Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%5
Vergi Hukuku Nurettin Bilici

Vergi Hukuku

Liste Fiyatı : 34,90TL
İndirimli Fiyat : 33,16TL
Kazancınız : 1,74TL
Taksitli fiyat : 5 x 7,00TL
Havale/EFT ile : 32,50TL
9786257670524
598579
Vergi Hukuku
Vergi Hukuku
Savaş Kitap
33.16

İçindekiler

Birinci Bölüm
Tanım, Kapsam, Vergilendirme İlkeleri
I Vergi Hukukunun Hukuk Bütünü İçindeki Yeri, Konusu,
Dalları Ve Tanımı
II Vergilendirme İlkeleri
III Vergi Kanunlarının Zaman, Yer Ve Anlam Bakımından Uygulanması

İkinci Bölüm
Vergi Hukukunun Kaynakları
I Asli Kaynak-Tali Kaynak Ayrımı
II Vergi Hukukunun Yasama Organından Doğan Kaynakları
III Vergi Hukukunun Yürütme Organından Doğan Kaynakları
IV Vergi Hukukunun Yargı Organından Doğan Kaynakları
V Diğer Kaynaklar

Üçüncü Bölüm
Verginin Tarafları
(Vergi İdaresi, Mükellef, Sorumlu)
I Vergi İdaresi
II Vergi Borçlusu (Mükellef).
III Vergi Sorumlusu

Dördüncü Bölüm
Mükellefin Ödevleri, Vergi Denetimi, Süreler
I Mükellefin Ödevleri
II Vergi İdaresinin Mükellefin Ödevlere Uyup Uymadığını Denetlemesi
(Yoklama, Arama, Bilgi Toplama,  Vergi İncelemesi, İzaha Davet)
III Vergi Hukukunda Süreler

Beşinci Bölüm
Vergilendirme Süreci
I Vergilendirme Sürecinin Başlangıcı: Vergiyi Doğuran Olay
II Verginin Tarhi
III Verginin Tebliği
IV Verginin Tahakkuku
V Verginin Tahsili

Altıncı Bölüm
Vergi, Suç Kabahat ve Cezaları
I Ön Bilgiler
II Vergi Suçları ve Cezaları
III Vergi Kabahatleri ve Cezaları
IV Cezalarla İlgili Ortak Kurallar
V Vergi Suç/Kabahat Hukuku Uygulamasında Genel Ceza Hukuku İlkelerine Aykırılıklar

Yedinci Bölüm
Vergi Alacağının Korunması
I Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
II Vergi Alacağının Tahsilini Garanti Altına Almaya Yönelik Önlemler
III Vergi Alacağının Değerinin Korunması (Gecikme Faizi Veya Gecikme Zammı Uygulaması)
IVVergi Alacağının Zorla Tahsil Edilmesi

Sekizinci Bölüm
Vergi Uyuşmazliklarinin Idari Çözüm Yollari
I Mükellef Hakları Çerçevesinde Mükellefe Sağlanan Bazı Kolaylıklar
II Uzlaşma
III Hataların Düzeltilmesi
IV Diğer

Dokuzuncu Bölüm
Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Organlarında Çözümü
Ekler
Ek 1: Gümrük (İthalat Vergileri) ile İlgili Ayrık Düzenlemeler
Ek 2: Rakama Dayalı Bilgiler
Ek 3: Bazı Trafik Cezaları
Ek 4: Mükellef Sayıları
Ek 5: Vergi Kaçakçılığı
Ek 6: Farklı Vergilere Ait Beyanname Verme ve Vergi Ödeme Süreleri

Kaynakça.
Kavramlar Dizini
Şemalar Listesi

Şema 1 Vergi Hukukunun Kaynakları
Şema 2 Vergi Sorumlusunun Ödevlerini Yerine Getirmemesinden Kaynaklanan Vergi, Faiz, Zam Alacaklarının Tahsilinde İzlenen Yol
Şema 3 Vergi Sorumlusunun Ödevlerini Yerine Getirmemesinden Kaynaklanan Vergi Cezası Alacaklarının Tahsilinde İzlenen Yol
Şema 4 Vergi Borcunun Kesinleşmesi
Şema 5 Özel Usulsüzlükler ve Cezaları
Şema 6 Vergi Kabahatleri/Suçları
Şema 7 Cezai İşleme Karşı Mükellefin İdari Başvuru Yolları
Şema 8 Uzlaşma
Şema 9 Vergi Davaları
Şema 10 Vergi Yargısı Aşamaları

Tablolar Listesi
Tablo 1 ATUHK Kapsamında Takip Edilen Kamu Alacakları
Tablo 2 VUK ve TTK Hükümlerine Göre Tutulması Zorunlu Defterler
Tablo 3 Vergi Denetimi
Tablo 4 Genel Ceza Hukukuna Göre Suç ve/veya Kabahatin Unsurları
Tablo 5 Kaçakçılık Suçları ve Cezaları
Tablo 6 Fikri İçtima (Cezalarda Birleşme)

Kutular Listesi
Kutu 1 (Genel) Usulsüzlüklere Uygulanan Cezalar (2018 Yılı)
Kutu 2 Dava Açma Sürelerinin Başlangıcı
Kutu 3 Tek Dilekçede Birden Fazla İşleme Karşı Dava

Önsöz

    Vergi kavramı; devletin, kamu giderlerini karşılamak üzere, egemenlik gücüne dayanarak, tek taraflı belirlediği ve somut karşılığı olmayan parasal ödemeleri ifade eder.

    Vergi hukuku da devlet ile mükellef arasında kurulan bu vergi ilişkisinin hukuki dayanaklarını inceler. 

    Kitap içinde konular; vergi hukukuna giriş, vergi hukukunun kaynakları, verginin tarafları, mükellefin ödevleri (vergi denetimi ve vergi hukukunda süreler konuları ile birlikte), vergilendirme süreci, vergi kabahat-suç ve cezaları, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarının idare ile çözümlenmesi, vergi uyuşmazlıklarının yargı organlarında çözümlenmesi konuları olmak üzere dokuz bölümde incelenmektedir.

    Kitabın bu baskısında, daha önce bölüm sonlarında olan sorular bölüm içine, ilgili olduğu konunun yakınına taşınmıştır. Bu değişiklikle öğrenmenin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

    Kitabın okunması esnasında, temel vergi yasalarının da el altında bulundurulması ve okunan bilgilerin buradan da kontrol edilmesi, öğrenmeyi daha da etkinleştirecek, aynı zamanda vergi yasalarını kullanma alışkanlığı kazandıracaktır.

    Vergi Hukuku kitabımız ilk yayımından bu yana geçen 20 yıllık sürede ellinci baskıya ulaşmış ve yüz elli bin civarında okuyucu ile buluşmuştur. Bu performans hukuk kitapları alanında az rastlanan bir başarı örneğidir. Bu başarıda kuşkusuz meslektaşlarımın ve öğrencilerimin büyük katkısı vardır. Onlara teşekkür ediyorum.

    Zaman zaman kitap içindeki bir güncelleme eksikliği bir bilgi eksikliği konusunda beni uyaran mesajlar alıyorum. Kitabın başarısına bu şekilde katkı yapan Dr. Serdar Çiçek, Metin Saltoğlu, Caner Acar, Rukiye Akgül, Uğur Taştan, Mustafa
Bozoğlan, Yüksel Görkem Kilciler, Ayça Sayar, Naif Fıratcan Çınar, Sinan Ayhan, Hakan Esmeray, Denizer Doğan, Esra İdiğ’in isimlerini özellikle anmak istiyorum.

    Kitabın bu son baskısına dâhil ettiğimiz bazı tartışmalı vergi hukuku konularının işlenmesinde Gaziantep Vergi Dava Dairesi Başkanı Hâkim Mehmet Fatih Erciyas’ın çok önemli teşvik ve katkıları olmuştur. Bu çalışkan, işinin aşığı, örnek Türk Hâkimine yürekten teşekkür ediyorum.

 • Açıklama
  • İçindekiler

   Birinci Bölüm
   Tanım, Kapsam, Vergilendirme İlkeleri
   I Vergi Hukukunun Hukuk Bütünü İçindeki Yeri, Konusu,
   Dalları Ve Tanımı
   II Vergilendirme İlkeleri
   III Vergi Kanunlarının Zaman, Yer Ve Anlam Bakımından Uygulanması

   İkinci Bölüm
   Vergi Hukukunun Kaynakları
   I Asli Kaynak-Tali Kaynak Ayrımı
   II Vergi Hukukunun Yasama Organından Doğan Kaynakları
   III Vergi Hukukunun Yürütme Organından Doğan Kaynakları
   IV Vergi Hukukunun Yargı Organından Doğan Kaynakları
   V Diğer Kaynaklar

   Üçüncü Bölüm
   Verginin Tarafları
   (Vergi İdaresi, Mükellef, Sorumlu)
   I Vergi İdaresi
   II Vergi Borçlusu (Mükellef).
   III Vergi Sorumlusu

   Dördüncü Bölüm
   Mükellefin Ödevleri, Vergi Denetimi, Süreler
   I Mükellefin Ödevleri
   II Vergi İdaresinin Mükellefin Ödevlere Uyup Uymadığını Denetlemesi
   (Yoklama, Arama, Bilgi Toplama,  Vergi İncelemesi, İzaha Davet)
   III Vergi Hukukunda Süreler

   Beşinci Bölüm
   Vergilendirme Süreci
   I Vergilendirme Sürecinin Başlangıcı: Vergiyi Doğuran Olay
   II Verginin Tarhi
   III Verginin Tebliği
   IV Verginin Tahakkuku
   V Verginin Tahsili

   Altıncı Bölüm
   Vergi, Suç Kabahat ve Cezaları
   I Ön Bilgiler
   II Vergi Suçları ve Cezaları
   III Vergi Kabahatleri ve Cezaları
   IV Cezalarla İlgili Ortak Kurallar
   V Vergi Suç/Kabahat Hukuku Uygulamasında Genel Ceza Hukuku İlkelerine Aykırılıklar

   Yedinci Bölüm
   Vergi Alacağının Korunması
   I Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
   II Vergi Alacağının Tahsilini Garanti Altına Almaya Yönelik Önlemler
   III Vergi Alacağının Değerinin Korunması (Gecikme Faizi Veya Gecikme Zammı Uygulaması)
   IVVergi Alacağının Zorla Tahsil Edilmesi

   Sekizinci Bölüm
   Vergi Uyuşmazliklarinin Idari Çözüm Yollari
   I Mükellef Hakları Çerçevesinde Mükellefe Sağlanan Bazı Kolaylıklar
   II Uzlaşma
   III Hataların Düzeltilmesi
   IV Diğer

   Dokuzuncu Bölüm
   Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Organlarında Çözümü
   Ekler
   Ek 1: Gümrük (İthalat Vergileri) ile İlgili Ayrık Düzenlemeler
   Ek 2: Rakama Dayalı Bilgiler
   Ek 3: Bazı Trafik Cezaları
   Ek 4: Mükellef Sayıları
   Ek 5: Vergi Kaçakçılığı
   Ek 6: Farklı Vergilere Ait Beyanname Verme ve Vergi Ödeme Süreleri

   Kaynakça.
   Kavramlar Dizini
   Şemalar Listesi

   Şema 1 Vergi Hukukunun Kaynakları
   Şema 2 Vergi Sorumlusunun Ödevlerini Yerine Getirmemesinden Kaynaklanan Vergi, Faiz, Zam Alacaklarının Tahsilinde İzlenen Yol
   Şema 3 Vergi Sorumlusunun Ödevlerini Yerine Getirmemesinden Kaynaklanan Vergi Cezası Alacaklarının Tahsilinde İzlenen Yol
   Şema 4 Vergi Borcunun Kesinleşmesi
   Şema 5 Özel Usulsüzlükler ve Cezaları
   Şema 6 Vergi Kabahatleri/Suçları
   Şema 7 Cezai İşleme Karşı Mükellefin İdari Başvuru Yolları
   Şema 8 Uzlaşma
   Şema 9 Vergi Davaları
   Şema 10 Vergi Yargısı Aşamaları

   Tablolar Listesi
   Tablo 1 ATUHK Kapsamında Takip Edilen Kamu Alacakları
   Tablo 2 VUK ve TTK Hükümlerine Göre Tutulması Zorunlu Defterler
   Tablo 3 Vergi Denetimi
   Tablo 4 Genel Ceza Hukukuna Göre Suç ve/veya Kabahatin Unsurları
   Tablo 5 Kaçakçılık Suçları ve Cezaları
   Tablo 6 Fikri İçtima (Cezalarda Birleşme)

   Kutular Listesi
   Kutu 1 (Genel) Usulsüzlüklere Uygulanan Cezalar (2018 Yılı)
   Kutu 2 Dava Açma Sürelerinin Başlangıcı
   Kutu 3 Tek Dilekçede Birden Fazla İşleme Karşı Dava

   Önsöz

       Vergi kavramı; devletin, kamu giderlerini karşılamak üzere, egemenlik gücüne dayanarak, tek taraflı belirlediği ve somut karşılığı olmayan parasal ödemeleri ifade eder.

       Vergi hukuku da devlet ile mükellef arasında kurulan bu vergi ilişkisinin hukuki dayanaklarını inceler. 

       Kitap içinde konular; vergi hukukuna giriş, vergi hukukunun kaynakları, verginin tarafları, mükellefin ödevleri (vergi denetimi ve vergi hukukunda süreler konuları ile birlikte), vergilendirme süreci, vergi kabahat-suç ve cezaları, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarının idare ile çözümlenmesi, vergi uyuşmazlıklarının yargı organlarında çözümlenmesi konuları olmak üzere dokuz bölümde incelenmektedir.

       Kitabın bu baskısında, daha önce bölüm sonlarında olan sorular bölüm içine, ilgili olduğu konunun yakınına taşınmıştır. Bu değişiklikle öğrenmenin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

       Kitabın okunması esnasında, temel vergi yasalarının da el altında bulundurulması ve okunan bilgilerin buradan da kontrol edilmesi, öğrenmeyi daha da etkinleştirecek, aynı zamanda vergi yasalarını kullanma alışkanlığı kazandıracaktır.

       Vergi Hukuku kitabımız ilk yayımından bu yana geçen 20 yıllık sürede ellinci baskıya ulaşmış ve yüz elli bin civarında okuyucu ile buluşmuştur. Bu performans hukuk kitapları alanında az rastlanan bir başarı örneğidir. Bu başarıda kuşkusuz meslektaşlarımın ve öğrencilerimin büyük katkısı vardır. Onlara teşekkür ediyorum.

       Zaman zaman kitap içindeki bir güncelleme eksikliği bir bilgi eksikliği konusunda beni uyaran mesajlar alıyorum. Kitabın başarısına bu şekilde katkı yapan Dr. Serdar Çiçek, Metin Saltoğlu, Caner Acar, Rukiye Akgül, Uğur Taştan, Mustafa
   Bozoğlan, Yüksel Görkem Kilciler, Ayça Sayar, Naif Fıratcan Çınar, Sinan Ayhan, Hakan Esmeray, Denizer Doğan, Esra İdiğ’in isimlerini özellikle anmak istiyorum.

       Kitabın bu son baskısına dâhil ettiğimiz bazı tartışmalı vergi hukuku konularının işlenmesinde Gaziantep Vergi Dava Dairesi Başkanı Hâkim Mehmet Fatih Erciyas’ın çok önemli teşvik ve katkıları olmuştur. Bu çalışkan, işinin aşığı, örnek Türk Hâkimine yürekten teşekkür ediyorum.

   Stok Kodu
   :
   9786257670524
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   254
   Baskı
   :
   51
   Basım Tarihi
   :
   Nisan 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   33,16   
   33,16   
   2
   17,06   
   34,12   
   3
   11,48   
   34,45   
   4
   8,70   
   34,78   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   33,16   
   33,16   
   2
   17,08   
   34,15   
   3
   11,50   
   34,49   
   4
   8,70   
   34,82   
   5
   7,00   
   34,98   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   33,16   
   33,16   
   2
   17,08   
   34,15   
   3
   11,50   
   34,49   
   4
   8,70   
   34,82   
   5
   7,00   
   34,98   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   33,16   
   33,16   
   2
   17,08   
   34,15   
   3
   11,50   
   34,49   
   4
   8,70   
   34,82   
   5
   7,00   
   34,98   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   33,16   
   33,16   
   2
   17,08   
   34,15   
   3
   11,50   
   34,49   
   4
   8,70   
   34,82   
   5
   7,00   
   34,98   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   33,16   
   33,16   
   2
   17,08   
   34,15   
   3
   11,50   
   34,49   
   4
   8,70   
   34,82   
   5
   7,00   
   34,98   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   33,16   
   33,16   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat