Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%15
Yeni
İdare Hukuku Turan Yıldırım

İdare Hukuku

Liste Fiyatı : 110,00TL
İndirimli Fiyat : 93,50TL
Kazancınız : 16,50TL
Taksitli fiyat : 5 x 19,73TL
Havale/EFT ile : 91,63TL
9786257773607
599871
İdare Hukuku
İdare Hukuku
On İki Levha Yayınları
93.50

Çalışmamızın yedinci baskısı, Anayasa değişikliğini dikkate alarak yapılmıştı. Ancak kitabın öğrenciler için derslerde de kullanılacak şekilde hazırlanması sebebiyle, öğretim yılı başlangıcına yetişmesi endişesiyle acele edilmişti. Sekizinci baskı ise yine talihsiz bir döneme denk geldi. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın günlerinde yeni baskıyı kaleme almak zorunda kaldık. Yazdığım kısımlardaki eksiklik ve aksaklıkların bu mazeretle hoş görülmesini temenni ediyorum. Ancak iki önemli değişiklik, benim yol açtığım eksikliği sanırım giderecektir. İlki teşkilat kısmını Doç. Dr. H. Melih Çakır'ın yazması ikincisi ise yargı kısmının kitaptan çıkarılması. Kitabın ilk baskısında araştırma görevlisi olarak katkıda bulunan Doç. Dr. H. Melih Çakır, yazar olarak katkıda bulunuyor. İdari yargı, kitap bölümü olarak yetersiz kaldığı için kitaptan çıkarıldı. Bir başka değişiklik ise kamu hizmeti ve kolluk faaliyetlerinin yanı sıra idarenin özendirme ve destekleme faaliyetlerinin de ele alınmasıdır.(ÖNSÖZDEN)
İÇİNDEKİLER
Birinci Kısım
TÜRKİYE'NİN İDARİ TEŞKİLATI
Birinci Bölüm
Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler
I. Kanuni İdare
II. Kamu Tüzelkişiliği
III. İdarenin Bütünlüğü
IV. Merkezden Yönetim
V. Yerinden Yönetim
VI. Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetimin Faydalı ve Sakıncalı Yönleri
İkinci Bölüm
MERKEZDEN YÖNETİM
I. Merkez Teşkilatı: Cumhurbaşkanlığı
II. Taşra Teşkilatı
Üçüncü Bölüm
YERİNDEN YÖNETİM
I. Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri (Mahalli İdareler)
II. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri (Kamu Kurumları)
III. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Bölüm Kaynakçası
İkinci Kısım
KAMU PERSONEL HUKUKU
GİRİŞ
KAMU PERSONEL REJİMİNDEKİ DEĞİŞİM
I. Kamu Yönetimi Anlayışındaki Değişim
II. Yeni Kamu Yönetimi
III. Kamu Personel Rejiminde Değişim
Birinci Bölüm
KAMU GÖREVLİLERİ
I. Kamu Görevlisi Kavramı
II. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Göre Kamu Görevlilerinin Türleri
III. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Verilen Kamu Görevlileri
İkinci Bölüm
DEVLET MEMURLUĞU
I. Temel İlkeler
II. Devlet Memurluğuna Giriş
III. İstisnai Memurluklar
Üçüncü Bölüm
DEVLET MEMURLARININ ÖDEV ve SORUMLULUKLARI, HAKLARI ve TABİ OLDUKLARI YASAKLAR
I. Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları
II. Devlet Memurlarının Hakları
III. Devlet Memurlarının Tabi Olduğu Yasaklar
Dördüncü Bölüm
DİSİPLİN SORUŞTURMASI, CEZA SORUŞTURMASI, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
I. Disiplin Soruşturması
II. Ceza Soruşturması
III. Görevden Uzaklaştırma
Beşinci Bölüm
DEVLET MEMURLUĞUNUN SONA ERMESİ
I. Devlet Memurluğundan Çekilme
Bölüm Kaynakçası
Üçüncü Kısım
KAMU MALLARI
Giriş
I. Kamu Mallarının Tanımı
II. Kamu Mallarının Türleri
III. Kamunun Özel Malları
IV. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybı
V. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
VI. Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri
Bölüm Kaynakçası
Dördüncü Kısım
İDARİ İŞLEMLER
I. Hukuki İşlem Kavramı
II. İdari İşlemler
III. İdari Sözleşmeler
Bölüm KaynakçasıBeşinci Kısım İDARENİN FAALİYETLERİ
Birinci Bölüm
Kamu Hizmeti
I. Kamu Hizmeti Kavramı
II. Kamu Hizmetlerinin Kurulması ve Kaldırılması
III. Evrensel Kamu Hizmeti
IV. Virtüel Kamu Hizmeti
V. Kamu Hizmetlerinin Türleri
VI. Kamu Hizmetlerine İlişkin Temel İlkeler
VII. Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri
VIII. Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi
Bölüm Kaynakçası
İkinci Bölüm
İDARENİN ÖZENDİRME VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ
I. Anayasal Temel
II. Kanunilik İlkesi
III. Özendirme ve Destekleme Faaliyetinin Niteliği
IV. Özendirme ve Destekleme Faaliyetinin Konusu ve Kapsamı
V. Özendirme ve Destekleme Faaliyetlerinin İşlevi
VI. Özendirme ve Destekleme Araçları
VII. Özendirme ve Destekleme Faaliyetine Özgü İlkeler
Bölüm Kaynakçası
Üçüncü Bölüm
KOLLUK FAALİYETLERİ
I. Kolluk Faaliyetinin Amacı Olarak Kamu Düzeni
II. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı
III. Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk
IV. Kolluk Görevlileri
V. Özel Hukuk Kişileri ve Kolluk Faaliyeti
VI. Kolluk İşlem ve Usulleri
VII. Kolluk Tedbirlerinin Uygulanması
VIII. Kolluk Yetkisinin Sınırları
IX. Kolluk Yetkilerinin Yarışması
X. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi
Bölüm Kaynakçası
Altıncı Kısım
İDARİ USULLER
Birinci Bölüm
İDARİ USUL
I. İdari Usulün Tanımı ve Kavram
II. İdari Usulün İlkeleri
III. İdari Usulün Kapsamı
IV. İdari Usul Kanunu'nun Önemi
V. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bölüm Kaynakçası
İkinci Bölüm
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
I. Amme Alacağının Tanımı
II. Amme Alacağının Borçlusu
III. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Bölüm Kaynakçası
Üçüncü Bölüm
İHALE
KAMU İHALE KANUNU'NA GÖRE İHALE USULÜ
I. İhale Kavramı
II. Göre Temel İlkeler
III. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri
IV. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri Dışındaki Alım Yöntemleri
V. İhale Sürecinde Verilen Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sonuçlandırılması
VI. İhale İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları
Dördüncü Bölüm
KAMULAŞTIRMA
I. Kamulaştırma Kavramı
II. Kamulaştırma Usulünün Aşamaları
Bölüm Kaynakçası
Yedinci Kısım
İDARENİN SORUMLULUĞU
I. Yasama ve Yargı Faaliyetinden Dolayı Devletin Sorumluluğu
II. İdarenin Sorumluluğunun Dayandığı Hukuki Esaslar
Bölüm Kaynakçası

 • Açıklama
  • Çalışmamızın yedinci baskısı, Anayasa değişikliğini dikkate alarak yapılmıştı. Ancak kitabın öğrenciler için derslerde de kullanılacak şekilde hazırlanması sebebiyle, öğretim yılı başlangıcına yetişmesi endişesiyle acele edilmişti. Sekizinci baskı ise yine talihsiz bir döneme denk geldi. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın günlerinde yeni baskıyı kaleme almak zorunda kaldık. Yazdığım kısımlardaki eksiklik ve aksaklıkların bu mazeretle hoş görülmesini temenni ediyorum. Ancak iki önemli değişiklik, benim yol açtığım eksikliği sanırım giderecektir. İlki teşkilat kısmını Doç. Dr. H. Melih Çakır'ın yazması ikincisi ise yargı kısmının kitaptan çıkarılması. Kitabın ilk baskısında araştırma görevlisi olarak katkıda bulunan Doç. Dr. H. Melih Çakır, yazar olarak katkıda bulunuyor. İdari yargı, kitap bölümü olarak yetersiz kaldığı için kitaptan çıkarıldı. Bir başka değişiklik ise kamu hizmeti ve kolluk faaliyetlerinin yanı sıra idarenin özendirme ve destekleme faaliyetlerinin de ele alınmasıdır.(ÖNSÖZDEN)
   İÇİNDEKİLER
   Birinci Kısım
   TÜRKİYE'NİN İDARİ TEŞKİLATI
   Birinci Bölüm
   Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler
   I. Kanuni İdare
   II. Kamu Tüzelkişiliği
   III. İdarenin Bütünlüğü
   IV. Merkezden Yönetim
   V. Yerinden Yönetim
   VI. Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetimin Faydalı ve Sakıncalı Yönleri
   İkinci Bölüm
   MERKEZDEN YÖNETİM
   I. Merkez Teşkilatı: Cumhurbaşkanlığı
   II. Taşra Teşkilatı
   Üçüncü Bölüm
   YERİNDEN YÖNETİM
   I. Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri (Mahalli İdareler)
   II. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri (Kamu Kurumları)
   III. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
   Bölüm Kaynakçası
   İkinci Kısım
   KAMU PERSONEL HUKUKU
   GİRİŞ
   KAMU PERSONEL REJİMİNDEKİ DEĞİŞİM
   I. Kamu Yönetimi Anlayışındaki Değişim
   II. Yeni Kamu Yönetimi
   III. Kamu Personel Rejiminde Değişim
   Birinci Bölüm
   KAMU GÖREVLİLERİ
   I. Kamu Görevlisi Kavramı
   II. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Göre Kamu Görevlilerinin Türleri
   III. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Verilen Kamu Görevlileri
   İkinci Bölüm
   DEVLET MEMURLUĞU
   I. Temel İlkeler
   II. Devlet Memurluğuna Giriş
   III. İstisnai Memurluklar
   Üçüncü Bölüm
   DEVLET MEMURLARININ ÖDEV ve SORUMLULUKLARI, HAKLARI ve TABİ OLDUKLARI YASAKLAR
   I. Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları
   II. Devlet Memurlarının Hakları
   III. Devlet Memurlarının Tabi Olduğu Yasaklar
   Dördüncü Bölüm
   DİSİPLİN SORUŞTURMASI, CEZA SORUŞTURMASI, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
   I. Disiplin Soruşturması
   II. Ceza Soruşturması
   III. Görevden Uzaklaştırma
   Beşinci Bölüm
   DEVLET MEMURLUĞUNUN SONA ERMESİ
   I. Devlet Memurluğundan Çekilme
   Bölüm Kaynakçası
   Üçüncü Kısım
   KAMU MALLARI
   Giriş
   I. Kamu Mallarının Tanımı
   II. Kamu Mallarının Türleri
   III. Kamunun Özel Malları
   IV. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybı
   V. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
   VI. Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri
   Bölüm Kaynakçası
   Dördüncü Kısım
   İDARİ İŞLEMLER
   I. Hukuki İşlem Kavramı
   II. İdari İşlemler
   III. İdari Sözleşmeler
   Bölüm KaynakçasıBeşinci Kısım İDARENİN FAALİYETLERİ
   Birinci Bölüm
   Kamu Hizmeti
   I. Kamu Hizmeti Kavramı
   II. Kamu Hizmetlerinin Kurulması ve Kaldırılması
   III. Evrensel Kamu Hizmeti
   IV. Virtüel Kamu Hizmeti
   V. Kamu Hizmetlerinin Türleri
   VI. Kamu Hizmetlerine İlişkin Temel İlkeler
   VII. Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri
   VIII. Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi
   Bölüm Kaynakçası
   İkinci Bölüm
   İDARENİN ÖZENDİRME VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ
   I. Anayasal Temel
   II. Kanunilik İlkesi
   III. Özendirme ve Destekleme Faaliyetinin Niteliği
   IV. Özendirme ve Destekleme Faaliyetinin Konusu ve Kapsamı
   V. Özendirme ve Destekleme Faaliyetlerinin İşlevi
   VI. Özendirme ve Destekleme Araçları
   VII. Özendirme ve Destekleme Faaliyetine Özgü İlkeler
   Bölüm Kaynakçası
   Üçüncü Bölüm
   KOLLUK FAALİYETLERİ
   I. Kolluk Faaliyetinin Amacı Olarak Kamu Düzeni
   II. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı
   III. Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk
   IV. Kolluk Görevlileri
   V. Özel Hukuk Kişileri ve Kolluk Faaliyeti
   VI. Kolluk İşlem ve Usulleri
   VII. Kolluk Tedbirlerinin Uygulanması
   VIII. Kolluk Yetkisinin Sınırları
   IX. Kolluk Yetkilerinin Yarışması
   X. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi
   Bölüm Kaynakçası
   Altıncı Kısım
   İDARİ USULLER
   Birinci Bölüm
   İDARİ USUL
   I. İdari Usulün Tanımı ve Kavram
   II. İdari Usulün İlkeleri
   III. İdari Usulün Kapsamı
   IV. İdari Usul Kanunu'nun Önemi
   V. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
   Bölüm Kaynakçası
   İkinci Bölüm
   Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
   I. Amme Alacağının Tanımı
   II. Amme Alacağının Borçlusu
   III. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
   Bölüm Kaynakçası
   Üçüncü Bölüm
   İHALE
   KAMU İHALE KANUNU'NA GÖRE İHALE USULÜ
   I. İhale Kavramı
   II. Göre Temel İlkeler
   III. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri
   IV. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri Dışındaki Alım Yöntemleri
   V. İhale Sürecinde Verilen Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sonuçlandırılması
   VI. İhale İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları
   Dördüncü Bölüm
   KAMULAŞTIRMA
   I. Kamulaştırma Kavramı
   II. Kamulaştırma Usulünün Aşamaları
   Bölüm Kaynakçası
   Yedinci Kısım
   İDARENİN SORUMLULUĞU
   I. Yasama ve Yargı Faaliyetinden Dolayı Devletin Sorumluluğu
   II. İdarenin Sorumluluğunun Dayandığı Hukuki Esaslar
   Bölüm Kaynakçası

   Stok Kodu
   :
   9786257773607
   Boyut
   :
   16,2 x 23,5 cm.
   Sayfa Sayısı
   :
   804
   Basım Tarihi
   :
   2020 Kasım
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   93,50   
   93,50   
   2
   48,11   
   96,21   
   3
   32,38   
   97,15   
   4
   24,52   
   98,08   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   93,50   
   93,50   
   2
   48,15   
   96,31   
   3
   32,41   
   97,24   
   4
   24,54   
   98,18   
   5
   19,73   
   98,64   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   93,50   
   93,50   
   2
   48,15   
   96,31   
   3
   32,41   
   97,24   
   4
   24,54   
   98,18   
   5
   19,73   
   98,64   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   93,50   
   93,50   
   2
   48,15   
   96,31   
   3
   32,41   
   97,24   
   4
   24,54   
   98,18   
   5
   19,73   
   98,64   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   93,50   
   93,50   
   2
   48,15   
   96,31   
   3
   32,41   
   97,24   
   4
   24,54   
   98,18   
   5
   19,73   
   98,64   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   93,50   
   93,50   
   2
   48,15   
   96,31   
   3
   32,41   
   97,24   
   4
   24,54   
   98,18   
   5
   19,73   
   98,64   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   93,50   
   93,50   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat