Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%25
THEMİS ANAYASA HUKUKU %25 indirimli Ümit Kaymak

THEMİS ANAYASA HUKUKUAdli-İdari Hakimlik, Kaymakamlık

Liste Fiyatı : 35,00TL
İndirimli Fiyat : 26,25TL
Kazancınız : 8,75TL
Taksitli fiyat : 5 x 5,54TL
Havale/EFT ile : 25,73TL
9786059637688
591854
THEMİS ANAYASA HUKUKU
THEMİS ANAYASA HUKUKU Adli-İdari Hakimlik, Kaymakamlık
Kuram Kitap
26.25

Kitaptaki konuların ana başlıkları:

16 EKİM 2018 TARİHİNDE KABUL EDİLEN İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ İŞLENMİŞTİR.

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ

 1. ANAYASA HUKUKU
 2. ANAYASA KAVRAMI

III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU

 1. ANAYASA TÜRLERİ
 2. Yazılı Anayasa - Yazısız Anayasa Ayrımı
 3. Yumuşak Anayasa - Sert Anayasa Ayrımı
 4. Kazuistik Anayasa - Çerçeve Anayasa
 5. ANAYASAL DEVLET - ANAYASALI DEVLET

 

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK ANAYASA TARİHİ

 1. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ
 2. Meşrutiyet Öncesi Dönem
 3. Sened-i İttifak
 4. Tanzimat ve Islahat Fermanları
 5. 1876 Anayasası (Birinci Meşrutiyet)
 6. Anayasanın Hazırlanışı
 7. Temel Hükümleri
 8. Anayasanın Uygulanması ve Yürürlüğünün Sona Ermesi
 9. Anayasada 1909 Yılı Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)
 10. İkinci Meşrutiyetin Başlaması
 11. 1909 Yılı Anayasa Değişiklikleri
 12. Anayasa Değişikliklerinin Uygulanması
 13. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
 14. Milli Mücadele Döneminin Başlaması ve TBMM
 15. 1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye Kanunu) ve Özellikleri
 16. Saltanatın Kaldırılması
 17. Anayasada 1923 Yılında Yapılan Değişiklikler
 18. Hilafetin Kaldırılması

III. 1924 ANAYASASI

 1. Kabulü
 2. Hükümet Sistemi
 3. 1924 Anayasasının Uygulanması
 4. 1961 ANAYASASI
 5. 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ve Milli Birlik Komitesi
 6. Kurucu Meclis
 7. Milli Birlik Komitesi
 8. Temsilciler Meclisi
 9. 1961 Anayasasının Temel Özellikleri
 10. 1961 Anayasasının Uygulanması
 11. 12 Mart Muhtırası
 12. Anayasa Değişiklikleri

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1982 ANAYASASI

 1. ANAYASANIN HAZIRLANMASI
 2. Askeri Müdahale (12 Eylül Darbesi)
 3. Kurucu Meclis
 4. Anayasanın Kabulü
 5. 1982 ANAYASASININ GENEL ÖZELLİKLERİ
 6. Kazuistik Yöntemle Hazırlanmıştır
 7. Sert (Katı) Bir Anayasadır
 8. Devlet Otoritesini Güçlendirmiştir
 9. Az Katılımcı Demokrasi Modelini Benimsemiştir
 10. Siyasal Tıkanıklıkları Giderici Çözümler Benimsemiştir

III. İKİ ANAYASANIN KARŞILAŞTIRILMASI

 1. Anayasaların Benzerlikleri
 2. Anayasalar Arasındaki Farklar
 3. KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 1924, 1961 VE 1982 ANAYASALARI
 4. 1982 ANAYASASININ TEMEL İLKELERİ
 5. Anayasanın Değiştirilemeyecek Hükümleri
 6. Cumhuriyetçilik
 7. Başlangıç Kısmında Belirtilen Temel İlkeler
 8. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
 9. Demokratik Devlet
 10. Laiklik
 11. Hukuk Devleti
 12. Sosyal Devlet
 13. Eşitlik İlkesi
 14. ANAYASADA TEMEL HAKLAR VE HÜRRİYETLER (İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET)
 15. 1982 Anayasasının Genel Yaklaşımı
 16. Temel Hakların Sınırlanması
 17. Temel Hakların Kötüye Kullanılamaması
 18. Temel Hakların Kullanılmasının Durdurulması
 19. Temel Hakların Türleri

VII. TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLERDE İÇERİK

 1. Kişinin Hakları ve Ödevleri
 2. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı
 3. Zorla Çalıştırma Yasağı
 4. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği
 5. Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması
 6. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
 7. Din ve Vicdan Hürriyeti
 8. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti
 9. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
 10. Bilim ve Sanat Hürriyeti
 11. Basın ve Yayımla İlgili Hükümler
 12. Toplantı Hak ve Hürriyetleri
 13. Mülkiyet Hakkı
 14. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler
 15. İspat Hakkı
 16. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması
 17. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
 18. Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları
 19. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
 20. Kamu Yararı
 21. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti
 22. Çalışma ile İlgili Hükümler
 23. Toplu İş Sözleşmesi, Grev Hakkı ve Lokavt
 24. Ücrette Adalet Sağlanması
 25. Sağlık, Çevre ve Konut
 26. Gençlik ve Spor
 27. Sosyal Güvenlik Hakları
 28. Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
 29. Sanatın ve Sanatçının Korunması
 30. Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları
 31. Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hakları - Katılma Hakları
 32. Türk Vatandaşlığı
 33. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları
 34. Kamu Hizmetine Girme Hakkı ve Mal Bildirimi
 35. Vatan Hizmeti
 36. Vergi Ödevi
 37. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YASAMA

 1. YASAMA FONKSİYONU ve YASAMA ALANI
 2. Yasama Fonksiyonu ve Niteliği Yönünden Yasama İşlemleri
 3. Yasama Fonksiyonunun Genelliği ve İlkelliği
 4. Yasama Yetkisinin Devredilemezliği
 5. YASAMA İŞLEMLERİNDE USUL
 6. Kanunlar
 7. Teklif
 8. Görüşme
 9. Kabul
 10. Yayım
 11. Geri Gönderme ve Yeniden Kabul
 12. Yürürlük
 13. Parlamento Kararları ve Parlamento Kararlarının Şekli Kanunlardan Ayrılması
 14. Genel Olarak
 15. Parlamento Kararlarının Şekli Kanunlardan Ayrılması
 16. TBMM İçtüzüğü

III. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KURULUŞU

 1. TBMM SEÇİMLERİ
 2. Seçim Dönemi
 3. TBMM Seçimlerinin Yenilenmesi
 4. Seçimlerin Geriye Bırakılması
 5. Ara Seçim
 6. SEÇİM SİSTEMLERİ
 7. Genel Olarak
 8. Seçim Sistemleri
 9. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemi
 10. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemine İlişkin Pratik Örnekler
 11. TBMM ÜYELERİ (MİLLETVEKİLLERİ)
 12. Milletvekili Seçilme Yeterliliği
 13. Milletvekillik Sıfatının Kazanılması ve Andiçme
 14. Milletin Temsili İlkesi
 15. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler
 16. Parlamenter Muafiyetler (Yasama Bağışıklığı)
 17. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)
 18. Yasama Dokunulmazlığı (Nispi Dokunulmazlık)
 19. Milletvekilliğinin Düşmesi
 20. Milletvekillerinin Disiplin Sorumluluğu
 21. Milletvekillerinin Mali Statüsü

VII. TBMM’NİN İÇYAPISI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

 1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Yapısı
 2. Başkanlık Divanı
 3. Meclis Siyasi Parti Grupları
 4. Danışma Kurulu
 5. Komisyonlar
 6. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Düzeni
 7. Meclisin Olağan Toplanması, Tatili ve Ara Verme
 8. Yasama Dönemi, Yasama Yılı, Birleşim ve Oturum
 9. Olağanüstü Toplantı
 10. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
 11. Mecliste Oylama Usulleri

VIII. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Genel Olarak
 2. Milletlerarası Antlaşmalara İlişkin Hükümler
 3. Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme Yetkisi
 1. Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tekliflerinin Kabulü
 2. Bütçenin Hazırlanması
 3. Bütçenin Görüşülmesi
 4. Bütçelerde Değişiklik Yapılabilme Esasları
 5. Kesinhesap
 6. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
 7. Yazılı Soru
 8. Genel Görüşme
 9. Meclis Araştırması
 10. Meclis Soruşturması

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÜRÜTME

 1. YÜRÜTME FONKSİYONUNUN NİTELİĞİ
 2. İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ
 3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 4. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 5. Yönetmelik

III. YÜRÜTME ORGANLARI

 1. Cumhurbaşkanı
 2. YÜRÜTMEYE İLİŞKİN DİĞER TEMEL KONULAR VE 2017 YILI ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
 3. YÜRÜTMEYE İLİŞKİN 2017 YILI TEMEL ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
 4. OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİ
 5. BAŞKOMUTANLIK VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

 

ALTINCI BÖLÜM

YARGI

 1. YARGI YETKİSİ VE TARİHÇE
 2. MAHKEMELERİN KURULUŞU

III. MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HÂKİMLİK GÜVENCESİ

 1. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
 2. Kuruluş
 3. Üyelik
 4. Organları
 5. Başkanlık
 6. Genel Kurul
 7. Daireler
 8. Genel Sekreterlik
 9. Teftiş Kurulu
 10. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun Görevleri
 11. 2017 Yılı Anayasa Değişiklikleriyle Getirilen Yenilikler
 12. Kararlara Karşı Yeniden İnceleme, İtiraz ve Yargı Yolu
 13. ANAYASADA YARGIYA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER
 14. YÜKSEK MAHKEMELER
 15. Anayasa Mahkemesi
 16. Yargıtay
 17. Danıştay
 18. Uyuşmazlık Mahkemesi

VII. ASKERİ YARGI

VIII. SAYIŞTAY

 1. ANAYASA MAHKEMESİ
 2. Kuruluş
 3. Başkan ve Üyelik
 4. Organlar, Çalışma ve Yargılama Usulü
 5. Anayasa Mahkemesinin Görevleri
 6. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Gerekli Çoğunluklar
 7. ANAYASA YARGISI
 8. Genel Olarak
 9. Tarihçe
 10. Anayasal Denetimde Ölçü Normlar (Anayasallık Bloku)
 11. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu
 12. Kanunlar
 13. Cumhurbaşkanı Kararnameleri
 14. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
 15. Anayasa Değişiklikleri
 16. Anayasaya Yargılamasına Tabi Olmayan Normlar
 17. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı
 18. Esas Bakımından Denetim
 19. Şekil Bakımından Denetim
 20. Anayasa Yargısında İlk İnceleme
 21. Genel Olarak
 22. İptal Davasında Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar
 23. İtiraz Başvurusu Kararında Bulunması Gereken Hususlar
 24. Anayasaya Uygunluk Denetiminde Başvuru Yolları
 25. İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)
 26. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)
 27. İptal Davası ile İtiraz Yolunun Karşılaştırılması
 28. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
 29. Genel Olarak
 30. Başvurunun Temel Koşulları
 31. Kapsam
 32. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tüketilmesi
 33. Başvuru Konusu Olmayan İşlemler
 34. Başvuru Hakkına Sahip Olanlar
 35. Başvuru Usulü
 36. Başvuruların İncelenmesi ve Kabulü
 37. Esas Hakkındaki İnceleme
 38. İnceleme Sonunda Verilen Kararlar

XII. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ ÖZELLİKLERİ

 1. Anayasa Mahkemesinin Bütün Kararları İçin Geçerli Olan Özellikler
 2. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Özellikleri

XIII. ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHATLARIYLA OLUŞTURULAN KURUMLAR

 1. İptali İstenen Normun Yürürlüğünün Durdurulması
 2. Dava Konusu İşlemin Adı ve Hukuksal Nitelemesiyle Bağlı Olmadan İnceleme Yapma

 

YEDİNCİ BÖLÜM

ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

 1. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
 2. Teklif
 3. Görüşme Usulü, Kabul ve Yayım
 4. Geri Gönderme, Yeniden Kabul ve Yayım
 5. Anayasa Değişiklikleri ile Kanunların Karşılaştırılması
 6. ANAYASA VE İKTİDAR TİPLERİ

III. EGEMENLİĞİN KULLANILIŞ BİÇİMİNE GÖRE DEMOKRASİ TÜRLERİ

EK 1 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

EK 2 HÜKÜMET SİSTEMLERİ

EK 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ

 

 • Açıklama
  • Kitaptaki konuların ana başlıkları:

   16 EKİM 2018 TARİHİNDE KABUL EDİLEN İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ İŞLENMİŞTİR.

    

    BİRİNCİ BÖLÜM

   ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ

   1. ANAYASA HUKUKU
   2. ANAYASA KAVRAMI

   III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU

   1. ANAYASA TÜRLERİ
   2. Yazılı Anayasa - Yazısız Anayasa Ayrımı
   3. Yumuşak Anayasa - Sert Anayasa Ayrımı
   4. Kazuistik Anayasa - Çerçeve Anayasa
   5. ANAYASAL DEVLET - ANAYASALI DEVLET

    

   İKİNCİ BÖLÜM

   TÜRK ANAYASA TARİHİ

   1. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ
   2. Meşrutiyet Öncesi Dönem
   3. Sened-i İttifak
   4. Tanzimat ve Islahat Fermanları
   5. 1876 Anayasası (Birinci Meşrutiyet)
   6. Anayasanın Hazırlanışı
   7. Temel Hükümleri
   8. Anayasanın Uygulanması ve Yürürlüğünün Sona Ermesi
   9. Anayasada 1909 Yılı Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)
   10. İkinci Meşrutiyetin Başlaması
   11. 1909 Yılı Anayasa Değişiklikleri
   12. Anayasa Değişikliklerinin Uygulanması
   13. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
   14. Milli Mücadele Döneminin Başlaması ve TBMM
   15. 1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye Kanunu) ve Özellikleri
   16. Saltanatın Kaldırılması
   17. Anayasada 1923 Yılında Yapılan Değişiklikler
   18. Hilafetin Kaldırılması

   III. 1924 ANAYASASI

   1. Kabulü
   2. Hükümet Sistemi
   3. 1924 Anayasasının Uygulanması
   4. 1961 ANAYASASI
   5. 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ve Milli Birlik Komitesi
   6. Kurucu Meclis
   7. Milli Birlik Komitesi
   8. Temsilciler Meclisi
   9. 1961 Anayasasının Temel Özellikleri
   10. 1961 Anayasasının Uygulanması
   11. 12 Mart Muhtırası
   12. Anayasa Değişiklikleri

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   1982 ANAYASASI

   1. ANAYASANIN HAZIRLANMASI
   2. Askeri Müdahale (12 Eylül Darbesi)
   3. Kurucu Meclis
   4. Anayasanın Kabulü
   5. 1982 ANAYASASININ GENEL ÖZELLİKLERİ
   6. Kazuistik Yöntemle Hazırlanmıştır
   7. Sert (Katı) Bir Anayasadır
   8. Devlet Otoritesini Güçlendirmiştir
   9. Az Katılımcı Demokrasi Modelini Benimsemiştir
   10. Siyasal Tıkanıklıkları Giderici Çözümler Benimsemiştir

   III. İKİ ANAYASANIN KARŞILAŞTIRILMASI

   1. Anayasaların Benzerlikleri
   2. Anayasalar Arasındaki Farklar
   3. KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 1924, 1961 VE 1982 ANAYASALARI
   4. 1982 ANAYASASININ TEMEL İLKELERİ
   5. Anayasanın Değiştirilemeyecek Hükümleri
   6. Cumhuriyetçilik
   7. Başlangıç Kısmında Belirtilen Temel İlkeler
   8. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
   9. Demokratik Devlet
   10. Laiklik
   11. Hukuk Devleti
   12. Sosyal Devlet
   13. Eşitlik İlkesi
   14. ANAYASADA TEMEL HAKLAR VE HÜRRİYETLER (İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET)
   15. 1982 Anayasasının Genel Yaklaşımı
   16. Temel Hakların Sınırlanması
   17. Temel Hakların Kötüye Kullanılamaması
   18. Temel Hakların Kullanılmasının Durdurulması
   19. Temel Hakların Türleri

   VII. TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLERDE İÇERİK

   1. Kişinin Hakları ve Ödevleri
   2. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı
   3. Zorla Çalıştırma Yasağı
   4. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği
   5. Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması
   6. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
   7. Din ve Vicdan Hürriyeti
   8. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti
   9. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
   10. Bilim ve Sanat Hürriyeti
   11. Basın ve Yayımla İlgili Hükümler
   12. Toplantı Hak ve Hürriyetleri
   13. Mülkiyet Hakkı
   14. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler
   15. İspat Hakkı
   16. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması
   17. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
   18. Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları
   19. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
   20. Kamu Yararı
   21. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti
   22. Çalışma ile İlgili Hükümler
   23. Toplu İş Sözleşmesi, Grev Hakkı ve Lokavt
   24. Ücrette Adalet Sağlanması
   25. Sağlık, Çevre ve Konut
   26. Gençlik ve Spor
   27. Sosyal Güvenlik Hakları
   28. Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
   29. Sanatın ve Sanatçının Korunması
   30. Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları
   31. Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hakları - Katılma Hakları
   32. Türk Vatandaşlığı
   33. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları
   34. Kamu Hizmetine Girme Hakkı ve Mal Bildirimi
   35. Vatan Hizmeti
   36. Vergi Ödevi
   37. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı

    

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   YASAMA

   1. YASAMA FONKSİYONU ve YASAMA ALANI
   2. Yasama Fonksiyonu ve Niteliği Yönünden Yasama İşlemleri
   3. Yasama Fonksiyonunun Genelliği ve İlkelliği
   4. Yasama Yetkisinin Devredilemezliği
   5. YASAMA İŞLEMLERİNDE USUL
   6. Kanunlar
   7. Teklif
   8. Görüşme
   9. Kabul
   10. Yayım
   11. Geri Gönderme ve Yeniden Kabul
   12. Yürürlük
   13. Parlamento Kararları ve Parlamento Kararlarının Şekli Kanunlardan Ayrılması
   14. Genel Olarak
   15. Parlamento Kararlarının Şekli Kanunlardan Ayrılması
   16. TBMM İçtüzüğü

   III. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KURULUŞU

   1. TBMM SEÇİMLERİ
   2. Seçim Dönemi
   3. TBMM Seçimlerinin Yenilenmesi
   4. Seçimlerin Geriye Bırakılması
   5. Ara Seçim
   6. SEÇİM SİSTEMLERİ
   7. Genel Olarak
   8. Seçim Sistemleri
   9. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemi
   10. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemine İlişkin Pratik Örnekler
   11. TBMM ÜYELERİ (MİLLETVEKİLLERİ)
   12. Milletvekili Seçilme Yeterliliği
   13. Milletvekillik Sıfatının Kazanılması ve Andiçme
   14. Milletin Temsili İlkesi
   15. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler
   16. Parlamenter Muafiyetler (Yasama Bağışıklığı)
   17. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)
   18. Yasama Dokunulmazlığı (Nispi Dokunulmazlık)
   19. Milletvekilliğinin Düşmesi
   20. Milletvekillerinin Disiplin Sorumluluğu
   21. Milletvekillerinin Mali Statüsü

   VII. TBMM’NİN İÇYAPISI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

   1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Yapısı
   2. Başkanlık Divanı
   3. Meclis Siyasi Parti Grupları
   4. Danışma Kurulu
   5. Komisyonlar
   6. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Düzeni
   7. Meclisin Olağan Toplanması, Tatili ve Ara Verme
   8. Yasama Dönemi, Yasama Yılı, Birleşim ve Oturum
   9. Olağanüstü Toplantı
   10. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
   11. Mecliste Oylama Usulleri

   VIII. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

   1. Genel Olarak
   2. Milletlerarası Antlaşmalara İlişkin Hükümler
   3. Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme Yetkisi
   1. Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tekliflerinin Kabulü
   2. Bütçenin Hazırlanması
   3. Bütçenin Görüşülmesi
   4. Bütçelerde Değişiklik Yapılabilme Esasları
   5. Kesinhesap
   6. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
   7. Yazılı Soru
   8. Genel Görüşme
   9. Meclis Araştırması
   10. Meclis Soruşturması

    

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   YÜRÜTME

   1. YÜRÜTME FONKSİYONUNUN NİTELİĞİ
   2. İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ
   3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   4. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   5. Yönetmelik

   III. YÜRÜTME ORGANLARI

   1. Cumhurbaşkanı
   2. YÜRÜTMEYE İLİŞKİN DİĞER TEMEL KONULAR VE 2017 YILI ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
   3. YÜRÜTMEYE İLİŞKİN 2017 YILI TEMEL ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
   4. OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİ
   5. BAŞKOMUTANLIK VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

    

   ALTINCI BÖLÜM

   YARGI

   1. YARGI YETKİSİ VE TARİHÇE
   2. MAHKEMELERİN KURULUŞU

   III. MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HÂKİMLİK GÜVENCESİ

   1. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
   2. Kuruluş
   3. Üyelik
   4. Organları
   5. Başkanlık
   6. Genel Kurul
   7. Daireler
   8. Genel Sekreterlik
   9. Teftiş Kurulu
   10. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun Görevleri
   11. 2017 Yılı Anayasa Değişiklikleriyle Getirilen Yenilikler
   12. Kararlara Karşı Yeniden İnceleme, İtiraz ve Yargı Yolu
   13. ANAYASADA YARGIYA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER
   14. YÜKSEK MAHKEMELER
   15. Anayasa Mahkemesi
   16. Yargıtay
   17. Danıştay
   18. Uyuşmazlık Mahkemesi

   VII. ASKERİ YARGI

   VIII. SAYIŞTAY

   1. ANAYASA MAHKEMESİ
   2. Kuruluş
   3. Başkan ve Üyelik
   4. Organlar, Çalışma ve Yargılama Usulü
   5. Anayasa Mahkemesinin Görevleri
   6. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Gerekli Çoğunluklar
   7. ANAYASA YARGISI
   8. Genel Olarak
   9. Tarihçe
   10. Anayasal Denetimde Ölçü Normlar (Anayasallık Bloku)
   11. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu
   12. Kanunlar
   13. Cumhurbaşkanı Kararnameleri
   14. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
   15. Anayasa Değişiklikleri
   16. Anayasaya Yargılamasına Tabi Olmayan Normlar
   17. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı
   18. Esas Bakımından Denetim
   19. Şekil Bakımından Denetim
   20. Anayasa Yargısında İlk İnceleme
   21. Genel Olarak
   22. İptal Davasında Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar
   23. İtiraz Başvurusu Kararında Bulunması Gereken Hususlar
   24. Anayasaya Uygunluk Denetiminde Başvuru Yolları
   25. İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)
   26. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)
   27. İptal Davası ile İtiraz Yolunun Karşılaştırılması
   28. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
   29. Genel Olarak
   30. Başvurunun Temel Koşulları
   31. Kapsam
   32. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tüketilmesi
   33. Başvuru Konusu Olmayan İşlemler
   34. Başvuru Hakkına Sahip Olanlar
   35. Başvuru Usulü
   36. Başvuruların İncelenmesi ve Kabulü
   37. Esas Hakkındaki İnceleme
   38. İnceleme Sonunda Verilen Kararlar

   XII. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ ÖZELLİKLERİ

   1. Anayasa Mahkemesinin Bütün Kararları İçin Geçerli Olan Özellikler
   2. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Özellikleri

   XIII. ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHATLARIYLA OLUŞTURULAN KURUMLAR

   1. İptali İstenen Normun Yürürlüğünün Durdurulması
   2. Dava Konusu İşlemin Adı ve Hukuksal Nitelemesiyle Bağlı Olmadan İnceleme Yapma

    

   YEDİNCİ BÖLÜM

   ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

   1. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
   2. Teklif
   3. Görüşme Usulü, Kabul ve Yayım
   4. Geri Gönderme, Yeniden Kabul ve Yayım
   5. Anayasa Değişiklikleri ile Kanunların Karşılaştırılması
   6. ANAYASA VE İKTİDAR TİPLERİ

   III. EGEMENLİĞİN KULLANILIŞ BİÇİMİNE GÖRE DEMOKRASİ TÜRLERİ

   EK 1 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

   EK 2 HÜKÜMET SİSTEMLERİ

   EK 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ

    

   Stok Kodu
   :
   9786059637688
   Boyut
   :
   16,5 X 23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   313
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   22
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   26,25   
   26,25   
   2
   13,51   
   27,01   
   3
   9,09   
   27,27   
   4
   6,88   
   27,54   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   26,25   
   26,25   
   2
   13,52   
   27,04   
   3
   9,10   
   27,30   
   4
   6,89   
   27,56   
   5
   5,54   
   27,69   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   26,25   
   26,25   
   2
   13,52   
   27,04   
   3
   9,10   
   27,30   
   4
   6,89   
   27,56   
   5
   5,54   
   27,69   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   26,25   
   26,25   
   2
   13,52   
   27,04   
   3
   9,10   
   27,30   
   4
   6,89   
   27,56   
   5
   5,54   
   27,69   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   26,25   
   26,25   
   2
   13,52   
   27,04   
   3
   9,10   
   27,30   
   4
   6,89   
   27,56   
   5
   5,54   
   27,69   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   26,25   
   26,25   
   2
   13,52   
   27,04   
   3
   9,10   
   27,30   
   4
   6,89   
   27,56   
   5
   5,54   
   27,69   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   26,25   
   26,25   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat