Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
9786258128796
602237
AVUKATIN ÖZ‐EL KİTABI (İŞ DAVALARI REHBERİ)
AVUKATIN ÖZ‐EL KİTABI (İŞ DAVALARI REHBERİ)
608.00

Bu eser, “Avukatın Öz-El Kitabı” yayın diziminin İş Hukuku'na ilişkin düzenlemesidir.

İş Hukuku'nun diğer hukuk dallarına göre en özgün karakteri, çekirdeğinde “işçi” oluşudur. Yani insanı konu alır. İşçi kavramının, işveren kavramı ve de iş sözleşmesi kavramları ile anlam kazandığı da, dikkate alındığında dışarı doğru dalgalanan bir dairesel yapıdan sözedebiliriz. Anılan yapı, bir bütün halinde, canlı bir organizma olarak kabul edilebilir.

İş Hukuku “ekonomi” “sosyal politika” ve “sosyoloji” ile karşılıklı etkileşim içindedir. Bu etkileşimin öncü kuvveti ekonomidir. Ekonomik ihtiyaçlar kendi kurallarını yaratır. Bunun hukuki örgüsü önce atipik sözleşme olarak ortaya çıkar. Süreç içinde atipik sözleşmeler yasaya aktarılarak tipikleştirilir. Kanun koyucu yasalaştırma aşamasında sosyal politikasını gözönünde tutar.

Yasal uygulamanın işçi üzerinde bireysel etkisi sosyolojinin alanına girer. Hukuki etkisi ise İş Hukuku'nun konusunu oluşturur.

Hukuk soyut kavramlarla ifade edilir. Soyut kavramlar, kuram ortaya konulurken yapı taşlarını oluşturur. Sadece somuttan hareket edilirse hukuk gelişemez. Somuta soyut kavramları/normları doğru uygulamak ise bir kuyumcu titizliğini gerektirir. Hukukçunun yetkinliği bu noktada ortaya çıkar. Başka bir anlatımla somut olaya uygun “somut olay adaleti” ve nihai sonucu olan “hakkaniyeti” sağlamak; hukukçunun varlık sebebidir.

Uygulamaya yönelik bu çalışma; İş Hukuku'nun paydaşları olan seçkin akademisyen, yargıç, uzman ve avukatlar tarafından bölüm yazarlığı ile taçlanmıştır.

Bölüm konularının seçiminde güncellik ölçüt olarak benimsenmiştir. Ancak bu olgunun tamamıyla karşılandığını söyleyemeyiz.

Her bir bölüm, yazarınca özgün biçimde kaleme alınmıştır. İçerik ve biçimsel bir yönlendirmeye gidilmemiştir. Olması gereken genel kuralların bilindiği varsayılmıştır.

Bu ve benzeri eserlerin nihai oluşumu süreç içerisinde ideal anlamına kavuşacağı düşüncesinde olduğumuzu ifade etmek gerekir.

Yapılan bu çalışma, zengin bir iş hukuku havuzunda, tatbikata yönelik katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Eserde yer alan, “Adil Yargılama”, “İş Mahkemelerinde Yargılama Yöntemleri”, “Arabuluculuk Uygulaması”, “Belirsiz Alacak ve Kısmi Alacak Dava Ayrımı”, “İspat ve Tanık Beyanları”, “Sözleşme Özgürlüğü”, “İş Sözleşmesi Türleri”, “Asıl İşveren, Alt İşveren, İşveren Vekili Kavramları”, “Eşit Davranma İlkesi”, “Uygulama Yönüyle Esnek Çalışma”, “Kısmi Süreli İş Sözleşmesi”, “Mevsimlik İş Sözleşmeleri”, “İş Güvencesi ve İşe İade Davaları”, “Özel Hakem Uyuşmazlıkları”, “İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükleri”, “İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükleri”, “Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi (İş Kanunu m. 22)”, “İş Sözleşmesinin Feshi Usulleri”, “İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi (İK m:24)”, “İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi (İK m:25)”, “Haksız Feshin Sonuçları”, “İş Hukuku Açısından Mobbing”, “İş Hukukunda Dijitalleşme İle İşletme İçi Süreçleri ve Covid-19 Etkisi”, “Ücret”, “Tazminat Hesapları Yönünden İş Hukukunda Ücret Kavramı”, “Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma”, “İkale ve İbra Sözleşmesi”, “Çalışma Hayatında Haberleşme Hürriyeti Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması”, “İş Sözleşmesi Gereği Açılan Hizmet Tespit Davaları”, “Sendikaya Üye Olma Özgürlüğü” ve “Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma” uygulama alanında bir nebze olsun katkıda bulunması bizi mutlu edecektir.

Yazarların değerli zamanlarından fedakarlık yaparak bu eserin ortaya çıkmasını sağlamaları takdire şayandır. Değerli yargıç Şahin Çil'in sağlık koşullarının olumsuzluğuna rağmen -geçici bir durum olsa da- çalışmasını bitirmesi ayrı bir parantezle ifade edilmeyi hak ettiğini söylemeliyiz.

Mayıs 2023 – Çankaya

Editör:

Doç. Dr. Mustafa KILIÇOĞLU

Yargıtay 9.HD. Onursal Başkanı

Başkent Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

ABD Öğretim Üyesi

 • Açıklama
  • Bu eser, “Avukatın Öz-El Kitabı” yayın diziminin İş Hukuku'na ilişkin düzenlemesidir.

   İş Hukuku'nun diğer hukuk dallarına göre en özgün karakteri, çekirdeğinde “işçi” oluşudur. Yani insanı konu alır. İşçi kavramının, işveren kavramı ve de iş sözleşmesi kavramları ile anlam kazandığı da, dikkate alındığında dışarı doğru dalgalanan bir dairesel yapıdan sözedebiliriz. Anılan yapı, bir bütün halinde, canlı bir organizma olarak kabul edilebilir.

   İş Hukuku “ekonomi” “sosyal politika” ve “sosyoloji” ile karşılıklı etkileşim içindedir. Bu etkileşimin öncü kuvveti ekonomidir. Ekonomik ihtiyaçlar kendi kurallarını yaratır. Bunun hukuki örgüsü önce atipik sözleşme olarak ortaya çıkar. Süreç içinde atipik sözleşmeler yasaya aktarılarak tipikleştirilir. Kanun koyucu yasalaştırma aşamasında sosyal politikasını gözönünde tutar.

   Yasal uygulamanın işçi üzerinde bireysel etkisi sosyolojinin alanına girer. Hukuki etkisi ise İş Hukuku'nun konusunu oluşturur.

   Hukuk soyut kavramlarla ifade edilir. Soyut kavramlar, kuram ortaya konulurken yapı taşlarını oluşturur. Sadece somuttan hareket edilirse hukuk gelişemez. Somuta soyut kavramları/normları doğru uygulamak ise bir kuyumcu titizliğini gerektirir. Hukukçunun yetkinliği bu noktada ortaya çıkar. Başka bir anlatımla somut olaya uygun “somut olay adaleti” ve nihai sonucu olan “hakkaniyeti” sağlamak; hukukçunun varlık sebebidir.

   Uygulamaya yönelik bu çalışma; İş Hukuku'nun paydaşları olan seçkin akademisyen, yargıç, uzman ve avukatlar tarafından bölüm yazarlığı ile taçlanmıştır.

   Bölüm konularının seçiminde güncellik ölçüt olarak benimsenmiştir. Ancak bu olgunun tamamıyla karşılandığını söyleyemeyiz.

   Her bir bölüm, yazarınca özgün biçimde kaleme alınmıştır. İçerik ve biçimsel bir yönlendirmeye gidilmemiştir. Olması gereken genel kuralların bilindiği varsayılmıştır.

   Bu ve benzeri eserlerin nihai oluşumu süreç içerisinde ideal anlamına kavuşacağı düşüncesinde olduğumuzu ifade etmek gerekir.

   Yapılan bu çalışma, zengin bir iş hukuku havuzunda, tatbikata yönelik katkıda bulunacağına inanıyoruz.

   Eserde yer alan, “Adil Yargılama”, “İş Mahkemelerinde Yargılama Yöntemleri”, “Arabuluculuk Uygulaması”, “Belirsiz Alacak ve Kısmi Alacak Dava Ayrımı”, “İspat ve Tanık Beyanları”, “Sözleşme Özgürlüğü”, “İş Sözleşmesi Türleri”, “Asıl İşveren, Alt İşveren, İşveren Vekili Kavramları”, “Eşit Davranma İlkesi”, “Uygulama Yönüyle Esnek Çalışma”, “Kısmi Süreli İş Sözleşmesi”, “Mevsimlik İş Sözleşmeleri”, “İş Güvencesi ve İşe İade Davaları”, “Özel Hakem Uyuşmazlıkları”, “İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükleri”, “İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükleri”, “Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi (İş Kanunu m. 22)”, “İş Sözleşmesinin Feshi Usulleri”, “İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi (İK m:24)”, “İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi (İK m:25)”, “Haksız Feshin Sonuçları”, “İş Hukuku Açısından Mobbing”, “İş Hukukunda Dijitalleşme İle İşletme İçi Süreçleri ve Covid-19 Etkisi”, “Ücret”, “Tazminat Hesapları Yönünden İş Hukukunda Ücret Kavramı”, “Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma”, “İkale ve İbra Sözleşmesi”, “Çalışma Hayatında Haberleşme Hürriyeti Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması”, “İş Sözleşmesi Gereği Açılan Hizmet Tespit Davaları”, “Sendikaya Üye Olma Özgürlüğü” ve “Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma” uygulama alanında bir nebze olsun katkıda bulunması bizi mutlu edecektir.

   Yazarların değerli zamanlarından fedakarlık yaparak bu eserin ortaya çıkmasını sağlamaları takdire şayandır. Değerli yargıç Şahin Çil'in sağlık koşullarının olumsuzluğuna rağmen -geçici bir durum olsa da- çalışmasını bitirmesi ayrı bir parantezle ifade edilmeyi hak ettiğini söylemeliyiz.

   Mayıs 2023 – Çankaya

   Editör:

   Doç. Dr. Mustafa KILIÇOĞLU

   Yargıtay 9.HD. Onursal Başkanı

   Başkent Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

   ABD Öğretim Üyesi

   Stok Kodu
   :
   9786258128796
   Boyut
   :
   13,5*21
   Sayfa Sayısı
   :
   1010
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   MAYIS 2023
   Kapak Türü
   :
   CİLTLİ
   Kağıt Türü
   :
   I. HAMUR
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   608,00   
   608,00   
   2
   319,81   
   639,62   
   3
   215,43   
   646,30   
   4
   163,55   
   654,21   
   5
   131,94   
   659,68   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   608,00   
   608,00   
   2
   313,12   
   626,24   
   3
   210,77   
   632,32   
   4
   159,60   
   638,40   
   5
   128,29   
   641,44   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   608,00   
   608,00   
   2
   313,12   
   626,24   
   3
   210,77   
   632,32   
   4
   159,60   
   638,40   
   5
   128,29   
   641,44   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   608,00   
   608,00   
   2
   313,12   
   626,24   
   3
   210,77   
   632,32   
   4
   159,60   
   638,40   
   5
   128,29   
   641,44   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   608,00   
   608,00   
   2
   313,12   
   626,24   
   3
   210,77   
   632,32   
   4
   159,60   
   638,40   
   5
   128,29   
   641,44   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   608,00   
   608,00   
   2
   313,12   
   626,24   
   3
   210,77   
   632,32   
   4
   159,60   
   638,40   
   5
   128,29   
   641,44   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   608,00   
   608,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat