Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%35
İdare Hukuku Konu Anlatımı Altın Seri %35 indirimli Ahmet Nohutçu

İdare Hukuku Konu Anlatımı Altın Seri

Liste Fiyatı : 120,00TL
İndirimli Fiyat : 78,00TL
Kazancınız : 42,00TL
Taksitli fiyat : 5 x 16,46TL
Havale/EFT ile : 76,44TL
9789757197638
594255
İdare Hukuku Konu Anlatımı Altın Seri
İdare Hukuku Konu Anlatımı Altın Seri
Savaş Kitap
78.00

İdare Hukuku Konu Anlatımı

Türkiye’nin İdari Yapısı - Mahalli İdareler - İdare Hukukunun Tüm Konuları

Altın Seri
Prof.Dr. Ahmet NOHUTÇU
25. Baskı Mart 2020


Hâkimlik - Kaymakamlık - Müfettişlik - Uzmanlık - KPSS A ve Tüm Kurum Sınavlarına Hazırlık
Fakülteler İçin Yardımcı Kaynak


17 Ocak 2020 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 56 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

46 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 62 Cumhurbaşkanı Kararı

Kamuoyunda 1. Yargı Reformu Paketi Olarak Adlandırılan 24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


10 Temmuz 2019 Tarih ve 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

17 Ocak 2019 Tarih ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


10 Aralık 2018 Tarih ve 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince 9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri


En son 29 Aralık 2019 Tarihinde Yapılan Adli-İdari Hâkimlik Sınavı, 9 Kasım 2019 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavı 14-20 Temmuz 2019 KPSS, 23 Şubat 2019 Sayıştay,

29 Aralık 2018 Adli-İdari Soruları Dâhil Uyarlanarak Eklenmiş
57 ADET YENİ SORU

Kitabın Tamamında TOPLAM ÇIKMIŞ 1042 GÜNCELLENMİŞ SORU
ve Tüm Diğer Güncel Mevzuat Değişiklikleri Çerçevesinde
Yenilenerek ve
Güncellenerek Hazırlanmış

 

İçindekiler
 
Birinci Bölüm
İdare Hukukunun Genel Esasları

 1. 1. İdare Kavramı
2. Anayasada İdareye İlişkin Hüküm Ve İlkeler
3. İdare Hukukunun Özellikleri, Kaynakları Ve Kapsamı
4. Kamu Tüzel Kişiliği
 
İkinci Bölüm
Türkiye’nin İdari Yapısı (T.C. Devlet Teşkilatı)

 1. Anayasal Kuvvetler Ayrımı
2. Yürütme Organ
3. Merkezden Yönetim (Merkezi Teşkilat)
4. Merkeze Yardımcı Kuruluşlar
V. Merkezi Yönetimin Taşra (Çevre) Örgütü (Mülki Teşkilat)
 
Üçüncü Bölüm
Yerinden Yönetimler Ve Türkiye’de Mahalli İdareler

1. Yerinden Yönetimler (Yerel Ve Hizmetsel Yerinden Yönetimler)
2.  Bağımsız İdari Otoriteler (Bio’lar) (Düzenleyici VeDenetleyici Kamu Kurumları) (Üst Kurullar)
 
Dördüncü Bölüm
İdari İşlemler

1. Tanım Ve Kapsam Ve Özellikler
2. İdari Karar Türleri
3. İdari İşlemlerin Unsurları
4. İdari İşlemlerdeki Hukuka Aykırılıkları Ve Müeyyideleri: Yokluk Ve Hükümsüz Kılma
5. İdari İşlemlerin Sona Ermesi
 
Beşinci Bölüm
İdari İşlemlerin İcrası, İdarenin Re’sen İcra Ve Re’sen Tahsil Yetkisi
 
1. İdari İşlemlerin İcrası (Yürütülmesi)
2. İdarenin Re’sen Tahsil Yetkisi
 
Altncı Bölüm
İdarenin Sözleşmeleri: İdari Sözleşmeler Ve İhaleler

1. İdari Sözleşmeler
2. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri (Kamu İhaleleri)
 
Yedinci Bölüm
Kamu Hizmetleri
 
1. Tanım Ve Kapsam
2. Kamu Hizmetlerinin Özellikleri
3. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilerin Etkinliklerinin Farkları
4. Kamu Hizmetlerine Egemen Olan İlkeler
5. Kamu Hizmetlerinin Türleri
6. Kamu Hizmetlerinin Kurulması
7. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması
8. Kamu Hizmetlerinin İşletilme Usulleri
 
Sekizinci Bölüm
Kamulaştırma

1. Kamulaştırmanın Tanımı Ve Kapsamı
2. Kamulaştırma İşleminin Unsurları
3. Kamulaştırma İşleminin Sonuçları
4. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi
5. Kamulaştırmadan Vazgeçme
6. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı
 1. 7. Hasar, Doğacak Hak Ve Borçlar

8. Kamu Kurumları Ve Tüzel Kişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri
9. Kamulaştırmada Yargı Yolu
10. İrtifak Hakkının Kurulması
11. İstimval (Rekizisyon)
12. Kamulaştırmasız El Atma
13. Geçici İşgal
14. Devletleştirme Ve Özelleştirme
 
Dokuzuncu Bölüm
Kolluk Hizmetleri

1. Genel Olarak Kolluk Hizmeti
2. Kolluk Faaliyetlerinin Amacı: Kamu Düzeni
3. Kolluk Türleri
4. Kolluk Makamları, Amirleri Ve Kolluk Personeli
5. Kolluk İşlemleri
6. Kolluk Usulleri
7. Kolluk Yetkilerinin Çatışması Ve Yarışması
8. Kolluk Yetkisinin Sınırları Ve Hukuka Uygunluğu
9. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi
10. Kolluk Gözetim Komisyonu
 
Onuncu Bölüm
İdarenin Mali Sorumluluğu
 
1. Genel Olarak Sorumluluk Ve İdarenin Sorumluluğu
2. İdarenin Özel Hukuk Ve Kamu Hukukunda Sorumluluğu
3. İdari Sorumluluktan Bahsedilebilmesi İçin Gereken Durumlar
4. İdarenin Kusurlu Sorumluluğu (Hizmet Kusuru)
5. Hizmet Sorumluluğu Kapsamındaki Durumlar
6. Kusursuz Sorumluluk
7. İdari Sorumluluğu Kaldıran Ya Da Azaltabilen Durumlar
 
Onbirinci Bölüm
Kamu Malları

1. Mal Kavramı
2. Kavram Olarak Kamu Malları
3. Kamu Malı Türleri
4. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
5. Kamu Mallarından Yararlanma
6. İdarenin Özel Malları
 
Onikinci Bölüm
Memurlar Ve Diğer Kamu Personeli

1. Personel Yönetiminin Tanımı
2. Türk Kamu Personel Rejimi Ve Devlet Memurları Kanunu
 
Onüçüncü Bölüm
İdare Hukukuyla İlgili Önemli Ve Güncel Kanunlar

Ekler
Kitap Eki -1
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kapsamındaki Kamu İdareleri
Kitap Eki -2
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Kitap Eki -3
Kurumların Bağlı/İlgili/İlişkili Oldukları Bakanlıklar
Kitap Eki -4
3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre I Ve II Sayılı Cetvellerde Yer Alan Üst Düzey Kamu Görevlileri
Kitap Eki -5
3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Görev Süreleri
Kitap Eki -6
3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Görev Süreleri

 • Açıklama
  • İdare Hukuku Konu Anlatımı

   Türkiye’nin İdari Yapısı - Mahalli İdareler - İdare Hukukunun Tüm Konuları

   Altın Seri
   Prof.Dr. Ahmet NOHUTÇU
   25. Baskı Mart 2020


   Hâkimlik - Kaymakamlık - Müfettişlik - Uzmanlık - KPSS A ve Tüm Kurum Sınavlarına Hazırlık
   Fakülteler İçin Yardımcı Kaynak


   17 Ocak 2020 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 56 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

   46 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 62 Cumhurbaşkanı Kararı

   Kamuoyunda 1. Yargı Reformu Paketi Olarak Adlandırılan 24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


   10 Temmuz 2019 Tarih ve 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   17 Ocak 2019 Tarih ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
   Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


   10 Aralık 2018 Tarih ve 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince 9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri


   En son 29 Aralık 2019 Tarihinde Yapılan Adli-İdari Hâkimlik Sınavı, 9 Kasım 2019 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavı 14-20 Temmuz 2019 KPSS, 23 Şubat 2019 Sayıştay,

   29 Aralık 2018 Adli-İdari Soruları Dâhil Uyarlanarak Eklenmiş
   57 ADET YENİ SORU

   Kitabın Tamamında TOPLAM ÇIKMIŞ 1042 GÜNCELLENMİŞ SORU
   ve Tüm Diğer Güncel Mevzuat Değişiklikleri Çerçevesinde
   Yenilenerek ve
   Güncellenerek Hazırlanmış

    

   İçindekiler
    
   Birinci Bölüm
   İdare Hukukunun Genel Esasları

   1. 1. İdare Kavramı
   2. Anayasada İdareye İlişkin Hüküm Ve İlkeler
   3. İdare Hukukunun Özellikleri, Kaynakları Ve Kapsamı
   4. Kamu Tüzel Kişiliği
    
   İkinci Bölüm
   Türkiye’nin İdari Yapısı (T.C. Devlet Teşkilatı)

    1. Anayasal Kuvvetler Ayrımı
   2. Yürütme Organ
   3. Merkezden Yönetim (Merkezi Teşkilat)
   4. Merkeze Yardımcı Kuruluşlar
   V. Merkezi Yönetimin Taşra (Çevre) Örgütü (Mülki Teşkilat)
    
   Üçüncü Bölüm
   Yerinden Yönetimler Ve Türkiye’de Mahalli İdareler

   1. Yerinden Yönetimler (Yerel Ve Hizmetsel Yerinden Yönetimler)
   2.  Bağımsız İdari Otoriteler (Bio’lar) (Düzenleyici VeDenetleyici Kamu Kurumları) (Üst Kurullar)
    
   Dördüncü Bölüm
   İdari İşlemler

   1. Tanım Ve Kapsam Ve Özellikler
   2. İdari Karar Türleri
   3. İdari İşlemlerin Unsurları
   4. İdari İşlemlerdeki Hukuka Aykırılıkları Ve Müeyyideleri: Yokluk Ve Hükümsüz Kılma
   5. İdari İşlemlerin Sona Ermesi
    
   Beşinci Bölüm
   İdari İşlemlerin İcrası, İdarenin Re’sen İcra Ve Re’sen Tahsil Yetkisi
    
   1. İdari İşlemlerin İcrası (Yürütülmesi)
   2. İdarenin Re’sen Tahsil Yetkisi
    
   Altncı Bölüm
   İdarenin Sözleşmeleri: İdari Sözleşmeler Ve İhaleler

   1. İdari Sözleşmeler
   2. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri (Kamu İhaleleri)
    
   Yedinci Bölüm
   Kamu Hizmetleri
    
   1. Tanım Ve Kapsam
   2. Kamu Hizmetlerinin Özellikleri
   3. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilerin Etkinliklerinin Farkları
   4. Kamu Hizmetlerine Egemen Olan İlkeler
   5. Kamu Hizmetlerinin Türleri
   6. Kamu Hizmetlerinin Kurulması
   7. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması
   8. Kamu Hizmetlerinin İşletilme Usulleri
    
   Sekizinci Bölüm
   Kamulaştırma

   1. Kamulaştırmanın Tanımı Ve Kapsamı
   2. Kamulaştırma İşleminin Unsurları
   3. Kamulaştırma İşleminin Sonuçları
   4. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi
   5. Kamulaştırmadan Vazgeçme
   6. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı
   1. 7. Hasar, Doğacak Hak Ve Borçlar

   8. Kamu Kurumları Ve Tüzel Kişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri
   9. Kamulaştırmada Yargı Yolu
   10. İrtifak Hakkının Kurulması
   11. İstimval (Rekizisyon)
   12. Kamulaştırmasız El Atma
   13. Geçici İşgal
   14. Devletleştirme Ve Özelleştirme
    
   Dokuzuncu Bölüm
   Kolluk Hizmetleri

   1. Genel Olarak Kolluk Hizmeti
   2. Kolluk Faaliyetlerinin Amacı: Kamu Düzeni
   3. Kolluk Türleri
   4. Kolluk Makamları, Amirleri Ve Kolluk Personeli
   5. Kolluk İşlemleri
   6. Kolluk Usulleri
   7. Kolluk Yetkilerinin Çatışması Ve Yarışması
   8. Kolluk Yetkisinin Sınırları Ve Hukuka Uygunluğu
   9. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi
   10. Kolluk Gözetim Komisyonu
    
   Onuncu Bölüm
   İdarenin Mali Sorumluluğu
    
   1. Genel Olarak Sorumluluk Ve İdarenin Sorumluluğu
   2. İdarenin Özel Hukuk Ve Kamu Hukukunda Sorumluluğu
   3. İdari Sorumluluktan Bahsedilebilmesi İçin Gereken Durumlar
   4. İdarenin Kusurlu Sorumluluğu (Hizmet Kusuru)
   5. Hizmet Sorumluluğu Kapsamındaki Durumlar
   6. Kusursuz Sorumluluk
   7. İdari Sorumluluğu Kaldıran Ya Da Azaltabilen Durumlar
    
   Onbirinci Bölüm
   Kamu Malları

   1. Mal Kavramı
   2. Kavram Olarak Kamu Malları
   3. Kamu Malı Türleri
   4. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
   5. Kamu Mallarından Yararlanma
   6. İdarenin Özel Malları
    
   Onikinci Bölüm
   Memurlar Ve Diğer Kamu Personeli

   1. Personel Yönetiminin Tanımı
   2. Türk Kamu Personel Rejimi Ve Devlet Memurları Kanunu
    
   Onüçüncü Bölüm
   İdare Hukukuyla İlgili Önemli Ve Güncel Kanunlar

   Ekler
   Kitap Eki -1
   5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kapsamındaki Kamu İdareleri
   Kitap Eki -2
   Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
   Kitap Eki -3
   Kurumların Bağlı/İlgili/İlişkili Oldukları Bakanlıklar
   Kitap Eki -4
   3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre I Ve II Sayılı Cetvellerde Yer Alan Üst Düzey Kamu Görevlileri
   Kitap Eki -5
   3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Görev Süreleri
   Kitap Eki -6
   3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Görev Süreleri

   Stok Kodu
   :
   9789757197638
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   886
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   25
   Basım Tarihi
   :
   Mart 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   78,00   
   78,00   
   2
   40,13   
   80,26   
   3
   27,01   
   81,04   
   4
   20,46   
   81,82   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   78,00   
   78,00   
   2
   40,17   
   80,34   
   3
   27,04   
   81,12   
   4
   20,48   
   81,90   
   5
   16,46   
   82,29   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   78,00   
   78,00   
   2
   40,17   
   80,34   
   3
   27,04   
   81,12   
   4
   20,48   
   81,90   
   5
   16,46   
   82,29   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   78,00   
   78,00   
   2
   40,17   
   80,34   
   3
   27,04   
   81,12   
   4
   20,48   
   81,90   
   5
   16,46   
   82,29   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   78,00   
   78,00   
   2
   40,17   
   80,34   
   3
   27,04   
   81,12   
   4
   20,48   
   81,90   
   5
   16,46   
   82,29   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   78,00   
   78,00   
   2
   40,17   
   80,34   
   3
   27,04   
   81,12   
   4
   20,48   
   81,90   
   5
   16,46   
   82,29   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   78,00   
   78,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat