Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%25
Tarih Konu Anlatımı Cahide Bolat Tarih Konu Anlatımı Cahide Bolat

Tarih Konu Anlatımı"Hakimlik ve Kaymakamlık Sınavlarına Özel"

Liste Fiyatı : 470,00TL
İndirimli Fiyat : 352,50TL
Kazancınız : 117,50TL
Havale/EFT ile : 345,45TL
Satış adedi : 1
9786242601024
602585
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı "Hakimlik ve Kaymakamlık Sınavlarına Özel"
352.50

 

ÖSYM'nin yaptığı hakimlik ve kaymakamlık sınavlarını kapsayan bu kitap, yalın ve akıcı anlatımı ile öğrenmeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Sınavlara hazırlanırken öğren­cilerin en çok çalışmaları gereken derslerin başında “Tarih” gelmektedir. Çünkü Tarih bran­şında anlatılan olaylar zamanla unutulmakta, bu da aynı dersin tekrar tekrar çalışmasını gerektirmektedir. Bir süre sonra öğrenciler Tarih dersine karşı soğuyabilmektedir. Bunun nedeni tarihin öğrencilere sunulma biçimidir. Bizler de bunu fark ederek yıllarca öğretmenlik yapmış olmanın verdiği cesaret ve birikimle sizler için doyurucu, akıcı ve farklı bir tarih kita­bı hazırlamayı uygun gördük. Kitabı incelediğinizde sıradan bir tarih kitabıyla karşı karşıya olmadığınızı göreceksiniz. Doyurucu konu anlatımının yanı sıra çözümlü sorular ve testler, konu tekrarlama çalışması tarihi anlamada işinizi kolaylaştıracaktır. Soruları çözerken kita­bın en ayırt edici özelliklerinden biri olan ÖSYM formatında sorularla karşı karşıya olduğu­nuzu göreceksiniz.

ÖSYM'nin yaptığı hakimlik ve kaymakamlık sınavlarını kapsayan, tamamı özgün ve çözümlü soruların da olduğu, konu anlatımlı kitap.

 

Tamamı Çözümlü 456 Soru, 580 Cevaplı Özgün Soru

 

 

İÇİNDEKİLER

 

Tarih Dersi Nasıl Çalışılmalı

Tarih Dersinde Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Konular

 

BÖLÜM 1: İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
 2. Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri
 3. Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri
 4. Orta Asya Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

TEST 1

Çözümler

TEST 2

 

BÖLÜM 2: İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ VE BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

 1. Türklerin İslamiyete Geçişleri
 2. İlk Müslüman Türk Devletleri
 3. Moğol İmparatorluğu
 4. Diğer Türk - İslam Devletleri
 5. Büyük Selçuklu Devleti (1038-1157)
 6. Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri
 7. İlk Müslüman Türk Devletleri ve Büyük Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık

TEST 1

Çözümler

TEST 2

 

BÖLÜM 3: ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

 1. Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308)
 2. Anadolu’da İkinci Türk Beylikleri Dönemi
 3. Anadolu Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık

TEST 1

Çözümler

TEST 2

 

BÖLÜM 4: OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK

 1. Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık
 2. Devlet Yönetimi
 3. Memleket Yönetimi
 4. Toprak Yönetimi
 5. Ordu
 6. Maliye
 7. Hukuk
 8. Osmanlı Toplumu
 9. Eğitim
 10. Yazı, Dil ve Edebiyat
 11. Osmanlı Sanatı
 12. Basın ve Yayın
 13. Osmanlı Sanat Eserleri
 14. Osmanlı Padişahları ve Mahlaslar

TEST 1

Çözümler

TEST 2

 

BÖLÜM 5: OSMANLI DEVLETİ SİYASİ TARİH ANTLAŞMALAR

 1. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi (1299-1453)
 2. Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi (1453-1579)
 3. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi (1579 - 1699)
 4. Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi (1699 - 1792)
 5. Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi (En Uzun Yüzyıl / Bitmeyen Yüzyıl / 1792-1909)

TEST 1

 

BÖLÜM 6: AVRUPA TARİHİ

 1. Orta Çağ’da Avrupa (375-1453 / Kavimler Göçü / İstanbul’un Fethi)
 2. Yeni Çağ’da Avrupa (1453 - 1789 / İstanbul’un Fethi - Fransız İhtilali)
 3. Yakın Çağ’da Avrupa (1789 Fransız İhtilali ile Başlayan Dönem)

TEST 1

 

BÖLÜM 7: OSMANLI DEVLETİ’NDE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI

 1. II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808-1839)
 2. Tanzimat Dönemi (1839-1876)
 3. Meşrutiyet Dönemi

TEST 1

Çözümler

TEST 2

 

BÖLÜM 8: XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

 1. II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918)
 2. Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
 3. Balkan Savaşları (1912-1913)

TEST 1

Çözümler

 

BÖLÜM 9: I. DÜNYA SAVAŞI ve SONUNDA OSMANLI DEVLETİ

 1. I. Dünya Savaşı (1914-1918)
 2. I. Dünya Savaşı’nda Cepheler
 3. Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)
 4. I. Dünya Savaşı Sonunda Kurulan Örgütler
 5. Mondros Mütarekesi Sonrasında Anadolu’da Kurulan Cemiyetler

TEST 1

Çözümler

TEST 2

 

BÖLÜM 10: MİLLİ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ - KONGRELER

 1. Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi
 2. Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
 3. Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
 4. Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)
 5. Balıkesir Kongresi (26 - 30 Temmuz 1919)
 6. Afyonkarahisar Kongresi (2 Ağustos 1920)
 7. Pozantı Kongresi (5 Ağustos 1920)
 8. Nazilli Kongresi (6 - 9 Ağustos 1919)
 9. Alaşehir Kongresi (16 - 25 Ağustos 1919)
 10. Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919)
 11. Amasya Görüşmeleri (Protokol - 20 - 22 Ekim 1919)
 12. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması (12 Ocak 1920)
 13. Misak-ı Milli Kararları (28 Ocak 1920)
 14. Milli Mücadele ve Gazeteler

Çözümler

TEST 2

 

BÖLÜM 11: TBMM’NİN AÇILMASI VE SİYASİ GELİŞMELER

 1. TBMM’nin Açılışı (23Nisan1920)
 2. TBMM’ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar
 3. 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye - 20 Ocak 1921)
 4. Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)
 5. Kuvayi Milliye ve Düzenli Ordunun Kurulması

TEST 1

Çözümler

TEST 2

 

BÖLÜM 12: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER - LOZAN ANTLAŞMASI

 1. Doğu Cephesi
 2. Güney Cephesi
 3. Batı Cephesi
 4. Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)
 5. Lozan Barış Konferansı (20 Kasım 1922 - 4 Temmuz 1923)
 6. Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923)
 7. II. Türkiye Büyük Millet Meclisi - 1923

TEST 1

Çözümler

TEST 2

 

BÖLÜM 13: ATATÜRK İNKILAPLARI

 1. Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
 2. Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Denemeleri
 3. Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
 4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Yapılan İnkılaplar
 5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
 6. Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

TEST 1

Çözümler

TEST 2

 

BÖLÜM 14: ATATÜRK İLKELERİ

 1. Atatürkçülüğün Tanımı
 2. Cumhuriyetçilik
 3. Milliyetçilik
 4. Halkçılık
 5. Devletçilik
 6. Laiklik
 7. İnkılapçılık
 8. Bütünleyici İlkeler

TEST 1

Çözümler

TEST 2

 

BÖLÜM 15: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923-1938)

 1. Yabancı Okullar Sorunu (Fransa)
 2. Musul Sorunu (İngiltere)
 3. Bozkurt - Lotus Olayı (1 Ağustos 1926 - Fransa)
 4. Adana - Mersin Demiryollarının Satın Alınması (1929 - Fransa)
 5. Nüfus Mübadelesi (10 Haziran 1930 - Yunanistan)
 6. Osmanlı Borçları Sorunu (Fransa)
 7. Milletler Cemiyeti’ne Giriş (18 Temmuz 1932)
 8. Vagon - Lits Olayı (1933 - Fransa)
 9. Razgrad Olayı (1933)
 10. Balkan Antantı (9 Şubat 1934)
 11. Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)
 12. Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)
 13. Nyon Antlaşması (14 Eylül 1937)
 14. Hatay Sorunu (30 Haziran 1939 - Fransa)

TEST 1

Çözümler

TEST 2

 

BÖLÜM 16: ATATÜRK’ÜN HAYATI

 1. Atatürk’ün Hayatı
 2. Atatürk Kronolojisi (1881 - 1938)
 3. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları
 • Açıklama
  •  

   ÖSYM'nin yaptığı hakimlik ve kaymakamlık sınavlarını kapsayan bu kitap, yalın ve akıcı anlatımı ile öğrenmeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Sınavlara hazırlanırken öğren­cilerin en çok çalışmaları gereken derslerin başında “Tarih” gelmektedir. Çünkü Tarih bran­şında anlatılan olaylar zamanla unutulmakta, bu da aynı dersin tekrar tekrar çalışmasını gerektirmektedir. Bir süre sonra öğrenciler Tarih dersine karşı soğuyabilmektedir. Bunun nedeni tarihin öğrencilere sunulma biçimidir. Bizler de bunu fark ederek yıllarca öğretmenlik yapmış olmanın verdiği cesaret ve birikimle sizler için doyurucu, akıcı ve farklı bir tarih kita­bı hazırlamayı uygun gördük. Kitabı incelediğinizde sıradan bir tarih kitabıyla karşı karşıya olmadığınızı göreceksiniz. Doyurucu konu anlatımının yanı sıra çözümlü sorular ve testler, konu tekrarlama çalışması tarihi anlamada işinizi kolaylaştıracaktır. Soruları çözerken kita­bın en ayırt edici özelliklerinden biri olan ÖSYM formatında sorularla karşı karşıya olduğu­nuzu göreceksiniz.

   ÖSYM'nin yaptığı hakimlik ve kaymakamlık sınavlarını kapsayan, tamamı özgün ve çözümlü soruların da olduğu, konu anlatımlı kitap.

    

   Tamamı Çözümlü 456 Soru, 580 Cevaplı Özgün Soru

    

    

   İÇİNDEKİLER

    

   Tarih Dersi Nasıl Çalışılmalı

   Tarih Dersinde Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Konular

    

   BÖLÜM 1: İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

   1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
   2. Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri
   3. Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri
   4. Orta Asya Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

   TEST 1

   Çözümler

   TEST 2

    

   BÖLÜM 2: İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ VE BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

   1. Türklerin İslamiyete Geçişleri
   2. İlk Müslüman Türk Devletleri
   3. Moğol İmparatorluğu
   4. Diğer Türk - İslam Devletleri
   5. Büyük Selçuklu Devleti (1038-1157)
   6. Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri
   7. İlk Müslüman Türk Devletleri ve Büyük Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık

   TEST 1

   Çözümler

   TEST 2

    

   BÖLÜM 3: ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

   1. Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308)
   2. Anadolu’da İkinci Türk Beylikleri Dönemi
   3. Anadolu Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık

   TEST 1

   Çözümler

   TEST 2

    

   BÖLÜM 4: OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK

   1. Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık
   2. Devlet Yönetimi
   3. Memleket Yönetimi
   4. Toprak Yönetimi
   5. Ordu
   6. Maliye
   7. Hukuk
   8. Osmanlı Toplumu
   9. Eğitim
   10. Yazı, Dil ve Edebiyat
   11. Osmanlı Sanatı
   12. Basın ve Yayın
   13. Osmanlı Sanat Eserleri
   14. Osmanlı Padişahları ve Mahlaslar

   TEST 1

   Çözümler

   TEST 2

    

   BÖLÜM 5: OSMANLI DEVLETİ SİYASİ TARİH ANTLAŞMALAR

   1. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi (1299-1453)
   2. Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi (1453-1579)
   3. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi (1579 - 1699)
   4. Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi (1699 - 1792)
   5. Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi (En Uzun Yüzyıl / Bitmeyen Yüzyıl / 1792-1909)

   TEST 1

    

   BÖLÜM 6: AVRUPA TARİHİ

   1. Orta Çağ’da Avrupa (375-1453 / Kavimler Göçü / İstanbul’un Fethi)
   2. Yeni Çağ’da Avrupa (1453 - 1789 / İstanbul’un Fethi - Fransız İhtilali)
   3. Yakın Çağ’da Avrupa (1789 Fransız İhtilali ile Başlayan Dönem)

   TEST 1

    

   BÖLÜM 7: OSMANLI DEVLETİ’NDE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI

   1. II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808-1839)
   2. Tanzimat Dönemi (1839-1876)
   3. Meşrutiyet Dönemi

   TEST 1

   Çözümler

   TEST 2

    

   BÖLÜM 8: XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

   1. II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918)
   2. Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
   3. Balkan Savaşları (1912-1913)

   TEST 1

   Çözümler

    

   BÖLÜM 9: I. DÜNYA SAVAŞI ve SONUNDA OSMANLI DEVLETİ

   1. I. Dünya Savaşı (1914-1918)
   2. I. Dünya Savaşı’nda Cepheler
   3. Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)
   4. I. Dünya Savaşı Sonunda Kurulan Örgütler
   5. Mondros Mütarekesi Sonrasında Anadolu’da Kurulan Cemiyetler

   TEST 1

   Çözümler

   TEST 2

    

   BÖLÜM 10: MİLLİ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ - KONGRELER

   1. Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi
   2. Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
   3. Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
   4. Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)
   5. Balıkesir Kongresi (26 - 30 Temmuz 1919)
   6. Afyonkarahisar Kongresi (2 Ağustos 1920)
   7. Pozantı Kongresi (5 Ağustos 1920)
   8. Nazilli Kongresi (6 - 9 Ağustos 1919)
   9. Alaşehir Kongresi (16 - 25 Ağustos 1919)
   10. Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919)
   11. Amasya Görüşmeleri (Protokol - 20 - 22 Ekim 1919)
   12. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması (12 Ocak 1920)
   13. Misak-ı Milli Kararları (28 Ocak 1920)
   14. Milli Mücadele ve Gazeteler

   Çözümler

   TEST 2

    

   BÖLÜM 11: TBMM’NİN AÇILMASI VE SİYASİ GELİŞMELER

   1. TBMM’nin Açılışı (23Nisan1920)
   2. TBMM’ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar
   3. 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye - 20 Ocak 1921)
   4. Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)
   5. Kuvayi Milliye ve Düzenli Ordunun Kurulması

   TEST 1

   Çözümler

   TEST 2

    

   BÖLÜM 12: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER - LOZAN ANTLAŞMASI

   1. Doğu Cephesi
   2. Güney Cephesi
   3. Batı Cephesi
   4. Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)
   5. Lozan Barış Konferansı (20 Kasım 1922 - 4 Temmuz 1923)
   6. Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923)
   7. II. Türkiye Büyük Millet Meclisi - 1923

   TEST 1

   Çözümler

   TEST 2

    

   BÖLÜM 13: ATATÜRK İNKILAPLARI

   1. Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
   2. Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Denemeleri
   3. Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
   4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Yapılan İnkılaplar
   5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
   6. Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

   TEST 1

   Çözümler

   TEST 2

    

   BÖLÜM 14: ATATÜRK İLKELERİ

   1. Atatürkçülüğün Tanımı
   2. Cumhuriyetçilik
   3. Milliyetçilik
   4. Halkçılık
   5. Devletçilik
   6. Laiklik
   7. İnkılapçılık
   8. Bütünleyici İlkeler

   TEST 1

   Çözümler

   TEST 2

    

   BÖLÜM 15: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923-1938)

   1. Yabancı Okullar Sorunu (Fransa)
   2. Musul Sorunu (İngiltere)
   3. Bozkurt - Lotus Olayı (1 Ağustos 1926 - Fransa)
   4. Adana - Mersin Demiryollarının Satın Alınması (1929 - Fransa)
   5. Nüfus Mübadelesi (10 Haziran 1930 - Yunanistan)
   6. Osmanlı Borçları Sorunu (Fransa)
   7. Milletler Cemiyeti’ne Giriş (18 Temmuz 1932)
   8. Vagon - Lits Olayı (1933 - Fransa)
   9. Razgrad Olayı (1933)
   10. Balkan Antantı (9 Şubat 1934)
   11. Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)
   12. Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)
   13. Nyon Antlaşması (14 Eylül 1937)
   14. Hatay Sorunu (30 Haziran 1939 - Fransa)

   TEST 1

   Çözümler

   TEST 2

    

   BÖLÜM 16: ATATÜRK’ÜN HAYATI

   1. Atatürk’ün Hayatı
   2. Atatürk Kronolojisi (1881 - 1938)
   3. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları
   Stok Kodu
   :
   9786242601024
   Boyut
   :
   19x27
   Sayfa Sayısı
   :
   364
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2024
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat