Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%20
Ekonometri %20 indirimli Recep Tarı

EkonometriGeleneksel Yöntemler Zaman Serileri AnaliziPanel Veri Analizleri

Liste Fiyatı : 56,00TL
İndirimli Fiyat : 44,80TL
Kazancınız : 11,20TL
Taksitli fiyat : 5 x 9,45TL
Havale/EFT ile : 43,90TL
9786055100254
489849
Ekonometri
Ekonometri Geleneksel Yöntemler Zaman Serileri AnaliziPanel Veri Analizleri
Umuttepe Yayınları
44.80

 

 İÇİNDEKİLER
 


                                      Birinci Bölüm
                                           GİRİŞ


1.1. Ekonometrinin Tanımı ve Kapsamı  

  1.1.1.Tanımı  

  1.1.2. Kapsamı  

1.2. Ekonometrik Araştırmanın Aşamaları       

  1.2.1. Modelin Kurulması     

  1.2.2. Modelin Tahmini     

  1.2.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi          1.2.4. Tahmin Sonuçlarının Kullanılması        

Alıştırmalar     
 
                                        İkinci Bölüm
                          BASİT REGRESYON MODELİ


 

2.1. Regresyonun Anlamı   

2.2. En Küçük Kareler Yöntemi   

  2.2.1. Yöntemin Varsayımları    

  2.2.2. Yöntemin İşleyişi   

2.3. Tahminlerin Anlamlılık Testleri

  2.3.1. Uyumun İyiliğinin Test Edilmesi      

  2.3.2. Parametre Tahminlerinin Anlamlılık Testleri       

  2.3.3. İstatistik Kriterlere Göre Yapılan Anlamlılık Testlerinin Değerlendirilmesi.                          

Alıştırmalar   
 
                                     Üçüncü Bölüm
          TAHMİN EDİCİLERİN ARANILAN ÖZELLİKLERİ


 

3.1. Küçük Örnek Özellikleri    

  3.1.1. Sapmasızlık

  3.1.2. En Küçük Varyans    

  3.1.3. Etkinlik     

  3.1.4. Doğrusal En İyi Sapmasızlık      

  3.1.5. En Küçük Ortalama Kareli Hata     

  3.1.6. Yeterlilik    

3.2. Büyük Örnek Özellikleri         

  3.2.1. Asimtotik Sapmasızlık   

  3.2.2. Tutarlılık  

  3.2.3. Asimtotik Etkinlik      

3.3. Aranılan Özelliklerin Genel Değerlendirilmesi       

3.4. En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri       

Alıştırmalar    


 
                                 Dördüncü Bölüm
                    ÇOKLU REGRESYON MODELİ


 

4.1. Çoklu Regresyonun Anlamı  

4.2. Modelin Tahmini  

  4.2.1. Parametrelerin Tahmini      

  4.2.2. Parametrelerin Standart Hatalarının Bulunuşu     

  4.2.3. Çoklu Belirlilik Katsayısı   

4.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi       

  4.3.1. Regresyon Parametrelerinin Tek Tek Anlamlılık Testi (t veya z Testi)        

  4.3.2. Regresyon Parametrelerinin Topluca Anlamlılık Testi (F Testi)   

 

4.4. Tek Denklemli Modellerle İlgili Diğer Bazı Testler       

  4.4.1. Modele Yeni Bir Bağımsız Değişken Ekleme Gerekliliğinin Testi   

  4.4.2. İki Örneğe Ait Katsayıların Eşitliliğinin Testi (Yapısal Değişme veya Chow Testi)      


  4.4.3. Örnek Büyüklüğü Arttırıldığında Regresyon Katsayılarının Değişip Değişmediğinin Testi    

Alıştırmalar    


 
                                     Beşinci Bölüm
            REGRESYON MODELİNİN MATRİSLERLE ÇÖZÜMÜ


 

5.1. Matrislerle İlgili Temel Bilgiler     

  5.1.1. Determinantlar  

       5.1.1.1. Tanımı   

       5.1.1.2. Determinantın Değeri     

       5.1.1.3. Minör   

       5.1.1.4. Kofaktör   

       5.1.1.5. Bir Determinantın Bir Satır (veya sütun) Elemanlarına Göre Açılışı            


       5.1.1.6. Determinantların Bazı Özellikleri         

       5.1.1.7. Determinant Yardımıyla Doğrusal Denklemlerin Çözümü (Cramer Yöntemi)   

 
  5.1.2. Matrisler   

       5.1.2.1. Tanımı   

       5.1.2.2.MatrislerdeEşitlik   

       5.1.2.3. Matrislerde Toplama ve Çıkarma   

       5.1.2.4. Matrislerin Bir Sabitle Çarpımı       

       5.1.2.5. Matrislerin Çarpımı    

       5.1.2.6. Satır ve Sütun Vektörler Çarpımı   

       5.1.2.7. Bazı Matris Tipleri     

       5.1.2.8. Bir Matrisin Tersinin Bulunması      

       5.1.2.9. Doğrusal Denklem Sistemlerinin Matrisler Yardımıyla Çözülmesi   

       5.1.2.10. Doğrusal Bağımsızlık   

5.2. Ekonometrik Modelin Matrislerle Çözümü      

  5.2.1. Parametrelerin Tahmini      

  5.2.2. Tahminlerin Varyansları     

  5.2.3. Belirlilik Katsayısı      

  5.2.4. F Değeri   

Alıştırmalar    


 

 Altıncı Bölüm

REGRESYON MODELLERİNDE KULLANILAN BAŞLICA FONKSİYONEL BİÇİMLER

 

 

6.1. Doğrusal Biçim   

6.2. Çokterimli Biçim    

6.3. Yarı Logaritmik Biçim    

6.4. Tam Logaritmik Biçim    

6.5. Ters Biçim 

Alıştırmalar    Yedinci Bölüm

TEMEL VARSAYIMLARDAN SAPMALARIN SONUÇLARI


 

7.1. Çoklu Doğrusal Bağlantı         

  7.1.1. Çoklu Doğrusal Bağlantının Tanımı ve Nedenleri        

  7.1.2. Çoklu Doğrusal Bağlantının Sonuçları        

  7.1.3. Çoklu Doğrusal Bağlantının Belirlenmesi        

  7.1.4. Çoklu Doğrusal Bağlantının Düzeltilmesi         

Alıştırmalar    

7.2. Değişen Varyans    

  7.2.1. Değişen Varyansın Tanımı ve Nedenleri     

  7.2.2. Değişen Varyansın Sonuçları     

  7.2.3. Değişen Varyansın Belirlenmesi     

  7.2.4. Değişen Varyansın Düzeltilmesi      

Alıştırmalar    

7.3. Otokorelasyon   

  7.3.1. Otokorelasyonun Tanımı ve Nedenleri       

  7.3.2. Otokorelasyonun Sonuçları   

  7.3.3. Otokorelasyonun Belirlenmesi   

  7.3.4. Otokorelasyonun Düzeltilmesi    

  7.3.5. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modeli

Alıştırmalar    


 

Sekizinci Bölüm

YAPAY DEĞİŞKENLİ MODELLER


 

8.1. Yapay Bağımsız Değişkenli Modeller     

  8.1.1. Yapay Değişkenlerin Sabit Terimi Etkilemesi      

  8.1.2. Yapay Değişkenlerin Eğim Katsayılarını Etkilemesi 

  8.1.3. Karşılıklı Etkileşim

  8.1.4. Yapay Değişkenlerin Regresyon Katsayılarının Değişip Değişmediğinin Testinde Kullanılması  

  8.1.5. Yapay Değişkenlerin Zaman Serilerinde Mevsim Dalgalanmalarının Etkisini Arındırmak İçin Kullanılması 

8.1.6. Parçalı Doğrusal ve Kesikli Regresyon Modelleri

8.1.7. Yapay Değişken Kullanımına İlişkin Bazı Önemli Hususlar

8.2. Yapay Bağımlı Değişkenli Modeller    

  8.2.1. Doğrusal Olasılık Modeli   

  8.2.2. Logit Modeli 

  8.2.3. Probit Modeli   

Alıştırmalar      Dokuzuncu Bölüm

GECİKMELİ REGRESYON MODELLERİ


 

9.1. Dağıtılmış Gecikme Modelleri    

  9.1.1. E.K.K.Y. İle Tahmin  

  9.1.2. Gecikmeli Değişkenlerin Ağırlıklarına İsteğe Bağlı Değerler Vererek Tahmin  

  9.1.3. Almon Çokterimli Gecikme Modeli İle Tahmin      

  9.1.4. Koyck Modeli İle Tahmin  

  9.1.5. Nerlove'nin Kısmi Uyarlama Modeli İle Tahmin      

  9.1.6. Cagan'ın Uyarlanan Beklenti Modeli İle Tahmin      

9.2. Otoregresif Modeller  

  9.2.1. E.K.K.Y. İle Tahmin   

  9.2.2. Araç Değişkenler Yöntemi İle Tahmin      

  9.2.3. Genelleştirilmiş E.K.K.Y. İle Tahmin     

  9.2.4. Otoregresif Modellerde Otokorelasyonun Belirlenmesi       

  Alıştırmalar  

 


Onuncu Bölüm

DEĞİŞKENLERDE HATALAR, ZAMAN DEĞİŞKENİ VE GRUPLANDIRILMIŞ VERİLERLE TAHMİN


 

10.1. Değişkenlerde Hatalar  

  10.1.1. Ölçme Hataları    

       10.1.1.1. Bağımlı Değişkendeki Ölçme Hataları     

       10.1.1.2. Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları     

       10.1.1.3. Ölçme Hatalarının Düzeltilmesi     

  10.1.2. Eksik Ölçme    

   10.1.3. Gözlenemeyen Değişkenler                                    

10.2. Zaman Değişkeni   

10.3. Gruplandırılmış Verilerle Tahmin         

Alıştırmalar     

 


On Birinci Bölüm

BİRDEN ÇOK DENKLEMLİ EKONOMETRİK MODELLER


 

11.1. Eşanlı Denklem Sistemleri      ………………………………………      

11.2. Geri Dönüşlü Denklem Sistemleri         ……………………………

11.3. Görünüşte İlişkisiz Denklem Sistemleri       ………………………….      

11.4. Eşanlı Modellerde Belirlenme Problemi       ………………………….      

  11.4.1. Belirlenme Probleminin Açıklanması         ……………………….

  11.4.2. Belirlenme Durumunun Araştırılması         ……………………….      

       11.4.2.1. Belirlenmenin Modelin Yapısal Biçimi Üzerinde Araştırılması

       11.4.2.2. Belirlenmenin Modelin Daraltılmış Biçimi Üzerinde Araştırılması                                                                                 
11.5. Eşanlı Modellerin Tahmini     …………………………………….…      

  11.5.1. Tek Denklem Tahmin Yöntemleri    …………………………….

       11.5.1.1. Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi       ……………………      

       11.5.1.2. İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi     ……………….

  11.5.2. Sistem Tahmin Yöntemleri     ………………………………….      

Alıştırmalar        ………………………………………………………….      On İkinci Bölüm

MODEL SEÇİMİ


 

12.1. Bağımsız Değişkenler Ve Modelin Seçiminde Kullanılan Bazı Kriterler Ve Yöntemler     

  12.1.1. Seçim Kriterleri  

  12.1.2. Seçim Yöntemleri  

12.2.Spesifikasyon Hataları     

  12.2.1. Gerekli Bir Değişkenin Modele Alınmaması     

  12.2.2. Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması      

  12.2.3. Matematiksel Biçimin Yanlış Seçilmesi      

12.3. Spesifikasyon Hatalarının Belirlenmesi       

  12.3.1. Dağılma Diyagramının İncelenmesi      

  12.3.2. Hata Terimlerinin İncelenmesi     

  12.3.3. Durbin-Watson d İstatistiği Testi      

Alıştırmalar   

 


On Üçüncü Bölüm

ÖNGÖRÜ


 
13.1. Tek Denklemli Regresyon Modeli İle Öngörü       

13.2. Çok Denklemli Model İle Öngörü     

13.3. Yapılan Öngörünün Anlamlılık Testi     

13.4. Tahmin Edilmiş Bir Modelin Öngörü Gücünün Değerlendirilmesi

Alıştırmalar   

 


On Dördüncü Bölüm

SİMÜLASYON MODELLERİ


 
 
14.1. Simülasyon İşlemi    

14.2. Simülasyon Modellerinin Değerlendirilmesi        

Alıştırmalar       

 

On Beşinci Bölüm

ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ


 

15.1. Zaman Serilerinin Özellikleri                 

  15.1.1. Deterministik Özelliklerin Araştırılması           

  15.1.2. Durağanlık Testleri          

       15.1.2.1. Korelogram Testi            

       15.1.2.2. Birim Kök Testleri                   

          15.1.2.2.1. Dickey Fuller (DF) ve Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Testi

          15.1.2.2.2. Phillips-Perron (PP) Testi

          15.1.2.2.3. Yapısal Değişimin Etkileri (Perron 1989 Testi)   

  15.1.3. Eşbütünleşme                           

            15.1.3.1. Engle-Granger (EG) Yöntemi          

                15.1.3.2. Johansen Yöntemi

  15.1.4. Hata Düzeltme Modeli            

15.2.Nedensellik Kavramı ve Analizi          

15.3 Zaman Serisi Modelleri  

  15.3.1. Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) Modelleri

  15.3.2. Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli  

Alıştırmalar      


 

On Altıncı Bölüm

PANEL VERİ REGRESYON MODELLERİ

 

16.1. Panel Veri Analizinin Tanımı ve Avantajları

16.2. Panel Veri Regresyon Modellerinin Tahmini        

  16.2.1. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Hem Zaman ve Hem Kesit Boyunca Sabit Olduğu ve

              Hata Teriminin Zaman ve Kesit Boyunca Farklılıklar Taşıdığı Varsayımı

  16.2.2. Sabit Etkiler Yaklaşımı  

          16.2.2.1. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

          16.2.2.2. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

          16.2.2.3. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman ve Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

          16.2.2.4. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

  16.2.3. Sabit Etkiler Modeline Yöneltilen Eleştiriler

   16.2.4. Sabit Etkiler Grup içi Tahmincisi

  16.2.5. Rassal Etkiler Modeli

  16.2.6. Sabit Etkiler Modeli ile Rassal Etkiler Modellerinin Karşılaştırılması

  16.2.7. Hausman ve Breusch-Pagan Langrange Çarpan Test İstatistikleri

Alıştırmalar      

 
İSTATİSTİK TABLOLAR   

BAZI İNGİLİZCE - TÜRKÇE TERİMLER     

KAVRAM DİZİNİ  

KAYNAKÇA

 • Açıklama
  •  

    İÇİNDEKİLER
    


                                         Birinci Bölüm
                                              GİRİŞ


   1.1. Ekonometrinin Tanımı ve Kapsamı  

     1.1.1.Tanımı  

     1.1.2. Kapsamı  

   1.2. Ekonometrik Araştırmanın Aşamaları       

     1.2.1. Modelin Kurulması     

     1.2.2. Modelin Tahmini     

     1.2.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi             1.2.4. Tahmin Sonuçlarının Kullanılması        

   Alıştırmalar     
    
                                           İkinci Bölüm
                             BASİT REGRESYON MODELİ


    

   2.1. Regresyonun Anlamı   

   2.2. En Küçük Kareler Yöntemi   

     2.2.1. Yöntemin Varsayımları    

     2.2.2. Yöntemin İşleyişi   

   2.3. Tahminlerin Anlamlılık Testleri

     2.3.1. Uyumun İyiliğinin Test Edilmesi      

     2.3.2. Parametre Tahminlerinin Anlamlılık Testleri       

     2.3.3. İstatistik Kriterlere Göre Yapılan Anlamlılık Testlerinin Değerlendirilmesi.                          

   Alıştırmalar   
    
                                        Üçüncü Bölüm
             TAHMİN EDİCİLERİN ARANILAN ÖZELLİKLERİ


    

   3.1. Küçük Örnek Özellikleri    

     3.1.1. Sapmasızlık

     3.1.2. En Küçük Varyans    

     3.1.3. Etkinlik     

     3.1.4. Doğrusal En İyi Sapmasızlık      

     3.1.5. En Küçük Ortalama Kareli Hata     

     3.1.6. Yeterlilik    

   3.2. Büyük Örnek Özellikleri         

     3.2.1. Asimtotik Sapmasızlık   

     3.2.2. Tutarlılık  

     3.2.3. Asimtotik Etkinlik      

   3.3. Aranılan Özelliklerin Genel Değerlendirilmesi       

   3.4. En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri       

   Alıştırmalar    


    
                                    Dördüncü Bölüm
                       ÇOKLU REGRESYON MODELİ


    

   4.1. Çoklu Regresyonun Anlamı  

   4.2. Modelin Tahmini  

     4.2.1. Parametrelerin Tahmini      

     4.2.2. Parametrelerin Standart Hatalarının Bulunuşu     

     4.2.3. Çoklu Belirlilik Katsayısı   

   4.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi       

     4.3.1. Regresyon Parametrelerinin Tek Tek Anlamlılık Testi (t veya z Testi)        

     4.3.2. Regresyon Parametrelerinin Topluca Anlamlılık Testi (F Testi)   

    

   4.4. Tek Denklemli Modellerle İlgili Diğer Bazı Testler       

     4.4.1. Modele Yeni Bir Bağımsız Değişken Ekleme Gerekliliğinin Testi   

     4.4.2. İki Örneğe Ait Katsayıların Eşitliliğinin Testi (Yapısal Değişme veya Chow Testi)      


     4.4.3. Örnek Büyüklüğü Arttırıldığında Regresyon Katsayılarının Değişip Değişmediğinin Testi    

   Alıştırmalar    


    
                                        Beşinci Bölüm
               REGRESYON MODELİNİN MATRİSLERLE ÇÖZÜMÜ


    

   5.1. Matrislerle İlgili Temel Bilgiler     

     5.1.1. Determinantlar  

          5.1.1.1. Tanımı   

          5.1.1.2. Determinantın Değeri     

          5.1.1.3. Minör   

          5.1.1.4. Kofaktör   

          5.1.1.5. Bir Determinantın Bir Satır (veya sütun) Elemanlarına Göre Açılışı            


          5.1.1.6. Determinantların Bazı Özellikleri         

          5.1.1.7. Determinant Yardımıyla Doğrusal Denklemlerin Çözümü (Cramer Yöntemi)   

    
     5.1.2. Matrisler   

          5.1.2.1. Tanımı   

          5.1.2.2.MatrislerdeEşitlik   

          5.1.2.3. Matrislerde Toplama ve Çıkarma   

          5.1.2.4. Matrislerin Bir Sabitle Çarpımı       

          5.1.2.5. Matrislerin Çarpımı    

          5.1.2.6. Satır ve Sütun Vektörler Çarpımı   

          5.1.2.7. Bazı Matris Tipleri     

          5.1.2.8. Bir Matrisin Tersinin Bulunması      

          5.1.2.9. Doğrusal Denklem Sistemlerinin Matrisler Yardımıyla Çözülmesi   

          5.1.2.10. Doğrusal Bağımsızlık   

   5.2. Ekonometrik Modelin Matrislerle Çözümü      

     5.2.1. Parametrelerin Tahmini      

     5.2.2. Tahminlerin Varyansları     

     5.2.3. Belirlilik Katsayısı      

     5.2.4. F Değeri   

   Alıştırmalar    


    

    Altıncı Bölüm

   REGRESYON MODELLERİNDE KULLANILAN BAŞLICA FONKSİYONEL BİÇİMLER

    

    

   6.1. Doğrusal Biçim   

   6.2. Çokterimli Biçim    

   6.3. Yarı Logaritmik Biçim    

   6.4. Tam Logaritmik Biçim    

   6.5. Ters Biçim 

   Alıştırmalar       Yedinci Bölüm

   TEMEL VARSAYIMLARDAN SAPMALARIN SONUÇLARI


    

   7.1. Çoklu Doğrusal Bağlantı         

     7.1.1. Çoklu Doğrusal Bağlantının Tanımı ve Nedenleri        

     7.1.2. Çoklu Doğrusal Bağlantının Sonuçları        

     7.1.3. Çoklu Doğrusal Bağlantının Belirlenmesi        

     7.1.4. Çoklu Doğrusal Bağlantının Düzeltilmesi         

   Alıştırmalar    

   7.2. Değişen Varyans    

     7.2.1. Değişen Varyansın Tanımı ve Nedenleri     

     7.2.2. Değişen Varyansın Sonuçları     

     7.2.3. Değişen Varyansın Belirlenmesi     

     7.2.4. Değişen Varyansın Düzeltilmesi      

   Alıştırmalar    

   7.3. Otokorelasyon   

     7.3.1. Otokorelasyonun Tanımı ve Nedenleri       

     7.3.2. Otokorelasyonun Sonuçları   

     7.3.3. Otokorelasyonun Belirlenmesi   

     7.3.4. Otokorelasyonun Düzeltilmesi    

     7.3.5. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modeli

   Alıştırmalar    


    

   Sekizinci Bölüm

   YAPAY DEĞİŞKENLİ MODELLER


    

   8.1. Yapay Bağımsız Değişkenli Modeller     

     8.1.1. Yapay Değişkenlerin Sabit Terimi Etkilemesi      

     8.1.2. Yapay Değişkenlerin Eğim Katsayılarını Etkilemesi 

     8.1.3. Karşılıklı Etkileşim

     8.1.4. Yapay Değişkenlerin Regresyon Katsayılarının Değişip Değişmediğinin Testinde Kullanılması  

     8.1.5. Yapay Değişkenlerin Zaman Serilerinde Mevsim Dalgalanmalarının Etkisini Arındırmak İçin Kullanılması 

   8.1.6. Parçalı Doğrusal ve Kesikli Regresyon Modelleri

   8.1.7. Yapay Değişken Kullanımına İlişkin Bazı Önemli Hususlar

   8.2. Yapay Bağımlı Değişkenli Modeller    

     8.2.1. Doğrusal Olasılık Modeli   

     8.2.2. Logit Modeli 

     8.2.3. Probit Modeli   

   Alıştırmalar         Dokuzuncu Bölüm

   GECİKMELİ REGRESYON MODELLERİ


    

   9.1. Dağıtılmış Gecikme Modelleri    

     9.1.1. E.K.K.Y. İle Tahmin  

     9.1.2. Gecikmeli Değişkenlerin Ağırlıklarına İsteğe Bağlı Değerler Vererek Tahmin  

     9.1.3. Almon Çokterimli Gecikme Modeli İle Tahmin      

     9.1.4. Koyck Modeli İle Tahmin  

     9.1.5. Nerlove'nin Kısmi Uyarlama Modeli İle Tahmin      

     9.1.6. Cagan'ın Uyarlanan Beklenti Modeli İle Tahmin      

   9.2. Otoregresif Modeller  

     9.2.1. E.K.K.Y. İle Tahmin   

     9.2.2. Araç Değişkenler Yöntemi İle Tahmin      

     9.2.3. Genelleştirilmiş E.K.K.Y. İle Tahmin     

     9.2.4. Otoregresif Modellerde Otokorelasyonun Belirlenmesi       

     Alıştırmalar  

    


   Onuncu Bölüm

   DEĞİŞKENLERDE HATALAR, ZAMAN DEĞİŞKENİ VE GRUPLANDIRILMIŞ VERİLERLE TAHMİN


    

   10.1. Değişkenlerde Hatalar  

     10.1.1. Ölçme Hataları    

          10.1.1.1. Bağımlı Değişkendeki Ölçme Hataları     

          10.1.1.2. Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları     

          10.1.1.3. Ölçme Hatalarının Düzeltilmesi     

     10.1.2. Eksik Ölçme    

      10.1.3. Gözlenemeyen Değişkenler                                    

   10.2. Zaman Değişkeni   

   10.3. Gruplandırılmış Verilerle Tahmin         

   Alıştırmalar     

    


   On Birinci Bölüm

   BİRDEN ÇOK DENKLEMLİ EKONOMETRİK MODELLER


    

   11.1. Eşanlı Denklem Sistemleri      ………………………………………      

   11.2. Geri Dönüşlü Denklem Sistemleri         ……………………………

   11.3. Görünüşte İlişkisiz Denklem Sistemleri       ………………………….      

   11.4. Eşanlı Modellerde Belirlenme Problemi       ………………………….      

     11.4.1. Belirlenme Probleminin Açıklanması         ……………………….

     11.4.2. Belirlenme Durumunun Araştırılması         ……………………….      

          11.4.2.1. Belirlenmenin Modelin Yapısal Biçimi Üzerinde Araştırılması

          11.4.2.2. Belirlenmenin Modelin Daraltılmış Biçimi Üzerinde Araştırılması                                                                                 
   11.5. Eşanlı Modellerin Tahmini     …………………………………….…      

     11.5.1. Tek Denklem Tahmin Yöntemleri    …………………………….

          11.5.1.1. Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi       ……………………      

          11.5.1.2. İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi     ……………….

     11.5.2. Sistem Tahmin Yöntemleri     ………………………………….      

   Alıştırmalar        ………………………………………………………….         On İkinci Bölüm

   MODEL SEÇİMİ


    

   12.1. Bağımsız Değişkenler Ve Modelin Seçiminde Kullanılan Bazı Kriterler Ve Yöntemler     

     12.1.1. Seçim Kriterleri  

     12.1.2. Seçim Yöntemleri  

   12.2.Spesifikasyon Hataları     

     12.2.1. Gerekli Bir Değişkenin Modele Alınmaması     

     12.2.2. Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması      

     12.2.3. Matematiksel Biçimin Yanlış Seçilmesi      

   12.3. Spesifikasyon Hatalarının Belirlenmesi       

     12.3.1. Dağılma Diyagramının İncelenmesi      

     12.3.2. Hata Terimlerinin İncelenmesi     

     12.3.3. Durbin-Watson d İstatistiği Testi      

   Alıştırmalar   

    


   On Üçüncü Bölüm

   ÖNGÖRÜ


    
   13.1. Tek Denklemli Regresyon Modeli İle Öngörü       

   13.2. Çok Denklemli Model İle Öngörü     

   13.3. Yapılan Öngörünün Anlamlılık Testi     

   13.4. Tahmin Edilmiş Bir Modelin Öngörü Gücünün Değerlendirilmesi

   Alıştırmalar   

    


   On Dördüncü Bölüm

   SİMÜLASYON MODELLERİ


    
    
   14.1. Simülasyon İşlemi    

   14.2. Simülasyon Modellerinin Değerlendirilmesi        

   Alıştırmalar       

    

   On Beşinci Bölüm

   ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ


    

   15.1. Zaman Serilerinin Özellikleri                 

     15.1.1. Deterministik Özelliklerin Araştırılması           

     15.1.2. Durağanlık Testleri          

          15.1.2.1. Korelogram Testi            

          15.1.2.2. Birim Kök Testleri                   

             15.1.2.2.1. Dickey Fuller (DF) ve Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Testi

             15.1.2.2.2. Phillips-Perron (PP) Testi

             15.1.2.2.3. Yapısal Değişimin Etkileri (Perron 1989 Testi)   

     15.1.3. Eşbütünleşme                           

               15.1.3.1. Engle-Granger (EG) Yöntemi          

                   15.1.3.2. Johansen Yöntemi

     15.1.4. Hata Düzeltme Modeli            

   15.2.Nedensellik Kavramı ve Analizi          

   15.3 Zaman Serisi Modelleri  

     15.3.1. Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) Modelleri

     15.3.2. Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli  

   Alıştırmalar      


    

   On Altıncı Bölüm

   PANEL VERİ REGRESYON MODELLERİ

    

   16.1. Panel Veri Analizinin Tanımı ve Avantajları

   16.2. Panel Veri Regresyon Modellerinin Tahmini        

     16.2.1. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Hem Zaman ve Hem Kesit Boyunca Sabit Olduğu ve

                 Hata Teriminin Zaman ve Kesit Boyunca Farklılıklar Taşıdığı Varsayımı

     16.2.2. Sabit Etkiler Yaklaşımı  

             16.2.2.1. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

             16.2.2.2. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

             16.2.2.3. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman ve Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

             16.2.2.4. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum

     16.2.3. Sabit Etkiler Modeline Yöneltilen Eleştiriler

      16.2.4. Sabit Etkiler Grup içi Tahmincisi

     16.2.5. Rassal Etkiler Modeli

     16.2.6. Sabit Etkiler Modeli ile Rassal Etkiler Modellerinin Karşılaştırılması

     16.2.7. Hausman ve Breusch-Pagan Langrange Çarpan Test İstatistikleri

   Alıştırmalar      

    
   İSTATİSTİK TABLOLAR   

   BAZI İNGİLİZCE - TÜRKÇE TERİMLER     

   KAVRAM DİZİNİ  

   KAYNAKÇA

   Stok Kodu
   :
   9786055100254
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   534
   Baskı
   :
   13
   Basım Tarihi
   :
   Ağustos 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   44,80   
   44,80   
   2
   23,05   
   46,10   
   3
   15,52   
   46,55   
   4
   11,75   
   47,00   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   44,80   
   44,80   
   2
   23,07   
   46,14   
   3
   15,53   
   46,59   
   4
   11,76   
   47,04   
   5
   9,45   
   47,26   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   44,80   
   44,80   
   2
   23,07   
   46,14   
   3
   15,53   
   46,59   
   4
   11,76   
   47,04   
   5
   9,45   
   47,26   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   44,80   
   44,80   
   2
   23,07   
   46,14   
   3
   15,53   
   46,59   
   4
   11,76   
   47,04   
   5
   9,45   
   47,26   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   44,80   
   44,80   
   2
   23,07   
   46,14   
   3
   15,53   
   46,59   
   4
   11,76   
   47,04   
   5
   9,45   
   47,26   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   44,80   
   44,80   
   2
   23,07   
   46,14   
   3
   15,53   
   46,59   
   4
   11,76   
   47,04   
   5
   9,45   
   47,26   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   44,80   
   44,80   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat