Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%28
Akademikus Kaymakamlık Seti Yusuf İlhan

Akademikus Kaymakamlık Seti

Liste Fiyatı : 180,00TL
İndirimli Fiyat : 129,60TL
Kazancınız : 50,40TL
Taksitli fiyat : 5 x 27,35TL
Havale/EFT ile : 127,01TL
Satış adedi : 9
2020220811104
594537
Akademikus Kaymakamlık Seti
Akademikus Kaymakamlık Seti
Temsil Kitap
129.60

Sevgili gençler,

2017 yılında yapılan ve Temmuz 2018’de yürürlüğe giren Anayasa değişiklikleriyle artık hem yönetim sistemimiz hem de yasama, yürütme ve yargı teşkilatımız ve erklerimiz önemli değişiklikler geçirdi. Temmuz ayından bugüne kadar kanunlar, KHK’lar, TBMM İçtüzüğü, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, genelgeleri ve kararları ile sürekli yenilikler ve güncellemeler yapılmıştır. Sürekli yenilenen ve güncellenen mevzuata göre Anayasa Hukuku ders notlarını güncelleyip çalışmalarınıza hazır hale getirdim.

 

Kitabı Hakimlik, KPSS ve kurum sınavları çerçevesinde, çıkmış ve çıkabilecek konuları içerecek şekilde hazırladım. Sizi bilgi bombardımanına tutmadan, gereksiz konulardan mümkün mertebe uzak durmaya çalışarak sınav için gerekli bilgileri öz olarak vermeye gayret ettim. Kitapta çıkmış sorulara benzer soruları konuların hemen yanında çözümü ile birlikte vererek sınavda gelebilecek soru şekillerini göstermeye çalıştım. Bu şekilde 195 soru (çıkmış sorulara benzer soru) çözümü ile birlikte, 90 özgün soru, 318 açık uçlu soru ve 620 doğru yanlış sorusu toplamda 1223 soru hazırladım. Tüm bu çalışmaları konuları daha iyi kavrayıp, bol bol tekrar etmeniz ve dolayısıyla sınava en iyi şekilde hazırlanmanız amacıyla yaptım.

 

Kitapla ilgili eksiklikler, hatalar ve değerli önerilerinizi bekler, sınavınızda ve çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

İyi çalışmalar…

 

AKADEMİKUS

ANAYASA HUKUKU

Kaymakamlık Sınavına Hazırlık

DERS NOTLARI

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ...........................................................................................................................3
KAYMAKAMLIK ANAYASA HUKUKU KONULARA GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR....8
I. ANAYASA HUKUKU TANIM VE TEMEL KAVRAMLAR..........................................9
A. Anayasa Türleri..................................................................................................11
B. Kurucu İktidar.....................................................................................................13
C. Devlet..................................................................................................................14
D. Hükümet Sistemleri...........................................................................................16
E. Demokrasi, Siyasi Partiler ve Seçim................................................................18
1. BÖLÜM SORULAR................................................................................................22
1. BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA............................................................................23
1. BÖLÜM DOĞRU-YANLIŞ......................................................................................25

 1. TÜRKİYE’DE ANAYASACILIK HAREKETLERİ....................................................29
  A. Anayasal Belgeler..............................................................................................29
  B. Anayasalar..........................................................................................................29
  2. BÖLÜM SORULAR................................................................................................34
  2. BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA............................................................................35
  2. BÖLÜM DOĞRU- YANLIŞ.....................................................................................37

III. 1982 ANAYASASININ GENEL HÜKÜMLERİ.......................................................40
A. 1982 Anayasasının Temel İlkeleri.....................................................................41

 1. Temel Hak ve Hürriyetler...................................................................................50
  C. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması...................................................79
  D. Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması.......................................................81
  E. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılması.............................................81
  3. BÖLÜM SORULAR................................................................................................82
  3. BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA............................................................................85
  3. BÖLÜM DOĞRU- YANLIŞ.....................................................................................90
 2. YASAMA.............................................................................................................100
  A. Yasama Yetkisi.................................................................................................100
  B. Yasama İşlemleri..............................................................................................102
  C. Yasama Organı- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)................................. 111
  4. BÖLÜM SORULAR..............................................................................................133
  4. BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA..........................................................................135
  4. BÖLÜM DOĞRU- YANLIŞ...................................................................................139
 3. YÜRÜTME............................................................................................................148
  A. Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri...................................................................148
 4. Yürütme Organları...........................................................................................152
  C. Olağanüstü Yönetim Usulü: Olağanüstü Hal................................................159
  D. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı.................................................161
  5. BÖLÜM SORULAR..............................................................................................162
  5. BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA..........................................................................164
  5. BÖLÜM DOĞRU- YANLIŞ...................................................................................166
 5. YARGI.................................................................................................................170
  A. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hâkimlik Güvencesi....................................170
  B. Hâkimler ve Savcılar Kurulu...........................................................................171
  C. Yüksek Mahkemeler.........................................................................................174
  D. Anayasa Yargısı...............................................................................................182
  E. Anayasanın Değiştirilmesi..............................................................................193
  6. BÖLÜM SORULAR..............................................................................................195
  6. BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA..........................................................................197
  6. BÖLÜM DOĞRU YANLIŞ....................................................................................200

YARARLANILAN KAYNAKLAR..............................................................................206

 

 

 

AKADEMİKUS

İDARE HUKUKU

Kaymakamlık Sınavına Hazırlık

DERS NOTLARI

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ.........................................................................................................................3
KAYMAKAMLIK İDARE HUKUKU KONULARA GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR...........8

 1. İDARE HUKUKU, TANIMLAR VE KAVRAMLAR..................................................9
  A. İdare Kavramı......................................................................................................9
  B. İdari Fonksiyon.................................................................................................10
  C. İdare Hukuku Tanımı ve Özellikleri ................................................................10
  D. Türkiye İdaresinin Genel Özellikleri ve Görevleri..........................................12
  E. İdare Hukukunun Kaynakları ve Normlar Hiyerarşisi....................................13
  F. İdare Hukukuna İlişkin Anayasal İlkeler..........................................................17
 2. KAMU GÖREVLİLERİ..........................................................................................42
  A. Kamu Görevlilerinin Türleri.............................................................................42
  B. Memurluk Mesleği............................................................................................44
  C. Memurluğa Giriş...............................................................................................47
  D. Memurların Disiplin Rejimi..............................................................................61
  E. Memurların Yargılanması.................................................................................68
  F. Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar..............................................72
  G. Memurluğun Sona Ermesi...............................................................................74

III. İDARİ İŞLEMLER................................................................................................87
A. Bireysel İdari İşlemlerin (İdari Kararlar) Özellikleri........................................87
B. Bireysel İdari İşlemlerin Türleri.......................................................................88
C. İdari İşlemin Unsurları......................................................................................91

 1. İdari İşlemlerdeki Hukuka Aykırılıklar ve Müeyyideleri.................................98
  E. İdari İşlemlerin Sona Ermesi..........................................................................101
  F. İdari Sözleşmeler.............................................................................................103
  G. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri (Kamu İhaleleri)....................................105
  H. Kamu İhaleleri.................................................................................................106
 2. KAMU HİZMETLERİ..........................................................................................128
  A. Kamu Hizmetinin İşletilme Usulleri...............................................................129
  B.Kolluk Hizmetleri.............................................................................................131
 3. KAMU MALLARI................................................................................................140
  A. Kamu Mallarının Türleri..................................................................................140
  B. Kamu Mallarının Özellikleri (Hukuki Rejimi).................................................141
  C. Kamu Mallarının Kazanılması........................................................................141
  D. İdarenin Özel Malları.......................................................................................151
 4. İDARENİN YETKİLERİ VE SORUMLULUĞU...................................................160
  A. İdarenin Yetkileri.............................................................................................160
 5. İdarenin Sorumluluğu....................................................................................164
  TÜRKİYE’İNİN İDARİ YAPISI KONULARA GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR................170

VII. İDARİ TEŞKİLAT..............................................................................................171
A. Başkent Teşkilatı.............................................................................................171
B. Taşra Teşkilatı.................................................................................................197
C. Bölge Kuruluşları............................................................................................206
MAHALLİ İDARELER KONULARA GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR...........................221

VIII. YERİNDEN YÖNETİM TEŞKİLATI..................................................................222
A. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Mahalli İdareler-Yerel Yönetimler)..........................................................................................................223
B. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları).........277
C. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları.........................................282
D. Kalkınma Ajansları..........................................................................................283

YARARLANILAN KAYNAKLAR...............................................................................301

 

 

 

 

AKDEMİKUS

KAYMAKAMLIK MEVZUAT

ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

 

Elinizdeki mevzuat soru bankasını hazırlamakta amaç, sizleri sınavda karşılaştığınız mevzuatla doğrudan tanıştırmak ve sadece o konulardan oluşan sorularla sınava hazırlamaktır. Soruları hazırlarken mevzuatta yer alan hükümlerin dışına çıkmamaya gayret ettim. Yani sadece mevzuat hükümlerinden soru hazırlayıp, alanda bilgi içeren sorulara yer vermedim. Bu şekildeki sorularımız AkademikUS serisinin diğer kitabı olan Kaymakamlık Çözümlü Soru Bankası kitabımızda 2000’den fazla soru ile istifadenize sunulmuştur.

Özellikle belirtmem gerekir ki, bu kitap çözümlü soru bankasıdır, bir deneme değildir. Çözümlü soru bankasının amacı, bilgi seviyesini ölçmek ve öğrenciyi değerlendirmek değil; konuyu öğretmek, ders çalıştırmak ve sınavlara hazırlamaktır. Oysa deneme soruları hazırlanırken doğrudan bilgi ölçen, öğrenciyi değerlendiren sorular hazırlanır. Bu nedenle kitabı ve soruları hazırlarken bu hususu hep göz önünde bulundurmaya dikkat ettim.

Amacım sizleri sınavlara bu mevzuat üzerinden hazırlamak ve mevzuat hükümlerini çalıştırmak olduğu için sınavda hiç sorulmayacak tarzda sorulara da yer verdim. Fakat hemen şunu da belirtmem gerekir ki, ÖSYM’nin hazırladığı sorulara benzer, çıkmış sorulara yakın, öz sorulara da mutlaka konu sonlarında yer verdim. Soruları yılların birikimiyle, bizzat katılma ve tecrübe etme imkanımın da olduğu şekilde ÖSYM formatına yakın hazırladım.

Soru bankasını hazırlarken; her satırdan, her cümleden bir soru çıkarıp kitabın hacmini gereksiz yere büyütmek ve soru sayısını çok fazla göstermek yerine konunun özüne odaklanıp konuyu çalışmanızı hedefledim. Ayrıca sınavda gelme ihtimali olmayan çok ayrıntı ve teknik konularda, sırf soru sormuş olmak için ve yine hacmi ve sayıyı artırmamak için soru hazırlamamayı tercih ettim. Mesela sırf soru olsun diye Seçim Kanununda geçen oy verme sandıklarının boyutlarını sormadım. (eni 40, boyu 55, yüksekliği 50 cm olacak). Genel olarak sınav çerçevesinde kalmaya ve sınavla hiç ilgisi olmayan mevzuat hükümlerinden soru hazırlamamaya gayret ettim. Fakat kitapta yer alan bazı mevzuat hükümlerinden şimdiye kadar hiç soru sorulmamış olsa da, hem yazılı veya sözlü sınav ya da mülakat konularıyla hem de meslekle yakından ilgili olan bazı mevzuat hükümlerini de dahil ettim.

Yeni çalışmalar, sınavlarla ilgili bilgiler, mevzuat değişiklikleri ve sorularla bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

 

 


AKADEMİKUS KAYMAKAMLIK SINAVI ÇÖZÜMLÜ 5 DENEME

 

 

Türkçe

İnkılap Tarihi

Türkiye’nin Sosyoekonomik Yapısı

İnsan Hakları ve Demokratikleşme

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku

Türkiye’nin İdari Yapısı

Mahalli İdareler

Ekonomi

 

 • Açıklama
  • Sevgili gençler,

   2017 yılında yapılan ve Temmuz 2018’de yürürlüğe giren Anayasa değişiklikleriyle artık hem yönetim sistemimiz hem de yasama, yürütme ve yargı teşkilatımız ve erklerimiz önemli değişiklikler geçirdi. Temmuz ayından bugüne kadar kanunlar, KHK’lar, TBMM İçtüzüğü, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, genelgeleri ve kararları ile sürekli yenilikler ve güncellemeler yapılmıştır. Sürekli yenilenen ve güncellenen mevzuata göre Anayasa Hukuku ders notlarını güncelleyip çalışmalarınıza hazır hale getirdim.

    

   Kitabı Hakimlik, KPSS ve kurum sınavları çerçevesinde, çıkmış ve çıkabilecek konuları içerecek şekilde hazırladım. Sizi bilgi bombardımanına tutmadan, gereksiz konulardan mümkün mertebe uzak durmaya çalışarak sınav için gerekli bilgileri öz olarak vermeye gayret ettim. Kitapta çıkmış sorulara benzer soruları konuların hemen yanında çözümü ile birlikte vererek sınavda gelebilecek soru şekillerini göstermeye çalıştım. Bu şekilde 195 soru (çıkmış sorulara benzer soru) çözümü ile birlikte, 90 özgün soru, 318 açık uçlu soru ve 620 doğru yanlış sorusu toplamda 1223 soru hazırladım. Tüm bu çalışmaları konuları daha iyi kavrayıp, bol bol tekrar etmeniz ve dolayısıyla sınava en iyi şekilde hazırlanmanız amacıyla yaptım.

    

   Kitapla ilgili eksiklikler, hatalar ve değerli önerilerinizi bekler, sınavınızda ve çalışmalarınızda başarılar dilerim.

    

   İyi çalışmalar…

    

   AKADEMİKUS

   ANAYASA HUKUKU

   Kaymakamlık Sınavına Hazırlık

   DERS NOTLARI

    

    

   İÇİNDEKİLER
   ÖNSÖZ...........................................................................................................................3
   KAYMAKAMLIK ANAYASA HUKUKU KONULARA GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR....8
   I. ANAYASA HUKUKU TANIM VE TEMEL KAVRAMLAR..........................................9
   A. Anayasa Türleri..................................................................................................11
   B. Kurucu İktidar.....................................................................................................13
   C. Devlet..................................................................................................................14
   D. Hükümet Sistemleri...........................................................................................16
   E. Demokrasi, Siyasi Partiler ve Seçim................................................................18
   1. BÖLÜM SORULAR................................................................................................22
   1. BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA............................................................................23
   1. BÖLÜM DOĞRU-YANLIŞ......................................................................................25

   1. TÜRKİYE’DE ANAYASACILIK HAREKETLERİ....................................................29
    A. Anayasal Belgeler..............................................................................................29
    B. Anayasalar..........................................................................................................29
    2. BÖLÜM SORULAR................................................................................................34
    2. BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA............................................................................35
    2. BÖLÜM DOĞRU- YANLIŞ.....................................................................................37

   III. 1982 ANAYASASININ GENEL HÜKÜMLERİ.......................................................40
   A. 1982 Anayasasının Temel İlkeleri.....................................................................41

   1. Temel Hak ve Hürriyetler...................................................................................50
    C. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması...................................................79
    D. Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması.......................................................81
    E. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılması.............................................81
    3. BÖLÜM SORULAR................................................................................................82
    3. BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA............................................................................85
    3. BÖLÜM DOĞRU- YANLIŞ.....................................................................................90
   2. YASAMA.............................................................................................................100
    A. Yasama Yetkisi.................................................................................................100
    B. Yasama İşlemleri..............................................................................................102
    C. Yasama Organı- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)................................. 111
    4. BÖLÜM SORULAR..............................................................................................133
    4. BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA..........................................................................135
    4. BÖLÜM DOĞRU- YANLIŞ...................................................................................139
   3. YÜRÜTME............................................................................................................148
    A. Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri...................................................................148
   4. Yürütme Organları...........................................................................................152
    C. Olağanüstü Yönetim Usulü: Olağanüstü Hal................................................159
    D. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı.................................................161
    5. BÖLÜM SORULAR..............................................................................................162
    5. BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA..........................................................................164
    5. BÖLÜM DOĞRU- YANLIŞ...................................................................................166
   5. YARGI.................................................................................................................170
    A. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hâkimlik Güvencesi....................................170
    B. Hâkimler ve Savcılar Kurulu...........................................................................171
    C. Yüksek Mahkemeler.........................................................................................174
    D. Anayasa Yargısı...............................................................................................182
    E. Anayasanın Değiştirilmesi..............................................................................193
    6. BÖLÜM SORULAR..............................................................................................195
    6. BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA..........................................................................197
    6. BÖLÜM DOĞRU YANLIŞ....................................................................................200

   YARARLANILAN KAYNAKLAR..............................................................................206

    

    

    

   AKADEMİKUS

   İDARE HUKUKU

   Kaymakamlık Sınavına Hazırlık

   DERS NOTLARI

    

   İÇİNDEKİLER
   ÖNSÖZ.........................................................................................................................3
   KAYMAKAMLIK İDARE HUKUKU KONULARA GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR...........8

   1. İDARE HUKUKU, TANIMLAR VE KAVRAMLAR..................................................9
    A. İdare Kavramı......................................................................................................9
    B. İdari Fonksiyon.................................................................................................10
    C. İdare Hukuku Tanımı ve Özellikleri ................................................................10
    D. Türkiye İdaresinin Genel Özellikleri ve Görevleri..........................................12
    E. İdare Hukukunun Kaynakları ve Normlar Hiyerarşisi....................................13
    F. İdare Hukukuna İlişkin Anayasal İlkeler..........................................................17
   2. KAMU GÖREVLİLERİ..........................................................................................42
    A. Kamu Görevlilerinin Türleri.............................................................................42
    B. Memurluk Mesleği............................................................................................44
    C. Memurluğa Giriş...............................................................................................47
    D. Memurların Disiplin Rejimi..............................................................................61
    E. Memurların Yargılanması.................................................................................68
    F. Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar..............................................72
    G. Memurluğun Sona Ermesi...............................................................................74

   III. İDARİ İŞLEMLER................................................................................................87
   A. Bireysel İdari İşlemlerin (İdari Kararlar) Özellikleri........................................87
   B. Bireysel İdari İşlemlerin Türleri.......................................................................88
   C. İdari İşlemin Unsurları......................................................................................91

   1. İdari İşlemlerdeki Hukuka Aykırılıklar ve Müeyyideleri.................................98
    E. İdari İşlemlerin Sona Ermesi..........................................................................101
    F. İdari Sözleşmeler.............................................................................................103
    G. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri (Kamu İhaleleri)....................................105
    H. Kamu İhaleleri.................................................................................................106
   2. KAMU HİZMETLERİ..........................................................................................128
    A. Kamu Hizmetinin İşletilme Usulleri...............................................................129
    B.Kolluk Hizmetleri.............................................................................................131
   3. KAMU MALLARI................................................................................................140
    A. Kamu Mallarının Türleri..................................................................................140
    B. Kamu Mallarının Özellikleri (Hukuki Rejimi).................................................141
    C. Kamu Mallarının Kazanılması........................................................................141
    D. İdarenin Özel Malları.......................................................................................151
   4. İDARENİN YETKİLERİ VE SORUMLULUĞU...................................................160
    A. İdarenin Yetkileri.............................................................................................160
   5. İdarenin Sorumluluğu....................................................................................164
    TÜRKİYE’İNİN İDARİ YAPISI KONULARA GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR................170

   VII. İDARİ TEŞKİLAT..............................................................................................171
   A. Başkent Teşkilatı.............................................................................................171
   B. Taşra Teşkilatı.................................................................................................197
   C. Bölge Kuruluşları............................................................................................206
   MAHALLİ İDARELER KONULARA GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR...........................221

   VIII. YERİNDEN YÖNETİM TEŞKİLATI..................................................................222
   A. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Mahalli İdareler-Yerel Yönetimler)..........................................................................................................223
   B. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları).........277
   C. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları.........................................282
   D. Kalkınma Ajansları..........................................................................................283

   YARARLANILAN KAYNAKLAR...............................................................................301

    

    

    

    

   AKDEMİKUS

   KAYMAKAMLIK MEVZUAT

   ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

    

   Elinizdeki mevzuat soru bankasını hazırlamakta amaç, sizleri sınavda karşılaştığınız mevzuatla doğrudan tanıştırmak ve sadece o konulardan oluşan sorularla sınava hazırlamaktır. Soruları hazırlarken mevzuatta yer alan hükümlerin dışına çıkmamaya gayret ettim. Yani sadece mevzuat hükümlerinden soru hazırlayıp, alanda bilgi içeren sorulara yer vermedim. Bu şekildeki sorularımız AkademikUS serisinin diğer kitabı olan Kaymakamlık Çözümlü Soru Bankası kitabımızda 2000’den fazla soru ile istifadenize sunulmuştur.

   Özellikle belirtmem gerekir ki, bu kitap çözümlü soru bankasıdır, bir deneme değildir. Çözümlü soru bankasının amacı, bilgi seviyesini ölçmek ve öğrenciyi değerlendirmek değil; konuyu öğretmek, ders çalıştırmak ve sınavlara hazırlamaktır. Oysa deneme soruları hazırlanırken doğrudan bilgi ölçen, öğrenciyi değerlendiren sorular hazırlanır. Bu nedenle kitabı ve soruları hazırlarken bu hususu hep göz önünde bulundurmaya dikkat ettim.

   Amacım sizleri sınavlara bu mevzuat üzerinden hazırlamak ve mevzuat hükümlerini çalıştırmak olduğu için sınavda hiç sorulmayacak tarzda sorulara da yer verdim. Fakat hemen şunu da belirtmem gerekir ki, ÖSYM’nin hazırladığı sorulara benzer, çıkmış sorulara yakın, öz sorulara da mutlaka konu sonlarında yer verdim. Soruları yılların birikimiyle, bizzat katılma ve tecrübe etme imkanımın da olduğu şekilde ÖSYM formatına yakın hazırladım.

   Soru bankasını hazırlarken; her satırdan, her cümleden bir soru çıkarıp kitabın hacmini gereksiz yere büyütmek ve soru sayısını çok fazla göstermek yerine konunun özüne odaklanıp konuyu çalışmanızı hedefledim. Ayrıca sınavda gelme ihtimali olmayan çok ayrıntı ve teknik konularda, sırf soru sormuş olmak için ve yine hacmi ve sayıyı artırmamak için soru hazırlamamayı tercih ettim. Mesela sırf soru olsun diye Seçim Kanununda geçen oy verme sandıklarının boyutlarını sormadım. (eni 40, boyu 55, yüksekliği 50 cm olacak). Genel olarak sınav çerçevesinde kalmaya ve sınavla hiç ilgisi olmayan mevzuat hükümlerinden soru hazırlamamaya gayret ettim. Fakat kitapta yer alan bazı mevzuat hükümlerinden şimdiye kadar hiç soru sorulmamış olsa da, hem yazılı veya sözlü sınav ya da mülakat konularıyla hem de meslekle yakından ilgili olan bazı mevzuat hükümlerini de dahil ettim.

   Yeni çalışmalar, sınavlarla ilgili bilgiler, mevzuat değişiklikleri ve sorularla bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

    

    


   AKADEMİKUS KAYMAKAMLIK SINAVI ÇÖZÜMLÜ 5 DENEME

    

    

   Türkçe

   İnkılap Tarihi

   Türkiye’nin Sosyoekonomik Yapısı

   İnsan Hakları ve Demokratikleşme

   Anayasa Hukuku

   İdare Hukuku

   Türkiye’nin İdari Yapısı

   Mahalli İdareler

   Ekonomi

    

   Stok Kodu
   :
   2020220811104
   Boyut
   :
   16,5*23,5 cm
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Basım Tarihi
   :
   Ağustos 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   129,60   
   129,60   
   2
   66,68   
   133,36   
   3
   44,88   
   134,65   
   4
   33,99   
   135,95   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   129,60   
   129,60   
   2
   66,74   
   133,49   
   3
   44,93   
   134,78   
   4
   34,02   
   136,08   
   5
   27,35   
   136,73   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   129,60   
   129,60   
   2
   66,74   
   133,49   
   3
   44,93   
   134,78   
   4
   34,02   
   136,08   
   5
   27,35   
   136,73   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   129,60   
   129,60   
   2
   66,74   
   133,49   
   3
   44,93   
   134,78   
   4
   34,02   
   136,08   
   5
   27,35   
   136,73   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   129,60   
   129,60   
   2
   66,74   
   133,49   
   3
   44,93   
   134,78   
   4
   34,02   
   136,08   
   5
   27,35   
   136,73   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   129,60   
   129,60   
   2
   66,74   
   133,49   
   3
   44,93   
   134,78   
   4
   34,02   
   136,08   
   5
   27,35   
   136,73   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   129,60   
   129,60   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat