Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%50
Matrah Konu Anlatımı Sertkan Erdurmaz Matrah Konu Anlatımı Sertkan Erdurmaz

Matrah Konu Anlatımı

Liste Fiyatı : 95,00TL
İndirimli Fiyat : 47,50TL
Kazancınız : 47,50TL
Taksitli fiyat : 5 x 10,02TL
Havale/EFT ile : 46,55TL
Satış adedi : 158
9786056941023
594360
Matrah Konu Anlatımı
Matrah Konu Anlatımı
Temsil Kitap
47.50

2021 yılı kanun değişikliği güncelleme eki.pdf

 

MATRAH KONU ANLATIMI (6.BASKI) – 2021/EKİM AYINDA YAPILAN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİNİN GÜNCELLEME EKİ

(ÖNEMLİ NOT: Bu güncellemeler sadece 2021/Ekim ayında yürürlüğe giren (teorik olarak 2021 İdari Hakimlik sınavında sorumlu olduğunuz) değişiklikleri içerir. 2022 yılında yürürlüğe giren değişikliklerin güncellemeleri aşağıda yer almamaktadır.)

KİTABIN 1.KISMINDAKİ (VERGİ HUKUKU-VERGİ USUL HUKUKU) GÜNCELLEMELER

• SAYFA 62: Gider Pusulasının tanımı ve açıklamaları silip şu şekilde güncelleyelim: “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar (gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar hariç) için düzenledikleri ve işi yapana veya malı satana imza ettirecekleri vesikadır. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır.” Aynı değişikliği Tablo-11’de de yapalım.
• SAYFA 92: Ünlem işaretli “birinci kutu” içindeki ifadeler silip şu şekilde güncelleyelim: “2021 yılı itibarıyla 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu olabilir. Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde, cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınır.”
• SAYFA 94: Ünlem işaretli kutunun içinde yazan “vergi ziyaı cezasının” ibaresini “vergi cezalarının” şeklinde değiştirelim ve kutudaki diğer bilgileri olduğu gibi bırakıp sayfada boş kalan yerlere şu ek bilgileri ekleyelim: “Uzlaşma konusuna ilişkin 3 önemli değişiklik var: 1. 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına dahil edildi. 2. Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde, cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınacak. 3. 5.000 Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için (yani uzlaşma kapsamına girmeyen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için) Vergi Usul Kanunu’nun “Cezada indirim” maddesindeki indirim oranı %50 artırımlı olarak uygulanacak. (Örneğin, 4.000-TL’lik özel usulsüzlük cezasına karşı cezada indirim talebinde bulunulursa normalde 1/2’si indirilecekti ama indirim oranı %50 arttırılarak 3/4’ü indirilecek, böylelikle indirim sonrası 4.000-TL’lik özel usulsüzlük cezasının 3.000-TL’si indirilecektir.)”
• SAYFA 95, TABLO 15: “Talep Konusu” satırına her ikisi için de “5.000-TL’yi aşan özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları” ibaresini ekleyelim. “Talep Konusu Olamayacaklar” satırında yer alan özel usulsüzlük cezaları ve usulsüzlük cezaları ifadelerinin başına da “5.000-TL’yi aşmayan” ibaresini ekleyelim.
• SAYFA 96, SAYFA 97: Ünlem işaretli “birinci kutuların” içindeki “vergi ziyaı cezasının” ibarelerini “vergi cezalarının” olarak değiştirelim. (Çünkü, uzlaşma kapsamına alınan özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları da uzlaşma sonrası cezada indirim kapsamına alınmış oldu.)
• SAYFA 125: Yıldız işaretli kutunun içine, en alta “-Alış Bedeli” ibaresini de ekleyelim ve şu şekilde tanımı da yazalım: “Alış bedeli, bir iktisadi kıymetin satın alma bedelidir. İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi ile ilgili diğer giderler alış bedeline dâhil değildir.”
• SAYFA 129: Şüpheli alacak tanımında yer alan “dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar” ibaresini “3.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar” şeklinde değiştirelim.
• SAYFA 144-145: Tekerrür başlığı altında yazanları tamamen silelim, oraya VUK 339.maddenin son halini yazalım ve şu şekilde bu konuyu güncelleyelim:

“Buna göre tekerrürün şartları ve özellikleri şu şekildedir:

✓ Kesinleşmiş bir ceza olmalı.
✓ Tekerrüre konu fiil de ceza kesinleşmeden sonra işlenmiş ve kesilmiş olmalı.
✓ Tekerrür için tekerrüre konu fiilin kesinleşmeyi takip eden GÜNDEN itibaren işlenmiş olması yeterlidir.
✓ Tekerrüre konu ceza belirli bir süre içinde kesilmeli (vergi ziyaı cezası için 5 yıl, usulsüzlük cezası için 2 yıl). Söz konusu beş ve iki yıllık sürelerin hesabında, artırıma esas alınan cezaların kesinleşme tarihi dikkate alınır.
✓ Tekerrüre konu ceza kesinleşen ceza ile aynı türden olmalı.
✓ Özel usulsüzlük cezaları için tekerrür uygulanmaz.
✓ Artırım miktarı vergi ziyaı cezasında %50, usulsüzlük cezasında %25 oranındadır. Ancak, artırım tutarı kesinleşen cezadan (kesinleşen birden fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar itibarıyla en yükseğinden) fazla olamaz.”

KİTABIN 2.KISMINDAKİ (TÜRK VERGİ SİSTEMİ) GÜNCELLEMELER

Türk Vergi Sistemi bölümünde yapılan en önemli değişiklik “basit usule tabi olanların ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesidir.” Aşağıdaki değişikliklerin çoğu da bu esas değişiklikten kaynaklıdır. Diğer önemli değişiklik ise geçici vergi ile ilgilidir.

• SAYFA 208: Yıldızlı kutunun içinde yazan “basit usul” ibaresinin yanına “basit usule tabi olanların ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir” eklemesini yapalım.
• SAYFA 211: Birinci ünlem işaretli kutuya şu maddeyi de ekleyelim: “Gelir vergisinden istisnadır.”
• SAYFA 214: Ticari Kazançta istisnalar kutusuna şu 3 istisnayı da ekleyelim:

✓ Basit usulde ticari kazanç istisnası.
✓ Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası.
✓ Tarımsal destekleme ödemelerinde kazanç istisnası

• SAYFA 212: Sayfanın alt kısımlarında yazan “iş yapanlar basit usulde vergilendirilebilir” ibaresini “iş yapanların kazancı basit usulde tespit edilir” şeklinde değiştirelim.
• SAYFA 213: Birinci ünlem işaretli kutuda yazan “edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.” ibaresini “edilenlerin kazançları hiçbir suretle basit usulde tespit edilemez.” şeklinde değiştirelim.
• SAYFA 240, SAYFA 244, SAYFA 60, SAYFA 71: Bu sayfalarda yazan “basit usulde vergilendirilen” ibarelerini “kazancı basit usulde tespit edilen” şeklinde değiştirelim.
• SAYFA 239: Sayfada yazan “ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları” ibaresini silelim.
• SAYFA 242: Basit usulde ticari kazanç elde edenlerin gelirleri vergiden istisna tutulduğu için “Şubat, Haziran” ibarelerinin geçtiği beyanname verme ve ödeme süreleri silelim. Aynı değişikliği Tablo 49, Tablo 51, Tablo 60, Tablo 61’de de yapalım. Sayfa 242’de yazan “Diğer durumlarda ise” ibaresini “Yıllık” olarak değiştirelim.
• SAYFA 243: İlk yıldızlı kutuda “hesap döneminin” ibaresinden sonra “ilk 9 ayı için” ibaresini ekleyelim ve aynı kutuda yazan “14 Şubat” ve “17 Şubat” ibarelerini silelim. 14 Şubat ve 17 Şubat ibarelerinin silinme işlemini Tablo 49, Tablo 51, Tablo 60, Tablo 61’de de yapalım.
• SAYFA 265: 2021 yılı için kurumlar vergisi ve kurum geçici vergi oranı %25’tir.
• SAYFA 305: 2021 yılında Özel İletişim Vergisi’nin oranı yüzde 10’a çıktı.

 

Çok değerli ve sevgili arkadaşlar,

Öncelikle “MATRAH” kitaplarımıza olan teveccühünüz ve ilginizden dolayı sizlere teşekkür ederim. İlginiz ve talepleriniz neticesinde MATRAH Vergi Hukuku KONU ANLATIMI kitabımız ile MATRAH Vergi Hukuku SORU BANKASI kitabımız kendi alanında en çok tercih ve tavsiye edilen eserler haline gelmiştir.

MATRAH Vergi Hukuku KONU ANLATIMI kitabımızın İdari Hakimlik, Sayıştay Denetçiliği, KPSS, GUY, Maliye Bakanlığının yaptığı diğer sınavlar ile SMMM sınavlarına çalışmak için TEK KİTAP olma yolunda gittiğini görmek bizi hem sevindiriyor hem de sorumluluğumuzu daha da arttırıyor.

Bu eseri ortaya koyarken başından beri hedefimiz, sloganımız, rehberimiz, “Efradını cami, ağyarını mani” cümlesidir. Yani, amacımız sizleri sıkmadan, sizi ayrıntılara ve kalın kitaplara boğmadan sizlere vergi hukukunu sevdirebilmek, çalıştırabilmek ve öğretebilmektir.

Genel olarak, 5.Baskı ile gelen yenilikleri ve kitabın sistematiğini şu şekilde ifade edebiliriz:

 • Bildiğiniz üzere 7.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında bazı değişiklikler ve kanunlara eklemeler olmuştur. Söz konusu değişiklikler ve eklemeler ile kitabın basım tarihine kadar yapılan tüm değişiklikler anlaşılır bir dille kitabın ilgili bölümlerine eklenmiştir.
 • Vergi Kanunlarında yapılan değişikliklerin haricinde gerekli görülen bölüm ve konularda güncelleme ve genişletmeye gidilmiştir.
 • Yeni baskıda 20 YENİ TABLO eklenerek önceki baskıda 40 kadar olan tablo sayısı 60’a yükseltilmiştir.
 • Kitap içerisinde kullandığımız özel kutulama sistemi ile daha önce sınavlarda sorulmuş olan ve önemli olarak gördüğümüz, potansiyel sınav sorusu olabilecek bilgiler vurgulanmıştır.
 • Her bölümün sonuna, o bölüme ilişkin 2019 İdari Hakimlik soruları dahil olmak üzere seçilmiş sınav soruları koyulmuştur.
 • Kitap sonunda da önceki baskılardan tamamen farklı, güncellenmiş ve son değişikliklere yönelik sorular da içeren 2 YENİ DENEME yerini almıştır. Böylelikle, MATRAH Vergi Hukuku KONU ANLATIMI kitabında 224 adet çıkmış soru, 28 özgün soru olmak üzere toplam 252 adet de soru bulunmaktadır.

Tabi ki konuya ilişkin daha fazla özgün soru veya çıkmış soru çözmek isteyebilirsiniz (konunun pekişmesi ve vergiden hiç yanlış yapmamanız için çözmelisiniz de). Hep tavsiye ettiğimiz sistem ise “KONU+SORU” sistemidir. Yani, konunun hemen ardından yeterli çoklukta soru çözerek o konuyu halletmek olmalı hedefimiz. “Her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır” düsturunca soru kitaplarında konuların farklı şekillerde bölündüğünü görebilirsiniz. Bu sebeple MATRAH Vergi Hukuku KONU
ANLATIMI’ndan konuyu çalışan arkadaşlara “KONU+SORU” uyumunu gözeterek uyumlu bir şekilde ilerlemesi için de tavsiyemiz MATRAH Vergi Hukuku SORU BANKASI olacaktır.

 

BİRİNCİ KISIM

VERGİ HUKUKU-VERGİ USUL HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

 1. VERGİNİN TANIMI ve ÖZELLİKLERİ...........................................................1
 2. VERGİNİN AMAÇLARI..................................................................................1

III. ÜLKEMİZDE VERGİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ............................................2

 1. VERGİ HUKUKUNUN TANIMI ve KAPSAMI................................................3
 2. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ.............................................................4
 3. VERGİ HUKUKUNUN İLKELERİ..................................................................5

VII. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI...........................................................6

VII. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI................................................12

VIII. VERGİ HUKUKUNDA DELİL VE İSPATLAR.............................................16

 1. VERGİ MAHREMİYETİ................................................................................17

BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.........................................................................18

 

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİNİN TARAFLARI VE VERGİLENDİRME SÜRECİ

 1. VERGİNİN KONUSU...................................................................................25
 2. VERGİNİN TARAFLARI..............................................................................25

III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY........................................................................30

 1. VERGİNİN TARHI........................................................................................31
 2. VERGİNİN TEBLİĞİ.....................................................................................36
 3. VERGİNİN TAHAKKUKU...........................................................................40

BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.........................................................................45

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE VERGİ DENETİMİ

 1. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ..........................................................................51
 2. VERGİ DENETİMİ.......................................................................................60

BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.........................................................................65

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ BORCUNUN ORTADAN KALKMASI VEYA AZALMASI

 1. ÖDEME........................................................................................................69
 2. ZAMANAŞIMI...............................................................................................73

III. DÜZELTME-ŞİKAYET YOLU (HATALARIN DÜZELTİLMESİ)....................79

 1. UZLAŞMA....................................................................................................81
 2. CEZALARDA İNDİRİM................................................................................85
 3. PİŞMANLIK ve ISLAH.................................................................................85

VII. MÜCBİR SEBEP.........................................................................................86

VIII. YANILMA VE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ.........................................................86

 1. TERKİN........................................................................................................87
 2. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME....................................................................88
 3. TAKAS ve MAHSUP...................................................................................88

XII. ÖLÜM..........................................................................................................88

XIII. AF...............................................................................................................89

XIV.İZAHA DAVET.............................................................................................89

BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.........................................................................91

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER VE DEĞERLEME

 1. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER...............................................................95
 2. DEĞERLEME............................................................................................103

BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.......................................................................108

 

ALTINCI BÖLÜM

VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI (VERGİ CEZA HUKUKU)

 1. İDARE TARAFINDAN VERİLEN CEZALAR ve FİİLLERİ........................ 111
 2. YARGI TARAFINDAN VERİLEN CEZALAR ve FİİLLERİ...........................121

BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.......................................................................125

 

YEDİNCİ BÖLÜM

VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI VE TAHSİLİ

(VERGİ İCRA HUKUKU)

 1. VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER.....131
 2. VERGİ ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ.................................................138

BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.......................................................................144

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

VERGİ YARGISI (VERGİ YARGILAMA HUKUKU)

 1. VERGİ DAVALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER.................................147
 2. YARGI ORGANLARI VE YARGILAMA USULÜ.......................................148

III. KANUN YOLLARI....................................................................................153

 1. I VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT YÜKÜ..............................154

BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.......................................................................157

 

İKİNCİ KISIM

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİ....................................................................................163

 1. VERGİLERİN MÜKELLEFTEN DOĞRUDAN ALINIP ALINMADIĞINA GÖRE AYRIMI..........163
 2. VERGİLERİN KİŞİLERİN EKONOMİK DURUMLARINI DİKKATE

ALIP ALMADIĞINA GÖRE AYRIMI.................................................................164

III. VERGİNİN MATRAHINA GÖRE YAPILAN AYRIM....................................164

 1. VERGİNİN ORANINA/TARİFESİNE GÖRE YAPILAN AYRIM...................165

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

GELİR VERGİSİ...............................................................................................167

 1. MÜKELLEFİYET...........................................................................................167
 2. GELİRİN ÖZELLİKLERİ..............................................................................173

III. GELİR VERGİSİNİN KONUSU...................................................................173

 1. GELİR VERGİSİNİN TARHI VE ÖDENMESİ..............................................205
 2. GEÇİCİ VERGİ.............................................................................................209

BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR....................................................................... 211

KURUMLAR VERGİSİ.....................................................................................219

 1. MÜKELLEFİYET...........................................................................................219
 2. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU, TARHI ve ÖDENMESİ....................224

BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.......................................................................235

 

İKİNCİ BÖLÜM

HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

 1. KATMA DEĞER VERGİSİ............................................................................239
 2. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ...........................................................................252

III. DAMGA VERGİSİ.......................................................................................256

 1. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ......................................260
 2. DEĞERLİ KAĞITLAR VERGİSİ..................................................................262
 3. ŞANS OYUNLARI VERGİSİ......................................................................262

VII. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ..........................................................................263

VIII. HARÇLAR................................................................................................263

 1. GÜMRÜK VERGİSİ....................................................................................265
 2. BELEDİYE GELİRİ NİTELİĞİNDE VERGİLER...........................................266

BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.......................................................................267

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

 1. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ.................................................................271
 2. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ.................................................................276

III. EMLAK VERGİSİ........................................................................................278

BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.......................................................................283

TABLOLAR......................................................................................................287

DENEMELER...................................................................................................332

 • Açıklama
  • 2021 yılı kanun değişikliği güncelleme eki.pdf

    

   MATRAH KONU ANLATIMI (6.BASKI) – 2021/EKİM AYINDA YAPILAN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİNİN GÜNCELLEME EKİ

   (ÖNEMLİ NOT: Bu güncellemeler sadece 2021/Ekim ayında yürürlüğe giren (teorik olarak 2021 İdari Hakimlik sınavında sorumlu olduğunuz) değişiklikleri içerir. 2022 yılında yürürlüğe giren değişikliklerin güncellemeleri aşağıda yer almamaktadır.)

   KİTABIN 1.KISMINDAKİ (VERGİ HUKUKU-VERGİ USUL HUKUKU) GÜNCELLEMELER

   • SAYFA 62: Gider Pusulasının tanımı ve açıklamaları silip şu şekilde güncelleyelim: “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar (gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar hariç) için düzenledikleri ve işi yapana veya malı satana imza ettirecekleri vesikadır. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır.” Aynı değişikliği Tablo-11’de de yapalım.
   • SAYFA 92: Ünlem işaretli “birinci kutu” içindeki ifadeler silip şu şekilde güncelleyelim: “2021 yılı itibarıyla 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu olabilir. Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde, cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınır.”
   • SAYFA 94: Ünlem işaretli kutunun içinde yazan “vergi ziyaı cezasının” ibaresini “vergi cezalarının” şeklinde değiştirelim ve kutudaki diğer bilgileri olduğu gibi bırakıp sayfada boş kalan yerlere şu ek bilgileri ekleyelim: “Uzlaşma konusuna ilişkin 3 önemli değişiklik var: 1. 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına dahil edildi. 2. Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde, cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınacak. 3. 5.000 Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için (yani uzlaşma kapsamına girmeyen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için) Vergi Usul Kanunu’nun “Cezada indirim” maddesindeki indirim oranı %50 artırımlı olarak uygulanacak. (Örneğin, 4.000-TL’lik özel usulsüzlük cezasına karşı cezada indirim talebinde bulunulursa normalde 1/2’si indirilecekti ama indirim oranı %50 arttırılarak 3/4’ü indirilecek, böylelikle indirim sonrası 4.000-TL’lik özel usulsüzlük cezasının 3.000-TL’si indirilecektir.)”
   • SAYFA 95, TABLO 15: “Talep Konusu” satırına her ikisi için de “5.000-TL’yi aşan özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları” ibaresini ekleyelim. “Talep Konusu Olamayacaklar” satırında yer alan özel usulsüzlük cezaları ve usulsüzlük cezaları ifadelerinin başına da “5.000-TL’yi aşmayan” ibaresini ekleyelim.
   • SAYFA 96, SAYFA 97: Ünlem işaretli “birinci kutuların” içindeki “vergi ziyaı cezasının” ibarelerini “vergi cezalarının” olarak değiştirelim. (Çünkü, uzlaşma kapsamına alınan özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları da uzlaşma sonrası cezada indirim kapsamına alınmış oldu.)
   • SAYFA 125: Yıldız işaretli kutunun içine, en alta “-Alış Bedeli” ibaresini de ekleyelim ve şu şekilde tanımı da yazalım: “Alış bedeli, bir iktisadi kıymetin satın alma bedelidir. İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi ile ilgili diğer giderler alış bedeline dâhil değildir.”
   • SAYFA 129: Şüpheli alacak tanımında yer alan “dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar” ibaresini “3.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar” şeklinde değiştirelim.
   • SAYFA 144-145: Tekerrür başlığı altında yazanları tamamen silelim, oraya VUK 339.maddenin son halini yazalım ve şu şekilde bu konuyu güncelleyelim:

   “Buna göre tekerrürün şartları ve özellikleri şu şekildedir:

   ✓ Kesinleşmiş bir ceza olmalı.
   ✓ Tekerrüre konu fiil de ceza kesinleşmeden sonra işlenmiş ve kesilmiş olmalı.
   ✓ Tekerrür için tekerrüre konu fiilin kesinleşmeyi takip eden GÜNDEN itibaren işlenmiş olması yeterlidir.
   ✓ Tekerrüre konu ceza belirli bir süre içinde kesilmeli (vergi ziyaı cezası için 5 yıl, usulsüzlük cezası için 2 yıl). Söz konusu beş ve iki yıllık sürelerin hesabında, artırıma esas alınan cezaların kesinleşme tarihi dikkate alınır.
   ✓ Tekerrüre konu ceza kesinleşen ceza ile aynı türden olmalı.
   ✓ Özel usulsüzlük cezaları için tekerrür uygulanmaz.
   ✓ Artırım miktarı vergi ziyaı cezasında %50, usulsüzlük cezasında %25 oranındadır. Ancak, artırım tutarı kesinleşen cezadan (kesinleşen birden fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar itibarıyla en yükseğinden) fazla olamaz.”

   KİTABIN 2.KISMINDAKİ (TÜRK VERGİ SİSTEMİ) GÜNCELLEMELER

   Türk Vergi Sistemi bölümünde yapılan en önemli değişiklik “basit usule tabi olanların ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesidir.” Aşağıdaki değişikliklerin çoğu da bu esas değişiklikten kaynaklıdır. Diğer önemli değişiklik ise geçici vergi ile ilgilidir.

   • SAYFA 208: Yıldızlı kutunun içinde yazan “basit usul” ibaresinin yanına “basit usule tabi olanların ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir” eklemesini yapalım.
   • SAYFA 211: Birinci ünlem işaretli kutuya şu maddeyi de ekleyelim: “Gelir vergisinden istisnadır.”
   • SAYFA 214: Ticari Kazançta istisnalar kutusuna şu 3 istisnayı da ekleyelim:

   ✓ Basit usulde ticari kazanç istisnası.
   ✓ Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası.
   ✓ Tarımsal destekleme ödemelerinde kazanç istisnası

   • SAYFA 212: Sayfanın alt kısımlarında yazan “iş yapanlar basit usulde vergilendirilebilir” ibaresini “iş yapanların kazancı basit usulde tespit edilir” şeklinde değiştirelim.
   • SAYFA 213: Birinci ünlem işaretli kutuda yazan “edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.” ibaresini “edilenlerin kazançları hiçbir suretle basit usulde tespit edilemez.” şeklinde değiştirelim.
   • SAYFA 240, SAYFA 244, SAYFA 60, SAYFA 71: Bu sayfalarda yazan “basit usulde vergilendirilen” ibarelerini “kazancı basit usulde tespit edilen” şeklinde değiştirelim.
   • SAYFA 239: Sayfada yazan “ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları” ibaresini silelim.
   • SAYFA 242: Basit usulde ticari kazanç elde edenlerin gelirleri vergiden istisna tutulduğu için “Şubat, Haziran” ibarelerinin geçtiği beyanname verme ve ödeme süreleri silelim. Aynı değişikliği Tablo 49, Tablo 51, Tablo 60, Tablo 61’de de yapalım. Sayfa 242’de yazan “Diğer durumlarda ise” ibaresini “Yıllık” olarak değiştirelim.
   • SAYFA 243: İlk yıldızlı kutuda “hesap döneminin” ibaresinden sonra “ilk 9 ayı için” ibaresini ekleyelim ve aynı kutuda yazan “14 Şubat” ve “17 Şubat” ibarelerini silelim. 14 Şubat ve 17 Şubat ibarelerinin silinme işlemini Tablo 49, Tablo 51, Tablo 60, Tablo 61’de de yapalım.
   • SAYFA 265: 2021 yılı için kurumlar vergisi ve kurum geçici vergi oranı %25’tir.
   • SAYFA 305: 2021 yılında Özel İletişim Vergisi’nin oranı yüzde 10’a çıktı.

    

   Çok değerli ve sevgili arkadaşlar,

   Öncelikle “MATRAH” kitaplarımıza olan teveccühünüz ve ilginizden dolayı sizlere teşekkür ederim. İlginiz ve talepleriniz neticesinde MATRAH Vergi Hukuku KONU ANLATIMI kitabımız ile MATRAH Vergi Hukuku SORU BANKASI kitabımız kendi alanında en çok tercih ve tavsiye edilen eserler haline gelmiştir.

   MATRAH Vergi Hukuku KONU ANLATIMI kitabımızın İdari Hakimlik, Sayıştay Denetçiliği, KPSS, GUY, Maliye Bakanlığının yaptığı diğer sınavlar ile SMMM sınavlarına çalışmak için TEK KİTAP olma yolunda gittiğini görmek bizi hem sevindiriyor hem de sorumluluğumuzu daha da arttırıyor.

   Bu eseri ortaya koyarken başından beri hedefimiz, sloganımız, rehberimiz, “Efradını cami, ağyarını mani” cümlesidir. Yani, amacımız sizleri sıkmadan, sizi ayrıntılara ve kalın kitaplara boğmadan sizlere vergi hukukunu sevdirebilmek, çalıştırabilmek ve öğretebilmektir.

   Genel olarak, 5.Baskı ile gelen yenilikleri ve kitabın sistematiğini şu şekilde ifade edebiliriz:

   • Bildiğiniz üzere 7.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında bazı değişiklikler ve kanunlara eklemeler olmuştur. Söz konusu değişiklikler ve eklemeler ile kitabın basım tarihine kadar yapılan tüm değişiklikler anlaşılır bir dille kitabın ilgili bölümlerine eklenmiştir.
   • Vergi Kanunlarında yapılan değişikliklerin haricinde gerekli görülen bölüm ve konularda güncelleme ve genişletmeye gidilmiştir.
   • Yeni baskıda 20 YENİ TABLO eklenerek önceki baskıda 40 kadar olan tablo sayısı 60’a yükseltilmiştir.
   • Kitap içerisinde kullandığımız özel kutulama sistemi ile daha önce sınavlarda sorulmuş olan ve önemli olarak gördüğümüz, potansiyel sınav sorusu olabilecek bilgiler vurgulanmıştır.
   • Her bölümün sonuna, o bölüme ilişkin 2019 İdari Hakimlik soruları dahil olmak üzere seçilmiş sınav soruları koyulmuştur.
   • Kitap sonunda da önceki baskılardan tamamen farklı, güncellenmiş ve son değişikliklere yönelik sorular da içeren 2 YENİ DENEME yerini almıştır. Böylelikle, MATRAH Vergi Hukuku KONU ANLATIMI kitabında 224 adet çıkmış soru, 28 özgün soru olmak üzere toplam 252 adet de soru bulunmaktadır.

   Tabi ki konuya ilişkin daha fazla özgün soru veya çıkmış soru çözmek isteyebilirsiniz (konunun pekişmesi ve vergiden hiç yanlış yapmamanız için çözmelisiniz de). Hep tavsiye ettiğimiz sistem ise “KONU+SORU” sistemidir. Yani, konunun hemen ardından yeterli çoklukta soru çözerek o konuyu halletmek olmalı hedefimiz. “Her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır” düsturunca soru kitaplarında konuların farklı şekillerde bölündüğünü görebilirsiniz. Bu sebeple MATRAH Vergi Hukuku KONU
   ANLATIMI’ndan konuyu çalışan arkadaşlara “KONU+SORU” uyumunu gözeterek uyumlu bir şekilde ilerlemesi için de tavsiyemiz MATRAH Vergi Hukuku SORU BANKASI olacaktır.

    

   BİRİNCİ KISIM

   VERGİ HUKUKU-VERGİ USUL HUKUKU

   BİRİNCİ BÖLÜM

   VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

   1. VERGİNİN TANIMI ve ÖZELLİKLERİ...........................................................1
   2. VERGİNİN AMAÇLARI..................................................................................1

   III. ÜLKEMİZDE VERGİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ............................................2

   1. VERGİ HUKUKUNUN TANIMI ve KAPSAMI................................................3
   2. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ.............................................................4
   3. VERGİ HUKUKUNUN İLKELERİ..................................................................5

   VII. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI...........................................................6

   VII. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI................................................12

   VIII. VERGİ HUKUKUNDA DELİL VE İSPATLAR.............................................16

   1. VERGİ MAHREMİYETİ................................................................................17

   BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.........................................................................18

    

   İKİNCİ BÖLÜM

   VERGİNİN TARAFLARI VE VERGİLENDİRME SÜRECİ

   1. VERGİNİN KONUSU...................................................................................25
   2. VERGİNİN TARAFLARI..............................................................................25

   III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY........................................................................30

   1. VERGİNİN TARHI........................................................................................31
   2. VERGİNİN TEBLİĞİ.....................................................................................36
   3. VERGİNİN TAHAKKUKU...........................................................................40

   BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.........................................................................45

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE VERGİ DENETİMİ

   1. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ..........................................................................51
   2. VERGİ DENETİMİ.......................................................................................60

   BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.........................................................................65

    

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   VERGİ BORCUNUN ORTADAN KALKMASI VEYA AZALMASI

   1. ÖDEME........................................................................................................69
   2. ZAMANAŞIMI...............................................................................................73

   III. DÜZELTME-ŞİKAYET YOLU (HATALARIN DÜZELTİLMESİ)....................79

   1. UZLAŞMA....................................................................................................81
   2. CEZALARDA İNDİRİM................................................................................85
   3. PİŞMANLIK ve ISLAH.................................................................................85

   VII. MÜCBİR SEBEP.........................................................................................86

   VIII. YANILMA VE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ.........................................................86

   1. TERKİN........................................................................................................87
   2. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME....................................................................88
   3. TAKAS ve MAHSUP...................................................................................88

   XII. ÖLÜM..........................................................................................................88

   XIII. AF...............................................................................................................89

   XIV.İZAHA DAVET.............................................................................................89

   BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.........................................................................91

    

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER VE DEĞERLEME

   1. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER...............................................................95
   2. DEĞERLEME............................................................................................103

   BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.......................................................................108

    

   ALTINCI BÖLÜM

   VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI (VERGİ CEZA HUKUKU)

   1. İDARE TARAFINDAN VERİLEN CEZALAR ve FİİLLERİ........................ 111
   2. YARGI TARAFINDAN VERİLEN CEZALAR ve FİİLLERİ...........................121

   BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.......................................................................125

    

   YEDİNCİ BÖLÜM

   VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI VE TAHSİLİ

   (VERGİ İCRA HUKUKU)

   1. VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER.....131
   2. VERGİ ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ.................................................138

   BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.......................................................................144

    

   SEKİZİNCİ BÖLÜM

   VERGİ YARGISI (VERGİ YARGILAMA HUKUKU)

   1. VERGİ DAVALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER.................................147
   2. YARGI ORGANLARI VE YARGILAMA USULÜ.......................................148

   III. KANUN YOLLARI....................................................................................153

   1. I VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT YÜKÜ..............................154

   BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.......................................................................157

    

   İKİNCİ KISIM

   TÜRK VERGİ SİSTEMİ

   TÜRK VERGİ SİSTEMİ....................................................................................163

   1. VERGİLERİN MÜKELLEFTEN DOĞRUDAN ALINIP ALINMADIĞINA GÖRE AYRIMI..........163
   2. VERGİLERİN KİŞİLERİN EKONOMİK DURUMLARINI DİKKATE

   ALIP ALMADIĞINA GÖRE AYRIMI.................................................................164

   III. VERGİNİN MATRAHINA GÖRE YAPILAN AYRIM....................................164

   1. VERGİNİN ORANINA/TARİFESİNE GÖRE YAPILAN AYRIM...................165

    

   BİRİNCİ BÖLÜM

   GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

   GELİR VERGİSİ...............................................................................................167

   1. MÜKELLEFİYET...........................................................................................167
   2. GELİRİN ÖZELLİKLERİ..............................................................................173

   III. GELİR VERGİSİNİN KONUSU...................................................................173

   1. GELİR VERGİSİNİN TARHI VE ÖDENMESİ..............................................205
   2. GEÇİCİ VERGİ.............................................................................................209

   BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR....................................................................... 211

   KURUMLAR VERGİSİ.....................................................................................219

   1. MÜKELLEFİYET...........................................................................................219
   2. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU, TARHI ve ÖDENMESİ....................224

   BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.......................................................................235

    

   İKİNCİ BÖLÜM

   HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

   1. KATMA DEĞER VERGİSİ............................................................................239
   2. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ...........................................................................252

   III. DAMGA VERGİSİ.......................................................................................256

   1. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ......................................260
   2. DEĞERLİ KAĞITLAR VERGİSİ..................................................................262
   3. ŞANS OYUNLARI VERGİSİ......................................................................262

   VII. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ..........................................................................263

   VIII. HARÇLAR................................................................................................263

   1. GÜMRÜK VERGİSİ....................................................................................265
   2. BELEDİYE GELİRİ NİTELİĞİNDE VERGİLER...........................................266

   BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.......................................................................267

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

   1. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ.................................................................271
   2. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ.................................................................276

   III. EMLAK VERGİSİ........................................................................................278

   BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR.......................................................................283

   TABLOLAR......................................................................................................287

   DENEMELER...................................................................................................332

   Stok Kodu
   :
   9786056941023
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   359
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   6
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   47,50   
   47,50   
   2
   24,61   
   49,21   
   3
   16,58   
   49,73   
   4
   12,56   
   50,26   
   5
   10,17   
   50,83   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   47,50   
   47,50   
   2
   24,46   
   48,93   
   3
   16,47   
   49,40   
   4
   12,47   
   49,88   
   5
   10,02   
   50,11   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   47,50   
   47,50   
   2
   24,46   
   48,93   
   3
   16,47   
   49,40   
   4
   12,47   
   49,88   
   5
   10,02   
   50,11   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   47,50   
   47,50   
   2
   24,46   
   48,93   
   3
   16,47   
   49,40   
   4
   12,47   
   49,88   
   5
   10,02   
   50,11   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   47,50   
   47,50   
   2
   24,46   
   48,93   
   3
   16,47   
   49,40   
   4
   12,47   
   49,88   
   5
   10,02   
   50,11   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   47,50   
   47,50   
   2
   24,46   
   48,93   
   3
   16,47   
   49,40   
   4
   12,47   
   49,88   
   5
   10,02   
   50,11   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   47,50   
   47,50   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat