Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
Yeni
İstenmeden Dünyaya Gelen Çocukların Bakım Eğitim ve Tedavi Giderlerini

KELEPİR ÜRÜN İADESİZDİR.İstenmeden Dünyaya Gelen Çocukların Bakım Eğitim ve Tedavi Giderlerinin Tazmin Edilmesi Sorunu

Liste Fiyatı : 200,00TL
Taksitli fiyat : 5 x 45,52TL
Havale/EFT ile : 196,00TL
9789758875634
603064
İstenmeden Dünyaya Gelen Çocukların Bakım Eğitim ve Tedavi Giderlerinin Tazmin Edilmesi Sorunu
İstenmeden Dünyaya Gelen Çocukların Bakım Eğitim ve Tedavi Giderlerinin Tazmin Edilmesi Sorunu KELEPİR ÜRÜN İADESİZDİR.
200.00

KELEPİR ÜRÜN İADESİZDİR.

- İstenmeden Dünyaya Gelen Çocuk Hakkında Genel Bilgiler

- İstenmeyen Çocuğun Doğumu Nedeniyle Hekimin Sözleşmeye Dayalı Sorumluluğu

- Taraf Ehliyeti, Sorumsuzluk Anlaşması, Maddi Tazminatın Hesaplanması Ve Zamanaşımı


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V

İÇİNDEKİLER VII

KISALTMALAR XI

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

İSTENMEDEN DÜNYAYA GELEN ÇOCUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

L İSTENMEDEN DÜNYAYA GELEN ÇOCUKLA İLGİLİ TEMEL

KAVRAMLAR 5

n. İSTENMEDEN DÜNYAYA GELEN ÇOCUKLARDAN DOĞAN

SORUMLULUKLA İLGlLİ TARİHİ GELİŞİM 8

m. EMBRİYONUN VE CENlNlN HUKUKİ DURUMU 14

IV. ANA-BABANIN ÇOCUĞUN BAKIM, EĞİTİM VE TEDAVİ

GİDERLERİNİ KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 15

X. ÇOCUK SAHlBl OLMAMA AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER 17

A. HlÇ YA DA DAHA FAZLA ÇOCUK SAHlBl OLMAMA

Amacına yönelik sözleşmeler

Sterilizasyon Sözleşmesi 17

1. Kürtaj Sözleşmesi 20

2. Diğer Sözleşmeler 25

B. ÖZÜRLÜ ÇOCUK SAHlBl OLMAMA AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER 26

1. Çocuğun Özürlü Doğup Doğmayacağının Teşhisine Yönelik

Sözleşmeler 26

a. Gen Analizi Sözleşmeleri 26

aa. Hamilelik Öncesi Genetik Analiz Sözleşmeleri 26

aaa. Hamilelik Öncesi Genetik Analiz ve Bilgilendirme

Sözleşmesi 27

bbb. Prâimplantasyon Genetik Tanı Sözleşmesi 27

aaaa. Prâimplantasyon Genetik Tam Lehindeki Düşünceler 28

bbbb. Prâimplantasyon Genetik Tam Aleyhindeki Düşünceler... 31

ccc. Hamilelik Öncesi Genetik Analiz Yöntemleri 35

aaaa. Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH) 35

bbbb. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) 36

bb. Hamilelik Soması Genetik Analiz Sözleşmeleri 36

aaa. Kromozom Analizi 37

bbb. Amniyosentez 38

ccc. Koryonik Doku Biyopsisi 39

ddd. Kordosentez ve Fetoskopi 39

b. Ultrasonografi 39

2. Özürlü Olduğu Teşhis Edilen Ceninin Yaşamını Sonlandırma Amacına

Yönelik Sözleşme (Kürtaj Sözleşmesi) 40

C. SÖZLEŞMELERİN HUKUKÎ NÎTELÎĞÎ 40

İKİNCİ BÖLÜM

İSTENMEYEN ÇOCUĞUN DOĞUMU NEDENİYLE HEKİMİN SÖZLEŞMEYE DAYALI SORUMLULUĞU

& İSTENMEYEN ÇOCUĞUN DOĞUMU NEDENİYLE HEKİMİN

SORUMLULUĞUNUN KAYNAĞI 45

A. HEKİMİN HAKSIZ FİİLE DAYALI SORUMLULUĞU 46

B. HEKİMİN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMEYE DAYALI SORUMLULUĞU... 48

C. HEKİMİN SÖZLEŞMEYE DAYALI SORUMLULUĞU 49

H. HEKİMİN SÖZLEŞMEYE DAYALI SORUMLULUĞUNUN

ŞARTLARI 49

A. GEÇERLİ BİR SÖZLEŞMENİN VARLIĞI 50

1. Aydınlatılmış Rıza 50

a. Aydınlatmanın Zamanı 53

aa. Teşhis veya Tedavi Öncesi Aydınlatma 53

bb. Teşhisten Sonra Aydınlatma 56

aaa. Bilmeme Hakkı 58

bbb. Üçüncü Kişilerin Sonuçlar Hakkında Bilgilendirilmesi 60

b. Aydınlatmanın Kapsamı ve Şekli. 62

2. Sınırlı Ehliyetsizlerin Aydınlatılması Sorunu 64

A. SÖZLEŞMENİN ÎHLÂLÎ 67

1. Sözleşmenin İhlalinin Sağlıklı Çocuğun Doğumuna Neden Olması 70

a. Sterilizasyon Yapılmasında Yükümlülük ihlâli 70

b. Kürtajın Başarısızlıkla Neticelenmesi 72

c. Hamileliği Önleyici Diğer Tedbirlerin Yeterince Alınmaması 74

2. Sözleşmenin İhlâlinin Özürlü Çocuğun Doğumuna Neden Olması 74

a. Hamilelik Öncesi Teşhis ve Bilgilendirmede Sözleşmenin İhlâli 74

b. Hamilelik Sonrası Teşhis ve Bilgilendirmede Sözleşmenin İhlâli 76

3. Diğer Yükümlülük İhlâlleri 85

B. ZARAR 86

C. KUSUR 89

1. Kasıt 91

2. İhmal 91

3. Meslek Kusuru 92

4. Kusurun İspatı 93

D. İLLİYET BAĞI 98

1. Sterilizasyon ve Zarar Arasındaki İlliyet Bağı 100

2. Hamilelik Öncesi Genetik Bilgilendirme ve Zarar Arasındaki İlliyet Bağı 103

3. Kürtajın Başarısızlıkla Neticelenmesi ve Zarar Arasındaki İlliyet Bağı 104

4. Hamilelik Sırasındaki Teşhis ve Bilgilendirme Yükümlülüğü ile

Zarar Arasında İlliyet Bağı 107

5. Hamileliği Önleyici İlaçların Yanlış Teslimi İle Zarar Arasında

İlliyet Bağı 110

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TARAF EHLİYETİ, SORUMSUZLUK ANLAŞMASI,

MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI VE ZAMANAŞIMI

L X\RAF EHLİYETİ 111

A. DAVACILAR 111

1. Sözleşmenin Alacaklısı 111

2. Üçüncü Kişiler 112

a. Diğer Eş 112

b. Çocuk 115

c. Diğer İlgililer 118

B. DAVALILAR 118

L Hekim 118

A. Hekimin Kendi Fiilinden Sorumluluğu 118

B. Hekimin Yardımcı Şahısların ve ikame Olunan Şahısların

Fiillerinden Sorumluluğu 118

aa. Hekimin Yardımcı Şahısların Fiillerinden Sorumluluğu 119

bb. Hekimin ikame Olunan Şahısların Fiillerinden Sorumluluğu 120

2. ifa Yardımcısı, Alt Vekil ve ikame Vekil 123

H. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 124

1. HEKİMİN KENDİ KUSURUNA İLİŞKİN SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 125

2. YARDIMCI ŞAHSIN KUSURUNA İLİŞKİN SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 126

m. MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ 127

a. FlİLl ZARAR (DAMNUM EMERGENS) 128

a. Sağlıklı Çocuğun Doğumu Nedeniyle Oluşan Fiili Zarar 128

b. Özürlü Çocuğun Doğumu Nedeniyle Oluşan Fiili Zarar 131

b. MAHRUM KALINAN KÂR (LUCRUM CESSANS) 133

c. ELDE EDİLEN MENFAATLERİN TAZMİNAT MİKTARINDAN İNDİRİLMESİ 134

d. ZARAR VERENİN KUSURUNUN AĞIRLIĞI 135

e. TARAFLARIN EKONOMİK DURUMU 136

f. ZARAR GÖRENİN BİRLİKTE KUSURU (COMPENSATIO CULPARUM) 137

IV. ZAMANAŞIMI 141

SONUÇ 145

EK.1 148

EK.2 161

KAYNAKÇA 163

 

 

 • Açıklama
  • KELEPİR ÜRÜN İADESİZDİR.

   - İstenmeden Dünyaya Gelen Çocuk Hakkında Genel Bilgiler

   - İstenmeyen Çocuğun Doğumu Nedeniyle Hekimin Sözleşmeye Dayalı Sorumluluğu

   - Taraf Ehliyeti, Sorumsuzluk Anlaşması, Maddi Tazminatın Hesaplanması Ve Zamanaşımı


   İÇİNDEKİLER

   ÖNSÖZ V

   İÇİNDEKİLER VII

   KISALTMALAR XI

   GİRİŞ 1

   BİRİNCİ BÖLÜM

   İSTENMEDEN DÜNYAYA GELEN ÇOCUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

   L İSTENMEDEN DÜNYAYA GELEN ÇOCUKLA İLGİLİ TEMEL

   KAVRAMLAR 5

   n. İSTENMEDEN DÜNYAYA GELEN ÇOCUKLARDAN DOĞAN

   SORUMLULUKLA İLGlLİ TARİHİ GELİŞİM 8

   m. EMBRİYONUN VE CENlNlN HUKUKİ DURUMU 14

   IV. ANA-BABANIN ÇOCUĞUN BAKIM, EĞİTİM VE TEDAVİ

   GİDERLERİNİ KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 15

   X. ÇOCUK SAHlBl OLMAMA AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER 17

   A. HlÇ YA DA DAHA FAZLA ÇOCUK SAHlBl OLMAMA

   Amacına yönelik sözleşmeler

   Sterilizasyon Sözleşmesi 17

   1. Kürtaj Sözleşmesi 20

   2. Diğer Sözleşmeler 25

   B. ÖZÜRLÜ ÇOCUK SAHlBl OLMAMA AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER 26

   1. Çocuğun Özürlü Doğup Doğmayacağının Teşhisine Yönelik

   Sözleşmeler 26

   a. Gen Analizi Sözleşmeleri 26

   aa. Hamilelik Öncesi Genetik Analiz Sözleşmeleri 26

   aaa. Hamilelik Öncesi Genetik Analiz ve Bilgilendirme

   Sözleşmesi 27

   bbb. Prâimplantasyon Genetik Tanı Sözleşmesi 27

   aaaa. Prâimplantasyon Genetik Tam Lehindeki Düşünceler 28

   bbbb. Prâimplantasyon Genetik Tam Aleyhindeki Düşünceler... 31

   ccc. Hamilelik Öncesi Genetik Analiz Yöntemleri 35

   aaaa. Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH) 35

   bbbb. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) 36

   bb. Hamilelik Soması Genetik Analiz Sözleşmeleri 36

   aaa. Kromozom Analizi 37

   bbb. Amniyosentez 38

   ccc. Koryonik Doku Biyopsisi 39

   ddd. Kordosentez ve Fetoskopi 39

   b. Ultrasonografi 39

   2. Özürlü Olduğu Teşhis Edilen Ceninin Yaşamını Sonlandırma Amacına

   Yönelik Sözleşme (Kürtaj Sözleşmesi) 40

   C. SÖZLEŞMELERİN HUKUKÎ NÎTELÎĞÎ 40

   İKİNCİ BÖLÜM

   İSTENMEYEN ÇOCUĞUN DOĞUMU NEDENİYLE HEKİMİN SÖZLEŞMEYE DAYALI SORUMLULUĞU

   & İSTENMEYEN ÇOCUĞUN DOĞUMU NEDENİYLE HEKİMİN

   SORUMLULUĞUNUN KAYNAĞI 45

   A. HEKİMİN HAKSIZ FİİLE DAYALI SORUMLULUĞU 46

   B. HEKİMİN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMEYE DAYALI SORUMLULUĞU... 48

   C. HEKİMİN SÖZLEŞMEYE DAYALI SORUMLULUĞU 49

   H. HEKİMİN SÖZLEŞMEYE DAYALI SORUMLULUĞUNUN

   ŞARTLARI 49

   A. GEÇERLİ BİR SÖZLEŞMENİN VARLIĞI 50

   1. Aydınlatılmış Rıza 50

   a. Aydınlatmanın Zamanı 53

   aa. Teşhis veya Tedavi Öncesi Aydınlatma 53

   bb. Teşhisten Sonra Aydınlatma 56

   aaa. Bilmeme Hakkı 58

   bbb. Üçüncü Kişilerin Sonuçlar Hakkında Bilgilendirilmesi 60

   b. Aydınlatmanın Kapsamı ve Şekli. 62

   2. Sınırlı Ehliyetsizlerin Aydınlatılması Sorunu 64

   A. SÖZLEŞMENİN ÎHLÂLÎ 67

   1. Sözleşmenin İhlalinin Sağlıklı Çocuğun Doğumuna Neden Olması 70

   a. Sterilizasyon Yapılmasında Yükümlülük ihlâli 70

   b. Kürtajın Başarısızlıkla Neticelenmesi 72

   c. Hamileliği Önleyici Diğer Tedbirlerin Yeterince Alınmaması 74

   2. Sözleşmenin İhlâlinin Özürlü Çocuğun Doğumuna Neden Olması 74

   a. Hamilelik Öncesi Teşhis ve Bilgilendirmede Sözleşmenin İhlâli 74

   b. Hamilelik Sonrası Teşhis ve Bilgilendirmede Sözleşmenin İhlâli 76

   3. Diğer Yükümlülük İhlâlleri 85

   B. ZARAR 86

   C. KUSUR 89

   1. Kasıt 91

   2. İhmal 91

   3. Meslek Kusuru 92

   4. Kusurun İspatı 93

   D. İLLİYET BAĞI 98

   1. Sterilizasyon ve Zarar Arasındaki İlliyet Bağı 100

   2. Hamilelik Öncesi Genetik Bilgilendirme ve Zarar Arasındaki İlliyet Bağı 103

   3. Kürtajın Başarısızlıkla Neticelenmesi ve Zarar Arasındaki İlliyet Bağı 104

   4. Hamilelik Sırasındaki Teşhis ve Bilgilendirme Yükümlülüğü ile

   Zarar Arasında İlliyet Bağı 107

   5. Hamileliği Önleyici İlaçların Yanlış Teslimi İle Zarar Arasında

   İlliyet Bağı 110

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   TARAF EHLİYETİ, SORUMSUZLUK ANLAŞMASI,

   MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI VE ZAMANAŞIMI

   L X\RAF EHLİYETİ 111

   A. DAVACILAR 111

   1. Sözleşmenin Alacaklısı 111

   2. Üçüncü Kişiler 112

   a. Diğer Eş 112

   b. Çocuk 115

   c. Diğer İlgililer 118

   B. DAVALILAR 118

   L Hekim 118

   A. Hekimin Kendi Fiilinden Sorumluluğu 118

   B. Hekimin Yardımcı Şahısların ve ikame Olunan Şahısların

   Fiillerinden Sorumluluğu 118

   aa. Hekimin Yardımcı Şahısların Fiillerinden Sorumluluğu 119

   bb. Hekimin ikame Olunan Şahısların Fiillerinden Sorumluluğu 120

   2. ifa Yardımcısı, Alt Vekil ve ikame Vekil 123

   H. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 124

   1. HEKİMİN KENDİ KUSURUNA İLİŞKİN SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 125

   2. YARDIMCI ŞAHSIN KUSURUNA İLİŞKİN SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 126

   m. MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ 127

   a. FlİLl ZARAR (DAMNUM EMERGENS) 128

   a. Sağlıklı Çocuğun Doğumu Nedeniyle Oluşan Fiili Zarar 128

   b. Özürlü Çocuğun Doğumu Nedeniyle Oluşan Fiili Zarar 131

   b. MAHRUM KALINAN KÂR (LUCRUM CESSANS) 133

   c. ELDE EDİLEN MENFAATLERİN TAZMİNAT MİKTARINDAN İNDİRİLMESİ 134

   d. ZARAR VERENİN KUSURUNUN AĞIRLIĞI 135

   e. TARAFLARIN EKONOMİK DURUMU 136

   f. ZARAR GÖRENİN BİRLİKTE KUSURU (COMPENSATIO CULPARUM) 137

   IV. ZAMANAŞIMI 141

   SONUÇ 145

   EK.1 148

   EK.2 161

   KAYNAKÇA 163

    

    

   Stok Kodu
   :
   9789758875634
   Boyut
   :
   16 X 24
   Sayfa Sayısı
   :
   172
   Basım Tarihi
   :
   2006-01
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
 • Taksit Seçenekleri
  • Tüm kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   200,00   
   200,00   
   2
   106,70   
   213,40   
   3
   72,60   
   217,80   
   4
   55,65   
   222,60   
   5
   45,52   
   227,60   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat