
   126,60   
   633,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   600,00   
   600,00   
   2
   309,00   
   618,00   
   3
   208,00   
   624,00   
   4
   157,50   
   630,00   
   5
   126,60   
   633,00   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   600,00   
   600,00   
   2
   309,00   
   618,00   
   3
   208,00   
   624,00   
   4
   157,50   
   630,00   
   5
   126,60   
   633,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   600,00   
   600,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat