Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%67
TÜRK CEZA KANUNU (cep boy) İsmail Ercan

KELEPİR ÜRÜN İADESİZDİR.TÜRK CEZA KANUNU (cep boy)ve İlgili Mevzuat

Liste Fiyatı : 15,00TL
İndirimli Fiyat : 4,90TL
Kazancınız : 10,10TL
Taksitli fiyat : 5 x 1,03TL
Havale/EFT ile : 4,80TL
Satış adedi : 565
9786059637473
590990
TÜRK CEZA KANUNU (cep boy)
TÜRK CEZA KANUNU (cep boy) KELEPİR ÜRÜN İADESİZDİR. ve İlgili Mevzuat
Kuram Kitap
4.90

KELEPİR ÜRÜN İADESİZDİR.

 

Kitaptaki konuların ana başlıkları:
TÜRK CEZA KANUNU
BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM: Temel İlkeler, Tanımlar ve
Uygulama Alanı
BİRİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler ve Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM: Kanunun Uygu lama Alanı
İKİNCİ KISIM: Ceza Sorumluluğunun Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği,
Kast ve Taksir
İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunu Kaldıran
veya Azaltan Nedenler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Suça Teşebbüs
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Suça İştirak
BEŞİNCİ BÖLÜM: Suçların İçtimaı
ÜÇÜNCÜ KISIM: Yaptırımlar
BİRİNCİ BÖLÜM: Cezalar
İKİNCİ BÖLÜM: Güvenlik Tedbirleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın Belirlenmesi ve
Bireyselleştirilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dava ve Cezanın
Düşürülmesi
İKİNCİ KİTAP: Özel Hükümler
BİRİNCİ KISIM: Uluslararası Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM: Soykırım ve İnsanlığa Karşı
Suçlar
İKİNCİ KISIM: Kişilere Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM: Hayata Karşı Suçlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İşkence ve Eziyet
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Koruma, Gözetim, Yardım
veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli
BEŞİNCİ BÖLÜM: Çocuk Düşürtme, Düşürme veya
Kısırlaştırma

TÜRK CEZA KANUNU
ve İlgili Mevzuat


ALTINCI BÖLÜM: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
YEDİNCİ BÖLÜM: Hürriyete Karşı Suçlar
SEKİZİNCİ BÖLÜM: Şerefe Karşı Suçlar
DOKUZUNCU BÖLÜM: Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
ONUNCU BÖLÜM: Malvarlığına Karşı Suçlar
ÜÇÜNCÜ KISIM: Topluma Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Tehlike Yaratan Suçlar
İKİNCİ BÖLÜM: Çevreye Karşı Suçlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
DÖRDÜN CÜ BÖLÜM: Kamu Güvenine Karşı Suçlar
BEŞİNCİ BÖLÜM: Kamu Barışına Karşı Suçlar
ALTINCI BÖLÜM: Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
YEDİNCİ BÖLÜM: Genel Ahlaka Karşı Suçlar
SEKİZİNCİ BÖLÜM: Aile Düzenine Karşı Suçlar
DOKUZUNCU BÖLÜM: Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
ONUNCU BÖLÜM: Bilişim Alanında Suçlar
DÖRDÜNCÜ KISIM: Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM: Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
İKİNCİ BÖLÜM: Adliyeye Karşı Suçlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
BEŞİNCİ BÖLÜM: Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Sular
ALTINCI BÖLÜM: Milli Savunmaya Karşı Suçlar
YEDİNCİ BÖLÜM: Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
SEKİZİNCİ BÖLÜM: Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
DOKUZUNCU BÖLÜM: Son Hükümler
TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM: Uyum Hükümleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ KİTAP: Amaç ve Temel İlkeler, Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirleri
BİRİNCİ KISIM: Amaç ve Temel İlkeler
BİRİNCİ BÖLÜM: Kanunun Amacı
İKİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler
İKİNCİ KISIM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirleri
BİRİNCİ BÖLÜM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Gözetilecek İlkeler
İKİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın İnfazının Ertelenmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul İşlemleri
BEŞİNCİ BÖLÜM: Hükümlülerin Sınıflandırılması ve Cezaların İnfazı
ALTINCI BÖLÜM: Hükümlünün Yükümlülükleri
YEDİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik
SEKİZİNCİ BÖLÜM: Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme
DOK UZUNCU BÖLÜM: Hükümlülerin Nakilleri
ÜÇÜNCÜ KISIM: Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri ve Kısıtlamalar
BİRİNCİ BÖLÜM: Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü
İKİNCİ BÖLÜM: Günlük Yaşamda Haklar ve Yükümlülükler
DÖRDÜNCÜ KISIM: İyileştirme
BİRİNCİ BÖLÜM: Bireyselleştirme
İKİNCİ BÖLÜM: Eğitim
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dışarıyla İlişkiler
BEŞİNCİ BÖLÜM: Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri
ALTINCI BÖLÜM: Salıverilme İçin Hazırlama
YEDİNCİ BÖLÜM: İzinler
SEKİZİNCİ BÖLÜM: İnfazla İlgili Kararlar
BEŞİNCİ KISIM: Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlüye ve Eski Hükümlüye Yardım
BİRİNCİ BÖLÜM: İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası Yardımlaşmalar
İKİNCİ BÖLÜM: Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma Kurulları
İKİNCİ KİTAP: Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve Tutukluluk
BİRİNCİ KISIM: Diğer Cezalar
BİRİNCİ BÖLÜM: Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma ve Adlî Para Cezalarının İnfazı
İKİNCİ BÖLÜM: Koşullu Salıverilme, Mükerrerlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri
İKİNCİ KISIM: Tedbirler ve Tutukluluk
BİRİNCİ BÖLÜM: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel
İnfaz Şekilleri
İKİNCİ BÖLÜM: Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler
CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM: Adlî Yardımlaşma
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İade
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Soruşturma veya Kovuşturmanın Devri
BEŞİNCİ BÖLÜM: İnfazın Devri
ALTINCI BÖLÜM: Hükümlü Nakli
YEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler
ÇOCUK KORUMA KANUNU
BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler
İKİNCİ BÖLÜM: Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
İKİNCİ KISIM: Soruşturma ve Kovuşturma
BİRİNCİ BÖLÜM: Soruşturma
İKİNCİ BÖLÜM: Kovuşturma
ÜÇÜNCÜ KISIM: Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı
BİRİNCİ BÖLÜM: Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve Yetkisi
İKİNCİ BÖLÜM: Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal İnceleme
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Denetim
DÖRDÜNCÜ KISIM: Çeşitli Hükümler
KABAHATLER KANUNU
BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunilik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı
İKİNCİ BÖLÜM: Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İdarî Yaptırımlar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları
İKİNCİ KISIM: Çeşitli Kabahatler
POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU

 • Açıklama
  • KELEPİR ÜRÜN İADESİZDİR.

    

   Kitaptaki konuların ana başlıkları:
   TÜRK CEZA KANUNU
   BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler
   BİRİNCİ KISIM: Temel İlkeler, Tanımlar ve
   Uygulama Alanı
   BİRİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler ve Tanımlar
   İKİNCİ BÖLÜM: Kanunun Uygu lama Alanı
   İKİNCİ KISIM: Ceza Sorumluluğunun Esasları
   BİRİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği,
   Kast ve Taksir
   İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunu Kaldıran
   veya Azaltan Nedenler
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Suça Teşebbüs
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Suça İştirak
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Suçların İçtimaı
   ÜÇÜNCÜ KISIM: Yaptırımlar
   BİRİNCİ BÖLÜM: Cezalar
   İKİNCİ BÖLÜM: Güvenlik Tedbirleri
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın Belirlenmesi ve
   Bireyselleştirilmesi

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dava ve Cezanın
   Düşürülmesi
   İKİNCİ KİTAP: Özel Hükümler
   BİRİNCİ KISIM: Uluslararası Suçlar
   BİRİNCİ BÖLÜM: Soykırım ve İnsanlığa Karşı
   Suçlar
   İKİNCİ KISIM: Kişilere Karşı Suçlar
   BİRİNCİ BÖLÜM: Hayata Karşı Suçlar
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İşkence ve Eziyet
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Koruma, Gözetim, Yardım
   veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Çocuk Düşürtme, Düşürme veya
   Kısırlaştırma

   TÜRK CEZA KANUNU
   ve İlgili Mevzuat


   ALTINCI BÖLÜM: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
   YEDİNCİ BÖLÜM: Hürriyete Karşı Suçlar
   SEKİZİNCİ BÖLÜM: Şerefe Karşı Suçlar
   DOKUZUNCU BÖLÜM: Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
   ONUNCU BÖLÜM: Malvarlığına Karşı Suçlar
   ÜÇÜNCÜ KISIM: Topluma Karşı Suçlar
   BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Tehlike Yaratan Suçlar
   İKİNCİ BÖLÜM: Çevreye Karşı Suçlar
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
   DÖRDÜN CÜ BÖLÜM: Kamu Güvenine Karşı Suçlar
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Kamu Barışına Karşı Suçlar
   ALTINCI BÖLÜM: Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
   YEDİNCİ BÖLÜM: Genel Ahlaka Karşı Suçlar
   SEKİZİNCİ BÖLÜM: Aile Düzenine Karşı Suçlar
   DOKUZUNCU BÖLÜM: Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
   ONUNCU BÖLÜM: Bilişim Alanında Suçlar
   DÖRDÜNCÜ KISIM: Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
   BİRİNCİ BÖLÜM: Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
   İKİNCİ BÖLÜM: Adliyeye Karşı Suçlar
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Sular
   ALTINCI BÖLÜM: Milli Savunmaya Karşı Suçlar
   YEDİNCİ BÖLÜM: Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
   SEKİZİNCİ BÖLÜM: Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
   DOKUZUNCU BÖLÜM: Son Hükümler
   TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
   BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
   İKİNCİ BÖLÜM: Uyum Hükümleri
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
   CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
   BİRİNCİ KİTAP: Amaç ve Temel İlkeler, Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirleri
   BİRİNCİ KISIM: Amaç ve Temel İlkeler
   BİRİNCİ BÖLÜM: Kanunun Amacı
   İKİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler
   İKİNCİ KISIM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirleri
   BİRİNCİ BÖLÜM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Gözetilecek İlkeler
   İKİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın İnfazının Ertelenmesi
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul İşlemleri
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Hükümlülerin Sınıflandırılması ve Cezaların İnfazı
   ALTINCI BÖLÜM: Hükümlünün Yükümlülükleri
   YEDİNCİ BÖLÜM: Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik
   SEKİZİNCİ BÖLÜM: Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme
   DOK UZUNCU BÖLÜM: Hükümlülerin Nakilleri
   ÜÇÜNCÜ KISIM: Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri ve Kısıtlamalar
   BİRİNCİ BÖLÜM: Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü
   İKİNCİ BÖLÜM: Günlük Yaşamda Haklar ve Yükümlülükler
   DÖRDÜNCÜ KISIM: İyileştirme
   BİRİNCİ BÖLÜM: Bireyselleştirme
   İKİNCİ BÖLÜM: Eğitim
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dışarıyla İlişkiler
   BEŞİNCİ BÖLÜM: Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri
   ALTINCI BÖLÜM: Salıverilme İçin Hazırlama
   YEDİNCİ BÖLÜM: İzinler
   SEKİZİNCİ BÖLÜM: İnfazla İlgili Kararlar
   BEŞİNCİ KISIM: Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlüye ve Eski Hükümlüye Yardım
   BİRİNCİ BÖLÜM: İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası Yardımlaşmalar
   İKİNCİ BÖLÜM: Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma Kurulları
   İKİNCİ KİTAP: Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve Tutukluluk
   BİRİNCİ KISIM: Diğer Cezalar
   BİRİNCİ BÖLÜM: Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma ve Adlî Para Cezalarının İnfazı
   İKİNCİ BÖLÜM: Koşullu Salıverilme, Mükerrerlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri
   İKİNCİ KISIM: Tedbirler ve Tutukluluk
   BİRİNCİ BÖLÜM: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel
   İnfaz Şekilleri
   İKİNCİ BÖLÜM: Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler
   CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU
   BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
   İKİNCİ BÖLÜM: Adlî Yardımlaşma
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İade
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Soruşturma veya Kovuşturmanın Devri
   BEŞİNCİ BÖLÜM: İnfazın Devri
   ALTINCI BÖLÜM: Hükümlü Nakli
   YEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler
   ÇOCUK KORUMA KANUNU
   BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
   BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler
   İKİNCİ BÖLÜM: Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
   İKİNCİ KISIM: Soruşturma ve Kovuşturma
   BİRİNCİ BÖLÜM: Soruşturma
   İKİNCİ BÖLÜM: Kovuşturma
   ÜÇÜNCÜ KISIM: Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı
   BİRİNCİ BÖLÜM: Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve Yetkisi
   İKİNCİ BÖLÜM: Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal İnceleme
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Denetim
   DÖRDÜNCÜ KISIM: Çeşitli Hükümler
   KABAHATLER KANUNU
   BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler
   BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunilik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı
   İKİNCİ BÖLÜM: Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İdarî Yaptırımlar
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları
   İKİNCİ KISIM: Çeşitli Kabahatler
   POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU

   Stok Kodu
   :
   9786059637473
   Boyut
   :
   9x13,5
   Sayfa Sayısı
   :
   454
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2017/10
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   4,90   
   4,90   
   2
   2,52   
   5,04   
   3
   1,70   
   5,09   
   4
   1,29   
   5,14   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   4,90   
   4,90   
   2
   2,52   
   5,05   
   3
   1,70   
   5,10   
   4
   1,29   
   5,15   
   5
   1,03   
   5,17   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   4,90   
   4,90   
   2
   2,52   
   5,05   
   3
   1,70   
   5,10   
   4
   1,29   
   5,15   
   5
   1,03   
   5,17   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   4,90   
   4,90   
   2
   2,52   
   5,05   
   3
   1,70   
   5,10   
   4
   1,29   
   5,15   
   5
   1,03   
   5,17   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   4,90   
   4,90   
   2
   2,52   
   5,05   
   3
   1,70   
   5,10   
   4
   1,29   
   5,15   
   5
   1,03   
   5,17   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   4,90   
   4,90   
   2
   2,52   
   5,05   
   3
   1,70   
   5,10   
   4
   1,29   
   5,15   
   5
   1,03   
   5,17   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   4,90   
   4,90   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat