Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%25
Themis Maliye & Vergi Hukuku Ders Notları İsmail Engin Themis Maliye & Vergi Hukuku Ders Notları İsmail Engin

Themis Maliye & Vergi Hukuku Ders Notları

Liste Fiyatı : 55,00TL
İndirimli Fiyat : 41,25TL
Kazancınız : 13,75TL
Taksitli fiyat : 5 x 8,70TL
Havale/EFT ile : 40,43TL
Satış adedi : 104
9786059637275
594308
Themis Maliye & Vergi Hukuku Ders Notları
Themis Maliye & Vergi Hukuku Ders Notları
Kuram Kitap
41.25

Kitabın 7. sayfası için tıklayınız

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Maliye Teorisi

 1. KAMU MALİYESİNİN TANIMI
 2. KAMU MALİYESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR
 3. GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR
 4. Kurumsal Yaklaşım
 5. Yapısal Yaklaşım
 6. Değişim Yaklaşımı
 7. Refah Yaklaşımı
 8. Gelir Yaklaşımı
 9. GÜNÜMÜZDEKİ YAKLAŞIMLAR
 10. Hukuki Yaklaşım
 11. İktisadi Yaklaşım
 12. Siyasi Yaklaşım

III. DEVLET FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR

 1. MERKANTİLİZM
 2. FİZYOKRATLAR
 3. KLASİK MALİYE YAKLAŞIMI
  [GELENEKSEL-ORTODOKS MALİYE, MALİ GELENEKÇİLİK]
 4. Tüketici Devlet Varsayımı
 5. Kamu Girişimlerinin Özel Girişimlerden Her Zaman Daha Az Verimli Olduğu Varsayımı
 6. Tarafsız Vergi ve Tarafsız Kamu Harcamaları Varsayımı
 7. MÜDAHALECİ DEVLET YAKLAŞIMI [MODERN MALİYE ANLAYIŞI]
 8. İKTİSADİ RASYONALİTE YAKLAŞIMI
 9. MUSGRAVE YAKLAŞIMI
 10. ANAYASAL İKTİSAT YAKLAŞIMI
 11. DEVLET GÖRÜŞLERİ [MODELLERİ]
 12. Mekanik Devlet Görüşü
 13. Organik Devlet Modeli
 14. Kamu Hizmetleri Devleti
 15. Kalkınmacı Devlet Modeli
 16. Refah Devleti Modeli
 17. Marksist Devlet Modeli
 18. Günümüzde Devlet [Proaktif – Yeni Kalkınmacı Devlet]
 19. KAMU SEKTÖRÜNÜN FONKSİYONLARI
 20. KAYNAK DAĞILIMINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI FONKSİYONU
 21. İKTİSADİ İSTİKRARIN SAĞLANMASI FONKSİYONU
 22. BÖLÜŞÜMDE ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI FONKSİYONU
 23. İKTİSADİ KALKINMANIN SAĞLANMASI FONKSİYONU
 24. REGÜLASYON FONKSİYONU
 25. Regülasyon Gerekçeleri
 26. Regülasyon Biçimleri-Çeşitleri
 27. Regülasyon Yöntemleri
 28. Regülasyonların Olumsuzlukları
 29. KAMU KESİMİNİN EKONOMİDEKİ YERİ-ÖZEL SEKTÖR İLİŞKİSİ
 30. KAMU HARCAMASI-ÖZEL HARCAMA ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
 31. KAMU KESİMİNİN EKONOMİDEKİ GÖRELİ PAYI
 32. KAMU HİZMETLERİNİN OPTİMUM ÜRETİM MODELLERİ
 33. Kısmi Denge Modelleri
 34. Genel Denge Modelleri
 35. Refah Modelleri
 36. KAMU KESİMİNDE SİYASAL KARAR ALMA MODELLERİ
 37. Oybirliği Kuralı
 38. Basit Çoğunluk Oylaması
 39. Puanlı Oylama Kuralı
 40. Nokta [Puanlı] Oylaması Kuralı
 41. Oy Ticareti [Logrolling]-Kütük Yuvarlama
 42. Downs Modeli
 43. Niskanen Modeli
 44. Romer-Rosenthal Modeli
 45. McKean Yaklaşımı [Hükümetin/Devletin Görünmez El Teorisi]
 46. PİYASA BAŞARISIZLIKLARI
 47. Statik Piyasa Başarısızlıkları
 48. Dinamik Piyasa Başarısızlıkları
 49. DEVLET [HÜKÜMET] BAŞARISIZLIKLARI
 50. DIŞSALLIKLAR
 51. TANIM
 52. DIŞSALLIK TÜRLERİ
 53. Pozitif Dışsallıklar
 54. Negatif Dışsallıklar
 55. Üretim Dışsallığı
 56. Tüketim Dışsallığı
 57. Marjinal Dışsallık
 58. İnfra-Marjinal Dışsallık
 59. Parasal Dışsallık
 60. Teknolojik Dışsallık
 61. Ağ Dışsallığı
 62. DIŞSALLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
 63. Kamusal Çözümler
 64. Özel Çözümler

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Harcamaları

 1. KAMU HARCAMALARININ TANIMI
 2. KAMU HARCAMALARININ ÖZELLİKLERİ

III. KAMU HARCAMALARININ SINIFLANDIRILMASI

 1. İDARİ SINIFLANDIRMA
 2. Organik Sınıflandırma [Kurumsal Sınıflandırma]
 3. Fonksiyonel Sınıflandırma
 4. bİLİMSEL [EKONOMİK] SINIFLANDIRMA
 5. Reel [Gerçek] Harcamalar – Transfer Harcamaları
 6. Cari Harcamalar – Yatırım Harcamaları
 7. Verimli Harcamalar – Verimsiz Harcamalar
 8. DİĞER SINIFLANDIRMA
 9. Harcamayı Yapan Birimlere Göre Sınıflandırma
 10. Zorunlu Harcamalar – İhtiyari Harcamalar Sınıflandırması
 11. Olağan [Adi] Harcamalar – Olağanüstü [Fevkalade]
  Harcamalar Sınıflandırması
 12. Kamu Harcamalarının Yarattığı Faydaya Göre Sınıflandırılması
 13. KAMU HARCAMALARININ ETKİLERİ VE SINIRI
 14. KAMU HARCAMALARININ ETKİLERİ
 15. Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri
 16. Ekonomik İstikrar Üzerine Etkileri
 17. Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri
 18. Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkileri
 19. KAMU HARCAMALARININ SINIRI
 20. KAMU HARCAMALARININ ARTIŞ NEDENLERİ
 21. GÖRÜNÜŞTE ARTIŞ NEDENLERİ
 22. GERÇEKTE ARTIŞ NEDENLERİ
 23. KAMU HARCAMALARINDA ARTIŞI AÇIKLAYAN YAKLAŞIMLAR
 24. WAGNER KANUNU
 25. PEACOCK-WİSEMAN’IN SIÇRAMA HİPOTEZİ
 26. MUSGRAVE YAKLAŞIMI - KALKINMA AŞAMALARI TEZİ
 27. MAKSİMİZASYON YAKLAŞIMI
 28. SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI YAKLAŞIMI
 29. ROSTOW YAKLAŞIMI - KALKINMA AŞAMALARI TEZİ
 30. BAUMOL YAKLAŞIMI [DENGESİZ VERİMLİLİK TEZİ]
 31. BÜTÇE AÇIĞI VE KAMU HARCAMALARININ ARTIŞI TEZİ
 32. POLİTİK KISITLAR MODELİ
 33. LEVIATHAN MODEL
 34. MALİ YANILSAMA MODELİ
 35. ODLE’NİN POLİTİK AŞAMALAR TEZİ
 36. KAMU HARCAMALARINDAKİ ARTIŞA İLİŞKİN DİĞER GÖRÜŞLER

VII. KAMU KESİMİ TARAFINDAN ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLER

 1. TAM KAMUSAL MAL VE HİZMETLER
 2. Tüketimde Rakip Olmama
 3. Tüketimden Mahrum Edilmeme
 4. YARI KAMUSAL [KARMA] MAL VE HİZMETLER
 5. ERDEMLİ MAL VE HİZMETLER
 6. KULÜP MALLARI
 7. YEREL SOSYAL MALLAR
 8. GLOBAL SOSYAL MALLAR
 9. ÖZEL MAL VE HİZMETLER

VIII. KAMU HİZMETLERİNİN MALİYETİ VE FİYATLAMASI

 1. MALİYETİ BELİRLEYEN UNSURLAR
 2. KAMU SEKTÖRÜNDE FİYATLAMA ÇEŞİTLERİ
 3. SOSYAL FAYDA MALİYET ANALİZİ
 4. SOSYAL FAYDA MALİYET ANALİZİ
 5. GÖLGE FİYAT
 6. SOSYAL İSKONTO ORANI
 7. ÖZELLEŞTİRME
 8. ÖZELLEŞTİRMENİN AMAÇLARI
 9. ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Gelirleri
(Vergi Teorisi ve Vergileme Tekniği)

 1. KAMU GELİRLERİ
 2. KAMU GELİRLERİNİN TANIMI
 3. KAMU GELİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ
 4. Vergi
 5. Resim
 6. Harç
 7. Şerefiye
 8. Katılma Payı
 9. Parafiskal Gelirler
 10. Mali Tekeller
 11. Para ve Vergi Cezaları
 12. Borçlanma
 13. Para Politikasından Doğan Gelirler (Emisyon ve Devalüasyon)
 14. Fonlar
 15. Mülk ve Teşebbüs Gelirleri
  [Mamelek Gelirleri - Patrimuan Gelirler]
 16. Özelleştirme Gelirleri
 17. Diğer Kamu Gelirleri
 18. KAMU GELİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
 19. Cebrilik Unsuru Açısından
 20. Sağlandıkları Kaynağın Niteliği Açısından
 21. Gelirin Elde Edilmiş Olduğu Kaynağın Sürekliliği
  Ya Da Gelirin Sürekliliği Açısından
 22. VERGİ TEORİSİ VE VERGİLEME TEKNİĞİ
 23. VERGİNİN AMAÇLARI
 24. VERGİNİN TANIMI VE NİTELİKLERİ
 25. VERGİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
 26. VERGİYİ AÇIKLAYAN TEORİLER
 27. Fayda Teorisi
 28. İktidar Teorisi
 29. VERGİNİN UNSURLARI
 30. Verginin Konusu
 31. Vergiyi Doğuran Olay
 32. Vergi Mükellefi
 33. Vergi Matrahı
 34. VERGİLENDİRME SÜRECİ
 35. Verginin Tarhı
 36. Verginin Tebliği
 37. Verginin Tahakkuku
 38. Verginin Tahsili
 39. VERGİ ALACAĞINI SONA ERDİREN DURUMLAR
 40. Ödeme
 41. Vergi mahsubu
 42. Vergi takası
 43. Vergi iadesi
 44. Terkin
 45. Zamanaşımı
 46. Af Uygulamaları
 47. Tahakkuktan Vazgeçme
 48. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
 49. Yargı Kararları
 50. Mirasın Reddi
 51. Uzlaşma

III. VERGİLEME İLKELERİ

 1. A. SMİTH’İN VERGİLEME İLKELERİ
 2. A. WAGNER’İN VERGİLEME İLKELERİ
 3. Mali İlkeler
 4. İktisadi İlkeler
 5. Ahlaki İlkeler
 6. Teknik ve İdari İlkeler:
 7. ÇAĞDAŞ VERGİLEME İLKELERİ
 8. Genellik İlkesi
 9. Adalet İlkesi
 10. Eşitlik İlkesi
 11. Açıklık İlkesi
 12. Belirlilik İlkesi
 13. Kesinlik İlkesi
 14. Verimlilik [Yeterlilik-Yeterli Gelir] İlkesi
 15. İktisadilik İlkesi
 16. Uygunluk İlkesi
 17. Esneklik İlkesi
 18. İstikrar İlkesi
 19. İktisadi Etkinlik İlkesi
 20. Reel Toplam Hasılanın Yükseltilmesi Ilkesi
 21. VERGİ ÖDEME GÜCÜ
 22. VERGİ TARİFELERİNDEN YARARLANILMASI
 23. Sınıf Usulü Artan Oranlı Vergi Tarifesi
 24. Dilim Usulü Artan Oranlı Vergi Tarifesi
 25. Gizli Artan Oranlılık
 26. Tersine Artan Oranlılık
 27. Artan Oranlı Vergi Tarifesi Ile Ilgili Çeşitli Kavramlar
 28. EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINA YER VERİLMESİ
 29. En Az Geçim İndirimi Uygulamasını Savunanların Görüşleri
 30. En Az Geçim İndirimi Uygulamasa Karşı Görüşleri
 31. En Az Geçim İndirimi Türleri
 32. En Az Geçim İndirimi Uygulama Şekilleri
 33. AYIRMA İLKESİNE YER VERİLMESİ
 34. Ayırma İlkesi Uygulamasını Savunan Görüşler
 35. Ayırma İlkesi Uygulamasına Karşı Görüşler
 36. VERGİ İSTİSNA VE MUAFİYETLERİNE YER VERİLMESİ
 37. VERGİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
 38. Vergiden Kaçınma
 39. Vergi Kaçakçılığı
 40. Çifte/Mükerrer Vergileme
 41. Vergi Planlaması
 42. Vergi Maliyeti
 43. Vergi Harcaması
 44. Vergi Yükü
 45. Vergi Kapasitesi
 46. Vergi Gayreti
 47. Vergi Esnekliği ve Vergi Canlılığı
 48. Taksflasyon
 49. Mali Tevzin
 50. Vergi Uyumlulaştırması
 51. Vergi Koordinasyon
 52. Vergi Rekabeti
 53. Vergi Cenneti
 54. Google Vergisi
 55. Vergi Göçü
 56. Vergi Tatili
 57. Vergi Dampingi
 58. Vergi Arbitrajı
 59. Mali Anestezi [Mali His İptali]
 60. Mali Rant
 61. Mali Sömürü
 62. Vergi Erozyonu
 63. Vergileme Sınırı
 64. Vergi Fiyatı
 65. Asgari Vergi
 66. Mali Aldanma
 67. Mali Zorlama
 68. Nominal Vergi Çengeli [Soğuk Artan Oranlılık, Mali Sürüklenme]
 69. Vergi Tutamağı
 70. Vergi Bilinci
 71. Vergi Ahlakı
 72. Vergi Kaması
 73. Vergi Takozu
 74. Vergi Alerjisi
 75. Vergi Reddi
 76. Verginin Gelir Etkisi
 77. Verginin İkame Etkisi
 78. Verginin Karar Etkisi
 79. Verginin Amortismanı
 80. Verginin Kapitalizasyonu
 81. Verginin Dönüştürülmesi [Telafisi]
 82. Tobin Vergisi
 83. Ramsey Vergisi
 84. VERGİ YANSIMASI
 85. YANSIMAYI BELIRLEYEN MIKRO EKONOMIK FAKTÖRLER
 86. YANSIMAYI BELIRLEYEN MAKROEKONOMIK FAKTÖRLER
 87. VERGI YANSIMASINI ETKILEYEN FAKTÖRLER
 88. VERGI YANSIMASINI ETKILEYEN FAKTÖRLERİN AYRINTILI ANALİZİ
 89. Arz ve Talep Esneklikleri Açısından
 90. Diğer Faktörler Açısından
 91. VERGİ YANSIMASI ŞEKILLERI
 92. İleriye-Geriye Yansıma
 93. Sınırlı-Sınırsız Yansıma
 94. Kanuni Yansıma-Fiili Yansıma
 95. Biçimsel Yansıma-Efektif Yansıma
 96. Tam Yansıma-Kısmi Yansıma
 97. Mutlak Yansıma-Diferansiyel Yansıma
 98. Çapraz Yansıma
 99. Çift Yansıma
 100. Tek Dereceli-Çok Dereceli Yansıma

VII. VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI

 1. KONULARINA GÖRE
 2. DOLAYLI-DOLAYSIZ VERGİLER
 3. Vergi Konusunun Sürekliliği ve vergiyi Doğuran Olay Kriteri
 4. Yansıma Kriteri
 5. AYNİ, BEDENİ VE NAKDİ VERGİLER
 6. OBJEKTİF VERGİLER-SUBJEKTİF VERGİLER
 7. ŞAHSİ VERGİLER-MAL VERGİLERİ
 8. DAĞITMA [TEVZİİ] VERGİLER-NİSPET VERGİLERİ
 9. ADVALOREM VERGİ-SPESİFİK VERGİ
 10. UYGULAMA SÜRELERİ AÇISINDAN
 11. TARİFELERİ AÇISINDAN
 12. KAPSAMLARI AÇISINDAN
 13. TAHSİLATI YAPAN BİRİMLER AÇISINDAN

VIII. TEK VERGİ UYGULAMASI

 1. ARAZİDEN VERGİ ALINMASI
 2. HAMMADDE ÜZERİNDEN VERGİ ALINMASI
 3. GELİR ÜZERİNDEN VERGİ ALINMASI
 4. ARAZİDEKİ DEĞER ARTIŞINDAN VERGİ ALINMASI
 5. ENERJİDEN VERGİ ALINMASI
 6. SERMAYEDEN VERGİ ALINMASI
 7. HARCAMALAR ÜZERINDEN VERGI ALINMASI
 8. Yayılı Muamele Vergisi
 9. Toplu Muamele Vergisi
 10. Katma Değer Vergisi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devlet Borçlanması

 1. DEVLET BORCUNUN TANIMI
 2. BORÇLANMA İLE VERGİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

III. KAMU BORCU İLE ÖZEL BORÇ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

 1. DEVLETİN BORÇLANMA NEDENLERİ
 2. KAMU AÇIKLARININ GELİŞİMİ VE TÜRLERİ
 3. KAPSAM AÇISINDAN KAMU AÇIKLARININ TÜRLERİ
 4. Dar Anlamda Kamu Sektörü Açığı
 5. Geniş Anlamda Kamu Açığı
 6. Konsolide Kamu Sektörü Açığı
 7. İŞLEVSELLİĞİ AÇISINDAN KAMU AÇIKLARININ TÜRLERİ
 8. Geleneksel Açık
 9. Birincil [Faiz Dışı] Açık
 10. Operasyonel [İşlemsel] Açık
 11. Cari Açık - Sermaye Açığı
 12. Nakit Açığı – Tahakkuk Bazında Açık
 13. Yapısal Açık – Konjonktürel Açık
 14. BORÇLANMA YETKİSİ
 15. BORÇLANMA YETKİSİNİN GELİŞİMİ
 16. BORÇLANMA LİMİTİ
 17. BORÇLANMA SINIRI

VII. İÇ – DIŞ BORÇ AYRIMINDA KULLANILAN KRİTERLER

VIII. İÇ BORÇLARIN KAYNAKLARI

 1. İÇ BORÇLARIN SINIFLANDIRILMASI
 2. VADELERİ AÇISINDAN
 3. Kısa Vadeli Borçlar
 4. Uzun Vadeli Borçlar
 5. GÖNÜLLÜ OLUP OLMADIKLARI AÇISINDAN
 6. İÇ BORÇLANMADA KULLANILAN ARAÇLAR
 7. HAZİNE BONOSU [PLASMAN BONOLARI]
 8. DEVLET TAHVİLİ
 9. Bütçe Açığının Finansmanı Amacıyla İhraç Edilen Devlet Tahvilleri
 10. Özel Tertip Devlet Tahvilleri
 11. Devlet İç Borçlanma Senetlerinin İhraç Yöntemleri
 12. KISA VADELİ AVANSLAR
 13. HAZİNE KEFALETİNİ HAİZ BONOLAR
 14. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
 15. GELİRE ENDEKSLİ SENETLER
 16. KİRA SERTİFİKASI [SUKUK]
 17. MÜTEAHHİTLİK [YÜKLENİCİ] BONOLARI
 18. EMANETLER
 19. İÇ BORÇLARIN EKONOMİK ETKİLERİ
 20. ENFLASYONİST ETKİLER
 21. YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER
 22. Kamu Yatırımları Üzerindeki Etkileri
 23. Özel Yatırımlar Üzerindeki Etkileri
 24. ÖDEMELER DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 25. GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

XII. TÜRKİYE’DE İÇ BORÇLANMA

XIII. TAHVİL SAHİPLERİNE SAĞLANAN ÇIKARLAR

XIV. DIŞ BORÇLANMA

 1. DIŞ BORÇLANMAYA BAŞVURMA NEDENLERİ
 2. DIŞ BORÇLARIN SINIFLANDIRILMASI
 3. Kullanılış Biçimlerine Göre Sınıflandırma
 4. Borçların Kaynaklarına Göre Sınıflandırma
 5. Borcu Alanın Statüsüne Göre Sınıflandırma
 6. Geri Ödeme Şekline Göre Sınıflandırma
 7. Vadelerine Göre Sınıflandırma
 8. DIŞ BORÇLARIN İKTİSADİ ETKİLERİ
 9. İKTİSADİ İSTİKRAR AÇISINDAN
 10. İKTİSADİ BÜYÜME AÇISINDAN
 11. GELİR DAĞILIMI AÇISINDAN

XVI. TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ

XVII. BORÇ YÖNETİMİNİN TANIMI

XVIII. BORÇ YÖNETİMİNİN AMAÇLARI

XIX. İÇ BORÇ YÖNETİMİ

 1. OLAĞAN İÇ BORÇ YÖNETİMİ
 2. OLAĞANÜSTÜ [İSTİSNAİ] İÇ BORÇ YÖNETİMİ
 3. Borcun Reddi/Silinmesi
 4. Konsolidasyon [Tahkim][Erteleme]
 5. Konversiyon [Borç Değiştirme]
 6. Büyümeye Endeksli Tahviller
 7. Monetizasyon
 8. Özelleştirme
 9. Olağanüstü Vergileme
 10. Borç Swapı
 11. DIŞ BORÇ YÖNETİMİ
 12. OLAĞAN DIŞ BORÇ YÖNETİMİ
 13. OLAĞANÜSTÜ [İSTİSNAİ] DIŞ BORÇ YÖNETİMİ
 14. Geçmişte Uygulanan Borç İndirim İşlemleri
 15. Borç-Özsermaye Değişimi
 16. Borç Azaltma Kolaylığı/Borçların Geri Satın Alınması
 17. Borç Doğa/Çocuk Değişimi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Bütçesi

 1. KAMU BÜTÇESİNİN TANIMI VE GELİŞİMİ
 2. BÜTÇE KAVRAMI
 3. ÜLKEMİZDE BÜTÇENİN GELİŞİMİ
 4. BÜTÇENİN FONKSİYONLARI
 5. KLASİK BÜTÇE FONKSİYONLARI
 6. İktisadi ve Mali Fonksiyonu
 7. Hukuki Fonksiyonu
 8. Siyasi Fonksiyonu
 9. Denetim Fonksiyonu
 10. ÇAĞDAŞ BÜTÇE FONKSİYONLARI
 11. Konjonktürel Fonksiyonu
 12. Telafi Edici Fonksiyonu
 13. Kalkınma Fonksiyonu
 14. Kaynak Tahsisi Fonksiyonu
 15. Gelir Dağılımını Düzenleme Fonksiyonu
 16. İstikrarı Sağlama Fonksiyonu

III. BÜTÇE DENKLIĞI TEORILERI

 1. Geleneksel (Klasik) Bütçe Teorisi
 2. Devri (Kontrollü) Bütçe Teorisi (Alvin HANSEN)
 3. Telafi Edici Bütçe Teorisi (J.M. KEYNES, Sir William BEVERİDGE)
 4. BÜTÇE İLKELERİ
 5. KLASİK BÜTÇE İLKELERİ
 6. Genellik İlkesi
 7. Birlik İlkesi
 8. Açıklık ve Alenilik İlkesi
 9. Doğruluk İlkesi (Objektif Doğruluk İlkesi)
 10. Samimilik İlkesi (Sübjektif Doğruluk İlkesi)
 11. Önceden İzin İlkesi
 12. Giderlerin Gelirlerden Önceliği İlkesi
 13. Giderlerde Tahsis [Ayrım] İlkesi
 14. Denklik İlkesi
 15. Tasarruf İlkesi
 16. Yıllık Olma İlkesi
 17. ÇAĞDAŞ BÜTÇE İLKELERİ [5018 SAYILI KANUNA GÖRE BÜTÇE İLKELERİ]
 18. Makroekonomik istikrar İlkesi
 19. Performans ve Mali Kontrol İlkesi
 20. Planlama İlkesi
 21. Uluslararası standartlara uygunluk
 22. Mali Saydamlık İlkesi
 23. Yeknesaklık İlkesi
 24. BÜTÇE SİSTEMLERİ [BÜTÇELEME TEKNİKLERİ]
 25. TORBA [LUMP - SUM] BÜTÇE
 26. GELENEKSEL [KLASİK - ÖRGÜT] BÜTÇE SİSTEMİ
 27. PERFORMANS BÜTÇE [İCRAAT BÜTÇESİ] SİSTEMİ
 28. PROGRAM BÜTÇE SİSTEMİ
 29. PLANLAMA PROGRAMLAMA BÜTÇELEME SİSTEMİ [PPBS]
 30. SIFIR TABANLI BÜTÇELEME SİSTEMİ
 31. STRATEJİK PLANLARA BAĞLI PERFORMANS ESASLI BÜTÇE SİSTEMİ
 32. ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI
 33. KURUMSAL SINIFLANDIRMA
 34. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
 35. FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA
 36. EKONOMİK SINIFLANDIRMA
 37. BÜTÇE ÇEŞİTLERİ

VII. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ HAZIRLANMASI

 1. Orta Vadeli Program, Malî Plan ve Bütçe Hazırlama Rehberi
 2. Kamu İdarelerinin Bütçelerinin Hazırlanması
 3. TBMM Aşaması
 4. GELİR BÜTÇESİNİN HAZIRLANMA YÖNTEMLERİ
 5. Otomatik Tahmin Yöntemi
 6. Serbest Tahmin Yöntemi
 7. BÜTÇE KANUNUNA EKLİ BELGELER

VIII. BÜTÇENİN UYGULANMASI

 1. HARCAMALARIN YAPILMASI
 2. Ödeneklerin Serbest Bırakılması;
 3. Vize Yapılması Gerekliliği;
 4. HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER
 5. Üst Yöneticiler
 6. Harcama Yetkilisi
 7. Gider Gerçekleştirme Görevlileri
 8. Muhasebe Yetkilisi
 9. HARCAMALARIN YAPILMA AŞAMALARI
 10. Yüklenmeye Girişme (Taahhüt)
 11. Harcama Talimatı
 12. Giderin Gerçekleştirilmesi
 13. ÖDENMEYEN GİDERLER VE BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR
 14. Ödenek İşlemleri
 15. Ön Ödeme
 16. Yedek Ödenek
 17. Ek Ödenek
 18. Örtülü Ödenek
 19. Olağanüstü Ödenek
 20. Ödenek Aktarması
 21. BÜTÇE KAPATMA USULLERI
 22. EGZERSİZ [HESAP DÖNEMİ] YÖNTEMİ
 23. JESTİYON [ZAMAN-I İDARE, YÖNETİM DÖNEMİ, SAYMAN DÖNEMİ] YÖNTEMİ
 24. DEVLET MUHASEBE SİSTEMLERİ
 25. BÜTÇENİN DENETİMİ

Altıncı Bölüm

Maliye Politikası

 1. MALİYE POLİTİKASININ DOĞUŞU
 2. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI

III. MALİYE POLİTİKASININ ARAÇLARI

 1. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR
 2. FİYAT İSTİKRARI İLE TAM ÇALIŞMA ARASINDAKİ ÇATIŞMA
 3. GELİR DAĞILIMINDA ADALET [BELİRLİ BİR TÜKETİM/REFAH DÜZEYİNE ULAŞILMASI] İLE İKTİSADİ KALKINMANIN
  SAĞLANMASI ARASINDAKİ ÇATIŞMA
 4. ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİ İLE GELİR DAĞILIMINDA ADALETİN SAĞLANMASI ARASINDAKİ ÇATIŞMA
 5. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI İLE EKONOMİK VE
  SOSYAL HAKLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA
 6. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI İLE MALİYE POLİTİKASI ARAÇLARI[NIN AMAÇLARI] ARASINDAKİ ÇATIŞMA
 7. MALİYE POLİTİKASININ SINIRLARI
 8. İŞLEMSEL SINIRLAMALAR
 9. POLİTİK SINIRLAMALAR
 10. YAPISAL SINIRLAMALAR
 11. MALİYE POLİTİKASI YÜRÜTME KOŞULLARI

VII. MALİYE POLİTİKASI VE İKTİSADİ YAKLAŞIMLAR

 1. MERKANTALİZM
 2. FİZYOKRASİ
 3. KLASİK İKTİSAT YAKLAŞIMI
 4. KEYNESYEN YAKLAŞIM
 5. MONETARİST YAKLAŞIM
 6. RASYONEL BEKLENTİLER YAKLAŞIMI [HİPOTEZİ]
 7. ARZ YÖNLÜ İKTİSAT YAKLAŞIMI
 8. POST KEYNESYEN YAKLAŞIM
 9. YENİ KEYNESYEN YAKLAŞIM
 10. ÇAĞDAŞ KEYNESYENLER
 11. ANAYASAL İKTİSAT YAKLAŞIMI
 12. YAPISALCI YAKLAŞIM

VIII. MALİYE POLİTİKASI ÇEŞİTLERİ

 1. İHTİYARİ MALİYE POLİTİKASI
 2. OTOMATİK STABİLİZATÖRLERE DAYALI MALİYE POLİTİKASI
 3. [Artan Oranlı] [Kişisel] Gelir Vergisi
 4. İşsizlik Yardımları ve İşsizlik Sigortası Kesintileri
 5. Tarımsal Destekleme Alımları
 6. Kurumların, Bireylerin, Ailelerin Tasarrufları ve
  Şirketlerin Kar Dağıtım Politikaları
 7. Kendiliğinden Meydana Gelen Bütçe Açık ve Fazlaları
 8. Kurumlar Vergisi
 9. Stoklarda Meydana Gelen Artış ve Azalışlar
 10. FORMÜL ESNEKLİĞİ YÖNTEMİ
 11. KURALLI MALİYE POLİTİKASI
 12. MALİYE POLİTİKASI UYGULAMASI VE
  MİLLİ GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 13. Çoğaltan Etkisi
 14. Hızlandıran Etkisi
 15. ENFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI
 16. ENFLASYONUN ETKİLERİ
 17. ENFLASYONLA MÜCADELE STRATEJİSİ
 18. Enflasyonla Mücadelede Kamu Harcama Politikası
 19. Enflasyonla Mücadelede Vergi Politikası
 20. Enflasyonla Mücadelede Borçlanma Politikası
 21. DEFLASYONLA [DURGUNLUKLA] MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI
 22. Deflasyonla Mücadelede Kamu Harcama Politikası
 23. Deflasyonla Mücadelede Vergi Politikası
 24. Deflasyonla Mücadelede Borçlanma Politikası

XII. STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI

 1. Gelirler Politikası
 2. Vergi Temelli Gelirler Politikası
 3. Endeksleme
 4. Üretim Teşvikleri ve Subvansiyonlar

XIII. EKONOMİK KALKINMA VE MALİYE POLİTİKASI

XIV. GELİR DAĞILIMI VE MALİYE POLİTİKASI

 1. İSTİKRAR PROGRAMLARI

XVI. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ

 1. DIŞA KAPALI EKONOMİ
 2. DIŞA AÇIK EKONOMİ
 3. Sabit Kur Rejimi-Sermaye Hareketleri Serbest
  Maliye Politikası
 4. Esnek Kur Rejimi-Sermaye Hareketleri Serbest
  Maliye Politikası

YEDİNCİ BÖLÜM

Vergi Hukuku

 1. VERGİ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 2. MALİYE BİLİMİNİN HUKUKİ BOYUTU
 3. Mali Hukuk
 4. Vergi Hukuku
 5. Vergi Hukukuna İlişkin Ayrımlar
 6. VERGİ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ
 7. VERGİLENDİRME YETKİSİ
 8. VERGİ HUKUKUNDA TARAFLAR
 9. VERGİ ALACAKLISI [DEVLET]
 10. VERGİ BORÇLUSU [MÜKELLEF]
 11. ARACI MÜKELLEF
 12. FİİLİ MÜKELLEF
 13. VERGİ SORUMLUSU
 14. Mükellefin Temsilcisinin Sorumluluğu
 15. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu
 16. Meslek Mensuplarının Sorumluluğu
 17. Mirasçıların Sorumluluğu
 18. Dar Mükelleflerde Vergi Sorumluluğu

III. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

 1. YASAMA ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLAR
 2. Anayasa
 3. Kanunlar
 4. Uluslararası Vergi Anlaşmaları
 5. YÜRÜTME ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLAR
 6. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
 7. Yönetmelik
 8. Genel Tebliğ
 9. Özelge [Mukteza]
 10. Sirküler
 11. Genelge
 12. YARGI ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLAR
 13. Anayasa Mahkemesi Kararları
 14. İçtihadı Birleştirme Kararları
 15. DİĞER KAYNAKLAR
 16. Bilimsel Öğreti
 17. Örf ve Adet Kuralları
 18. KANUNLARIN UYGULANMASI
 19. YER BAKIMINDAN UYGULANMASI
 20. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
 21. Vergi Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi
 22. Vergi Kanunlarının Yürürlükten Kaldırılması
 23. Vergi Kanunlarının Geriye Yürümesi [Makabline Şamil Olmama]
 24. ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI [YORUM]
 25. Yorum Kavramı ve Türleri
 26. Yorum Yöntemleri
 27. Yorumda Kullanılan Mantık Kuralları
 28. Vergi Hukukunda Yorum Kuralları
 29. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER
 30. ORGANİK TASNİF
 31. Kanuni Süreler
 32. İdari Süreler
 33. Yargısal Süreler
 34. HUKUKİ NİTELİKLERİNE GÖRE TASNİF
 35. Hak Düşürücü Süreler
 36. Vergi Ödevleri ile İlgili Süreler
 37. Müsamaha Süreleri
 38. Uyarıcı ya da Düzenleyici Süreler
 39. Zamanaşımı Süreleri
 40. SÜRELERİN HESAPLANMASI
 41. SÜRELERİN UZAMASI [İdari Sürelerin Uzaması]
 42. Mücbir Sebepler
 43. Zor Durum Hali
 44. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması
 45. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ
 46. Mükellefin Maddi Ödevi
 47. Mükellefin Şekli Ödevleri
 48. Bildirim Ödevleri
 49. Kayıt Nizamına Yönelik Ödevler
 50. Belge Düzenleme, Verme ve Saklama Ödevi
 51. Defter Tasdiki Ödevi
 52. Defter Tutma Ödevi
 53. Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerine İlişkin Ödevler
 54. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Ödevi
 55. Banka Aracılığıyla Ödeme Yapma Ödevi
 56. Vergi İncelemesinde Yetkililere Yardım Ödevi
 57. Bilgi Verme Ödevi
 58. Vergi Kimlik Numarası Kullanma Ödevi

VII. VERGİ İDARESİNİN BİLGİ EDİNME YOLLARI

 1. YOKLAMA
 2. VERGİ İNCELEMESİ
 3. ARAMA
 4. BİLGİ TOPLAMA
 5. İSTİHBARAT ARŞİVİ

VIII. VERGİ SUÇ VE CEZALARI

 1. VERGİ SUÇ VE CEZASI KAVRAMI
 2. VERGİ SUÇLARININ ÇEŞİTLERİ
 3. Kabahatler
 4. Suçlar
 5. Vergi Suç ve Cezalarıyla İlgili Ortak Hükümler
 6. Vergi Suç ve Cezalarından Kurtulma Yolları
 7. Vergi Suçlarında Cezaların Artması Hali [Tekerrür Hali]
 8. Vergi Suç ve Cezalarında İştirak
 9. Vergi Suçlarında Birleşme
 10. VERGİ UYUŞMALIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
 11. Vergi Uyuşmazlığı Kavramı
 12. Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözüm Yolları
 13. İzaha Davet
 14. Pişmanlık ve Islah
 15. Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması
 16. Uzlaşma
 17. Vergi hatalarının düzeltilmesi
 18. Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümü
 19. Vergi Davalarına Bakmakla Görevli Mahkemeler
 20. Vergi Yargısının İşleyişi
 21. Kanun Yolundan Vazgeçme Seçeneği
 22. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI
 23. Kamu Alacağının Güvence Altına Alınması
 24. Teminat
 25. İhtiyati Tahakkuk
 26. İhtiyati Haciz
 27. Yurtdışına Çıkış Yasağı
 28. Rüçhan Hakkı
 29. Vergi Alacağının Değerinin Korunması
 30. Kamu Alacaklarının Zorla Tahsili
 31. Ödeme Emri
 32. Haciz
 33. Zamanaşımı
 34. Tahakkuk [tarh] zamanaşımını durduran haller
 35. Tahsil Zamanaşımını Durduran Haller
 36. Tahsil Zamanaşımını Kesen Haller
 37. Tecil

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Türk Vergi Sistemi

 1. VERGİ SİSTEMİ KAVRAMI VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ
 2. GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
 3. GELİR VERGİSİ
 4. Gelir Vergisinin Tarihi Gelişimi
 5. Gelir Kavramı
 6. Gelir Vergisi Türleri
 7. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa Göre Gelirin Özellikleri
 8. Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellefi
 9. Gelir Vergisinde Mükellefiyet ve Mükellefiyet Şekilleri
 10. Gelir Unsurları ve Gelirin tespiti
 11. Gelir Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
 12. Gelirin Toplanması ve Zararların Mahsubu
 13. Geçici Vergi
 14. KURUMLAR VERGİSİ
 15. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri ve mükellefiyet şekilleri
 16. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Türleri
 17. Kurumlar Vergisinde Matrah Tespiti
 18. Tasfiye Birleşme Devir Şekil Değiştirme ve Bölünme
 19. Kurumlar Vergisinde Kazancın Bildirimi

III. SERVET VE SERVET TRANSFERİ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

 1. EMLAK VERGİSİ
 2. Bina vergisi
 3. Arazi Vergisi
 4. Verginin Matrahı, Oranı ve Beyanı
 5. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
 6. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
 7. Tarihi süreç içerisinde Veraset ve İntikal vergisi
 8. Veraset ve İntikal Vergisi
 9. Veraset ve İntikal Vergisinin Matrahı, Oranı ve Beyanı
 10. HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
 11. KATMA DEĞER VERGİSİ
 12. Katma Değer Vergisinde Teslim ve Teslim Sayılan Haller
 13. Katma Değer Vergisinde İstisnalar
 14. Katma Değer Vergisin Oranı ve Vergilendirilmesi
 15. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 16. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
 17. DAMGA VERGİSİ
 18. GÜMRÜK VERGİSİ
 19. ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
 20. Dijital Hizmet Vergisi
 21. Konaklama Vergisi

KAYNAKÇA

 

 • Açıklama
  • Kitabın 7. sayfası için tıklayınız

   İÇİNDEKİLER

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Maliye Teorisi

   1. KAMU MALİYESİNİN TANIMI
   2. KAMU MALİYESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR
   3. GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR
   4. Kurumsal Yaklaşım
   5. Yapısal Yaklaşım
   6. Değişim Yaklaşımı
   7. Refah Yaklaşımı
   8. Gelir Yaklaşımı
   9. GÜNÜMÜZDEKİ YAKLAŞIMLAR
   10. Hukuki Yaklaşım
   11. İktisadi Yaklaşım
   12. Siyasi Yaklaşım

   III. DEVLET FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR

   1. MERKANTİLİZM
   2. FİZYOKRATLAR
   3. KLASİK MALİYE YAKLAŞIMI
    [GELENEKSEL-ORTODOKS MALİYE, MALİ GELENEKÇİLİK]
   4. Tüketici Devlet Varsayımı
   5. Kamu Girişimlerinin Özel Girişimlerden Her Zaman Daha Az Verimli Olduğu Varsayımı
   6. Tarafsız Vergi ve Tarafsız Kamu Harcamaları Varsayımı
   7. MÜDAHALECİ DEVLET YAKLAŞIMI [MODERN MALİYE ANLAYIŞI]
   8. İKTİSADİ RASYONALİTE YAKLAŞIMI
   9. MUSGRAVE YAKLAŞIMI
   10. ANAYASAL İKTİSAT YAKLAŞIMI
   11. DEVLET GÖRÜŞLERİ [MODELLERİ]
   12. Mekanik Devlet Görüşü
   13. Organik Devlet Modeli
   14. Kamu Hizmetleri Devleti
   15. Kalkınmacı Devlet Modeli
   16. Refah Devleti Modeli
   17. Marksist Devlet Modeli
   18. Günümüzde Devlet [Proaktif – Yeni Kalkınmacı Devlet]
   19. KAMU SEKTÖRÜNÜN FONKSİYONLARI
   20. KAYNAK DAĞILIMINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI FONKSİYONU
   21. İKTİSADİ İSTİKRARIN SAĞLANMASI FONKSİYONU
   22. BÖLÜŞÜMDE ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI FONKSİYONU
   23. İKTİSADİ KALKINMANIN SAĞLANMASI FONKSİYONU
   24. REGÜLASYON FONKSİYONU
   25. Regülasyon Gerekçeleri
   26. Regülasyon Biçimleri-Çeşitleri
   27. Regülasyon Yöntemleri
   28. Regülasyonların Olumsuzlukları
   29. KAMU KESİMİNİN EKONOMİDEKİ YERİ-ÖZEL SEKTÖR İLİŞKİSİ
   30. KAMU HARCAMASI-ÖZEL HARCAMA ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
   31. KAMU KESİMİNİN EKONOMİDEKİ GÖRELİ PAYI
   32. KAMU HİZMETLERİNİN OPTİMUM ÜRETİM MODELLERİ
   33. Kısmi Denge Modelleri
   34. Genel Denge Modelleri
   35. Refah Modelleri
   36. KAMU KESİMİNDE SİYASAL KARAR ALMA MODELLERİ
   37. Oybirliği Kuralı
   38. Basit Çoğunluk Oylaması
   39. Puanlı Oylama Kuralı
   40. Nokta [Puanlı] Oylaması Kuralı
   41. Oy Ticareti [Logrolling]-Kütük Yuvarlama
   42. Downs Modeli
   43. Niskanen Modeli
   44. Romer-Rosenthal Modeli
   45. McKean Yaklaşımı [Hükümetin/Devletin Görünmez El Teorisi]
   46. PİYASA BAŞARISIZLIKLARI
   47. Statik Piyasa Başarısızlıkları
   48. Dinamik Piyasa Başarısızlıkları
   49. DEVLET [HÜKÜMET] BAŞARISIZLIKLARI
   50. DIŞSALLIKLAR
   51. TANIM
   52. DIŞSALLIK TÜRLERİ
   53. Pozitif Dışsallıklar
   54. Negatif Dışsallıklar
   55. Üretim Dışsallığı
   56. Tüketim Dışsallığı
   57. Marjinal Dışsallık
   58. İnfra-Marjinal Dışsallık
   59. Parasal Dışsallık
   60. Teknolojik Dışsallık
   61. Ağ Dışsallığı
   62. DIŞSALLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
   63. Kamusal Çözümler
   64. Özel Çözümler

   İKİNCİ BÖLÜM

   Kamu Harcamaları

   1. KAMU HARCAMALARININ TANIMI
   2. KAMU HARCAMALARININ ÖZELLİKLERİ

   III. KAMU HARCAMALARININ SINIFLANDIRILMASI

   1. İDARİ SINIFLANDIRMA
   2. Organik Sınıflandırma [Kurumsal Sınıflandırma]
   3. Fonksiyonel Sınıflandırma
   4. bİLİMSEL [EKONOMİK] SINIFLANDIRMA
   5. Reel [Gerçek] Harcamalar – Transfer Harcamaları
   6. Cari Harcamalar – Yatırım Harcamaları
   7. Verimli Harcamalar – Verimsiz Harcamalar
   8. DİĞER SINIFLANDIRMA
   9. Harcamayı Yapan Birimlere Göre Sınıflandırma
   10. Zorunlu Harcamalar – İhtiyari Harcamalar Sınıflandırması
   11. Olağan [Adi] Harcamalar – Olağanüstü [Fevkalade]
    Harcamalar Sınıflandırması
   12. Kamu Harcamalarının Yarattığı Faydaya Göre Sınıflandırılması
   13. KAMU HARCAMALARININ ETKİLERİ VE SINIRI
   14. KAMU HARCAMALARININ ETKİLERİ
   15. Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri
   16. Ekonomik İstikrar Üzerine Etkileri
   17. Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri
   18. Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkileri
   19. KAMU HARCAMALARININ SINIRI
   20. KAMU HARCAMALARININ ARTIŞ NEDENLERİ
   21. GÖRÜNÜŞTE ARTIŞ NEDENLERİ
   22. GERÇEKTE ARTIŞ NEDENLERİ
   23. KAMU HARCAMALARINDA ARTIŞI AÇIKLAYAN YAKLAŞIMLAR
   24. WAGNER KANUNU
   25. PEACOCK-WİSEMAN’IN SIÇRAMA HİPOTEZİ
   26. MUSGRAVE YAKLAŞIMI - KALKINMA AŞAMALARI TEZİ
   27. MAKSİMİZASYON YAKLAŞIMI
   28. SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI YAKLAŞIMI
   29. ROSTOW YAKLAŞIMI - KALKINMA AŞAMALARI TEZİ
   30. BAUMOL YAKLAŞIMI [DENGESİZ VERİMLİLİK TEZİ]
   31. BÜTÇE AÇIĞI VE KAMU HARCAMALARININ ARTIŞI TEZİ
   32. POLİTİK KISITLAR MODELİ
   33. LEVIATHAN MODEL
   34. MALİ YANILSAMA MODELİ
   35. ODLE’NİN POLİTİK AŞAMALAR TEZİ
   36. KAMU HARCAMALARINDAKİ ARTIŞA İLİŞKİN DİĞER GÖRÜŞLER

   VII. KAMU KESİMİ TARAFINDAN ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLER

   1. TAM KAMUSAL MAL VE HİZMETLER
   2. Tüketimde Rakip Olmama
   3. Tüketimden Mahrum Edilmeme
   4. YARI KAMUSAL [KARMA] MAL VE HİZMETLER
   5. ERDEMLİ MAL VE HİZMETLER
   6. KULÜP MALLARI
   7. YEREL SOSYAL MALLAR
   8. GLOBAL SOSYAL MALLAR
   9. ÖZEL MAL VE HİZMETLER

   VIII. KAMU HİZMETLERİNİN MALİYETİ VE FİYATLAMASI

   1. MALİYETİ BELİRLEYEN UNSURLAR
   2. KAMU SEKTÖRÜNDE FİYATLAMA ÇEŞİTLERİ
   3. SOSYAL FAYDA MALİYET ANALİZİ
   4. SOSYAL FAYDA MALİYET ANALİZİ
   5. GÖLGE FİYAT
   6. SOSYAL İSKONTO ORANI
   7. ÖZELLEŞTİRME
   8. ÖZELLEŞTİRMENİN AMAÇLARI
   9. ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Kamu Gelirleri
   (Vergi Teorisi ve Vergileme Tekniği)

   1. KAMU GELİRLERİ
   2. KAMU GELİRLERİNİN TANIMI
   3. KAMU GELİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ
   4. Vergi
   5. Resim
   6. Harç
   7. Şerefiye
   8. Katılma Payı
   9. Parafiskal Gelirler
   10. Mali Tekeller
   11. Para ve Vergi Cezaları
   12. Borçlanma
   13. Para Politikasından Doğan Gelirler (Emisyon ve Devalüasyon)
   14. Fonlar
   15. Mülk ve Teşebbüs Gelirleri
    [Mamelek Gelirleri - Patrimuan Gelirler]
   16. Özelleştirme Gelirleri
   17. Diğer Kamu Gelirleri
   18. KAMU GELİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
   19. Cebrilik Unsuru Açısından
   20. Sağlandıkları Kaynağın Niteliği Açısından
   21. Gelirin Elde Edilmiş Olduğu Kaynağın Sürekliliği
    Ya Da Gelirin Sürekliliği Açısından
   22. VERGİ TEORİSİ VE VERGİLEME TEKNİĞİ
   23. VERGİNİN AMAÇLARI
   24. VERGİNİN TANIMI VE NİTELİKLERİ
   25. VERGİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
   26. VERGİYİ AÇIKLAYAN TEORİLER
   27. Fayda Teorisi
   28. İktidar Teorisi
   29. VERGİNİN UNSURLARI
   30. Verginin Konusu
   31. Vergiyi Doğuran Olay
   32. Vergi Mükellefi
   33. Vergi Matrahı
   34. VERGİLENDİRME SÜRECİ
   35. Verginin Tarhı
   36. Verginin Tebliği
   37. Verginin Tahakkuku
   38. Verginin Tahsili
   39. VERGİ ALACAĞINI SONA ERDİREN DURUMLAR
   40. Ödeme
   41. Vergi mahsubu
   42. Vergi takası
   43. Vergi iadesi
   44. Terkin
   45. Zamanaşımı
   46. Af Uygulamaları
   47. Tahakkuktan Vazgeçme
   48. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
   49. Yargı Kararları
   50. Mirasın Reddi
   51. Uzlaşma

   III. VERGİLEME İLKELERİ

   1. A. SMİTH’İN VERGİLEME İLKELERİ
   2. A. WAGNER’İN VERGİLEME İLKELERİ
   3. Mali İlkeler
   4. İktisadi İlkeler
   5. Ahlaki İlkeler
   6. Teknik ve İdari İlkeler:
   7. ÇAĞDAŞ VERGİLEME İLKELERİ
   8. Genellik İlkesi
   9. Adalet İlkesi
   10. Eşitlik İlkesi
   11. Açıklık İlkesi
   12. Belirlilik İlkesi
   13. Kesinlik İlkesi
   14. Verimlilik [Yeterlilik-Yeterli Gelir] İlkesi
   15. İktisadilik İlkesi
   16. Uygunluk İlkesi
   17. Esneklik İlkesi
   18. İstikrar İlkesi
   19. İktisadi Etkinlik İlkesi
   20. Reel Toplam Hasılanın Yükseltilmesi Ilkesi
   21. VERGİ ÖDEME GÜCÜ
   22. VERGİ TARİFELERİNDEN YARARLANILMASI
   23. Sınıf Usulü Artan Oranlı Vergi Tarifesi
   24. Dilim Usulü Artan Oranlı Vergi Tarifesi
   25. Gizli Artan Oranlılık
   26. Tersine Artan Oranlılık
   27. Artan Oranlı Vergi Tarifesi Ile Ilgili Çeşitli Kavramlar
   28. EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINA YER VERİLMESİ
   29. En Az Geçim İndirimi Uygulamasını Savunanların Görüşleri
   30. En Az Geçim İndirimi Uygulamasa Karşı Görüşleri
   31. En Az Geçim İndirimi Türleri
   32. En Az Geçim İndirimi Uygulama Şekilleri
   33. AYIRMA İLKESİNE YER VERİLMESİ
   34. Ayırma İlkesi Uygulamasını Savunan Görüşler
   35. Ayırma İlkesi Uygulamasına Karşı Görüşler
   36. VERGİ İSTİSNA VE MUAFİYETLERİNE YER VERİLMESİ
   37. VERGİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
   38. Vergiden Kaçınma
   39. Vergi Kaçakçılığı
   40. Çifte/Mükerrer Vergileme
   41. Vergi Planlaması
   42. Vergi Maliyeti
   43. Vergi Harcaması
   44. Vergi Yükü
   45. Vergi Kapasitesi
   46. Vergi Gayreti
   47. Vergi Esnekliği ve Vergi Canlılığı
   48. Taksflasyon
   49. Mali Tevzin
   50. Vergi Uyumlulaştırması
   51. Vergi Koordinasyon
   52. Vergi Rekabeti
   53. Vergi Cenneti
   54. Google Vergisi
   55. Vergi Göçü
   56. Vergi Tatili
   57. Vergi Dampingi
   58. Vergi Arbitrajı
   59. Mali Anestezi [Mali His İptali]
   60. Mali Rant
   61. Mali Sömürü
   62. Vergi Erozyonu
   63. Vergileme Sınırı
   64. Vergi Fiyatı
   65. Asgari Vergi
   66. Mali Aldanma
   67. Mali Zorlama
   68. Nominal Vergi Çengeli [Soğuk Artan Oranlılık, Mali Sürüklenme]
   69. Vergi Tutamağı
   70. Vergi Bilinci
   71. Vergi Ahlakı
   72. Vergi Kaması
   73. Vergi Takozu
   74. Vergi Alerjisi
   75. Vergi Reddi
   76. Verginin Gelir Etkisi
   77. Verginin İkame Etkisi
   78. Verginin Karar Etkisi
   79. Verginin Amortismanı
   80. Verginin Kapitalizasyonu
   81. Verginin Dönüştürülmesi [Telafisi]
   82. Tobin Vergisi
   83. Ramsey Vergisi
   84. VERGİ YANSIMASI
   85. YANSIMAYI BELIRLEYEN MIKRO EKONOMIK FAKTÖRLER
   86. YANSIMAYI BELIRLEYEN MAKROEKONOMIK FAKTÖRLER
   87. VERGI YANSIMASINI ETKILEYEN FAKTÖRLER
   88. VERGI YANSIMASINI ETKILEYEN FAKTÖRLERİN AYRINTILI ANALİZİ
   89. Arz ve Talep Esneklikleri Açısından
   90. Diğer Faktörler Açısından
   91. VERGİ YANSIMASI ŞEKILLERI
   92. İleriye-Geriye Yansıma
   93. Sınırlı-Sınırsız Yansıma
   94. Kanuni Yansıma-Fiili Yansıma
   95. Biçimsel Yansıma-Efektif Yansıma
   96. Tam Yansıma-Kısmi Yansıma
   97. Mutlak Yansıma-Diferansiyel Yansıma
   98. Çapraz Yansıma
   99. Çift Yansıma
   100. Tek Dereceli-Çok Dereceli Yansıma

   VII. VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI

   1. KONULARINA GÖRE
   2. DOLAYLI-DOLAYSIZ VERGİLER
   3. Vergi Konusunun Sürekliliği ve vergiyi Doğuran Olay Kriteri
   4. Yansıma Kriteri
   5. AYNİ, BEDENİ VE NAKDİ VERGİLER
   6. OBJEKTİF VERGİLER-SUBJEKTİF VERGİLER
   7. ŞAHSİ VERGİLER-MAL VERGİLERİ
   8. DAĞITMA [TEVZİİ] VERGİLER-NİSPET VERGİLERİ
   9. ADVALOREM VERGİ-SPESİFİK VERGİ
   10. UYGULAMA SÜRELERİ AÇISINDAN
   11. TARİFELERİ AÇISINDAN
   12. KAPSAMLARI AÇISINDAN
   13. TAHSİLATI YAPAN BİRİMLER AÇISINDAN

   VIII. TEK VERGİ UYGULAMASI

   1. ARAZİDEN VERGİ ALINMASI
   2. HAMMADDE ÜZERİNDEN VERGİ ALINMASI
   3. GELİR ÜZERİNDEN VERGİ ALINMASI
   4. ARAZİDEKİ DEĞER ARTIŞINDAN VERGİ ALINMASI
   5. ENERJİDEN VERGİ ALINMASI
   6. SERMAYEDEN VERGİ ALINMASI
   7. HARCAMALAR ÜZERINDEN VERGI ALINMASI
   8. Yayılı Muamele Vergisi
   9. Toplu Muamele Vergisi
   10. Katma Değer Vergisi

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Devlet Borçlanması

   1. DEVLET BORCUNUN TANIMI
   2. BORÇLANMA İLE VERGİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

   III. KAMU BORCU İLE ÖZEL BORÇ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

   1. DEVLETİN BORÇLANMA NEDENLERİ
   2. KAMU AÇIKLARININ GELİŞİMİ VE TÜRLERİ
   3. KAPSAM AÇISINDAN KAMU AÇIKLARININ TÜRLERİ
   4. Dar Anlamda Kamu Sektörü Açığı
   5. Geniş Anlamda Kamu Açığı
   6. Konsolide Kamu Sektörü Açığı
   7. İŞLEVSELLİĞİ AÇISINDAN KAMU AÇIKLARININ TÜRLERİ
   8. Geleneksel Açık
   9. Birincil [Faiz Dışı] Açık
   10. Operasyonel [İşlemsel] Açık
   11. Cari Açık - Sermaye Açığı
   12. Nakit Açığı – Tahakkuk Bazında Açık
   13. Yapısal Açık – Konjonktürel Açık
   14. BORÇLANMA YETKİSİ
   15. BORÇLANMA YETKİSİNİN GELİŞİMİ
   16. BORÇLANMA LİMİTİ
   17. BORÇLANMA SINIRI

   VII. İÇ – DIŞ BORÇ AYRIMINDA KULLANILAN KRİTERLER

   VIII. İÇ BORÇLARIN KAYNAKLARI

   1. İÇ BORÇLARIN SINIFLANDIRILMASI
   2. VADELERİ AÇISINDAN
   3. Kısa Vadeli Borçlar
   4. Uzun Vadeli Borçlar
   5. GÖNÜLLÜ OLUP OLMADIKLARI AÇISINDAN
   6. İÇ BORÇLANMADA KULLANILAN ARAÇLAR
   7. HAZİNE BONOSU [PLASMAN BONOLARI]
   8. DEVLET TAHVİLİ
   9. Bütçe Açığının Finansmanı Amacıyla İhraç Edilen Devlet Tahvilleri
   10. Özel Tertip Devlet Tahvilleri
   11. Devlet İç Borçlanma Senetlerinin İhraç Yöntemleri
   12. KISA VADELİ AVANSLAR
   13. HAZİNE KEFALETİNİ HAİZ BONOLAR
   14. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
   15. GELİRE ENDEKSLİ SENETLER
   16. KİRA SERTİFİKASI [SUKUK]
   17. MÜTEAHHİTLİK [YÜKLENİCİ] BONOLARI
   18. EMANETLER
   19. İÇ BORÇLARIN EKONOMİK ETKİLERİ
   20. ENFLASYONİST ETKİLER
   21. YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER
   22. Kamu Yatırımları Üzerindeki Etkileri
   23. Özel Yatırımlar Üzerindeki Etkileri
   24. ÖDEMELER DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
   25. GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

   XII. TÜRKİYE’DE İÇ BORÇLANMA

   XIII. TAHVİL SAHİPLERİNE SAĞLANAN ÇIKARLAR

   XIV. DIŞ BORÇLANMA

   1. DIŞ BORÇLANMAYA BAŞVURMA NEDENLERİ
   2. DIŞ BORÇLARIN SINIFLANDIRILMASI
   3. Kullanılış Biçimlerine Göre Sınıflandırma
   4. Borçların Kaynaklarına Göre Sınıflandırma
   5. Borcu Alanın Statüsüne Göre Sınıflandırma
   6. Geri Ödeme Şekline Göre Sınıflandırma
   7. Vadelerine Göre Sınıflandırma
   8. DIŞ BORÇLARIN İKTİSADİ ETKİLERİ
   9. İKTİSADİ İSTİKRAR AÇISINDAN
   10. İKTİSADİ BÜYÜME AÇISINDAN
   11. GELİR DAĞILIMI AÇISINDAN

   XVI. TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ

   XVII. BORÇ YÖNETİMİNİN TANIMI

   XVIII. BORÇ YÖNETİMİNİN AMAÇLARI

   XIX. İÇ BORÇ YÖNETİMİ

   1. OLAĞAN İÇ BORÇ YÖNETİMİ
   2. OLAĞANÜSTÜ [İSTİSNAİ] İÇ BORÇ YÖNETİMİ
   3. Borcun Reddi/Silinmesi
   4. Konsolidasyon [Tahkim][Erteleme]
   5. Konversiyon [Borç Değiştirme]
   6. Büyümeye Endeksli Tahviller
   7. Monetizasyon
   8. Özelleştirme
   9. Olağanüstü Vergileme
   10. Borç Swapı
   11. DIŞ BORÇ YÖNETİMİ
   12. OLAĞAN DIŞ BORÇ YÖNETİMİ
   13. OLAĞANÜSTÜ [İSTİSNAİ] DIŞ BORÇ YÖNETİMİ
   14. Geçmişte Uygulanan Borç İndirim İşlemleri
   15. Borç-Özsermaye Değişimi
   16. Borç Azaltma Kolaylığı/Borçların Geri Satın Alınması
   17. Borç Doğa/Çocuk Değişimi

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Kamu Bütçesi

   1. KAMU BÜTÇESİNİN TANIMI VE GELİŞİMİ
   2. BÜTÇE KAVRAMI
   3. ÜLKEMİZDE BÜTÇENİN GELİŞİMİ
   4. BÜTÇENİN FONKSİYONLARI
   5. KLASİK BÜTÇE FONKSİYONLARI
   6. İktisadi ve Mali Fonksiyonu
   7. Hukuki Fonksiyonu
   8. Siyasi Fonksiyonu
   9. Denetim Fonksiyonu
   10. ÇAĞDAŞ BÜTÇE FONKSİYONLARI
   11. Konjonktürel Fonksiyonu
   12. Telafi Edici Fonksiyonu
   13. Kalkınma Fonksiyonu
   14. Kaynak Tahsisi Fonksiyonu
   15. Gelir Dağılımını Düzenleme Fonksiyonu
   16. İstikrarı Sağlama Fonksiyonu

   III. BÜTÇE DENKLIĞI TEORILERI

   1. Geleneksel (Klasik) Bütçe Teorisi
   2. Devri (Kontrollü) Bütçe Teorisi (Alvin HANSEN)
   3. Telafi Edici Bütçe Teorisi (J.M. KEYNES, Sir William BEVERİDGE)
   4. BÜTÇE İLKELERİ
   5. KLASİK BÜTÇE İLKELERİ
   6. Genellik İlkesi
   7. Birlik İlkesi
   8. Açıklık ve Alenilik İlkesi
   9. Doğruluk İlkesi (Objektif Doğruluk İlkesi)
   10. Samimilik İlkesi (Sübjektif Doğruluk İlkesi)
   11. Önceden İzin İlkesi
   12. Giderlerin Gelirlerden Önceliği İlkesi
   13. Giderlerde Tahsis [Ayrım] İlkesi
   14. Denklik İlkesi
   15. Tasarruf İlkesi
   16. Yıllık Olma İlkesi
   17. ÇAĞDAŞ BÜTÇE İLKELERİ [5018 SAYILI KANUNA GÖRE BÜTÇE İLKELERİ]
   18. Makroekonomik istikrar İlkesi
   19. Performans ve Mali Kontrol İlkesi
   20. Planlama İlkesi
   21. Uluslararası standartlara uygunluk
   22. Mali Saydamlık İlkesi
   23. Yeknesaklık İlkesi
   24. BÜTÇE SİSTEMLERİ [BÜTÇELEME TEKNİKLERİ]
   25. TORBA [LUMP - SUM] BÜTÇE
   26. GELENEKSEL [KLASİK - ÖRGÜT] BÜTÇE SİSTEMİ
   27. PERFORMANS BÜTÇE [İCRAAT BÜTÇESİ] SİSTEMİ
   28. PROGRAM BÜTÇE SİSTEMİ
   29. PLANLAMA PROGRAMLAMA BÜTÇELEME SİSTEMİ [PPBS]
   30. SIFIR TABANLI BÜTÇELEME SİSTEMİ
   31. STRATEJİK PLANLARA BAĞLI PERFORMANS ESASLI BÜTÇE SİSTEMİ
   32. ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI
   33. KURUMSAL SINIFLANDIRMA
   34. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
   35. FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA
   36. EKONOMİK SINIFLANDIRMA
   37. BÜTÇE ÇEŞİTLERİ

   VII. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ HAZIRLANMASI

   1. Orta Vadeli Program, Malî Plan ve Bütçe Hazırlama Rehberi
   2. Kamu İdarelerinin Bütçelerinin Hazırlanması
   3. TBMM Aşaması
   4. GELİR BÜTÇESİNİN HAZIRLANMA YÖNTEMLERİ
   5. Otomatik Tahmin Yöntemi
   6. Serbest Tahmin Yöntemi
   7. BÜTÇE KANUNUNA EKLİ BELGELER

   VIII. BÜTÇENİN UYGULANMASI

   1. HARCAMALARIN YAPILMASI
   2. Ödeneklerin Serbest Bırakılması;
   3. Vize Yapılması Gerekliliği;
   4. HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREVLİLER
   5. Üst Yöneticiler
   6. Harcama Yetkilisi
   7. Gider Gerçekleştirme Görevlileri
   8. Muhasebe Yetkilisi
   9. HARCAMALARIN YAPILMA AŞAMALARI
   10. Yüklenmeye Girişme (Taahhüt)
   11. Harcama Talimatı
   12. Giderin Gerçekleştirilmesi
   13. ÖDENMEYEN GİDERLER VE BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR
   14. Ödenek İşlemleri
   15. Ön Ödeme
   16. Yedek Ödenek
   17. Ek Ödenek
   18. Örtülü Ödenek
   19. Olağanüstü Ödenek
   20. Ödenek Aktarması
   21. BÜTÇE KAPATMA USULLERI
   22. EGZERSİZ [HESAP DÖNEMİ] YÖNTEMİ
   23. JESTİYON [ZAMAN-I İDARE, YÖNETİM DÖNEMİ, SAYMAN DÖNEMİ] YÖNTEMİ
   24. DEVLET MUHASEBE SİSTEMLERİ
   25. BÜTÇENİN DENETİMİ

   Altıncı Bölüm

   Maliye Politikası

   1. MALİYE POLİTİKASININ DOĞUŞU
   2. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI

   III. MALİYE POLİTİKASININ ARAÇLARI

   1. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR
   2. FİYAT İSTİKRARI İLE TAM ÇALIŞMA ARASINDAKİ ÇATIŞMA
   3. GELİR DAĞILIMINDA ADALET [BELİRLİ BİR TÜKETİM/REFAH DÜZEYİNE ULAŞILMASI] İLE İKTİSADİ KALKINMANIN
    SAĞLANMASI ARASINDAKİ ÇATIŞMA
   4. ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİ İLE GELİR DAĞILIMINDA ADALETİN SAĞLANMASI ARASINDAKİ ÇATIŞMA
   5. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI İLE EKONOMİK VE
    SOSYAL HAKLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA
   6. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI İLE MALİYE POLİTİKASI ARAÇLARI[NIN AMAÇLARI] ARASINDAKİ ÇATIŞMA
   7. MALİYE POLİTİKASININ SINIRLARI
   8. İŞLEMSEL SINIRLAMALAR
   9. POLİTİK SINIRLAMALAR
   10. YAPISAL SINIRLAMALAR
   11. MALİYE POLİTİKASI YÜRÜTME KOŞULLARI

   VII. MALİYE POLİTİKASI VE İKTİSADİ YAKLAŞIMLAR

   1. MERKANTALİZM
   2. FİZYOKRASİ
   3. KLASİK İKTİSAT YAKLAŞIMI
   4. KEYNESYEN YAKLAŞIM
   5. MONETARİST YAKLAŞIM
   6. RASYONEL BEKLENTİLER YAKLAŞIMI [HİPOTEZİ]
   7. ARZ YÖNLÜ İKTİSAT YAKLAŞIMI
   8. POST KEYNESYEN YAKLAŞIM
   9. YENİ KEYNESYEN YAKLAŞIM
   10. ÇAĞDAŞ KEYNESYENLER
   11. ANAYASAL İKTİSAT YAKLAŞIMI
   12. YAPISALCI YAKLAŞIM

   VIII. MALİYE POLİTİKASI ÇEŞİTLERİ

   1. İHTİYARİ MALİYE POLİTİKASI
   2. OTOMATİK STABİLİZATÖRLERE DAYALI MALİYE POLİTİKASI
   3. [Artan Oranlı] [Kişisel] Gelir Vergisi
   4. İşsizlik Yardımları ve İşsizlik Sigortası Kesintileri
   5. Tarımsal Destekleme Alımları
   6. Kurumların, Bireylerin, Ailelerin Tasarrufları ve
    Şirketlerin Kar Dağıtım Politikaları
   7. Kendiliğinden Meydana Gelen Bütçe Açık ve Fazlaları
   8. Kurumlar Vergisi
   9. Stoklarda Meydana Gelen Artış ve Azalışlar
   10. FORMÜL ESNEKLİĞİ YÖNTEMİ
   11. KURALLI MALİYE POLİTİKASI
   12. MALİYE POLİTİKASI UYGULAMASI VE
    MİLLİ GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
   13. Çoğaltan Etkisi
   14. Hızlandıran Etkisi
   15. ENFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI
   16. ENFLASYONUN ETKİLERİ
   17. ENFLASYONLA MÜCADELE STRATEJİSİ
   18. Enflasyonla Mücadelede Kamu Harcama Politikası
   19. Enflasyonla Mücadelede Vergi Politikası
   20. Enflasyonla Mücadelede Borçlanma Politikası
   21. DEFLASYONLA [DURGUNLUKLA] MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI
   22. Deflasyonla Mücadelede Kamu Harcama Politikası
   23. Deflasyonla Mücadelede Vergi Politikası
   24. Deflasyonla Mücadelede Borçlanma Politikası

   XII. STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI

   1. Gelirler Politikası
   2. Vergi Temelli Gelirler Politikası
   3. Endeksleme
   4. Üretim Teşvikleri ve Subvansiyonlar

   XIII. EKONOMİK KALKINMA VE MALİYE POLİTİKASI

   XIV. GELİR DAĞILIMI VE MALİYE POLİTİKASI

   1. İSTİKRAR PROGRAMLARI

   XVI. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ

   1. DIŞA KAPALI EKONOMİ
   2. DIŞA AÇIK EKONOMİ
   3. Sabit Kur Rejimi-Sermaye Hareketleri Serbest
    Maliye Politikası
   4. Esnek Kur Rejimi-Sermaye Hareketleri Serbest
    Maliye Politikası

   YEDİNCİ BÖLÜM

   Vergi Hukuku

   1. VERGİ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER
   2. MALİYE BİLİMİNİN HUKUKİ BOYUTU
   3. Mali Hukuk
   4. Vergi Hukuku
   5. Vergi Hukukuna İlişkin Ayrımlar
   6. VERGİ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ
   7. VERGİLENDİRME YETKİSİ
   8. VERGİ HUKUKUNDA TARAFLAR
   9. VERGİ ALACAKLISI [DEVLET]
   10. VERGİ BORÇLUSU [MÜKELLEF]
   11. ARACI MÜKELLEF
   12. FİİLİ MÜKELLEF
   13. VERGİ SORUMLUSU
   14. Mükellefin Temsilcisinin Sorumluluğu
   15. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu
   16. Meslek Mensuplarının Sorumluluğu
   17. Mirasçıların Sorumluluğu
   18. Dar Mükelleflerde Vergi Sorumluluğu

   III. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

   1. YASAMA ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLAR
   2. Anayasa
   3. Kanunlar
   4. Uluslararası Vergi Anlaşmaları
   5. YÜRÜTME ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLAR
   6. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
   7. Yönetmelik
   8. Genel Tebliğ
   9. Özelge [Mukteza]
   10. Sirküler
   11. Genelge
   12. YARGI ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLAR
   13. Anayasa Mahkemesi Kararları
   14. İçtihadı Birleştirme Kararları
   15. DİĞER KAYNAKLAR
   16. Bilimsel Öğreti
   17. Örf ve Adet Kuralları
   18. KANUNLARIN UYGULANMASI
   19. YER BAKIMINDAN UYGULANMASI
   20. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
   21. Vergi Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi
   22. Vergi Kanunlarının Yürürlükten Kaldırılması
   23. Vergi Kanunlarının Geriye Yürümesi [Makabline Şamil Olmama]
   24. ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI [YORUM]
   25. Yorum Kavramı ve Türleri
   26. Yorum Yöntemleri
   27. Yorumda Kullanılan Mantık Kuralları
   28. Vergi Hukukunda Yorum Kuralları
   29. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER
   30. ORGANİK TASNİF
   31. Kanuni Süreler
   32. İdari Süreler
   33. Yargısal Süreler
   34. HUKUKİ NİTELİKLERİNE GÖRE TASNİF
   35. Hak Düşürücü Süreler
   36. Vergi Ödevleri ile İlgili Süreler
   37. Müsamaha Süreleri
   38. Uyarıcı ya da Düzenleyici Süreler
   39. Zamanaşımı Süreleri
   40. SÜRELERİN HESAPLANMASI
   41. SÜRELERİN UZAMASI [İdari Sürelerin Uzaması]
   42. Mücbir Sebepler
   43. Zor Durum Hali
   44. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması
   45. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ
   46. Mükellefin Maddi Ödevi
   47. Mükellefin Şekli Ödevleri
   48. Bildirim Ödevleri
   49. Kayıt Nizamına Yönelik Ödevler
   50. Belge Düzenleme, Verme ve Saklama Ödevi
   51. Defter Tasdiki Ödevi
   52. Defter Tutma Ödevi
   53. Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerine İlişkin Ödevler
   54. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Ödevi
   55. Banka Aracılığıyla Ödeme Yapma Ödevi
   56. Vergi İncelemesinde Yetkililere Yardım Ödevi
   57. Bilgi Verme Ödevi
   58. Vergi Kimlik Numarası Kullanma Ödevi

   VII. VERGİ İDARESİNİN BİLGİ EDİNME YOLLARI

   1. YOKLAMA
   2. VERGİ İNCELEMESİ
   3. ARAMA
   4. BİLGİ TOPLAMA
   5. İSTİHBARAT ARŞİVİ

   VIII. VERGİ SUÇ VE CEZALARI

   1. VERGİ SUÇ VE CEZASI KAVRAMI
   2. VERGİ SUÇLARININ ÇEŞİTLERİ
   3. Kabahatler
   4. Suçlar
   5. Vergi Suç ve Cezalarıyla İlgili Ortak Hükümler
   6. Vergi Suç ve Cezalarından Kurtulma Yolları
   7. Vergi Suçlarında Cezaların Artması Hali [Tekerrür Hali]
   8. Vergi Suç ve Cezalarında İştirak
   9. Vergi Suçlarında Birleşme
   10. VERGİ UYUŞMALIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
   11. Vergi Uyuşmazlığı Kavramı
   12. Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözüm Yolları
   13. İzaha Davet
   14. Pişmanlık ve Islah
   15. Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması
   16. Uzlaşma
   17. Vergi hatalarının düzeltilmesi
   18. Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümü
   19. Vergi Davalarına Bakmakla Görevli Mahkemeler
   20. Vergi Yargısının İşleyişi
   21. Kanun Yolundan Vazgeçme Seçeneği
   22. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI
   23. Kamu Alacağının Güvence Altına Alınması
   24. Teminat
   25. İhtiyati Tahakkuk
   26. İhtiyati Haciz
   27. Yurtdışına Çıkış Yasağı
   28. Rüçhan Hakkı
   29. Vergi Alacağının Değerinin Korunması
   30. Kamu Alacaklarının Zorla Tahsili
   31. Ödeme Emri
   32. Haciz
   33. Zamanaşımı
   34. Tahakkuk [tarh] zamanaşımını durduran haller
   35. Tahsil Zamanaşımını Durduran Haller
   36. Tahsil Zamanaşımını Kesen Haller
   37. Tecil

   SEKİZİNCİ BÖLÜM

   Türk Vergi Sistemi

   1. VERGİ SİSTEMİ KAVRAMI VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ
   2. GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
   3. GELİR VERGİSİ
   4. Gelir Vergisinin Tarihi Gelişimi
   5. Gelir Kavramı
   6. Gelir Vergisi Türleri
   7. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa Göre Gelirin Özellikleri
   8. Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellefi
   9. Gelir Vergisinde Mükellefiyet ve Mükellefiyet Şekilleri
   10. Gelir Unsurları ve Gelirin tespiti
   11. Gelir Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
   12. Gelirin Toplanması ve Zararların Mahsubu
   13. Geçici Vergi
   14. KURUMLAR VERGİSİ
   15. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri ve mükellefiyet şekilleri
   16. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Türleri
   17. Kurumlar Vergisinde Matrah Tespiti
   18. Tasfiye Birleşme Devir Şekil Değiştirme ve Bölünme
   19. Kurumlar Vergisinde Kazancın Bildirimi

   III. SERVET VE SERVET TRANSFERİ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

   1. EMLAK VERGİSİ
   2. Bina vergisi
   3. Arazi Vergisi
   4. Verginin Matrahı, Oranı ve Beyanı
   5. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
   6. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
   7. Tarihi süreç içerisinde Veraset ve İntikal vergisi
   8. Veraset ve İntikal Vergisi
   9. Veraset ve İntikal Vergisinin Matrahı, Oranı ve Beyanı
   10. HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
   11. KATMA DEĞER VERGİSİ
   12. Katma Değer Vergisinde Teslim ve Teslim Sayılan Haller
   13. Katma Değer Vergisinde İstisnalar
   14. Katma Değer Vergisin Oranı ve Vergilendirilmesi
   15. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
   16. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
   17. DAMGA VERGİSİ
   18. GÜMRÜK VERGİSİ
   19. ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
   20. Dijital Hizmet Vergisi
   21. Konaklama Vergisi

   KAYNAKÇA

    

   Stok Kodu
   :
   9786059637275
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   480
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   Mart 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   41,25   
   41,25   
   2
   21,22   
   42,45   
   3
   14,29   
   42,86   
   4
   10,82   
   43,27   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   41,25   
   41,25   
   2
   21,24   
   42,49   
   3
   14,30   
   42,90   
   4
   10,83   
   43,31   
   5
   8,70   
   43,52   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   41,25   
   41,25   
   2
   21,24   
   42,49   
   3
   14,30   
   42,90   
   4
   10,83   
   43,31   
   5
   8,70   
   43,52   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   41,25   
   41,25   
   2
   21,24   
   42,49   
   3
   14,30   
   42,90   
   4
   10,83   
   43,31   
   5
   8,70   
   43,52   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   41,25   
   41,25   
   2
   21,24   
   42,49   
   3
   14,30   
   42,90   
   4
   10,83   
   43,31   
   5
   8,70   
   43,52   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   41,25   
   41,25   
   2
   21,24   
   42,49   
   3
   14,30   
   42,90   
   4
   10,83   
   43,31   
   5
   8,70   
   43,52   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   41,25   
   41,25   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat