Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%25
İMTİYAZ İdare Hukuku- Türkiye'nin İdari Yapısı-Mahalli İdareler Metin İMTİYAZ İdare Hukuku- Türkiye'nin İdari Yapısı-Mahalli İdareler Metin

Kaymakamlık Sınavına HazırlıkİMTİYAZ İdare Hukuku- Türkiye'nin İdari Yapısı-Mahalli İdareler

Liste Fiyatı : 690,00TL
İndirimli Fiyat : 517,50TL
Kazancınız : 172,50TL
Taksitli fiyat : 5 x 117,78TL
Havale/EFT ile : 507,15TL
Satış adedi : 12
9786057183293
602934
İMTİYAZ İdare Hukuku- Türkiye'nin İdari Yapısı-Mahalli İdareler
İMTİYAZ İdare Hukuku- Türkiye'nin İdari Yapısı-Mahalli İdareler Kaymakamlık Sınavına Hazırlık
517.50

İÇİNDEKİLER
İDARENİN GENEL ESASLARI 1
İDARE KAVRAMI 1
I.Organik – Yapısal Anlamda İdare 1
II.Fonksiyonel – İşlevsel Anlamda İdare 2
1.Yasama fonksiyonu ve İdare 2
2.Yargı fonksiyonu ve İdare 2
3.Yürütme Fonksiyonu ve İdare 3
İDARE HUKUKU 6
I.İdare Hukuku Sistemleri 6
1.Anglo-Sakson Sistemi: Adli İdare Sistemi 6
2.Kara Avrupa Sistemi: İdari Rejim 6
II.İdare Hukukunun Gelişimi 6
III.İdare Hukukunun Özellikleri 7
IV.İdare Hukukunun Kaynakları 8
1.Asli Kaynaklar 8
2.Yardımcı Kaynaklar 8
V.İdare Hukukuna Egemen Olan Anayasal İlkeler 8
1.İdarenin Bütünlüğü 8
A.İdari Vesayet 9
i.Anayasal Dayanak 9
ii.İdari Vesayetin Özellikleri 9
iii.Vesayet Makamının Sahip Olduğu Yetkiler 11
iv.Vesayet Makamının İçermediği Yetkiler 12
B.Hiyerarşi – Silsile–i Meratip 13
i.Hiyerarşi Yetkisinin Özellikleri 13
ii.Hiyerarşi Yetkisinin Kapsamı 14
iii.Hiyerarşi Yetkisinin İstisnaları 14
iv.Hiyerarşinin Görünümü 14
2.İdarenin Kanuniliği İlkesi - Kanuni İdare 15
3.Merkezden Yönetim ve Yerinden yönetim İlkesi 16
A.Merkezden Yönetim İlkesi 16
B.Yerinden Yönetim (Adem-i Merkeziyetçilik) İlkesi 16
i.Yer Yönünden Yönetim (Mahalli İdare) 16
ii.Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim 17
4.Kamu Tüzel Kişiliği 19
A.Kuruluş 19
B.Yetkileri 19
5.İDARENİN YARGISAL SORUMLULUĞU 22
İDARİ İŞLEMLER 23
I.İDARİ İŞLEM KAVRAMI 23
II.İDARİ İŞLEMİN ÖZELLİKLERİ 24
A.Tek Yanlılık 24
B.İcrailik 24
C.Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma 25
D.Yargısal Denetime Tabi Olma 26
III.İDARİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI 26
1.Tek Yanlı – İki Yanlı İdari İşlem 26
2.Düzenleyici İşlem – Birel İşlem – Genel İşlem (Karar) 26
A.Bireysel İdari İşlem Türleri 27
i.Şart (Durum) İşlem – Subjektif (Öznel) İşlem 27
ii.İnşai (Yapıcı) İşlem – Tespit Edici (Belirleyici) İşlem 27
iii.Basit – Kolektif – Karma İşlemler 28
iv.Zımni İşlem – Sarih İşlem 28
v.Yükümlendirici İşlem – Yararlandırıcı İşlem 28
B.Düzenleyici İşlemler 29
i.Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 30
ii.Yönetmelikler 34
iii.Adsız Düzenleyici İşlemler 35
IV.İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI 35
1.YETKİ UNSURU 35
A.Yetkinin Görünümleri 36
i.Kişi Yönünden Yetki: 36
ii.Konu Yönünden Yetki: 36
iii.Yer Yönünden Yetki: 37
iv.Zaman Yönünden Yetki: 37
B.Yetki Unsurunda Ortaya Çıkan Sakatlık Halleri 37
i.Fonksiyon Gaspı 37
ii.Yetki Gaspı 39
iii.Yetki Tecavüzü 40
iv. Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzü 42
C.Yetkinin İstisnaları 44
i.Fiili Memur Teorisi 44
ii.Yetki Devri 45
iii.İmza Devri 46
iv.Vekalet 47
v.Tedviren Görevlendirme 47
2.ŞEKİL UNSURU 47
A.Şekil Kuralları 47
i.Teklif Usulü 48
ii.Danışma Usulü 48
B.Şekil Kurallarına Aykırılık 48
i.Asli Şekil Eksikliği: 48
ii.Tali Şekil Eksikliği: 48
C.Şekil Unsurunda Hukuka Aykırılıkların Yaptırımları 49
3.SEBEP UNSURU 50
A.İdareyi Harekete Geçiren Sebepler 50
B.Sebep Unsurunda Sakatlık Halleri 51
4.Konu Unsuru 52
A.Konu Unsurunda Ortaya Çıkan Sakatlıklar 52
i.Meşru Olmayan ve Maddi Açıdan İmkânsız Olan Konuda İşlem Yapılması 52
ii. Kanuna Aykırı Konuda İşlem Yapılması 52
B.Sebep – Konu Unsuru Arasındaki Uyuşmazlık 53
5. Amaç Unsuru 54
A.Amaç Unsurunda Aykırılık Halleri 54
i.Yetki Saptırması 54
ii.Usul Saptırması 54
B.Amaç Unsuruna Aykırılıkların Yaptırımı 55
V.İDARİ İŞLEMLERDE İDAREYE TANINAN YETKİLER 55
1.Bağlı Yetki 55
2.Takdir Yetkisi 56
VI.HUKUKA AYKIRI İDARİ İŞLEMLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 57
1.YOKLUK 57
2.İPTAL – HÜKÜMSÜZ KILMA 58
VII.İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ 58
1.İDARİ MAKAMIN İRADESİNE BAĞLI NEDENLER 58
A.Geri Alma 58
i.Geri Alınabilecek İşlemler 58
ii.Geri Almanın Etkisi 58
iii.Geri Alma İşleminde Süre 59
iv.Her zaman Geri Alınabilecek İşlemler 59
v.Makul Sürede Geri Alınabilecek İşlemler 60
B.Kaldırma 60
C.Düzeltme 60
D.Değiştirme 60
2.İdari Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler 61
A.Hukuki Nedenler – İptal 61
B.Fiili Nedenler 61
3.İdari kararın kendiliğinden ortadan kalkması 61
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ 62
I.İDARİ SÖZLEŞMELER 62
1.İdari Sözleşmelerin Ölçütleri 62
2.İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİ 63
A.İmtiyaz Sözleşmeleri 63
i.İmtiyaz Verme Yetkisi 63
ii.İmtiyaz Sözleşmelerinin Yargısal Denetimi 64
iii.İmtiyaz Sözleşmelerinde Taraflara Tanınan Hak ve Yetkiler 64
iv.Sonradan Ortaya Çıkan Durumların Sözleşmeye Etkisi 65
B.İltizam Sözleşmeleri 66
C.Kamu İstikraz (Borçlanma) Sözleşmeleri 67
D.Yer Altı ve Yer Üstü Servetin İşletilmesine İlişkin Sözleşmeler 67
E.Orman İşletme Sözleşmeleri 67
F.İdari Hizmet Sözleşmeleri 67
II.İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (KAMU İHALELERİ) 67
1.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (DİK) 68
2.4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) 68
A.Kamu İhale Kanunu’nun Kapsamı 68
B.Kamu İhale Kanunu Kapsamına Girmeyen Kamu İdareleri 69
C.Kamu İhale Kanununa Egemen Olan İlkeler 74
3.İhale Yöntemleri 74
A.Devlet İhale Kanunu İhale Usulleri 74
B.Kamu İhale Kanunu İhale Usulleri 74
4.İhale Türleri 75
A.Belli İstekiler Arasında İhale 75
i.Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kullanılarak İhale Edilebilecek İşler 75
ii.Belli İstekliler Arasında İhale Usulünün İşleyişi 75
B.Pazarlık Usulü 75
i.Pazarlık Usulü Kullanılarak İhale Edilebilecek İşler 76
C.Doğrudan Temin Usulü 76
D.Tasarım Yarışmaları 77
5.İHALE İLANLARI - İHALEYE KATILIM 77
A.İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar 77
B.Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar 78
C.İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları 78
i.Ekonomik ve Malî Yeterliğin Belirlenmesi İçin: 78
ii.Mesleki Ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi İçin: 78
D.İhaleye Katılamayacak Olanlar 79
E.İhaleden Yasaklanma Nedenleri 79
F.İhaleden Yasaklama Süresi 80
6.İhale Süreci ve Yöntemleri 80
A.Hazırlık Aşaması 80
i.Devlet İhale Kanunu 80
ii.Kamu İhale Kanunu 80
B.İlan Aşaması 81
i.Devlet İhale Kanunu 81
ii.Kamu İhale Kanunu 81
C.Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi 81
i.Devlet İhale Kanunu 81
ii.Kamu İhale Kanunu 81
D.İhale Karara Bağlanması ve Sözleşmeye Davet 82
i.Devlet İhale Kanunu 82
ii.Kamu İhale Kanunu 82
E.İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü 83
i.Şikayet Durumu: 83
ii.İtirazen Şikayet Durumu: 83
A.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 87
B.Özelleştirme Yöntemleri 88
C.İhale Usulleri 88
İDARENİN YETKİLERİ 89
I.TAHSİL YETKİSİ 89
1.İdarenin Kamu Hukuku Alanından Doğan Alacakları 89
2.İdarenİn Adİ Alacakları 89
II.İDARENİN CEZA VERME YETKİSİ 90
III.İDARENİN ÖRGÜTLENME YETKİSİ 92
IV.MAL EDİNME YETKİSİ 93
1.KAMULAŞTIRMA 93
A.Özel Kişiler Lehine Kamulaştırma 94
B.Kısmi Kamulaştırma 94
C.Trampa Yolu İle Kamulaştırma 94
D.Acele Kamulaştırma 95
A.Ödeneğin Temin Edilmesi: 95
B.Kamu Yararı Kararının Alınması: 95
C.Taşınmazın Belirlenmesi: 96
D.Tapu Siciline Şerh: 96
E.Satın Almanın Denenmesi: 96
F.Bedelin Tespiti ve İdare Adına Tescil (Adli Süreç) 97
i.Asliye Hukuk Mahkemesine Başvuru: 97
ii.Kamulaştırmanın Tebliği ve Meşruhatlı Davetiye: 97
iii.Uzlaşma: 97
iv.Bedel Tespiti: 97
v.Ödeme: 97
vi.Tescil Kararı: 98
2.istimval 102
3.Kamulaştırmasız El Atma 102
A.Hukuka Uygun El Atma: 102
B.Hukuka Aykırı El Atma: 102
4.Geçici İşgal 102
5.Devletleştirme 103
V.KOLLUK YETKİSİ 105
A.KAMU DÜZENİNİN UNSURLARI 105
i.Güvenlik 105
ii.Genel Sağlık 105
iii.Dirlik ve Esenlik 105
B.KOLLUK TÜRLERİ 106
i.İdari Kolluk 106
KOLLUK PERSONELİ 108
A.GENEL İDARİ KOLLUK 108
1.POLİS 108
2.JANDARMA 108
Bağlılık, Kuruluş ve Teşkilat 108
Görevleri 109
Sorumluluk Alanı 109
Personel 109
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 110
3.SAHİL GÜVENLİK 110
Bağlılık, Kuruluş ve Teşkilat 110
Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri 110
Görevleri 110
4.ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ 111
B.MAHALLİ İDARE KOLLUĞU 111
1.Belediye Zabıtası 111
2.KÖY KORUCULARI 112
ii.Adli Kolluk 113
iii.Siyasi Polis 115
C.KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI VE DENETİMİ 115
D.KOLLUK USULLERİ 115
i.Bildirim Usulü 115
ii.İzin(Ruhsat) Usulü 116
E.KOLLUK İŞLEMLERİ 116
i.Düzenleyici İşlemler 116
ii.Bireysel İşlemler 116
iii.Kolluk Eylemleri 117
F.KOLLUK YETKİSİNİN GENİŞLEMESİ – OLAĞANÜSTÜ HAL 117
i.Olağanüstü Hal İlan Etme Yetkisi 117
ii.Olağanüstü Hal Süresi 118
iii.Olağanüstü hal’in ilan edileceği Yer 118
iv.Olağanüstü Hal Sebebi 118
v.Olağanüstü Hal İlanının Sonuçları 118
vi.Olağanüstü Hal İlanının Uygulanması 120
İDARENİN MALLARI 123
I.KAMUNUN ÖZEL MALLARI 123
II.KAMU MALLARI 124
1.Kamu Mallarının Türleri 124
A.Sahipsiz Mallar 124
B.Orta Malları 124
C.Hizmet Malları 124
2.Kamu Mallarının Özellikleri 125
3.KAMU MALLARINDAN YARARLANMA USULLERİ 126
A.Genel Yararlanma 126
B.Özel Yararlanma 126
KAMU HİZMETLERİ 127
I.KAMU HİZMETİ KAVRAMI 127
1.Organik Anlamda Kamu Hizmeti 127
2.Maddi Anlamda Kamu Hizmet 127
II.KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI 128
III.KAMU HİZMETİNİN İLKELERİ 128
IV.KAMU HİZMETLERİNİN TÜRLERİ 128
1.Tekelli-Tekelsiz Kamu Hizmetleri 128
2.Milli-Mahalli Kamu Hizmetleri 128
3.Dolaylı- Dolaysız Kamu Hizmetleri: 129
4.Konularına Göre Kamu Hizmetleri 129
V.KAMU HİZMETLERİNİN GÖRÜLME USULLERİ 129
1.Emanet Usulü 130
2.Müşterek Emanet Usulü 130
3.Ruhsat Usulü 130
4.İmtiyaz Usulü 130
A.İmtiyazda İdarenin Yetkileri 131
B.İmtiyaz Sahibinin Hakları, Ayrıcalıkları, Yükümlülükleri Hakları 131
C.Yükümlülükleri 131
D.İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi 132
E.Yargısal Denetim 132
5.İltizam Sözleşmeleri: 132
6.Yap İşlet Devret Sözleşmeleri 132
A.Kapsamı 132
B.Yetki 133
C.Süre 133
D.Sorumluluk ve Tazminat 133
7.Yap – İşlet Sözleşmeleri 133
A.Üretim Tesisi Kurma, ve İşletme İzni Verilmesi 134
B.Süre 134
KAMU GÖREVLİLERİ 135
I.Devlet Memurları Kanunu'na Göre İstihdam Türleri 136
1.Memurlar: 136
2.Sözleşmeli Personel: 136
3.İşçi: 136
II.Memur Kavramının Öğeleri 136
III.Memurluk mesleğinin Temel İlkeleri 137
1.Sınıflandırma 137
2.Kariyer 140
3.Liyakat 140
IV.Devlet Memuru olma Şartları 140
V.Memuriyete Girişte Sınav Yöntemi 141
VI.Aday memurluk 142
VII.Atama ve Göreve Başlama 142
VIII.İstisnai Memurlar 143
IX.Memurların Ödev ve Sorumlulukları 146
1.Devlet Memurunun Ödevleri 146
2.Devlet Memurunun Sorumlulukları 146
X.Devlet Memurunun Yasakları 148
XI.Devlet Memurunun Hakları 150
XII.Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselme 151
1.Yatay İlerleme – Kademe İlerlemesi 151
2.Dikey İlerleme 151
XIII.DEVLET MEMURLARI İZİNLER 152
XIV.Memurların Disiplin Rejimi 157
1.Disiplin Cezaları 157
A.Uyarma 157
B.Kınama 157
C.Aylıktan Kesme 158
D.Kademe İlerlemesinin Durdurulması 158
E.Devlet Memurluğundan Çıkarma 159
2.Disiplin Cezalarında Geçerli İlkeler 160
3.Disiplin cezalarında Zamanaşımı 161
4.Disiplin Cezalarının Etkisi 161
5.Disiplin cezalarının Silinmesi 161
6. Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada
yürütülmesi 161
7.DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI 161
XV. Memur Statüsünde Kısıntı Yapan İlkeler 161
1. Kadro Açığı 161
2. Görevden Uzaklaştırma 162
A.Görevden Uzaklaştırmaya Yetkililer 162
B.Tedbirin Kaldırılması / Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu
Olan Haller 162
C.Görevden Uzaklaştırmada Süre 162
XVI.Memurluğun Sona Ermesi 163
1.Çekilme 163
2.Çekilmiş sayılma (Müstafi) 163
3.Memurluktan çıkarılma 163
4.Koşullarda eksiklik 163
5.Ölüm 164
6.Emeklilik 164
7.Bağdaşmazlık 164
XVII.MEMURLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 164
XVIII.MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI 165
1. Ceza Kovuşturması İçin Soruşturma İznine İhtiyaç
Duyulmayan Durumlar 165
2. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler 166
3. İdarece Ön İnceleme 167
4. İznİn Kapsamı 167
5. Soruşturma İzni Kararlarına İtiraz 167
6 .İtiraz Mercİ 167
7. Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merci ve Yetkili Mahkeme 168
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE
MÜCADELE 168
1.Bildirimin Konusu 168
2.Mal Bildiriminde Bulunacaklar ve Mal Bildiriminde Bulunma
Süreleri 169
3.Bildirimin Yenilenmesi 169
4.Mal Bildiriminde Bulunmamanın Cezai Yaptırımı 169
5.İşlenen Suçlar Hakkında Soruşturma Usulü 170
CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ÜST KADEME YÖNETİCİLERİN
ATANMASI 171
3 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNE GÖRE 172
ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİLERİNİN ATANMASI 172
3.Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli 175
4.İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli 175
5.HUDUT MÜLKİ İDARE AMİRİ 175
KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKA KURMA VE SENDİKAYA ÜYE OLMA HAKKI 175
A.Sendika Kurma ve Sendikaya Üye Olma Hakkı 175
B.Kamu Görevlilerinin Toplu Sözleşme Hakkı 176
C.Sendikaların Kuruluşu 176
D.Sendikaya Üye Olamayacakları 177
E.Kamu Hakem Kurulu 177
Yapısı 177
Çalışma Usulü 178
KAMU ETİK KURULU 178
1.Üye Seçimi 178
2.Çalışma Usulü 179
3.Kurula Başvuru 179
4.Etik Kurulunun Kapsamında Olmayan Kamu Görevlileri 179
İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU 180
I.İDARENİN MALİ SORUMLULUĞUNU DOĞURAN ESASLAR 180
1.İdari Davranış 180
2.Kusur 181
3.Zararın Ortaya Çıkmış Olması 181
4.Nedensellik (İlliyet) Bağı 181
II.İDARENİN MALİ SORUMLULUĞUNUN NEDENLERİ 181
1.KUSURLU SORUMLULUK 181
A.Hizmet Kusuru 181
i.Hizmetin Kötü İşlemesi 181
ii.Hizmetin Geç İşlemesi 182
iii.Hizmetin Hiç İşlememesi 182
B.Kamu Görevlilerinin Kişisel Kusur ve Sorumlulukları 183
2.KUSURSUZ SORUMLULUK 183
A.Tehlike - Risk İlkesi Sebebiyle Kusursuz Sorumluluk 183
i.İdarenin Tehlikeli Faaliyetleri ile Araç ve Gereçleri 183
ii.Tehlikeli Yöntemler 184
iii.Meslek Riski 184
iv.Sosyal Risk 184
B.Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik – Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi 184
III. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN SEBEPLERİ 185
1.Mücbir sebep 185
2.Beklenmeyen Hal 185
3.Zarar Görenin Kusuru 185
4.Üçüncü Kişilerin Kusuru 185
TÜRK İDARİ TEŞKİLATI 188
BAŞKENT TEŞKİLATI 189
I.CUMHURBAŞKANI 189
1.Seçilme Yeterliliği, Adaylık, Görev Süresi 189
A.Seçilme Yeterliliği 189
B.Adaylık 189
C.Görev Süresi 190
2.Seçilme Usulü 190
3.Cumhurbaşkanının Tarafsızlığı 191
4.Cumhurbaşkanının Sorumluluğu 191
A.Siyasi Sorumluluk 191
B.Cezai Sorumluluk 191
5.Cumhurbaşkanı Hakkında Soruşturma Açılmasını İsteme ve Soruşturmaya Karar Verme 191
A.Soruşturmanın Yürütülmesi 192
B.Meclis Genel Kurulunda Görüşme 192
C.Görevin Sona Ermesi 192
6.Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri 192
7.Cumhurbaşkanına Vekâlet 193
A.Makamın Boşalması Halinde Vekâlet 193
B.Geçici Boşalma Halinde Vekâlet 193
8.Cumhurbaşkanının Yetki Devri 193
BAŞKENTE YARDIMCI KURULUŞLAR 348
I.DANIŞTAY 348
1.Danıştay Meslek Mensupları 348
A.Danıştay Başkanı 348
B.Danıştay Başsavcısı 348
C.Başkanvekilleri 349
D.Üyeler 349
i.Üye Seçimi 349
ii.Üyelerin Nitelikleri 349
iii.Görevin Sona Ermesi 350
iv.Üyeler Hakkında Disiplin Cezaları ve Ceza Kovuşturması 350
2.Danıştay’ın Organları 351
A.Daireler 351
i.İdari Daire - 1. Daire 352
ii.Danıştay Dava Dairelerinin Görevleri 352
B.Danıştay Genel Kurulu 352
C.İdari İşler Kurulu 353
i.Yapısı 353
ii.Çalışma Usulü 353
iii.Görevleri 353
D.İdare ve Vergi Dava Daireleri Kurulu 354
i.Yapısı 354
ii.Çalışma Usulü 354
iii.Görevleri 354
E.İçtihatları Birleştirme Kurulu 355
i.Yapısı 355
ii.Çalışma Usulü 355
iii.Görevleri 355
F.Başkanlar Kurulu 355
i.Yapısı 355
ii.Görevleri 355
G.Başkanlık Kurulu 356
i.Yapısı 356
ii.Görevleri 356
H.Yüksek Disiplin Kurulu 356
i.Yapısı 356
ii.Çalışma Usulü 357
iii.Disiplin Kovuşturması 357
I.Danıştay Savcılarının Görevleri 357
3.DANIŞTAY’IN GÖREVLERİ 358
A.İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevleri: 358
B.Temyiz Mahkemesi Olarak Görevleri: 358
II.SAYIŞTAY 358
1.SAYIŞTAY’IN GÖREVLERİ 359
2.SAYIŞTAY DENETİMİNİN KAPSAMI 359
A.Düzenlilik Denetimi 359
B.Performans Denetimi 359
3.SAYIŞTAY’IN DENETİM ALANI 359
A.Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdareleri 359
i.6253 Sayılı TBMM İdari Teşkilat Kanunu’nun 37. Maddesine Göre TBMM’nin Denetimi 359
ii.5018 Sayılı Mali Kontrol Kanunu’na Göre Sayıştay’ın Denetlenmesi 360
B.Sosyal Güvenlik Kuruluşları 360
C.Mahalli İdareler 360
D.Özel Bütçeli İdareler ve Düzenleyici Denetleyici Kuruluşlar 360
E.Kamu İktisadi Teşebbüsleri 360
F. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 361
4.SAYIŞTAY ORGANLARI 361
A.Daireler 361
B.Genel Kurul 361
C.Temyiz Kurulu 361
5.SAYIŞTAY MENSUPLARI 361
A.Başkan Seçimi 362
B.Başsavcı ve Savcıların Atanması 362
6.SAYIŞTAY’IN YARGISAL GÖREVLERİ 362
7.SAYIŞTAY İLAMLARI 362
8.KANUN YOLLARI 362
A.Temyiz 363
B.Karar Düzeltme 363
C.Yargılamanın İadesi 363
III.EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY 363
1.Kuruluş 363
2.Konseyin Görev ve Yetkileri 363
3.Konseyin Çalışma Usulü 364
IV.YÜKSEK ASKERİ ŞURA 364
1.Kuruluş 364
2.Yapı 364
3.Görevleri 364
4.Toplantı Yeri ve Zamanı 364
MERKEZİ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLATI 365
Merkezi İdare 365
Taşra Teşkilatı 365
I.İL İDARESİ 365
1.İl İdaresinin Kurulması Kaldırılması, Değiştirilmesi 365
2.İl İdaresinin Organları 366
A.Vali 366
i.Valinin Kamu Düzeni ve Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Görev ve Yetkileri 366
ii.Valinin Denetim Yetkisi 367
iii.Valilerin Teftiş ve Denetleme Yetkileri 369
B.İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI 370
C.İL İDARE KURULU 370
i.Çalışma Usulü 370
ii.Görevleri 371
D.İLLERDE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ GÖREVLENDİRME 371
II.İLÇE İDARESİ 372
1.Kurulması, Kaldırılması Değiştirilmesi 372
2.İlçe İdaresinin Organları 373
A.Kaymakam 373
i.Görev ve Yetkileri 373
B.İlçe İdare Şube Başkanları 374
C.İlçe İdare Kurulu 374
D.İL VE İLÇELERDE BULUNAN BİRİMLER 375
E. MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YER DEĞİŞTİRME
USULÜ 375
III.BUCAK İDARESİ 376
1.Kurulması, Kaldırılması, Değiştirilmesi 376
2.Organları 376
A.Bucak Müdürü 376
B.Bucak meclisi 377
C.Bucak Komisyonu 377
YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 378
I.MAHALLİ İDARELER 379
1.MAHALLİ İDARE ORGANLARININ SEÇİMLERİ 380
A.Seçim Sistem ve Usulü 380
B.Seçilecek Üye Sayısı 380
C.Seçim Dönemi ve Seçimlerin Başlangıcı 381
D.Siyasi Partilerin Aday Listelerini Vermesi 381
E.Adaylıklara İtiraz 381
F.Aday İlanı 382
G.Seçimlerin Yenilenmesi 382
2.İL ÖZEL İDARESİ 382
A.İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları 383
B.İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları 383
C.İl Özel İdaresi Hizmetlerin Yerine Getirilmesi 384
D.İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler 384
E.İl Özel İdaresi Organları 384
i.İl Genel Meclisi 384
ii.İL ENCÜMENİ 388
iii.Vali 390
F.İl Özel İdaresi Organlarının Görevden Uzaklaştırılması 390
G.İl Özel İdaresi Teşkilatı 391
H.İl Özel İdaresinin Denetimi 391
I.İl Özel İdaresi Hizmetlerinin Aksaması 391
J.İl Özel İdaresinin Gelirleri Ve Bütçesi 392
i.Gelirleri 392
ii.Bütçesi 392
iii.Kesin Hesap 392
iv.Bütçe 392
v.Gelecek yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri 393
K.İl Özel İdaresinin Borçlanması 393
L.İl Özel İdaresince Verilecek Cezalar 393
i.İdarî Yaptırımlar 393
ii.İdarî Yaptırım Kararı Verme Yetkisi 394
iii.Tutanak Düzenlenmesi 394
iv.Tutanağa İtiraz Ve Karara Bağlama 394
v.Toplatma ve Yok Etme 394
M.İl Özel İdarelerinin Yurtdışı İlişkileri 394
N.Diğer Kuruluşlarla İlişkiler 395
O.İl Özel İdaresi Hizmetlerine Gönüllü Katılım 395
3.BELEDİYE 396
A.Kuruluş ve Sınırlar 396
B.Kurulma Usulü 396
C.Sınırların Tespiti 396
D.Sınır Kesinleşmesi ve Uyuşmazlıklarının Çözümü 397
E.Birleşme ve Katılma 397
F.Belde Adının Değiştirilmesi 397
G.Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi 398
H.Belediyelerin Görevleri 399
I.Belediyenin Yetki ve İmtiyazları 400
J.Belediye Mallarının Haczi 402
K.Belediyeye Tanınan Muafiyet 402
L.Belediyenin Organları 402
i.Belediye Meclisi 402
ii.Belediye Encümeni 409
iii.Belediye Başkanı 410
iv.Belediye Teşkilatı ve Personeli 412
v.Belediyenin Denetimi 414
vi.Belediye Hizmetlerinde Aksama 415
vii.Belediyenin Gelirleri ve Bütçesi 416
viii.Belediyenin Borçlanması 420
ix.Kentsel Dönüşüm 420
x.Yurt Dışı İlişkileri 421
xi.Ad verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı 421
xii.Diğer Kuruluşlarla İlişkiler 421
xiii.Kent Konseyi 422
xiv.Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 422
xv.Hemşehri Hukuku 422
xvi.Belediyeye İlişkin Muhtelif Konular 423
4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 423
A.Kuruluş Ve Sınırlar 423
B.Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları 423
i.Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri 426
ii.Altyapı Hizmetleri 427
iii.Ulaşım Hizmetleri 428
C.Büyükşehir Belediyelerinin İmar Denetim Yetkisi ve Bütçe 428
i.İmar 428
ii.Bütçe 429
D.Büyükşehir Belediyesi Organları 429
i.Büyükşehir Belediye Meclisi 429
ii.Büyükşehir Belediyesi Encümeni 430
iii.Büyükşehir Belediye Başkanı 430
iv.Danışmanlar 432
v.Büyükşehir Belediye Teşkilatı 432
E.Büyükşehir Gelirleri ve Bütçesi 432
i.Gelirler 432
ii.Giderler 433
iii.Büyükşehir Belediye Bütçesi 434
F.Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon 434
G.Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 435
5.MAHALLİ İDARE ORGANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 437
A.Mahalli İdarelerde Teşkilat Yapısı 437
B.Mahalli İdarelerde Meclisler 438
C.Meclis Kararlarının Kesinleşmesi 439
D.Zorunlu Meclis İhtisas Komisyonları 440
E.Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 440
F.Mahalli İdarelerde Encümenler 440
6.KÖYLER 441
A.Köyün Tanımı, Kurulması Ve Kaldırılması 441
i.Tanım 441
ii.Kurulması, Adının Değiştirilmesi, Sınırlar 441
B.Köyün Görev ve Yetkileri 441
i.Köyün Mecburi İşleri 442
ii.Köyün İsteğe Bağlı İşleri 444
C.Köyün Organları 446
i.Köy Derneği 446
ii.İhtiyar Meclisi 446
iii.Muhtar 447
D.Köy Personeli 450
i.Köy Korucusu 450
ii.Köy İmamı 450
E.Köy Bütçesi Ve Gelirleri 450
i.Köy Gelirleri 450
F.Köy Yerleşme Planı 451
7.MAHALLE YÖNETİMİ 453
8.MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 454
A.Kurulması 454
B.Birlik Tüzüğü 454
C.Birlik Organları 454
i.Birlik Meclisi 454
ii.Birlik Encümeni 456
iii.Birlik Başkanı 456
D.Birliğin Denetimi 457
E.BİRLİK TÜRLERİ 457
Köye Hizmet Görütme Birlikleri 457
Ülke Düzeyinde Birlikler 458
Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri 458
II.HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI (Kamu Kurumları) 462
1.İDARİ (KLASİK) KAMU KURUMLARI 462
2.KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ 462
A.Teşebbüsler 462
i.Teşebbüslerin Kurulması 463
ii.Teşebbüslerin Nitelikleri 463
iii.Teşebbüslerin Organları 463
B.Müesseseler 463
C.Bağlı Ortaklıklar 464
D.İştirakler 464
E.Teşebbüslerin Plan, Program ve Bütçesi 465
3.SOSYAL KAMU KURUMLARI 466
4.BİLİMSEL, TEKNİK VE KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI 467
5.DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ KURULUŞLAR – BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER 467
A.Türkiye’de Düzenleyici Denetleyici Kuruluşlar 468
B.Düzenleyici Denetleyici Kuruluşların İşlevleri 468
C.Düzenleyici Denetleyici Kuruluşların Ayırt Edici Özellikleri 468
6.KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI 470
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARI 471
I.ÜNİVERSİTELER 471
II.YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 472
1.Üye Seçimi 472
2.Organları 472
BÖLGESEL KAMU KURUMLARI 472
1.Güney Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi 472
2.Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Teşkilatı 472
3.Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Teşkilatı 473
4.Konya Ovası Kalkınma İdaresi Teşkilatı 473
İSTATİKSEL BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASI 473
5.KALKINMA AJANSLARI 474
A.Kuruluş 474
B.Genel Koordinasyon 475
C.Ajansların Teşkilat Yapısı 475
i.Kalkınma Kurulu 475
ii.Yönetim Kurulu 475
D.Ajansların Denetimi 476
E.Ajansların Bütçesi 476
i.Bütçenin Hazırlanması Ve Kabulü 476
ii.Bütçe Sonuçları 476
İDARİ BAŞVURU YOLLARI 477
I.KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ 477
1.Görevleri 477
2.Başdenetçi ve Denetçilerin Nitelikleri 477
3.Başdenetçinin Seçimi 478
4.Bağımsızlık ve Tarafsızlık 478
5.Başdenetçinin Göreve Başlaması 478
6.Başdenetçinin Görev Süresi 478
7.Başdenetçinin Görevinin Sona Ermesi 479
8.Kamu Baş denetçiliğine Başvuru ve Usulü 479
A.Başvuru Süresi 479
B.Kurum Tarafından İstenilen Belgelerin Verilmesi 480
C.Kamu Baş Denetçiliğinin İnceleme Süresi 480
D.Dava Açma Süresinin Yeniden İşlemeye Başlaması 480
II.BİLGİ EDİNME HAKKI, BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU 480
1.Bilgi Edinme Hakkı 480
2.Bilgi Verme Yükümlülüğü 481
3.BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU 481
A.Başvuru Usulü 481
B.Bilgi ve Belgeye Erişim 482
i.Bilgi ve Belgeye Erişim Süreleri 482
ii.İtiraz Usulü 482
4.Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu 482
5.BİLGİ EDİNME KAPSAMININ SINIRLARI 483
6.RAPOR DÜZENLENMESİ 485
7.TABLO - Bilgi edinme kurulu'NA BAŞVURU SÜRECİ 486
III.TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU 487
1.Kuruluş 487
2.Yapı 487
3.Çalışma Usulü 487
4.Başvurular ve İnceleme Usulleri 487
IV.KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 488
1.Kuruluş 488
2.Kişisel Verileri Koruma Kurulu 488
3.Başvuru 489
4.Kurula Şikayet 489
5.İncelemenin Usul ve Esasları 489
İMAR, KENT VE ÇEVRE HUKUKU 490
I.İMAR PLANLARI 490
II.İMAR PLANLARININ İLANI 490
III.YAPI RUHSATİYESİ 491
IV.RUHSAT MÜDDETİ 491
V.YAPI KULLANMA İZNİ 491
VI.RUHSATSIZ YAPILAR 491
VII.ARSA DÜZENLEMESİ 492
VIII.İDARİ YAPTIRIMLAR 492
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 492
A.TANIMLAR 492
B.UYGULAMA TESPİT, TAŞINMAZ DEVRİ VE TESCİL 492
C.TASARRUFLARIN KISITLANMASI 493
D.TAHLİYE VE YIKTIRMA 493
E.UYGULAMALARIN RESEN YAPILMASI 494
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI 494
UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLAR 496
Mülki Amirlere Verilen Olağanüstü Yetkiler 497
ÇEVRE HUKUKU 498
A. Çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin
genel ilkeler 498
B.Çevrenin Korunması 500
C.Çevresel Etki Değerlendirilmesi 501
D.İdari Cezalarda Yetki 502
özel mevzuat 503
MALİ KONTROL KANUNU 503
I.BÜTÇE TÜRLERİ VE KAPSAMI 503
II.Merkezi Yönetim Bütçesi 504
III.Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması ve Kanun Teklifinin
Sunulması 504
IV.Kesin Hesap Kanunu 504
V.Harcama Yetkisi ve Yetkilisi 505
VI.Ödenek 505
VII.Kamu Yatırım Projeleri 506
VIII.Faaliyet Raporları 506
IX.İç Kontrol 506
X.İç Denetim Koordinasyon Kurulu 507
XI.İç ve Dış Denetim 507
XII.ÜST YÖNETİCİLER 507
POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU 510
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU 527
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 539
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU 547
KAYNAKÇA 552

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   İDARENİN GENEL ESASLARI 1
   İDARE KAVRAMI 1
   I.Organik – Yapısal Anlamda İdare 1
   II.Fonksiyonel – İşlevsel Anlamda İdare 2
   1.Yasama fonksiyonu ve İdare 2
   2.Yargı fonksiyonu ve İdare 2
   3.Yürütme Fonksiyonu ve İdare 3
   İDARE HUKUKU 6
   I.İdare Hukuku Sistemleri 6
   1.Anglo-Sakson Sistemi: Adli İdare Sistemi 6
   2.Kara Avrupa Sistemi: İdari Rejim 6
   II.İdare Hukukunun Gelişimi 6
   III.İdare Hukukunun Özellikleri 7
   IV.İdare Hukukunun Kaynakları 8
   1.Asli Kaynaklar 8
   2.Yardımcı Kaynaklar 8
   V.İdare Hukukuna Egemen Olan Anayasal İlkeler 8
   1.İdarenin Bütünlüğü 8
   A.İdari Vesayet 9
   i.Anayasal Dayanak 9
   ii.İdari Vesayetin Özellikleri 9
   iii.Vesayet Makamının Sahip Olduğu Yetkiler 11
   iv.Vesayet Makamının İçermediği Yetkiler 12
   B.Hiyerarşi – Silsile–i Meratip 13
   i.Hiyerarşi Yetkisinin Özellikleri 13
   ii.Hiyerarşi Yetkisinin Kapsamı 14
   iii.Hiyerarşi Yetkisinin İstisnaları 14
   iv.Hiyerarşinin Görünümü 14
   2.İdarenin Kanuniliği İlkesi - Kanuni İdare 15
   3.Merkezden Yönetim ve Yerinden yönetim İlkesi 16
   A.Merkezden Yönetim İlkesi 16
   B.Yerinden Yönetim (Adem-i Merkeziyetçilik) İlkesi 16
   i.Yer Yönünden Yönetim (Mahalli İdare) 16
   ii.Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim 17
   4.Kamu Tüzel Kişiliği 19
   A.Kuruluş 19
   B.Yetkileri 19
   5.İDARENİN YARGISAL SORUMLULUĞU 22
   İDARİ İŞLEMLER 23
   I.İDARİ İŞLEM KAVRAMI 23
   II.İDARİ İŞLEMİN ÖZELLİKLERİ 24
   A.Tek Yanlılık 24
   B.İcrailik 24
   C.Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma 25
   D.Yargısal Denetime Tabi Olma 26
   III.İDARİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI 26
   1.Tek Yanlı – İki Yanlı İdari İşlem 26
   2.Düzenleyici İşlem – Birel İşlem – Genel İşlem (Karar) 26
   A.Bireysel İdari İşlem Türleri 27
   i.Şart (Durum) İşlem – Subjektif (Öznel) İşlem 27
   ii.İnşai (Yapıcı) İşlem – Tespit Edici (Belirleyici) İşlem 27
   iii.Basit – Kolektif – Karma İşlemler 28
   iv.Zımni İşlem – Sarih İşlem 28
   v.Yükümlendirici İşlem – Yararlandırıcı İşlem 28
   B.Düzenleyici İşlemler 29
   i.Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 30
   ii.Yönetmelikler 34
   iii.Adsız Düzenleyici İşlemler 35
   IV.İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI 35
   1.YETKİ UNSURU 35
   A.Yetkinin Görünümleri 36
   i.Kişi Yönünden Yetki: 36
   ii.Konu Yönünden Yetki: 36
   iii.Yer Yönünden Yetki: 37
   iv.Zaman Yönünden Yetki: 37
   B.Yetki Unsurunda Ortaya Çıkan Sakatlık Halleri 37
   i.Fonksiyon Gaspı 37
   ii.Yetki Gaspı 39
   iii.Yetki Tecavüzü 40
   iv. Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzü 42
   C.Yetkinin İstisnaları 44
   i.Fiili Memur Teorisi 44
   ii.Yetki Devri 45
   iii.İmza Devri 46
   iv.Vekalet 47
   v.Tedviren Görevlendirme 47
   2.ŞEKİL UNSURU 47
   A.Şekil Kuralları 47
   i.Teklif Usulü 48
   ii.Danışma Usulü 48
   B.Şekil Kurallarına Aykırılık 48
   i.Asli Şekil Eksikliği: 48
   ii.Tali Şekil Eksikliği: 48
   C.Şekil Unsurunda Hukuka Aykırılıkların Yaptırımları 49
   3.SEBEP UNSURU 50
   A.İdareyi Harekete Geçiren Sebepler 50
   B.Sebep Unsurunda Sakatlık Halleri 51
   4.Konu Unsuru 52
   A.Konu Unsurunda Ortaya Çıkan Sakatlıklar 52
   i.Meşru Olmayan ve Maddi Açıdan İmkânsız Olan Konuda İşlem Yapılması 52
   ii. Kanuna Aykırı Konuda İşlem Yapılması 52
   B.Sebep – Konu Unsuru Arasındaki Uyuşmazlık 53
   5. Amaç Unsuru 54
   A.Amaç Unsurunda Aykırılık Halleri 54
   i.Yetki Saptırması 54
   ii.Usul Saptırması 54
   B.Amaç Unsuruna Aykırılıkların Yaptırımı 55
   V.İDARİ İŞLEMLERDE İDAREYE TANINAN YETKİLER 55
   1.Bağlı Yetki 55
   2.Takdir Yetkisi 56
   VI.HUKUKA AYKIRI İDARİ İŞLEMLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 57
   1.YOKLUK 57
   2.İPTAL – HÜKÜMSÜZ KILMA 58
   VII.İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ 58
   1.İDARİ MAKAMIN İRADESİNE BAĞLI NEDENLER 58
   A.Geri Alma 58
   i.Geri Alınabilecek İşlemler 58
   ii.Geri Almanın Etkisi 58
   iii.Geri Alma İşleminde Süre 59
   iv.Her zaman Geri Alınabilecek İşlemler 59
   v.Makul Sürede Geri Alınabilecek İşlemler 60
   B.Kaldırma 60
   C.Düzeltme 60
   D.Değiştirme 60
   2.İdari Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler 61
   A.Hukuki Nedenler – İptal 61
   B.Fiili Nedenler 61
   3.İdari kararın kendiliğinden ortadan kalkması 61
   İDARENİN SÖZLEŞMELERİ 62
   I.İDARİ SÖZLEŞMELER 62
   1.İdari Sözleşmelerin Ölçütleri 62
   2.İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİ 63
   A.İmtiyaz Sözleşmeleri 63
   i.İmtiyaz Verme Yetkisi 63
   ii.İmtiyaz Sözleşmelerinin Yargısal Denetimi 64
   iii.İmtiyaz Sözleşmelerinde Taraflara Tanınan Hak ve Yetkiler 64
   iv.Sonradan Ortaya Çıkan Durumların Sözleşmeye Etkisi 65
   B.İltizam Sözleşmeleri 66
   C.Kamu İstikraz (Borçlanma) Sözleşmeleri 67
   D.Yer Altı ve Yer Üstü Servetin İşletilmesine İlişkin Sözleşmeler 67
   E.Orman İşletme Sözleşmeleri 67
   F.İdari Hizmet Sözleşmeleri 67
   II.İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (KAMU İHALELERİ) 67
   1.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (DİK) 68
   2.4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) 68
   A.Kamu İhale Kanunu’nun Kapsamı 68
   B.Kamu İhale Kanunu Kapsamına Girmeyen Kamu İdareleri 69
   C.Kamu İhale Kanununa Egemen Olan İlkeler 74
   3.İhale Yöntemleri 74
   A.Devlet İhale Kanunu İhale Usulleri 74
   B.Kamu İhale Kanunu İhale Usulleri 74
   4.İhale Türleri 75
   A.Belli İstekiler Arasında İhale 75
   i.Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kullanılarak İhale Edilebilecek İşler 75
   ii.Belli İstekliler Arasında İhale Usulünün İşleyişi 75
   B.Pazarlık Usulü 75
   i.Pazarlık Usulü Kullanılarak İhale Edilebilecek İşler 76
   C.Doğrudan Temin Usulü 76
   D.Tasarım Yarışmaları 77
   5.İHALE İLANLARI - İHALEYE KATILIM 77
   A.İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar 77
   B.Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar 78
   C.İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları 78
   i.Ekonomik ve Malî Yeterliğin Belirlenmesi İçin: 78
   ii.Mesleki Ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi İçin: 78
   D.İhaleye Katılamayacak Olanlar 79
   E.İhaleden Yasaklanma Nedenleri 79
   F.İhaleden Yasaklama Süresi 80
   6.İhale Süreci ve Yöntemleri 80
   A.Hazırlık Aşaması 80
   i.Devlet İhale Kanunu 80
   ii.Kamu İhale Kanunu 80
   B.İlan Aşaması 81
   i.Devlet İhale Kanunu 81
   ii.Kamu İhale Kanunu 81
   C.Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi 81
   i.Devlet İhale Kanunu 81
   ii.Kamu İhale Kanunu 81
   D.İhale Karara Bağlanması ve Sözleşmeye Davet 82
   i.Devlet İhale Kanunu 82
   ii.Kamu İhale Kanunu 82
   E.İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü 83
   i.Şikayet Durumu: 83
   ii.İtirazen Şikayet Durumu: 83
   A.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 87
   B.Özelleştirme Yöntemleri 88
   C.İhale Usulleri 88
   İDARENİN YETKİLERİ 89
   I.TAHSİL YETKİSİ 89
   1.İdarenin Kamu Hukuku Alanından Doğan Alacakları 89
   2.İdarenİn Adİ Alacakları 89
   II.İDARENİN CEZA VERME YETKİSİ 90
   III.İDARENİN ÖRGÜTLENME YETKİSİ 92
   IV.MAL EDİNME YETKİSİ 93
   1.KAMULAŞTIRMA 93
   A.Özel Kişiler Lehine Kamulaştırma 94
   B.Kısmi Kamulaştırma 94
   C.Trampa Yolu İle Kamulaştırma 94
   D.Acele Kamulaştırma 95
   A.Ödeneğin Temin Edilmesi: 95
   B.Kamu Yararı Kararının Alınması: 95
   C.Taşınmazın Belirlenmesi: 96
   D.Tapu Siciline Şerh: 96
   E.Satın Almanın Denenmesi: 96
   F.Bedelin Tespiti ve İdare Adına Tescil (Adli Süreç) 97
   i.Asliye Hukuk Mahkemesine Başvuru: 97
   ii.Kamulaştırmanın Tebliği ve Meşruhatlı Davetiye: 97
   iii.Uzlaşma: 97
   iv.Bedel Tespiti: 97
   v.Ödeme: 97
   vi.Tescil Kararı: 98
   2.istimval 102
   3.Kamulaştırmasız El Atma 102
   A.Hukuka Uygun El Atma: 102
   B.Hukuka Aykırı El Atma: 102
   4.Geçici İşgal 102
   5.Devletleştirme 103
   V.KOLLUK YETKİSİ 105
   A.KAMU DÜZENİNİN UNSURLARI 105
   i.Güvenlik 105
   ii.Genel Sağlık 105
   iii.Dirlik ve Esenlik 105
   B.KOLLUK TÜRLERİ 106
   i.İdari Kolluk 106
   KOLLUK PERSONELİ 108
   A.GENEL İDARİ KOLLUK 108
   1.POLİS 108
   2.JANDARMA 108
   Bağlılık, Kuruluş ve Teşkilat 108
   Görevleri 109
   Sorumluluk Alanı 109
   Personel 109
   Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 110
   3.SAHİL GÜVENLİK 110
   Bağlılık, Kuruluş ve Teşkilat 110
   Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri 110
   Görevleri 110
   4.ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ 111
   B.MAHALLİ İDARE KOLLUĞU 111
   1.Belediye Zabıtası 111
   2.KÖY KORUCULARI 112
   ii.Adli Kolluk 113
   iii.Siyasi Polis 115
   C.KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI VE DENETİMİ 115
   D.KOLLUK USULLERİ 115
   i.Bildirim Usulü 115
   ii.İzin(Ruhsat) Usulü 116
   E.KOLLUK İŞLEMLERİ 116
   i.Düzenleyici İşlemler 116
   ii.Bireysel İşlemler 116
   iii.Kolluk Eylemleri 117
   F.KOLLUK YETKİSİNİN GENİŞLEMESİ – OLAĞANÜSTÜ HAL 117
   i.Olağanüstü Hal İlan Etme Yetkisi 117
   ii.Olağanüstü Hal Süresi 118
   iii.Olağanüstü hal’in ilan edileceği Yer 118
   iv.Olağanüstü Hal Sebebi 118
   v.Olağanüstü Hal İlanının Sonuçları 118
   vi.Olağanüstü Hal İlanının Uygulanması 120
   İDARENİN MALLARI 123
   I.KAMUNUN ÖZEL MALLARI 123
   II.KAMU MALLARI 124
   1.Kamu Mallarının Türleri 124
   A.Sahipsiz Mallar 124
   B.Orta Malları 124
   C.Hizmet Malları 124
   2.Kamu Mallarının Özellikleri 125
   3.KAMU MALLARINDAN YARARLANMA USULLERİ 126
   A.Genel Yararlanma 126
   B.Özel Yararlanma 126
   KAMU HİZMETLERİ 127
   I.KAMU HİZMETİ KAVRAMI 127
   1.Organik Anlamda Kamu Hizmeti 127
   2.Maddi Anlamda Kamu Hizmet 127
   II.KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI 128
   III.KAMU HİZMETİNİN İLKELERİ 128
   IV.KAMU HİZMETLERİNİN TÜRLERİ 128
   1.Tekelli-Tekelsiz Kamu Hizmetleri 128
   2.Milli-Mahalli Kamu Hizmetleri 128
   3.Dolaylı- Dolaysız Kamu Hizmetleri: 129
   4.Konularına Göre Kamu Hizmetleri 129
   V.KAMU HİZMETLERİNİN GÖRÜLME USULLERİ 129
   1.Emanet Usulü 130
   2.Müşterek Emanet Usulü 130
   3.Ruhsat Usulü 130
   4.İmtiyaz Usulü 130
   A.İmtiyazda İdarenin Yetkileri 131
   B.İmtiyaz Sahibinin Hakları, Ayrıcalıkları, Yükümlülükleri Hakları 131
   C.Yükümlülükleri 131
   D.İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi 132
   E.Yargısal Denetim 132
   5.İltizam Sözleşmeleri: 132
   6.Yap İşlet Devret Sözleşmeleri 132
   A.Kapsamı 132
   B.Yetki 133
   C.Süre 133
   D.Sorumluluk ve Tazminat 133
   7.Yap – İşlet Sözleşmeleri 133
   A.Üretim Tesisi Kurma, ve İşletme İzni Verilmesi 134
   B.Süre 134
   KAMU GÖREVLİLERİ 135
   I.Devlet Memurları Kanunu'na Göre İstihdam Türleri 136
   1.Memurlar: 136
   2.Sözleşmeli Personel: 136
   3.İşçi: 136
   II.Memur Kavramının Öğeleri 136
   III.Memurluk mesleğinin Temel İlkeleri 137
   1.Sınıflandırma 137
   2.Kariyer 140
   3.Liyakat 140
   IV.Devlet Memuru olma Şartları 140
   V.Memuriyete Girişte Sınav Yöntemi 141
   VI.Aday memurluk 142
   VII.Atama ve Göreve Başlama 142
   VIII.İstisnai Memurlar 143
   IX.Memurların Ödev ve Sorumlulukları 146
   1.Devlet Memurunun Ödevleri 146
   2.Devlet Memurunun Sorumlulukları 146
   X.Devlet Memurunun Yasakları 148
   XI.Devlet Memurunun Hakları 150
   XII.Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselme 151
   1.Yatay İlerleme – Kademe İlerlemesi 151
   2.Dikey İlerleme 151
   XIII.DEVLET MEMURLARI İZİNLER 152
   XIV.Memurların Disiplin Rejimi 157
   1.Disiplin Cezaları 157
   A.Uyarma 157
   B.Kınama 157
   C.Aylıktan Kesme 158
   D.Kademe İlerlemesinin Durdurulması 158
   E.Devlet Memurluğundan Çıkarma 159
   2.Disiplin Cezalarında Geçerli İlkeler 160
   3.Disiplin cezalarında Zamanaşımı 161
   4.Disiplin Cezalarının Etkisi 161
   5.Disiplin cezalarının Silinmesi 161
   6. Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada
   yürütülmesi 161
   7.DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI 161
   XV. Memur Statüsünde Kısıntı Yapan İlkeler 161
   1. Kadro Açığı 161
   2. Görevden Uzaklaştırma 162
   A.Görevden Uzaklaştırmaya Yetkililer 162
   B.Tedbirin Kaldırılması / Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu
   Olan Haller 162
   C.Görevden Uzaklaştırmada Süre 162
   XVI.Memurluğun Sona Ermesi 163
   1.Çekilme 163
   2.Çekilmiş sayılma (Müstafi) 163
   3.Memurluktan çıkarılma 163
   4.Koşullarda eksiklik 163
   5.Ölüm 164
   6.Emeklilik 164
   7.Bağdaşmazlık 164
   XVII.MEMURLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 164
   XVIII.MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI 165
   1. Ceza Kovuşturması İçin Soruşturma İznine İhtiyaç
   Duyulmayan Durumlar 165
   2. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler 166
   3. İdarece Ön İnceleme 167
   4. İznİn Kapsamı 167
   5. Soruşturma İzni Kararlarına İtiraz 167
   6 .İtiraz Mercİ 167
   7. Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merci ve Yetkili Mahkeme 168
   MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE
   MÜCADELE 168
   1.Bildirimin Konusu 168
   2.Mal Bildiriminde Bulunacaklar ve Mal Bildiriminde Bulunma
   Süreleri 169
   3.Bildirimin Yenilenmesi 169
   4.Mal Bildiriminde Bulunmamanın Cezai Yaptırımı 169
   5.İşlenen Suçlar Hakkında Soruşturma Usulü 170
   CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ÜST KADEME YÖNETİCİLERİN
   ATANMASI 171
   3 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNE GÖRE 172
   ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİLERİNİN ATANMASI 172
   3.Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli 175
   4.İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli 175
   5.HUDUT MÜLKİ İDARE AMİRİ 175
   KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKA KURMA VE SENDİKAYA ÜYE OLMA HAKKI 175
   A.Sendika Kurma ve Sendikaya Üye Olma Hakkı 175
   B.Kamu Görevlilerinin Toplu Sözleşme Hakkı 176
   C.Sendikaların Kuruluşu 176
   D.Sendikaya Üye Olamayacakları 177
   E.Kamu Hakem Kurulu 177
   Yapısı 177
   Çalışma Usulü 178
   KAMU ETİK KURULU 178
   1.Üye Seçimi 178
   2.Çalışma Usulü 179
   3.Kurula Başvuru 179
   4.Etik Kurulunun Kapsamında Olmayan Kamu Görevlileri 179
   İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU 180
   I.İDARENİN MALİ SORUMLULUĞUNU DOĞURAN ESASLAR 180
   1.İdari Davranış 180
   2.Kusur 181
   3.Zararın Ortaya Çıkmış Olması 181
   4.Nedensellik (İlliyet) Bağı 181
   II.İDARENİN MALİ SORUMLULUĞUNUN NEDENLERİ 181
   1.KUSURLU SORUMLULUK 181
   A.Hizmet Kusuru 181
   i.Hizmetin Kötü İşlemesi 181
   ii.Hizmetin Geç İşlemesi 182
   iii.Hizmetin Hiç İşlememesi 182
   B.Kamu Görevlilerinin Kişisel Kusur ve Sorumlulukları 183
   2.KUSURSUZ SORUMLULUK 183
   A.Tehlike - Risk İlkesi Sebebiyle Kusursuz Sorumluluk 183
   i.İdarenin Tehlikeli Faaliyetleri ile Araç ve Gereçleri 183
   ii.Tehlikeli Yöntemler 184
   iii.Meslek Riski 184
   iv.Sosyal Risk 184
   B.Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik – Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi 184
   III. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN SEBEPLERİ 185
   1.Mücbir sebep 185
   2.Beklenmeyen Hal 185
   3.Zarar Görenin Kusuru 185
   4.Üçüncü Kişilerin Kusuru 185
   TÜRK İDARİ TEŞKİLATI 188
   BAŞKENT TEŞKİLATI 189
   I.CUMHURBAŞKANI 189
   1.Seçilme Yeterliliği, Adaylık, Görev Süresi 189
   A.Seçilme Yeterliliği 189
   B.Adaylık 189
   C.Görev Süresi 190
   2.Seçilme Usulü 190
   3.Cumhurbaşkanının Tarafsızlığı 191
   4.Cumhurbaşkanının Sorumluluğu 191
   A.Siyasi Sorumluluk 191
   B.Cezai Sorumluluk 191
   5.Cumhurbaşkanı Hakkında Soruşturma Açılmasını İsteme ve Soruşturmaya Karar Verme 191
   A.Soruşturmanın Yürütülmesi 192
   B.Meclis Genel Kurulunda Görüşme 192
   C.Görevin Sona Ermesi 192
   6.Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri 192
   7.Cumhurbaşkanına Vekâlet 193
   A.Makamın Boşalması Halinde Vekâlet 193
   B.Geçici Boşalma Halinde Vekâlet 193
   8.Cumhurbaşkanının Yetki Devri 193
   BAŞKENTE YARDIMCI KURULUŞLAR 348
   I.DANIŞTAY 348
   1.Danıştay Meslek Mensupları 348
   A.Danıştay Başkanı 348
   B.Danıştay Başsavcısı 348
   C.Başkanvekilleri 349
   D.Üyeler 349
   i.Üye Seçimi 349
   ii.Üyelerin Nitelikleri 349
   iii.Görevin Sona Ermesi 350
   iv.Üyeler Hakkında Disiplin Cezaları ve Ceza Kovuşturması 350
   2.Danıştay’ın Organları 351
   A.Daireler 351
   i.İdari Daire - 1. Daire 352
   ii.Danıştay Dava Dairelerinin Görevleri 352
   B.Danıştay Genel Kurulu 352
   C.İdari İşler Kurulu 353
   i.Yapısı 353
   ii.Çalışma Usulü 353
   iii.Görevleri 353
   D.İdare ve Vergi Dava Daireleri Kurulu 354
   i.Yapısı 354
   ii.Çalışma Usulü 354
   iii.Görevleri 354
   E.İçtihatları Birleştirme Kurulu 355
   i.Yapısı 355
   ii.Çalışma Usulü 355
   iii.Görevleri 355
   F.Başkanlar Kurulu 355
   i.Yapısı 355
   ii.Görevleri 355
   G.Başkanlık Kurulu 356
   i.Yapısı 356
   ii.Görevleri 356
   H.Yüksek Disiplin Kurulu 356
   i.Yapısı 356
   ii.Çalışma Usulü 357
   iii.Disiplin Kovuşturması 357
   I.Danıştay Savcılarının Görevleri 357
   3.DANIŞTAY’IN GÖREVLERİ 358
   A.İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevleri: 358
   B.Temyiz Mahkemesi Olarak Görevleri: 358
   II.SAYIŞTAY 358
   1.SAYIŞTAY’IN GÖREVLERİ 359
   2.SAYIŞTAY DENETİMİNİN KAPSAMI 359
   A.Düzenlilik Denetimi 359
   B.Performans Denetimi 359
   3.SAYIŞTAY’IN DENETİM ALANI 359
   A.Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdareleri 359
   i.6253 Sayılı TBMM İdari Teşkilat Kanunu’nun 37. Maddesine Göre TBMM’nin Denetimi 359
   ii.5018 Sayılı Mali Kontrol Kanunu’na Göre Sayıştay’ın Denetlenmesi 360
   B.Sosyal Güvenlik Kuruluşları 360
   C.Mahalli İdareler 360
   D.Özel Bütçeli İdareler ve Düzenleyici Denetleyici Kuruluşlar 360
   E.Kamu İktisadi Teşebbüsleri 360
   F. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 361
   4.SAYIŞTAY ORGANLARI 361
   A.Daireler 361
   B.Genel Kurul 361
   C.Temyiz Kurulu 361
   5.SAYIŞTAY MENSUPLARI 361
   A.Başkan Seçimi 362
   B.Başsavcı ve Savcıların Atanması 362
   6.SAYIŞTAY’IN YARGISAL GÖREVLERİ 362
   7.SAYIŞTAY İLAMLARI 362
   8.KANUN YOLLARI 362
   A.Temyiz 363
   B.Karar Düzeltme 363
   C.Yargılamanın İadesi 363
   III.EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY 363
   1.Kuruluş 363
   2.Konseyin Görev ve Yetkileri 363
   3.Konseyin Çalışma Usulü 364
   IV.YÜKSEK ASKERİ ŞURA 364
   1.Kuruluş 364
   2.Yapı 364
   3.Görevleri 364
   4.Toplantı Yeri ve Zamanı 364
   MERKEZİ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLATI 365
   Merkezi İdare 365
   Taşra Teşkilatı 365
   I.İL İDARESİ 365
   1.İl İdaresinin Kurulması Kaldırılması, Değiştirilmesi 365
   2.İl İdaresinin Organları 366
   A.Vali 366
   i.Valinin Kamu Düzeni ve Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Görev ve Yetkileri 366
   ii.Valinin Denetim Yetkisi 367
   iii.Valilerin Teftiş ve Denetleme Yetkileri 369
   B.İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI 370
   C.İL İDARE KURULU 370
   i.Çalışma Usulü 370
   ii.Görevleri 371
   D.İLLERDE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ GÖREVLENDİRME 371
   II.İLÇE İDARESİ 372
   1.Kurulması, Kaldırılması Değiştirilmesi 372
   2.İlçe İdaresinin Organları 373
   A.Kaymakam 373
   i.Görev ve Yetkileri 373
   B.İlçe İdare Şube Başkanları 374
   C.İlçe İdare Kurulu 374
   D.İL VE İLÇELERDE BULUNAN BİRİMLER 375
   E. MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YER DEĞİŞTİRME
   USULÜ 375
   III.BUCAK İDARESİ 376
   1.Kurulması, Kaldırılması, Değiştirilmesi 376
   2.Organları 376
   A.Bucak Müdürü 376
   B.Bucak meclisi 377
   C.Bucak Komisyonu 377
   YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 378
   I.MAHALLİ İDARELER 379
   1.MAHALLİ İDARE ORGANLARININ SEÇİMLERİ 380
   A.Seçim Sistem ve Usulü 380
   B.Seçilecek Üye Sayısı 380
   C.Seçim Dönemi ve Seçimlerin Başlangıcı 381
   D.Siyasi Partilerin Aday Listelerini Vermesi 381
   E.Adaylıklara İtiraz 381
   F.Aday İlanı 382
   G.Seçimlerin Yenilenmesi 382
   2.İL ÖZEL İDARESİ 382
   A.İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları 383
   B.İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları 383
   C.İl Özel İdaresi Hizmetlerin Yerine Getirilmesi 384
   D.İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler 384
   E.İl Özel İdaresi Organları 384
   i.İl Genel Meclisi 384
   ii.İL ENCÜMENİ 388
   iii.Vali 390
   F.İl Özel İdaresi Organlarının Görevden Uzaklaştırılması 390
   G.İl Özel İdaresi Teşkilatı 391
   H.İl Özel İdaresinin Denetimi 391
   I.İl Özel İdaresi Hizmetlerinin Aksaması 391
   J.İl Özel İdaresinin Gelirleri Ve Bütçesi 392
   i.Gelirleri 392
   ii.Bütçesi 392
   iii.Kesin Hesap 392
   iv.Bütçe 392
   v.Gelecek yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri 393
   K.İl Özel İdaresinin Borçlanması 393
   L.İl Özel İdaresince Verilecek Cezalar 393
   i.İdarî Yaptırımlar 393
   ii.İdarî Yaptırım Kararı Verme Yetkisi 394
   iii.Tutanak Düzenlenmesi 394
   iv.Tutanağa İtiraz Ve Karara Bağlama 394
   v.Toplatma ve Yok Etme 394
   M.İl Özel İdarelerinin Yurtdışı İlişkileri 394
   N.Diğer Kuruluşlarla İlişkiler 395
   O.İl Özel İdaresi Hizmetlerine Gönüllü Katılım 395
   3.BELEDİYE 396
   A.Kuruluş ve Sınırlar 396
   B.Kurulma Usulü 396
   C.Sınırların Tespiti 396
   D.Sınır Kesinleşmesi ve Uyuşmazlıklarının Çözümü 397
   E.Birleşme ve Katılma 397
   F.Belde Adının Değiştirilmesi 397
   G.Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi 398
   H.Belediyelerin Görevleri 399
   I.Belediyenin Yetki ve İmtiyazları 400
   J.Belediye Mallarının Haczi 402
   K.Belediyeye Tanınan Muafiyet 402
   L.Belediyenin Organları 402
   i.Belediye Meclisi 402
   ii.Belediye Encümeni 409
   iii.Belediye Başkanı 410
   iv.Belediye Teşkilatı ve Personeli 412
   v.Belediyenin Denetimi 414
   vi.Belediye Hizmetlerinde Aksama 415
   vii.Belediyenin Gelirleri ve Bütçesi 416
   viii.Belediyenin Borçlanması 420
   ix.Kentsel Dönüşüm 420
   x.Yurt Dışı İlişkileri 421
   xi.Ad verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı 421
   xii.Diğer Kuruluşlarla İlişkiler 421
   xiii.Kent Konseyi 422
   xiv.Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 422
   xv.Hemşehri Hukuku 422
   xvi.Belediyeye İlişkin Muhtelif Konular 423
   4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 423
   A.Kuruluş Ve Sınırlar 423
   B.Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları 423
   i.Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri 426
   ii.Altyapı Hizmetleri 427
   iii.Ulaşım Hizmetleri 428
   C.Büyükşehir Belediyelerinin İmar Denetim Yetkisi ve Bütçe 428
   i.İmar 428
   ii.Bütçe 429
   D.Büyükşehir Belediyesi Organları 429
   i.Büyükşehir Belediye Meclisi 429
   ii.Büyükşehir Belediyesi Encümeni 430
   iii.Büyükşehir Belediye Başkanı 430
   iv.Danışmanlar 432
   v.Büyükşehir Belediye Teşkilatı 432
   E.Büyükşehir Gelirleri ve Bütçesi 432
   i.Gelirler 432
   ii.Giderler 433
   iii.Büyükşehir Belediye Bütçesi 434
   F.Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon 434
   G.Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 435
   5.MAHALLİ İDARE ORGANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 437
   A.Mahalli İdarelerde Teşkilat Yapısı 437
   B.Mahalli İdarelerde Meclisler 438
   C.Meclis Kararlarının Kesinleşmesi 439
   D.Zorunlu Meclis İhtisas Komisyonları 440
   E.Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 440
   F.Mahalli İdarelerde Encümenler 440
   6.KÖYLER 441
   A.Köyün Tanımı, Kurulması Ve Kaldırılması 441
   i.Tanım 441
   ii.Kurulması, Adının Değiştirilmesi, Sınırlar 441
   B.Köyün Görev ve Yetkileri 441
   i.Köyün Mecburi İşleri 442
   ii.Köyün İsteğe Bağlı İşleri 444
   C.Köyün Organları 446
   i.Köy Derneği 446
   ii.İhtiyar Meclisi 446
   iii.Muhtar 447
   D.Köy Personeli 450
   i.Köy Korucusu 450
   ii.Köy İmamı 450
   E.Köy Bütçesi Ve Gelirleri 450
   i.Köy Gelirleri 450
   F.Köy Yerleşme Planı 451
   7.MAHALLE YÖNETİMİ 453
   8.MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 454
   A.Kurulması 454
   B.Birlik Tüzüğü 454
   C.Birlik Organları 454
   i.Birlik Meclisi 454
   ii.Birlik Encümeni 456
   iii.Birlik Başkanı 456
   D.Birliğin Denetimi 457
   E.BİRLİK TÜRLERİ 457
   Köye Hizmet Görütme Birlikleri 457
   Ülke Düzeyinde Birlikler 458
   Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri 458
   II.HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI (Kamu Kurumları) 462
   1.İDARİ (KLASİK) KAMU KURUMLARI 462
   2.KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ 462
   A.Teşebbüsler 462
   i.Teşebbüslerin Kurulması 463
   ii.Teşebbüslerin Nitelikleri 463
   iii.Teşebbüslerin Organları 463
   B.Müesseseler 463
   C.Bağlı Ortaklıklar 464
   D.İştirakler 464
   E.Teşebbüslerin Plan, Program ve Bütçesi 465
   3.SOSYAL KAMU KURUMLARI 466
   4.BİLİMSEL, TEKNİK VE KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI 467
   5.DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ KURULUŞLAR – BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER 467
   A.Türkiye’de Düzenleyici Denetleyici Kuruluşlar 468
   B.Düzenleyici Denetleyici Kuruluşların İşlevleri 468
   C.Düzenleyici Denetleyici Kuruluşların Ayırt Edici Özellikleri 468
   6.KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI 470
   YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARI 471
   I.ÜNİVERSİTELER 471
   II.YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 472
   1.Üye Seçimi 472
   2.Organları 472
   BÖLGESEL KAMU KURUMLARI 472
   1.Güney Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi 472
   2.Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Teşkilatı 472
   3.Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Teşkilatı 473
   4.Konya Ovası Kalkınma İdaresi Teşkilatı 473
   İSTATİKSEL BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASI 473
   5.KALKINMA AJANSLARI 474
   A.Kuruluş 474
   B.Genel Koordinasyon 475
   C.Ajansların Teşkilat Yapısı 475
   i.Kalkınma Kurulu 475
   ii.Yönetim Kurulu 475
   D.Ajansların Denetimi 476
   E.Ajansların Bütçesi 476
   i.Bütçenin Hazırlanması Ve Kabulü 476
   ii.Bütçe Sonuçları 476
   İDARİ BAŞVURU YOLLARI 477
   I.KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ 477
   1.Görevleri 477
   2.Başdenetçi ve Denetçilerin Nitelikleri 477
   3.Başdenetçinin Seçimi 478
   4.Bağımsızlık ve Tarafsızlık 478
   5.Başdenetçinin Göreve Başlaması 478
   6.Başdenetçinin Görev Süresi 478
   7.Başdenetçinin Görevinin Sona Ermesi 479
   8.Kamu Baş denetçiliğine Başvuru ve Usulü 479
   A.Başvuru Süresi 479
   B.Kurum Tarafından İstenilen Belgelerin Verilmesi 480
   C.Kamu Baş Denetçiliğinin İnceleme Süresi 480
   D.Dava Açma Süresinin Yeniden İşlemeye Başlaması 480
   II.BİLGİ EDİNME HAKKI, BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU 480
   1.Bilgi Edinme Hakkı 480
   2.Bilgi Verme Yükümlülüğü 481
   3.BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU 481
   A.Başvuru Usulü 481
   B.Bilgi ve Belgeye Erişim 482
   i.Bilgi ve Belgeye Erişim Süreleri 482
   ii.İtiraz Usulü 482
   4.Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu 482
   5.BİLGİ EDİNME KAPSAMININ SINIRLARI 483
   6.RAPOR DÜZENLENMESİ 485
   7.TABLO - Bilgi edinme kurulu'NA BAŞVURU SÜRECİ 486
   III.TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU 487
   1.Kuruluş 487
   2.Yapı 487
   3.Çalışma Usulü 487
   4.Başvurular ve İnceleme Usulleri 487
   IV.KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 488
   1.Kuruluş 488
   2.Kişisel Verileri Koruma Kurulu 488
   3.Başvuru 489
   4.Kurula Şikayet 489
   5.İncelemenin Usul ve Esasları 489
   İMAR, KENT VE ÇEVRE HUKUKU 490
   I.İMAR PLANLARI 490
   II.İMAR PLANLARININ İLANI 490
   III.YAPI RUHSATİYESİ 491
   IV.RUHSAT MÜDDETİ 491
   V.YAPI KULLANMA İZNİ 491
   VI.RUHSATSIZ YAPILAR 491
   VII.ARSA DÜZENLEMESİ 492
   VIII.İDARİ YAPTIRIMLAR 492
   AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 492
   A.TANIMLAR 492
   B.UYGULAMA TESPİT, TAŞINMAZ DEVRİ VE TESCİL 492
   C.TASARRUFLARIN KISITLANMASI 493
   D.TAHLİYE VE YIKTIRMA 493
   E.UYGULAMALARIN RESEN YAPILMASI 494
   KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI 494
   UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLAR 496
   Mülki Amirlere Verilen Olağanüstü Yetkiler 497
   ÇEVRE HUKUKU 498
   A. Çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin
   genel ilkeler 498
   B.Çevrenin Korunması 500
   C.Çevresel Etki Değerlendirilmesi 501
   D.İdari Cezalarda Yetki 502
   özel mevzuat 503
   MALİ KONTROL KANUNU 503
   I.BÜTÇE TÜRLERİ VE KAPSAMI 503
   II.Merkezi Yönetim Bütçesi 504
   III.Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması ve Kanun Teklifinin
   Sunulması 504
   IV.Kesin Hesap Kanunu 504
   V.Harcama Yetkisi ve Yetkilisi 505
   VI.Ödenek 505
   VII.Kamu Yatırım Projeleri 506
   VIII.Faaliyet Raporları 506
   IX.İç Kontrol 506
   X.İç Denetim Koordinasyon Kurulu 507
   XI.İç ve Dış Denetim 507
   XII.ÜST YÖNETİCİLER 507
   POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU 510
   TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU 527
   KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 539
   GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU 547
   KAYNAKÇA 552

   Stok Kodu
   :
   9786057183293
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   580
   Baskı
   :
   6
   Basım Tarihi
   :
   Nisan 2024
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Tüm kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   517,50   
   517,50   
   2
   276,09   
   552,17   
   3
   187,85   
   563,56   
   4
   143,99   
   575,98   
   5
   117,78   
   588,92   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat