Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%25
Kaymakamlık Sınav Mevzuatı Can Çelik Kaymakamlık Sınav Mevzuatı Can Çelik

Kaymakamlık Sınav Mevzuatı

Liste Fiyatı : 199,00TL
İndirimli Fiyat : 149,25TL
Kazancınız : 49,75TL
Taksitli fiyat : 5 x 31,49TL
Havale/EFT ile : 146,27TL
Satış adedi : 1
9786257262088
597601
Kaymakamlık Sınav Mevzuatı
Kaymakamlık Sınav Mevzuatı
Temsil Kitap
149.25
 • 1982 Anayasası
 • TBMM İçtüzüğü
 • Siyasî Partiler Kanunu
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Yüksek Seçim Kurulu Teşkilât Kanunu
 • 6216 sayılı Kanun
 • Milletvekili Seçimi Kanunu
 • Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
 • Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • Kamu İhale Kanunu
 • Devlet İhale Kanunu
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
 • Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
 • Emniyet Teşkilatı Kanunu
 • Terörle Mücadele Kanunu
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
 • Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
 • Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu
 • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun
 • Dijital Mecralar Kurulması Hakkında Kanun
 • Kamulaştırma Kanunu
 • Kabahatler Kanunu
 • Dernekler Kanunu
 • Tebligat Kanunu
 • Nüfus Hizmetleri Kanunu
 • Kamu Konutları Kanunu
 • Türkiye Maarif Vakfı Kanunu
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kanunu
 • Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun
 • Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu
 • Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 • Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
 • Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
 • Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu Hakkında Kanun
 • Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun
 • Endüstri Bölgeleri Kanunu
 • 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
 • Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
 • Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 • Devlet Memurları Kanunu
 • İl İdaresi Kanunu
 • Sayıştay Kanunu
 • Danıştay Kanunu
 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
 • İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulu Yönetmeliği
 • Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
 • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Kanunu
 • Engelliler Hakkında Kanun
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu
 • Basın Kanunu
 • Tanık Koruma Kanunu
 • Çocuk Koruma Kanunu
 • Türk Vatandaşlığı Kanunu
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 3628 sayılı Kanun
 • 4483 sayılı Kanun
 • İl Özel İdaresi Kanunu
 • Belediye Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Köy Kanunu
 • Mahallî İdare Birlikleri Kanunu
 • Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları Seçim Kanunu
 • İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
 • Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
 • Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
 • Belediye Gelirleri Kanunu
 • 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
 • İmar Kanunu
 • İskân Kanunu
 • Kıyı Kanunu
 • Tapu Kanunu
 • Çevre Kanunu
 • Kadastro Kanunu
 • Sulama Birlikleri Kanunu
 • Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Hakkında Kanun
 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun
 • 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Türkiye Uzay Ajansı
 • Türkiye Adalet Akademisi
 • Kapadokya Alan Başkanlığı
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

 

 • Açıklama
   • 1982 Anayasası
   • TBMM İçtüzüğü
   • Siyasî Partiler Kanunu
   • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
   • Yüksek Seçim Kurulu Teşkilât Kanunu
   • 6216 sayılı Kanun
   • Milletvekili Seçimi Kanunu
   • Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
   • Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
   • Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
   • Kamu İhale Kanunu
   • Devlet İhale Kanunu
   • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
   • Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
   • Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
   • Emniyet Teşkilatı Kanunu
   • Terörle Mücadele Kanunu
   • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
   • Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
   • Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
   • Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu
   • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu
   • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
   • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
   • Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun
   • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
   • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
   • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun
   • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun
   • Dijital Mecralar Kurulması Hakkında Kanun
   • Kamulaştırma Kanunu
   • Kabahatler Kanunu
   • Dernekler Kanunu
   • Tebligat Kanunu
   • Nüfus Hizmetleri Kanunu
   • Kamu Konutları Kanunu
   • Türkiye Maarif Vakfı Kanunu
   • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kanunu
   • Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun
   • Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu
   • Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun
   • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
   • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
   • Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
   • Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
   • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
   • Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
   • Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu Hakkında Kanun
   • Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun
   • Endüstri Bölgeleri Kanunu
   • 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
   • Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
   • Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
   • Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
   • Devlet Memurları Kanunu
   • İl İdaresi Kanunu
   • Sayıştay Kanunu
   • Danıştay Kanunu
   • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
   • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
   • İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulu Yönetmeliği
   • Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
   • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Kanunu
   • Engelliler Hakkında Kanun
   • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu
   • Basın Kanunu
   • Tanık Koruma Kanunu
   • Çocuk Koruma Kanunu
   • Türk Vatandaşlığı Kanunu
   • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
   • Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu
   • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
   • 3628 sayılı Kanun
   • 4483 sayılı Kanun
   • İl Özel İdaresi Kanunu
   • Belediye Kanunu
   • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
   • Köy Kanunu
   • Mahallî İdare Birlikleri Kanunu
   • Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları Seçim Kanunu
   • İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
   • Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
   • Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
   • Belediye Gelirleri Kanunu
   • 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
   • İmar Kanunu
   • İskân Kanunu
   • Kıyı Kanunu
   • Tapu Kanunu
   • Çevre Kanunu
   • Kadastro Kanunu
   • Sulama Birlikleri Kanunu
   • Yapı Denetimi Hakkında Kanun
   • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
   • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
   • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Hakkında Kanun
   • Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun
   • 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • Türkiye Uzay Ajansı
   • Türkiye Adalet Akademisi
   • Kapadokya Alan Başkanlığı
   • Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

    

   Stok Kodu
   :
   9786257262088
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   1384
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   149,25   
   149,25   
   2
   76,79   
   153,58   
   3
   51,69   
   155,07   
   4
   39,14   
   156,56   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   149,25   
   149,25   
   2
   76,86   
   153,73   
   3
   51,74   
   155,22   
   4
   39,18   
   156,71   
   5
   31,49   
   157,46   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   149,25   
   149,25   
   2
   76,86   
   153,73   
   3
   51,74   
   155,22   
   4
   39,18   
   156,71   
   5
   31,49   
   157,46   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   149,25   
   149,25   
   2
   76,86   
   153,73   
   3
   51,74   
   155,22   
   4
   39,18   
   156,71   
   5
   31,49   
   157,46   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   149,25   
   149,25   
   2
   76,86   
   153,73   
   3
   51,74   
   155,22   
   4
   39,18   
   156,71   
   5
   31,49   
   157,46   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   149,25   
   149,25   
   2
   76,86   
   153,73   
   3
   51,74   
   155,22   
   4
   39,18   
   156,71   
   5
   31,49   
   157,46   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   149,25   
   149,25   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat