Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%20
Kamu İhale Hukukuna İlişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları %20 indiriml Kamu İhale Hukukuna İlişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları %20 indiriml Kamu İhale Hukukuna İlişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları %20 indiriml Kamu İhale Hukukuna İlişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları %20 indiriml Kamu İhale Hukukuna İlişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları %20 indiriml Kamu İhale Hukukuna İlişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları %20 indiriml Kamu İhale Hukukuna İlişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları %20 indiriml Kamu İhale Hukukuna İlişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları %20 indiriml

Kamu İhale Hukukuna İlişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları

Liste Fiyatı : 89,00TL
İndirimli Fiyat : 71,20TL
Kazancınız : 17,80TL
Taksitli fiyat : 5 x 15,02TL
Havale/EFT ile : 69,78TL
9786057858009
592980
Kamu İhale Hukukuna İlişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları
Kamu İhale Hukukuna İlişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları
Umuttepe Yayınları
71.20

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri

 

Madde 1                                                                                                                              1

Kapsam

Madde 2                                                                                                                              1

İstisnalar

Madde 3                                                                                                                              4

Tanımlar

Madde 4                                                                                                                              17

Temel ilkeler

Madde 5                                                                                                                              23

İhale Komisyonu

Madde 6                                                                                                                              50

İhale işlem dosyası

Madde 7                                                                                                                              50

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

Eşik değerler

Madde 8                                                                                                                              50

Yaklaşık maliyet

Madde 9                                                                                                                              50

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

Madde 10                                                                                                                            53

İhaleye katılamayacak olanlar

Madde 11                                                                                                                            124

Şartnameler

Madde 12                                                                                                                            140

İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan

Madde 13                                                                                                                            140

Ortak girişimler

Madde 14                                                                                                                            142

Alt yükleniciler

Madde 15                                                                                                                            144

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi1

Madde 16                                                                                                                            148

Yasak fiil veya davranışlar

Madde 17                                                                                                                            151

İKİNCİ KISIM

İhale Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Uygulaması

Uygulanacak ihale usulleri

Madde 18                                                                                                                            189

Açık ihale usulü

Madde 19                                                                                                                            193

Belli istekliler arasında ihale usulü

Madde 20                                                                                                                            193

Pazarlık usulü

Madde 21                                                                                                                            193

Doğrudan temin

Madde 22                                                                                                                            200

Tasarım yarışmaları

Madde 23                                                                                                                            202

İKİNCİ BÖLÜM

İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi

 

İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar

Madde 24                                                                                                                            202

Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar

Madde 25                                                                                                                            202

İlânın uygun olmaması

Madde 26                                                                                                                            203

İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede
yer alması zorunluhususlar

Madde 27                                                                                                                            203

İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi

Madde 28                                                                                                                            204

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

Madde 29                                                                                                                            207

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

Madde 30                                                                                                                            207

Başvuru belgelerinin sunulması

Madde 31                                                                                                                            213

Tekliflerin geçerlilik süresi

Madde 32                                                                                                                            213

Geçici teminat

Madde 33                                                                                                                            214

Teminat olarak kabul edilecek değerler

Madde 34                                                                                                                            218

Teminat mektupları

Madde 35                                                                                                                            221

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması ve açılması

Madde 36                                                                                                                            221

Tekliflerin değerlendirilmesi

Madde 37                                                                                                                            221

Aşırı düşük teklifler

Madde 38                                                                                                                            228

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

Madde 39                                                                                                                            249

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

Madde 40                                                                                                                            255

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

Madde 41                                                                                                                            260

Sözleşmeye davet

Madde 42                                                                                                                            260

Kesin teminat

Madde 43                                                                                                                            263

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

Madde 44                                                                                                                            263

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

Madde 45                                                                                                                            263

İhalenin sözleşmeye bağlanması

Madde 46                                                                                                                            263

Sonuç bildirimi

Madde 47                                                                                                                            264

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler

Danışmanlık hizmetleri

Madde 48                                                                                                                            264

Ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi

Madde 49                                                                                                                            264

 

İhaleye davet

Madde 50                                                                                                                            264

Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

Madde 51                                                                                                                            265

Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması

Madde 52                                                                                                                            265

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kamu İhale Kurumu, Şikâyetlerin İncelenmesi ve
Anlaşmazlıkların Çözümü

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu İhale Kurumu

Kamu İhale Kurumu

Madde 53                                                                                                                            269

İKİNCİ BÖLÜM

İhalelere Yönelik Başvurular ve
İnceleme İhalelere yönelik başvurular

Madde 54                                                                                                                            278

İdareye şikayet başvurusu

Madde 55                                                                                                                            312

Kuruma itirazenşikayet başvurusu

Madde 56                                                                                                                            322

Yargısal inceleme

Madde 57                                                                                                                            331

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu

İhalelere katılmaktan yasaklama

Madde 58                                                                                                                            343

İsteklilerin ceza sorumluluğu

Madde 59                                                                                                                            360

Görevlilerin ceza sorumluluğu

Madde 60                                                                                                                            364

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

Madde 61                                                                                                                            364

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar

Madde 62                                                                                                                            365

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

Madde 63                                                                                                                            367

Sürelerin hesabı

Madde 64                                                                                                                            371

Bildirim ve tebligat esasları

Madde 65                                                                                                                            371

Değişiklik yapılması

Madde 66                                                                                                                            374

Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi1

Madde 67                                                                                                                            374

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Uygulanmayacak hükümler

Madde 68                                                                                                                            375

Elektronik Kamu Alımları Platformu3

Ek Madde 1                                                                                                                         375

Çerçeve anlaşmalar1

Ek Madde 2                                                                                                                         375

Ek Madde 3                                                                                                                         376

Dinamik alım sistemi

Ek Madde 4                                                                                                                         377

Elektronik eksiltme

Ek Madde 5                                                                                                                         377

Finansal kiralama

Ek Madde 6                                                                                                                         378

Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları için ihale yapılması

Ek Madde 7                                                                                                                         378

Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları

Ek Madde 8                                                                                                                         378

Kamu alımlarının bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme amaçlı kullanımı

Ek Madde 9                                                                                                                         379

FATİH Projesi kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri

Ek Madde 10                                                                                                                       380

Ek Madde 11                                                                                                                       381

Standart ihale dokümanları ve yönetmelikler

Geçici Madde 1                                                                                                                   381

Başlanmış olan ihaleler

Geçici Madde 2                                                                                                                   381

Güncelleme

Geçici Madde 3                                                                                                                   381

İstisnalara ilişkin esas ve usuller

Geçici Madde 4                                                                                                                   381

Kamu İhale Kurumunun kurulması

Geçici Madde 5                                                                                                                   382

Geçici Madde 6                                                                                                                   382

Geçici Madde 7                                                                                                                   382

Başlanmış olan ihaleler

Geçici Madde 8                                                                                                                   382

Mevcut görevlendirmeler

Geçici Madde 9                                                                                                                   383

Kurul başkan ve üyelerinin görev süreleri

Geçici Madde 10                                                                                                                383

Üyeliğin devamı

Geçici Madde 11                                                                                                                383

Başkanlık Müşavirliğine atanmış sayılma

Geçici Madde 12                                                                                                                383

Geçici Madde 13                                                                                                                383

Başlanmış olan ihaleler

Geçici Madde 14                                                                                                                384

Geçici Madde 15                                                                                                                384

Geçici Madde 16                                                                                                                384

Geçici Madde 17                                                                                                                385

Geçici Madde 18                                                                                                                385

Geçici Madde 19                                                                                                                385

Geçici Madde 20                                                                                                                385

Yürürlük

Madde 69                                                                                                                            385

Yürütme

Madde 70                                                                                                                            385

4/1/2002 TARİHLİ VE 4734 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER                             386

4734 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE                                                                                                  387

 

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

Madde 1                                                                                                                              393

Kapsam

Madde 2                                                                                                                              393

Tanımlar

Madde 3                                                                                                                              393

İlkeler

Madde 4                                                                                                                              393

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmelerin Düzenlenmesi

Tip sözleşmeler

Madde 5                                                                                                                              394

Sözleşme türleri

Madde 6                                                                                                                              394

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

Madde 7                                                                                                                              394

İKİNCİ KISIM

Sözleşmenin Uygulanması

BİRİNCİ BÖLÜM

Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim,
Muayene ve Kabul İşlemleri

Fiyat farkı verilebilmesi

Madde 8                                                                                                                              397

İş ve işyerinin sigortalanması

Madde 9                                                                                                                              397

Mücbir sebepler

Madde 10                                                                                                                            398

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

Madde 11                                                                                                                            398

İKİNCİ BÖLÜM

Kesin Teminata İlişkin Hükümler

Ek kesin teminat

Madde 12                                                                                                                            399

Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi

Madde 13                                                                                                                            399

İade edilemeyen teminatlar

Madde 14                                                                                                                            399

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshi

Sözleşmede değişiklik yapılması

Madde 15                                                                                                                            400

Sözleşmenin devri

Madde 16                                                                                                                            400

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti

Madde 17                                                                                                                            400

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık,
tutukluluk veya mahkumiyet

Madde 18                                                                                                                            400

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

Madde 19                                                                                                                            401

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

Madde 20                                                                                                                            401

Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

Madde 21                                                                                                                            408

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler

Madde 22                                                                                                                            410

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

Madde 23                                                                                                                            410

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler,
iş eksilişi ve işin tasfiyesi

Madde 24                                                                                                                            410

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak fiil ve davranışlar

Madde 25                                                                                                                            411

İhalelere katılmaktan yasaklama

Madde 26                                                                                                                            413

Yüklenicilerin ceza sorumluluğu

Madde 27                                                                                                                            417

Görevlilerin ceza sorumluluğu

Madde 28                                                                                                                            417

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

Madde 29                                                                                                                            417

Yapım işlerinde yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumluluğu

Madde 30                                                                                                                            417

Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu

Madde 31                                                                                                                            418

Danışmanlık hizmeti sunucularının sorumluluğu

Madde 32                                                                                                                            418

Tedarikçilerin sorumluluğu

Madde 33                                                                                                                            418

Hizmet sunucularının sorumluluğu

Madde 34                                                                                                                            418

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Teminat

Madde 35                                                                                                                            419

Hüküm bulunmayan haller

Madde 36                                                                                                                            419

Tebligat

Madde 37                                                                                                                            419

 

Değişiklik yapılması

Madde 38                                                                                                                            419

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler

Uygulanmayacak hükümler

Madde 39                                                                                                                            419

Tip sözleşmelerin hazırlanması

Geçici Madde 1                                                                                                                   419

Yapım işlerinde fiyat farkı

Geçici Madde 2                                                                                                                   419

Elektrik alımı sözleşmelerinde ek fiyat farkı

Geçici Madde 3                                                                                                                   420

Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

Geçici Madde 4                                                                                                                   420

Yürürlük

Madde 40                                                                                                                            420

Yürütme

Madde 41                                                                                                                            420

5/1/2002 TARİHLİ VE 4735 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER                             420

4735 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
VEYAANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN
HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE                                                421

 

 

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1- Amaç ve kapsam                                                                                                     425

Madde 2- Dayanak                                                                                                                   425

İKİNCİ BÖLÜM

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Madde 3- 4734 sayılı Kanunun kapsamı                                                                                425

Madde 4- İstisnalar                                                                                                                   426

Madde 5-İhale yetkilisi ve ihale komisyonu                                                                          429

Madde 6- Eşik değerler ve 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin uygulanması         430

Madde 7- Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler                                                         431

Madde 8-Belgelerin sunuluş şekli                                                                                          433

Madde 9- Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler                                435

Madde 10- Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler                          435

Madde 10/A- (Ek madde: 04/03/2017-29997 R.G./1. md.)
Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler                                       436

Madde 11-Ortaklık durum belgesi                                                                                         436

Madde 12- Deneyime ilişkin referans                                                                                    437

Madde 13- İlanlara ilişkin hususlar                                                                                         437

Madde 14- İhale sonucunun Kuruma bildirilmesi                                                                439

Madde 15-Dokümana ilişkin hususlar                                                                                   439

Madde 16- Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi                                                           442

Madde 17- İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin
dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler                                                                          448

Madde 18- Teminatlar                                                                                                             460

Madde 19- Birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliğinde
olan işlere ait ihalelerin yapılma zamanı                                                                                463

Madde 20- Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarının
kesintiye uğratılmadan temini                                                                                                463

Madde 21- 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinin
uygulanmasına ilişkin açıklamalar                                                                                          463

Madde 22- Doğrudan temine ilişkin açıklamalar                                                                  465

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Madde 23- Mutat sözleşme                                                                                                    471

Madde 24- Yapım işleri ile hizmet alımlarının denetim ve
kontrollük iş ve işlemleri                                                                                                         471

Madde 25- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar                                                     472

Madde 26- Mal ve hizmet alımlarında iş artışı ve iş eksilişi                                                 474

Madde 27- Sözleşmenin devrine ilişkin açıklamalar                                                            475

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhalelere Katılmaktan Yasaklama

Madde 28- İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin açıklamalar                                     477

BEŞİNCİ BÖLÜM

EKAP Üzerinden Gerçekleştirilecek İşlemler

(Değişik başlık: 07/06/2014-29023 R.G./ 7.md.)

Madde 29- (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 8.md.)
İdarelerin EKAP’ a kayıt işlemleri                                                                                            486

Madde 30- (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 9.md.)
İdareler tarafından EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemler                                         487

Madde 31- (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 10.md.)
Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemleri                                                                 495

Madde 32- (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 11.md.) EKAP’ a kayıtlı olan gerçek
veya tüzel kişilerin EKAP üzerinden gerçekleştirebilecekleri işlemler                                496

Madde 33- (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 12.md.)
EKAP internet sayfası üzerinden erişilebilecek bilgiler                                                         496

Madde 34- (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 13.md.)
KSP üzerinden yürütülmeyedevam edilecek iş ve işlemler                                                  497

İKİNCİ KISIM

Özel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yapım İşi İhalelerine İlişkin Özel Hususlar

Madde 35-Yeterliğin belirlenmesinde istenilecek belgeler                                                 499

Madde 36- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler
(Değişik:RG-20/8/2011-2803)                                                                                                 499

Madde 37-(Mülga: RG-13/8/2012-28383)                                                                            500

Madde 38-(Başlığıyla birlikte değişik:RG-30/7/2010-27657)                                            500

Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin
hesaplanması sırasında yapılacak işlemler (Değişik başlık:RG-7/6/2014-29023)

Madde 39-Yuvarlama ve aritmetik hata                                                                                501

Madde 40- İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması                                   501

Madde 41- Özel sektörde gerçekleştirilen yapım işlerinde iş deneyim
belgeleri ile alt yüklenici iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri                        502

Madde 42-İş deneyim belgelerine ilişkin diğer hususlar                                                     503

Madde 43- (Değişik: RG-7/6/2014-29023)Mühendis veya mimarların mezuniyet
belgeleri ile ihalelere katılmaları                                                                                            504

Madde 44-Ortaklık durum belgesi                                                                                         505

Madde 45-(Değişik: RG-30/7-2010-27657 Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler       505

Madde 46-Teklif ve sözleşme türünün tespitinde uyulması gereken hususlar                 518

Madde 47-Karma sözleşme                                                                                                    519

Madde 48-Sözleşmenin yürütülmesinde çalıştırılacak teknik personel
(Değişik: RG-20/8/2011-28031)                                                                                              519

Madde 49-Yapım işinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan
araç, gereç ve malzemelerin yüklenicilere aldırılması                                                          519

Madde 50-Kısmi kabul öngörülmesi                                                                                      520

Madde 51-Yapım işlerinde çalışılmayacak günler                                                                520

Madde 52-Yapım işlerinde iş kalemi miktarının değişmesi                                                 520

Madde 53-Yapım işlerine ilişkin diğer hususlar (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 20 md.)............. 521

İKİNCİ BÖLÜM

Mal Alımı İhalelerine İlişkin Özel Hususlar

Madde 54-Mal alımı ihalelerinde istenecek belgeler                                                           523

 • Açıklama
  • BİRİNCİ KISIM

   Genel Hükümler

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Uygulama İlkeleri

    

   Madde 1                                                                                                                              1

   Kapsam

   Madde 2                                                                                                                              1

   İstisnalar

   Madde 3                                                                                                                              4

   Tanımlar

   Madde 4                                                                                                                              17

   Temel ilkeler

   Madde 5                                                                                                                              23

   İhale Komisyonu

   Madde 6                                                                                                                              50

   İhale işlem dosyası

   Madde 7                                                                                                                              50

   İKİNCİ BÖLÜM

   İhaleye Katılım Kuralları

   Eşik değerler

   Madde 8                                                                                                                              50

   Yaklaşık maliyet

   Madde 9                                                                                                                              50

   İhaleye katılımda yeterlik kuralları

   Madde 10                                                                                                                            53

   İhaleye katılamayacak olanlar

   Madde 11                                                                                                                            124

   Şartnameler

   Madde 12                                                                                                                            140

   İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan

   Madde 13                                                                                                                            140

   Ortak girişimler

   Madde 14                                                                                                                            142

   Alt yükleniciler

   Madde 15                                                                                                                            144

   İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi1

   Madde 16                                                                                                                            148

   Yasak fiil veya davranışlar

   Madde 17                                                                                                                            151

   İKİNCİ KISIM

   İhale Süreci

   BİRİNCİ BÖLÜM

   İhale Usulleri ve Uygulaması

   Uygulanacak ihale usulleri

   Madde 18                                                                                                                            189

   Açık ihale usulü

   Madde 19                                                                                                                            193

   Belli istekliler arasında ihale usulü

   Madde 20                                                                                                                            193

   Pazarlık usulü

   Madde 21                                                                                                                            193

   Doğrudan temin

   Madde 22                                                                                                                            200

   Tasarım yarışmaları

   Madde 23                                                                                                                            202

   İKİNCİ BÖLÜM

   İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi

    

   İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar

   Madde 24                                                                                                                            202

   Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar

   Madde 25                                                                                                                            202

   İlânın uygun olmaması

   Madde 26                                                                                                                            203

   İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede
   yer alması zorunluhususlar

   Madde 27                                                                                                                            203

   İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi

   Madde 28                                                                                                                            204

   İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

   Madde 29                                                                                                                            207

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

   Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

   Madde 30                                                                                                                            207

   Başvuru belgelerinin sunulması

   Madde 31                                                                                                                            213

   Tekliflerin geçerlilik süresi

   Madde 32                                                                                                                            213

   Geçici teminat

   Madde 33                                                                                                                            214

   Teminat olarak kabul edilecek değerler

   Madde 34                                                                                                                            218

   Teminat mektupları

   Madde 35                                                                                                                            221

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Tekliflerin Değerlendirilmesi

   Tekliflerin alınması ve açılması

   Madde 36                                                                                                                            221

   Tekliflerin değerlendirilmesi

   Madde 37                                                                                                                            221

   Aşırı düşük teklifler

   Madde 38                                                                                                                            228

   Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

   Madde 39                                                                                                                            249

   İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

   Madde 40                                                                                                                            255

   Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

   Madde 41                                                                                                                            260

   Sözleşmeye davet

   Madde 42                                                                                                                            260

   Kesin teminat

   Madde 43                                                                                                                            263

   Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

   Madde 44                                                                                                                            263

   Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

   Madde 45                                                                                                                            263

   İhalenin sözleşmeye bağlanması

   Madde 46                                                                                                                            263

   Sonuç bildirimi

   Madde 47                                                                                                                            264

    

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler

   Danışmanlık hizmetleri

   Madde 48                                                                                                                            264

   Ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi

   Madde 49                                                                                                                            264

    

   İhaleye davet

   Madde 50                                                                                                                            264

   Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

   Madde 51                                                                                                                            265

   Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması

   Madde 52                                                                                                                            265

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   Kamu İhale Kurumu, Şikâyetlerin İncelenmesi ve
   Anlaşmazlıkların Çözümü

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Kamu İhale Kurumu

   Kamu İhale Kurumu

   Madde 53                                                                                                                            269

   İKİNCİ BÖLÜM

   İhalelere Yönelik Başvurular ve
   İnceleme İhalelere yönelik başvurular

   Madde 54                                                                                                                            278

   İdareye şikayet başvurusu

   Madde 55                                                                                                                            312

   Kuruma itirazenşikayet başvurusu

   Madde 56                                                                                                                            322

   Yargısal inceleme

   Madde 57                                                                                                                            331

   DÖRDÜNCÜ KISIM

   Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu

   İhalelere katılmaktan yasaklama

   Madde 58                                                                                                                            343

   İsteklilerin ceza sorumluluğu

   Madde 59                                                                                                                            360

   Görevlilerin ceza sorumluluğu

   Madde 60                                                                                                                            364

   Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

   Madde 61                                                                                                                            364

   BEŞİNCİ KISIM

   Çeşitli Hükümler

   İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar

   Madde 62                                                                                                                            365

   Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

   Madde 63                                                                                                                            367

   Sürelerin hesabı

   Madde 64                                                                                                                            371

   Bildirim ve tebligat esasları

   Madde 65                                                                                                                            371

   Değişiklik yapılması

   Madde 66                                                                                                                            374

   Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi1

   Madde 67                                                                                                                            374

   ALTINCI KISIM

   Son Hükümler

   Uygulanmayacak hükümler

   Madde 68                                                                                                                            375

   Elektronik Kamu Alımları Platformu3

   Ek Madde 1                                                                                                                         375

   Çerçeve anlaşmalar1

   Ek Madde 2                                                                                                                         375

   Ek Madde 3                                                                                                                         376

   Dinamik alım sistemi

   Ek Madde 4                                                                                                                         377

   Elektronik eksiltme

   Ek Madde 5                                                                                                                         377

   Finansal kiralama

   Ek Madde 6                                                                                                                         378

   Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları için ihale yapılması

   Ek Madde 7                                                                                                                         378

   Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları

   Ek Madde 8                                                                                                                         378

   Kamu alımlarının bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme amaçlı kullanımı

   Ek Madde 9                                                                                                                         379

   FATİH Projesi kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri

   Ek Madde 10                                                                                                                       380

   Ek Madde 11                                                                                                                       381

   Standart ihale dokümanları ve yönetmelikler

   Geçici Madde 1                                                                                                                   381

   Başlanmış olan ihaleler

   Geçici Madde 2                                                                                                                   381

   Güncelleme

   Geçici Madde 3                                                                                                                   381

   İstisnalara ilişkin esas ve usuller

   Geçici Madde 4                                                                                                                   381

   Kamu İhale Kurumunun kurulması

   Geçici Madde 5                                                                                                                   382

   Geçici Madde 6                                                                                                                   382

   Geçici Madde 7                                                                                                                   382

   Başlanmış olan ihaleler

   Geçici Madde 8                                                                                                                   382

   Mevcut görevlendirmeler

   Geçici Madde 9                                                                                                                   383

   Kurul başkan ve üyelerinin görev süreleri

   Geçici Madde 10                                                                                                                383

   Üyeliğin devamı

   Geçici Madde 11                                                                                                                383

   Başkanlık Müşavirliğine atanmış sayılma

   Geçici Madde 12                                                                                                                383

   Geçici Madde 13                                                                                                                383

   Başlanmış olan ihaleler

   Geçici Madde 14                                                                                                                384

   Geçici Madde 15                                                                                                                384

   Geçici Madde 16                                                                                                                384

   Geçici Madde 17                                                                                                                385

   Geçici Madde 18                                                                                                                385

   Geçici Madde 19                                                                                                                385

   Geçici Madde 20                                                                                                                385

   Yürürlük

   Madde 69                                                                                                                            385

   Yürütme

   Madde 70                                                                                                                            385

   4/1/2002 TARİHLİ VE 4734 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER                             386

   4734 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
   ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
   TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE                                                                                                  387

    

   KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

   BİRİNCİ KISIM

   Genel Hükümler

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

   Amaç

   Madde 1                                                                                                                              393

   Kapsam

   Madde 2                                                                                                                              393

   Tanımlar

   Madde 3                                                                                                                              393

   İlkeler

   Madde 4                                                                                                                              393

   İKİNCİ BÖLÜM

   Sözleşmelerin Düzenlenmesi

   Tip sözleşmeler

   Madde 5                                                                                                                              394

   Sözleşme türleri

   Madde 6                                                                                                                              394

   Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

   Madde 7                                                                                                                              394

   İKİNCİ KISIM

   Sözleşmenin Uygulanması

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim,
   Muayene ve Kabul İşlemleri

   Fiyat farkı verilebilmesi

   Madde 8                                                                                                                              397

   İş ve işyerinin sigortalanması

   Madde 9                                                                                                                              397

   Mücbir sebepler

   Madde 10                                                                                                                            398

   Denetim, muayene ve kabul işlemleri

   Madde 11                                                                                                                            398

   İKİNCİ BÖLÜM

   Kesin Teminata İlişkin Hükümler

   Ek kesin teminat

   Madde 12                                                                                                                            399

   Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi

   Madde 13                                                                                                                            399

   İade edilemeyen teminatlar

   Madde 14                                                                                                                            399

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshi

   Sözleşmede değişiklik yapılması

   Madde 15                                                                                                                            400

   Sözleşmenin devri

   Madde 16                                                                                                                            400

   Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti

   Madde 17                                                                                                                            400

   Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık,
   tutukluluk veya mahkumiyet

   Madde 18                                                                                                                            400

   Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

   Madde 19                                                                                                                            401

   İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

   Madde 20                                                                                                                            401

   Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

   Madde 21                                                                                                                            408

   Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler

   Madde 22                                                                                                                            410

   Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

   Madde 23                                                                                                                            410

   Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler,
   iş eksilişi ve işin tasfiyesi

   Madde 24                                                                                                                            410

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   Yasaklar ve Sorumluluklar

   Yasak fiil ve davranışlar

   Madde 25                                                                                                                            411

   İhalelere katılmaktan yasaklama

   Madde 26                                                                                                                            413

   Yüklenicilerin ceza sorumluluğu

   Madde 27                                                                                                                            417

   Görevlilerin ceza sorumluluğu

   Madde 28                                                                                                                            417

   Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

   Madde 29                                                                                                                            417

   Yapım işlerinde yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumluluğu

   Madde 30                                                                                                                            417

   Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu

   Madde 31                                                                                                                            418

   Danışmanlık hizmeti sunucularının sorumluluğu

   Madde 32                                                                                                                            418

   Tedarikçilerin sorumluluğu

   Madde 33                                                                                                                            418

   Hizmet sunucularının sorumluluğu

   Madde 34                                                                                                                            418

   DÖRDÜNCÜ KISIM

   Çeşitli Hükümler

   Teminat

   Madde 35                                                                                                                            419

   Hüküm bulunmayan haller

   Madde 36                                                                                                                            419

   Tebligat

   Madde 37                                                                                                                            419

    

   Değişiklik yapılması

   Madde 38                                                                                                                            419

   BEŞİNCİ KISIM

   Son Hükümler

   Uygulanmayacak hükümler

   Madde 39                                                                                                                            419

   Tip sözleşmelerin hazırlanması

   Geçici Madde 1                                                                                                                   419

   Yapım işlerinde fiyat farkı

   Geçici Madde 2                                                                                                                   419

   Elektrik alımı sözleşmelerinde ek fiyat farkı

   Geçici Madde 3                                                                                                                   420

   Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

   Geçici Madde 4                                                                                                                   420

   Yürürlük

   Madde 40                                                                                                                            420

   Yürütme

   Madde 41                                                                                                                            420

   5/1/2002 TARİHLİ VE 4735 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER                             420

   4735 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
   VEYAANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN
   HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE                                                421

    

    

   KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ

   BİRİNCİ KISIM

   Genel Hükümler

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Amaç, Kapsam ve Dayanak

   Madde 1- Amaç ve kapsam                                                                                                     425

   Madde 2- Dayanak                                                                                                                   425

   İKİNCİ BÖLÜM

   4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

   Madde 3- 4734 sayılı Kanunun kapsamı                                                                                425

   Madde 4- İstisnalar                                                                                                                   426

   Madde 5-İhale yetkilisi ve ihale komisyonu                                                                          429

   Madde 6- Eşik değerler ve 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin uygulanması         430

   Madde 7- Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler                                                         431

   Madde 8-Belgelerin sunuluş şekli                                                                                          433

   Madde 9- Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler                                435

   Madde 10- Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler                          435

   Madde 10/A- (Ek madde: 04/03/2017-29997 R.G./1. md.)
   Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler                                       436

   Madde 11-Ortaklık durum belgesi                                                                                         436

   Madde 12- Deneyime ilişkin referans                                                                                    437

   Madde 13- İlanlara ilişkin hususlar                                                                                         437

   Madde 14- İhale sonucunun Kuruma bildirilmesi                                                                439

   Madde 15-Dokümana ilişkin hususlar                                                                                   439

   Madde 16- Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi                                                           442

   Madde 17- İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin
   dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler                                                                          448

   Madde 18- Teminatlar                                                                                                             460

   Madde 19- Birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliğinde
   olan işlere ait ihalelerin yapılma zamanı                                                                                463

   Madde 20- Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarının
   kesintiye uğratılmadan temini                                                                                                463

   Madde 21- 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinin
   uygulanmasına ilişkin açıklamalar                                                                                          463

   Madde 22- Doğrudan temine ilişkin açıklamalar                                                                  465

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

   Madde 23- Mutat sözleşme                                                                                                    471

   Madde 24- Yapım işleri ile hizmet alımlarının denetim ve
   kontrollük iş ve işlemleri                                                                                                         471

   Madde 25- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar                                                     472

   Madde 26- Mal ve hizmet alımlarında iş artışı ve iş eksilişi                                                 474

   Madde 27- Sözleşmenin devrine ilişkin açıklamalar                                                            475

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   İhalelere Katılmaktan Yasaklama

   Madde 28- İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin açıklamalar                                     477

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   EKAP Üzerinden Gerçekleştirilecek İşlemler

   (Değişik başlık: 07/06/2014-29023 R.G./ 7.md.)

   Madde 29- (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 8.md.)
   İdarelerin EKAP’ a kayıt işlemleri                                                                                            486

   Madde 30- (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 9.md.)
   İdareler tarafından EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemler                                         487

   Madde 31- (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 10.md.)
   Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemleri                                                                 495

   Madde 32- (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 11.md.) EKAP’ a kayıtlı olan gerçek
   veya tüzel kişilerin EKAP üzerinden gerçekleştirebilecekleri işlemler                                496

   Madde 33- (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 12.md.)
   EKAP internet sayfası üzerinden erişilebilecek bilgiler                                                         496

   Madde 34- (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 13.md.)
   KSP üzerinden yürütülmeyedevam edilecek iş ve işlemler                                                  497

   İKİNCİ KISIM

   Özel Hükümler

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Yapım İşi İhalelerine İlişkin Özel Hususlar

   Madde 35-Yeterliğin belirlenmesinde istenilecek belgeler                                                 499

   Madde 36- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler
   (Değişik:RG-20/8/2011-2803)                                                                                                 499

   Madde 37-(Mülga: RG-13/8/2012-28383)                                                                            500

   Madde 38-(Başlığıyla birlikte değişik:RG-30/7/2010-27657)                                            500

   Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin
   hesaplanması sırasında yapılacak işlemler (Değişik başlık:RG-7/6/2014-29023)

   Madde 39-Yuvarlama ve aritmetik hata                                                                                501

   Madde 40- İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması                                   501

   Madde 41- Özel sektörde gerçekleştirilen yapım işlerinde iş deneyim
   belgeleri ile alt yüklenici iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri                        502

   Madde 42-İş deneyim belgelerine ilişkin diğer hususlar                                                     503

   Madde 43- (Değişik: RG-7/6/2014-29023)Mühendis veya mimarların mezuniyet
   belgeleri ile ihalelere katılmaları                                                                                            504

   Madde 44-Ortaklık durum belgesi                                                                                         505

   Madde 45-(Değişik: RG-30/7-2010-27657 Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler       505

   Madde 46-Teklif ve sözleşme türünün tespitinde uyulması gereken hususlar                 518

   Madde 47-Karma sözleşme                                                                                                    519

   Madde 48-Sözleşmenin yürütülmesinde çalıştırılacak teknik personel
   (Değişik: RG-20/8/2011-28031)                                                                                              519

   Madde 49-Yapım işinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan
   araç, gereç ve malzemelerin yüklenicilere aldırılması                                                          519

   Madde 50-Kısmi kabul öngörülmesi                                                                                      520

   Madde 51-Yapım işlerinde çalışılmayacak günler                                                                520

   Madde 52-Yapım işlerinde iş kalemi miktarının değişmesi                                                 520

   Madde 53-Yapım işlerine ilişkin diğer hususlar (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 20 md.)............. 521

   İKİNCİ BÖLÜM

   Mal Alımı İhalelerine İlişkin Özel Hususlar

   Madde 54-Mal alımı ihalelerinde istenecek belgeler                                                           523

   Stok Kodu
   :
   9786057858009
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   602
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   71,20   
   71,20   
   2
   36,63   
   73,26   
   3
   24,66   
   73,98   
   4
   18,67   
   74,69   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   71,20   
   71,20   
   2
   36,67   
   73,34   
   3
   24,68   
   74,05   
   4
   18,69   
   74,76   
   5
   15,02   
   75,12   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   71,20   
   71,20   
   2
   36,67   
   73,34   
   3
   24,68   
   74,05   
   4
   18,69   
   74,76   
   5
   15,02   
   75,12   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   71,20   
   71,20   
   2
   36,67   
   73,34   
   3
   24,68   
   74,05   
   4
   18,69   
   74,76   
   5
   15,02   
   75,12   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   71,20   
   71,20   
   2
   36,67   
   73,34   
   3
   24,68   
   74,05   
   4
   18,69   
   74,76   
   5
   15,02   
   75,12   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   71,20   
   71,20   
   2
   36,67   
   73,34   
   3
   24,68   
   74,05   
   4
   18,69   
   74,76   
   5
   15,02   
   75,12   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   71,20   
   71,20   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat