Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%20
Yeni
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İlgili Kanunlar

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İlgili Kanunlar

Liste Fiyatı : 35,00TL
İndirimli Fiyat : 28,00TL
Kazancınız : 7,00TL
Taksitli fiyat : 5 x 5,91TL
Havale/EFT ile : 27,44TL
9786257483032
599489
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İlgili Kanunlar
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İlgili Kanunlar
Savaş Kitap
28.00

Son Değişiklerle
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İlgili Kanunlar


Eylül 2021
4. Baskı

 

İçindekiler
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Birinci Bölüm
Milletlerarası Hukukla İlgili Temel Mevzuat
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
Milletlerarası Tahkim Kanunu
Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden
Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde
Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun
Cezaî Konularda Uluslar Arası Adlî İş Birliği Kanunu
İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu
Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına
Yetki Verilmesi Hakkında Kanun
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun

İkinci Bölüm
Bazı Teşkilat Kanunları ve Milletlerarası Hukuk Alanı İle İlgili Mevzuat
Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları
Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun
Türk Sivil Havacılık Kanunu
Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun
Türk Uluslar Arası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklek Yapılmasına Dair Kanun
Türk Akdeditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Karasuları Kanunu
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu

Üçüncü Bölüm
Vatandaşlık ve Yabancılık ile İlgili Mevzuat
Ecanibin Hakkı İstimlaki Kanununun Birinci Maddesinde İstisna Olunan Eşhasın Emlak ve Arazisine Mahsus Kanun
Uluslararası İşgücü Kanunu
Türk Vatandaşlığı Kanunu
İskân Kanunu
Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veyaşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
Pasaport Kanunu
İkamet Mukavelenamesi Aktedilmeyen Devletlerle
Yapılacak Muvakkat Mukavelename Hakkında Kanun
Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
Ecnebi Devletlere Ankara’da Seferathane ve Konsoloshane
İnşa Etmek Üzere Meccanen Arsa Tahsisi Hakkında Kanun
Euro’nun Hukuki Araçlara Etkisi ile Akaryakıt Tüketim Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Uluslar Arası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun

Dördüncü Bölüm
Dış Ticaret ve Yabancı Şirketlerle İlgili Mevzuat
Turizmi Teşvik Kanunu
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketler Kanunu
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Serbest Bölgeler Kanunu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Beşinci Bölüm
Bazı Kanunların İlgili Hükümleri
Köy Kanunu
Tapu Kanunu
Tebligat Kanunu
Harçlar Kanunu
Deniz İş Kanunu
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Türk Medeni Kanunu
Bilgi Edinme Kanunu
Basın Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Dernekler Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu
Bankacılık Kanunu
Nüfus Hizmetleri Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Sigortacılık Kanunu
Türk Borçlar Kanunu
Hukuk Kuhakemeleri Kanunu
Türk Ticaret Kanunu
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Sınai Mülkiyet Kanunu
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesi

 • Açıklama
  • Son Değişiklerle
   Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İlgili Kanunlar


   Eylül 2021
   4. Baskı

    

   İçindekiler
   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

   Birinci Bölüm
   Milletlerarası Hukukla İlgili Temel Mevzuat
   Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
   Milletlerarası Tahkim Kanunu
   Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden
   Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde
   Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun
   Cezaî Konularda Uluslar Arası Adlî İş Birliği Kanunu
   İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu
   Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına
   Yetki Verilmesi Hakkında Kanun
   Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun

   İkinci Bölüm
   Bazı Teşkilat Kanunları ve Milletlerarası Hukuk Alanı İle İlgili Mevzuat
   Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları
   Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun
   Türk Sivil Havacılık Kanunu
   Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun
   Türk Uluslar Arası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun
   Hükmünde Kararnamede Değişiklek Yapılmasına Dair Kanun
   Türk Akdeditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
   Karasuları Kanunu
   Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
   Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu

   Üçüncü Bölüm
   Vatandaşlık ve Yabancılık ile İlgili Mevzuat
   Ecanibin Hakkı İstimlaki Kanununun Birinci Maddesinde İstisna Olunan Eşhasın Emlak ve Arazisine Mahsus Kanun
   Uluslararası İşgücü Kanunu
   Türk Vatandaşlığı Kanunu
   İskân Kanunu
   Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veyaşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
   Pasaport Kanunu
   İkamet Mukavelenamesi Aktedilmeyen Devletlerle
   Yapılacak Muvakkat Mukavelename Hakkında Kanun
   Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun
   Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
   Ecnebi Devletlere Ankara’da Seferathane ve Konsoloshane
   İnşa Etmek Üzere Meccanen Arsa Tahsisi Hakkında Kanun
   Euro’nun Hukuki Araçlara Etkisi ile Akaryakıt Tüketim Vergisi
   Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   Uluslar Arası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun

   Dördüncü Bölüm
   Dış Ticaret ve Yabancı Şirketlerle İlgili Mevzuat
   Turizmi Teşvik Kanunu
   Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketler Kanunu
   Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
   Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
   Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
   Serbest Bölgeler Kanunu
   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
   Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı
   Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği

   Beşinci Bölüm
   Bazı Kanunların İlgili Hükümleri
   Köy Kanunu
   Tapu Kanunu
   Tebligat Kanunu
   Harçlar Kanunu
   Deniz İş Kanunu
   Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
   Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
   Türk Medeni Kanunu
   Bilgi Edinme Kanunu
   Basın Kanunu
   Türk Ceza Kanunu
   Dernekler Kanunu
   Ceza Muhakemesi Kanunu
   Bankacılık Kanunu
   Nüfus Hizmetleri Kanunu
   Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   Sigortacılık Kanunu
   Türk Borçlar Kanunu
   Hukuk Kuhakemeleri Kanunu
   Türk Ticaret Kanunu
   Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
   Sınai Mülkiyet Kanunu
   Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
   Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
   Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
   Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesi

   Stok Kodu
   :
   9786257483032
   Boyut
   :
   10x14
   Sayfa Sayısı
   :
   836
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   28,00   
   28,00   
   2
   14,41   
   28,81   
   3
   9,70   
   29,09   
   4
   7,34   
   29,37   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   28,00   
   28,00   
   2
   14,42   
   28,84   
   3
   9,71   
   29,12   
   4
   7,35   
   29,40   
   5
   5,91   
   29,54   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   28,00   
   28,00   
   2
   14,42   
   28,84   
   3
   9,71   
   29,12   
   4
   7,35   
   29,40   
   5
   5,91   
   29,54   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   28,00   
   28,00   
   2
   14,42   
   28,84   
   3
   9,71   
   29,12   
   4
   7,35   
   29,40   
   5
   5,91   
   29,54   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   28,00   
   28,00   
   2
   14,42   
   28,84   
   3
   9,71   
   29,12   
   4
   7,35   
   29,40   
   5
   5,91   
   29,54   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   28,00   
   28,00   
   2
   14,42   
   28,84   
   3
   9,71   
   29,12   
   4
   7,35   
   29,40   
   5
   5,91   
   29,54   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   28,00   
   28,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat