Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%25
Atatürk İlkeleri & İnkılâp Tarihi Can Çelik Atatürk İlkeleri & İnkılâp Tarihi Can Çelik

Atatürk İlkeleri & İnkılâp Tarihi

Liste Fiyatı : 548,80TL
İndirimli Fiyat : 411,60TL
Kazancınız : 137,20TL
Taksitli fiyat : 5 x 93,68TL
Havale/EFT ile : 403,37TL
Satış adedi : 20
9786257262927
600449
Atatürk İlkeleri & İnkılâp Tarihi
Atatürk İlkeleri & İnkılâp Tarihi
411.60

SUNUŞ,
Bu çalışmamızda Atatürk ilkelerini, devrim (inkılâp) tarihini ve kanunlarını ezbere dayalı
suni aktarımla ve spesifik, hap bilgi şeklinde ortaya koymak yerine; anlatımı olay örgüsü
çerçevesinde kurgulayarak neden-sonuç ilişkisi içinde sunmaya gayret ettik.
Birçok akademik kaynak, makale ve tezden yararlanarak büyük bir titizlikle ortaya
koyduğumuz bu külliyatta birçok önemli konuyu farklı bölümlerde, farklı anlatım
tarzıyla -bilgilerin zihne en iyi şekilde yerleşmesi için- tekrar tekrar aktardık. Yine birçok
önemli hususu kalın punto açıklamalar nezdinde öne çıkararak, niteliği sebebiyle önem
addeden kritik noktaları önemli kutularla belirginleştirerek, Cumhuriyet dönemi basınyayın
organlarıyla bizzat Atatürk tarafından kurulan kurumları tablolar şeklinde işleyip,
çalışmanın tamamında yer alan belirsiz birçok kelime, kavram ve terimin anlamını,
eserin daha anlaşılır olması için parantez içi belirttik.
Son yıllar Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT - Tarih Öğretmenliği), Kaymakam Adaylığı
ve Adlî-İdarî Yargı Hâkimlik Sınavlarının ne denli ayrıntı sorularla adayların bilgisini
ölçtüğü, 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı Sınavında adayların bir
kısmının İnkılâp Tarihi testinden neredeyse hiç doğru yapamadığı için sınavı sınırdan
kaybettiği, 25-26 Aralık 2021 tarihinde yapılan Hâkimlik Sınavlarında kitabî birçok
kaynakta yer almadığı hâlde “Hacı Topal Osman” sorusunun “Osman Ağa” şeklinde
daha da zorlaştırılarak yöneltildiği hakikati de göz önünde tutulursa, böylesi kapsamı
geniş ve İnkılâp Tarihini gerçek mahiyette öğretecek bir çalışmanın iki kez özümsenerek
okunması bile kariyer meslek sınavlarında yöneltilecek sorular için hayati öneme sahip
olacaktır.
Zihinde kalıcı bilgi oluşturma amacıyla ve öğretici perspektifle (yaklaşımla) ortaya
koyduğumuz bu çalışmanın tüm adaylar için en üst seviyede verim sağlamasını temenni
ediyoruz..
Can Çelik
Ağustos 2022

İÇİNDEKİLER
Sunuş 18
BİRİNCİ BÖLÜM
II. MEŞRUTİYET’İN İLÂNI VE SONUÇLARI 19
İyd-i Millî (Millî Bayram) 21
31 MART VAKASI (13 NİSAN 1909) 22
31 Mart İsyanının Ortaya Çıkışı 24
Yıldız Yağması 25
İsyanın Bastırılması 25
OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEM FİKİR AKIMLARI 27
Osmanlıcılık 27
Genç Osmanlılar Cemiyeti 28
Bu Amaçla İki Önemli Çalışma Yapıldı; 30
I- Meclis-i Mebusan’ın açılması 30
II- Kânûn-ı Esâsî’nin ilânı 30
İslâmcılık 31
Türkçülük 32
Türkiye’de Türkçülük 33
Batıcılık (Garpçılık) 34
Teşebbüs-i Şahsî & Adem-i Merkezîyet 35
Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkezîyet Cemiyeti 35
Kurulma Nedenleri ve Gelişimi 35
İttihat ve Terakki Cemiyetiyle Anlaşmazlık Yaşamalarının Sebepleri 37
Cemiyetin (İTC) Programı 38
TÜM AYRINTILARIYLA İTTİHAT VE TERAKKİ 38
İttihad-ı Osmanî Cemiyeti’nin Kuruluşu 39
Ahmet Rıza Bey & İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurulması 40
I. Jön Türk Kongresi 41
II. Jön Türk Kongresi 41
1908 Devrimi 41
II. Meşrutiyet Dönemi 42
1909 Kongresi ve Mustafa Kemal 42
31 Mart Vakası (Olayı) 42
Sopalı Seçimler ve Bâb-ı Âli Baskını 43
İktidar Partisi Konumunda İttihat ve Terakki Fırkası 43
I. Dünya Savaşı Yılları 44
İttihat ve Terakki & Millî Mücadele 44

İKİNCİ BÖLÜM
TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) 47
Savaşın Nedenleri 47
İtalyan İşgali & Kara Savaşları 50
Tobruk Muharebeleri 52
Derne Muharebeleri 52
Deniz Cephesi 54
Beyrut Deniz Muharebesi 54
Savaşın Bitmesi 55
Racconigi Anlaşması 56
Trablusgarp Savaşının ilkleri 56
BALKAN SAVAŞLARI 57
I. Balkan Savaşı 57
Osmanlı’nın kaybettiği topraklar 58
II. Balkan Savaşı 58
Osmanlı İmparatorluğu’nun yaptığı antlaşmalar 59
Elçiler Konferansı 59
I. DÜNYA SAVAŞI 60
I. DÜNYA SAVAŞI’NIN BAŞLICA NEDENLERİ 61
Siyasi (Politik) Nedenler 61
İktisadi Nedenler 62
I. Dünya Savaşı’nda Ortaya Çıkan Cepheler 63
I. Dünya Savaşı cepheleri 2 ana başlıkta toplanabilir: 63
Batı Cephesi 63
Doğu Cephesi 63
Osmanlı’nın Cepheleri 63
Birinci Dereceden Cepheler: 63
İkinci Dereceden Cepheler: 63
Yıllar İtibarıyla I. Dünya Savaşı Sürecinde Yaşananlar 64
1914 yılı 64
1915 yılı 64
1916 yılı 65
1917 ve 1918 yılları 66
ABD’nin Savaşa Girmesi 66
Rus İç Savaşları 66
1917 Şubat Devrimi 66
1917 Ekim Devrimi 66
I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi 67
San Remo Konferansı 67
I. Dünya Savaşı’nda Kullanılan Teknolojiler 68
Kara Teknolojisi 68
Deniz Teknolojisi 69
Hava Teknolojisi 69
I. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkış sebepleri: 69
Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı’na Girmesi & Savaştığı Cepheler 70
Buna göre: 71
Doğu Cephesi 72
Güney Cephesi 73
Batı (Garp) Cephesi 73
Çanakkale Cephesi 74

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN PAYLAŞILMASI İÇİN
HAZIRLANAN GİZLİ PROJELER 79
İstanbul Anlaşması (18 Mart-10 Nisan 1915) 79
Londra Paktı (Anlaşması) - 26 Nisan 1915 80
Sykes-Picot Anlaşması (26 Nisan 1916) 80
St. Jean de Maurienne Anlaşması (17 Nisan 1917) 81
Balfour Deklarasyonu 81
Birinci Dünya Savaşı Sonrası Önemli Gelişmeler 82
Brest-Litovsk Antlaşması 82
Bu Antlaşmaya göre; 82
ABD’nin I. Dünya Savaşına Katılma Süreci 83
Wilson Prensipleri olarak bilinen barış programının esasları; 83
l. Dünya Savaşı’nı Bitiren Antlaşmalar 84
Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) 84
Konferansın genel sonuçları: 85
Bükreş Antlaşması (7 Mayıs 1918) 86
Neuilly Antlaşması (27 Kasım 1919) 86
St. Germain Barış Antlaşması (10 Eylül 1919) 87
Versailles Barış Antlaşması (28 Haziran 1919) 87
MİLLETLER CEMİYETİ 88
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti Yaklaşımı 89
MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 89
Antlaşmanın İmzalanması 89
Mondros’a Tepkiler 90
Mondros’un Uygulanması 90
Mondros Mütarekesinin önemli ayrıntıları: 91
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ 93
Azınlıkların Kurmuş Olduğu Cemiyetler 93
Rumlar Tarafından Kurulan Cemiyetler 93
Mavri Mira (Kara Gün) Cemiyeti 93
Etniki Eterya (Millî Dernek) Cemiyeti 93
Pontus Rum Cemiyeti 93
Kordos Komitesi 94
Ermeniler Tarafından Kurulan Cemiyetler 94
Hınçak (Çan Sesi) Komitesi 94
Taşnak (Hançer) Komitesi 95
Kürdistan Teali Cemiyeti 95
Millî Mücadele’ye karşı faaliyetleri 95
Özerk Kürt devleti kurma girişimleri 96
Sivas Kongresini engelleme girişimi 97
Cemiyet-i Müderrisîn 97
26 Eylül 1919 tarihli beyannâmesi 97
Teâlî-i İslâm Cemiyeti Dönemi 98
Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası 98
Hürriyet ve İtilaf Fırkası 99
Birinci Dönem 99
Parti Programı 99
Siyasi Olaylar 100
İkinci Dönem 101
Askerî Nigehban (Askeri Bekçi) Cemiyeti 101
İngiliz Muhipleri Cemiyeti (İngiliz Dostları Derneği) 102
Cemiyetin üyeleri: 102
Wilson Prensipleri Cemiyeti 102
Cemiyetin Kuruluşu 103
Amerikan Mandası Düşüncesi 103
Cemiyetin Üyeleri 103
Cemiyetin Kapanması 103
İşgaller Aleyhine Türk Halkının Tepkisi & Yararlı Cemiyetler 103
Vilâyât-ı Şarkiye Müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti 104
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti 104
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti 104
İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti 105
Millî Kongre Cemiyeti 105
Kilikyalılar Cemiyeti 105
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti 105
Karakol Cemiyeti 105
İstanbul Müdafaa-i Milliye Teşkilatı 106
BEŞİNCİ BÖLÜM
MONDROS MÜTAREKESİ & İŞGALLER ALEYHİNE KEMAL PAŞA’NIN TAVRI 109
Mondros Mütarekesi & Yurdu Düşmandan Kurtarma Çareleri 109
Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Ortaya Koyduğu Faaliyetler 110
İşgale Karşı Tepkiler 110
Paris Barış Konferansı 111
İttihatçıların yargılanması 111
Osmanlı Meclisi’nin toplanması 111
Misak-ı Millî’nin açıklanması 112
İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u ablukaya alması 112
ALTINCI BÖLÜM
İZMİR’İN İŞGALİ & ORTAYA ÇIKAN TEPKİLER 115
İzmir’in İşgali 115
İzmir’in İşgal Edilme Nedenleri 115
İzmir’in İşgali 116
Menemen Katliamı 116
Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey (1884-1919) 117
MUSTAFA KEMAL’İN İSTANBUL’DAN SAMSUN’A HAREKETİ 118
Anadolu’nun Genel Durumu 118
Mustafa Kemal’e Müfettişlik Görevi Verilmesi 118
Paşa’nın Samsun’a Hareket Etmesi 119
Mustafa Kemal’in Samsun Günleri 119
HAVZA GENELGESİ 120
AMASYA GENELGESİ (TAMİMİ) 121
Genelgenin Hazırlanması 121
YEDİNCİ BÖLÜM
ERZURUM KONGRESİ (23 TEMMUZ - 7 AĞUSTOS 1919) 125
Erzurum Kongre Binası 126
ANADOLU’DAKİ DİĞER YEREL KONGRELER 126
Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti 126
İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyet 127
Balıkesir Kongresi 127
Nazilli Kongresi 128
Alaşehir Kongresi 128
Trabzon Kongreleri 128
Güneybatı Kafkas Geçici Hükûmeti 129
Ardahan Kongresi 130
Oltu Şûrâ Hükûmeti 130
Oltu Meclis-i Kurul üyeleri: 131
SİVAS KONGRESİ 131
Sivas Kongresi Delegeleri 132
Ali Galip Olayı (Sorunu) 134
Ali Galip Olayının Gelişimi 135
Teşebbüste Bulunanlar 135
Tertipçilerin Diyarbakır eylemleri 136
Tertipçilerin Malatya’ya gelişi 136
Sine-i millete dönüş 137
Tertibin bastırılması 137
Ali Galip Olayı’nın Sonuçları 138
Ferit Paşa Hükûmetinin Düşmesi 138
Amiral Bristol Raporu 138
Kuvâ-yi Milliye’nin Güç Kazanması 139
Şehzadebaşı Baskını 139
İngiliz baskısıyla Fetva 139
ALİ RIZA PAŞA HÜKÛMETİ’NİN KURULMASI 139
Sivas Komutanlar Toplantısı 140
Sivas & Erzurum Kongreleri Arasında Başlıca Farklılıklar 142
SEKİZİNCİ BÖLÜM
HEYET-İ TEMSİLİYE’NİN ANKARA’YA GELİŞİ VE FAALİYETLERİ 145
Heyet-i Temsiliye 145
Erzurum Kongresi Heyet-i Temsiliyesi 145
Sivas Kongresi Heyet-i Temsiliyesi 146
Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelişi 147
Heyeti Temsiliye’nin Yayın Organları 147
Son Meclis-i Mebûsan & Misak-ı Millî 147
Misak-ı Millî’nin Kabulü 148
İstanbul’un İşgali 148
Misak-ı Millî’nin Önemi ve Sonuçları 148
İSTANBUL’UN İŞGALİ & SONRAKİ GELİŞMELER (16 MART 1920) 149
DOKUZUNCU BÖLÜM
TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI (GENEL TEKRAR) 151
I. Dünya Savaşı Sonrası - Ekim 1918 - Mayıs 1919 153
İstanbul’un İşgali 153
Kuvâ-yi Milliye 154
İzmir’in İşgali, Mayıs 1919 155
Örgütlenme Dönemi - Mayıs 1919 - Nisan 1920 156
Osmanlı Meclisi’nin açılması & Mîsâk-ı Millî, Kasım 1919 - Ocak 1920 156
Osmanlı Meclisi’nin kapatılması - Mart 1920 157
Büyük Millet Meclisi’nin açılması - 23 Nisan 1920 157
Silahlı Mücadele - Mart 1920 - Mart 1922 158
Doğu Cephesi: Türk-Ermeni Savaşı 158
Güney Cephesi & Türk-Fransız Savaşı 158
El-Cezire Cephesi & İngilizlerle Musul Sorunu 159
Batı Cephesi & Türk-Yunan Savaşı 159
İç Cephe & İsyan ve Ayaklanmalar 160
Londra Barış Konferansı - Şubat 1921 ve Mart 1922 160
Çanakkale Olayı & Mudanya Mütarekesi - Eylül-Ekim 1922 161
Saltanatın kaldırılması, 1 Kasım 1922 161
Lozan Barış Konferansı - Kasım 1922 161
Lozan Barış Antlaşması - 24 Temmuz 1923 162
Cumhuriyetin İlânı - 29 Ekim 1923 162
Sovyetler Birliği Yardımları 162
Diğer Yardımlar 163
Etnik Temizlik 164
Basın & Kamuoyu 164
Bergama Baskını 165
ONUNCU BÖLÜM
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 167
TBMM’nin Tarihçesi 167
TBMM’nin Açılışı 168
1923-1946 & Tek Parti Dönemi 169
1946-1960 & Çok Partili Dönem 169
Türkiye Büyük Millet Meclisi Binaları 170
İlk Meclis Binası - Kurtuluş Savaşı Müzesi 170
İkinci Meclis Binası - Cumhuriyet Müzesi 170
Üçüncü Meclis Binası - TBMM Binası 170
I. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi 171
TBMM’nin Kuruluşu 171
Alınan Önemli Kararlar 172
I. TBMM’nin Çalışma Esasları 172
TBMM’nin Sahip Olduğu Nitelikler 172
TBMM Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler 173
I. TBMM’nin Çıkardığı Kanunlar 173
TBMM I. Dönem Mebusları 173
Seçilen İlk Kabine (Hükûmet) Üyeleri: 174
1923 Türkiye Genel Seçimleri 174
Seçime Doğru 174
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILMASINA GÖSTERİLEN TEPKİLER 176
Çıkan Ayaklanmalar 176
İstanbul Hükûmetinin Çıkardığı Ayaklanmalar 177
Anzavur Ayaklanması 177
Ayaklanmanın Nedenleri 177
l. Anzavur Ayaklanması 177
ll. Anzavur Ayaklanması 177
lll. Anzavur Ayaklanması 178
Kuvâ-yi İnzibâtiye (Hilafet Ordusu) 178
Süleyman Şefik Paşa’nın istifası 179
Ahmet Anzavur dönemi 179
Istanbul Hükûmeti & İşgalci Güçlerin Baskısıyla Çıkan Ayaklanmalar 179
İstanbul Hükûmeti 180
İstanbul Hükûmeti ve İşgal Güçleri 180
Düzce Ayaklanmaları 180
Bolu-Hendek ve Adapazarı Ayaklanmaları 180
Cemil Çeto Olayı 180
Yozgat-Zile Ayaklanması 180
Afyon Ayaklanması 180
Şeyh Eşref Olayı 180
Koçkiri Aşireti Ayaklanması 180
Konya Ayaklanması 181
Millî Aşireti Ayaklanması 181
Kuva-yı Milliyeci Olup Sonradan Ayaklananlar 181
Azınlıklar Tarafından Çıkarılan Ayaklanmalar 182
İSTİKLÂL MAHKEMELERİ 182
İstiklâl Mahkemelerinin Kuruluşu 183
İstiklâl Mahkemeleri II. Dönem 184
İstiklâl Mahkemeleri III. Dönem 184
ON BİRİNCİ BÖLÜM
SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI 187
Boğazlar Antlaşması 187
Antlaşma & Nedenleri 188
Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası yaşananlar 192
Hazırlık konferansları 192
Saltanat Şurası 193
Antlaşmayı İmzalayanlar 193
Saint-Jean-de-Maurienne Anlaşması 193
TÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA BASIN 194
Hâkimiyet-i Milliye 195
Albayrak Gazetesi 195
Açıksöz Gazetesi 196
Minber Gazetesi 196
Öğüt Gazetesi 197
Hukuk-u Beşer 197
Sebîlürreşâd Dergisi 197
Küçük Mecmua (Dergi) 197
Anadolu Terbiye Mecmuası 198
YEDİ MEŞALECİLER 198
TÜRK BEŞLERİ 199
Özsoy Operası 199
OSMANLI RESSAMLAR CEMİYETİ 200
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası 200
KADRO DERGİSİ 201
Millî Mücadele Yanında Basın Hayatı 202
Anadolu Basını 203
Millî Mücadele’ye Karşıt Olan Basın 209
İstanbul Basını 209
Anadolu Basını 209
Azınlıkların Kontrolü Altında Olan Basın 210
Millî Mücadele karşıtı olan azınlık basını şunlardır: 210
Mütareke Basını 212
Kurtuluş Savaşı Konulu Romanlar 212
ON İKİNCİ BÖLÜM
KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİ & DÜZENLİ ORDUYA GEÇİŞ SÜRECİ 215
Etkili Olduğu Cepheler 215
Kuvayı Milliye Tarihi 215
Hacı Topal Osman 216
Kuvayi Milliye Destanı 216
Kuvayı Milliye Ruhu 217
Yörük Ali Efe 217
DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI 218
Türkiye’de Düzenli Ordu 218
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ASKERÎ MÜCADELELERLE OLUŞTURULAN CEPHELER 221
Güney Cephesi 221
Maraş Muharebesi 221
Antep Kuşatması 221
Urfa Muharebesi 222
Adana Kozan Katliamı 222
I. Dünya Savaşı Doğu Cephesi 223
Türk Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi 223
TBMM Hükûmeti & Ermenistan Cumhuriyeti Arasındaki Savaş 225
Gümrü Antlaşması 226
Oltu Muharebesi 226
Birinci Muharebe 226
İkinci Muharebe 226
BATI CEPHESİ ASKERÎ & SİYASÎ GELİŞMELERİ 227
Türk Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi 227
Geri plân 228
Savaşın Başlaması 234
Batı Cephesi’nin Kurulması 236
Sevr Antlaşması’na Doğru 237
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İSTANBUL’UN İŞGALİ & BAŞKENTİN ANADOLU’YA İNTİKALİ 243
1920 LONDRA KONFERANSI 246
Yunan Cephesindeki Gelişmeler 248
Sevr’in Diğer Etkileri 250
Yunan Saldırıları 252
1920 - Yunan Yaz Taarruzu 253
DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI 254
ON BEŞİNCİ BÖLÜM
INÖNÜ MUHAREBELERİ 257
Birinci İnönü Muharebesi 257
Savaşın Neticesi 257
Londra Konferansı - 1921 258
Lord Curzon bir rapor hazırladı: 258
Türkiye-Afganistan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921) 262
İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921) 263
Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) 264
İkinci İnönü Muharebesi 266
Kütahya-Eskişehir Muharebeleri 266
TBMM Heyetinin Cepheye Gönderilmesi 267
Tekâlif-i Millîye Emirleri 268
ON ALTINCI BÖLÜM
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ (23 Ağustos-13 Eylül 1921) 271
Kars Antlaşması 272
Batum Antlaşması 273
Bilecik Görüşmesi 274
Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) 275
Duatepe 276
Kocatepe 276
Metristepe Zafer Anıtı 276
Mehmetçik Anıtı 276
Afyon Taarruzu - Güzelim Dağı Muharebesi 277
Yunanistan’ın İstanbul’u İşgal Etme Planı 277
BÜYÜK TAARRUZ (BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ) 280
Taarruz Aşaması 280
İZMİR’İN KURTULUŞU 281
ÇANAKKALE OLAYI (BUNALIMI) 281
MUDANYA MÜTAREKESİ (ATEŞKESİ) 282
LOZAN BARIŞININ ÖNEMLİ HÜKÜMLERİ 283
Azınlıklar 283
Kapitülasyonlar 283
Dış Borçlar 283
Boğazlar ve İstanbul’un Durumu 284
Türk Düşmanı David Lloyd George’un Düşüşü 284
Batı Cephesinin İlgası 285
ON YEDİNCİ NÖLÜM
ATATÜRK DEVRİMLERİ (İNKILÂPLARI) 287
Atatürk İnkılâplarının Amacı 287
İnkılâp Karşıtı Hareketler 288
Saltanatın kaldırılması 288
Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları 289
Ankara’nın Başkent Olması 290
Cumhuriyetin İlânı 290
Cumhuriyetin İlân Edilme Süreci 292
Bir Anayasa Değişikliği 292
Halk Fırkası Grup Toplantısı 292
Halifeliğin (Hilâfetin) Kaldırılması 293
Halifeliğin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 294
Kadınlara Seçme & Seçilme Hakkı Tanınması 294
Belediye Seçimleri 295
Muhtarlık Seçimleri 295
Milletvekili Seçimleri 295
Kadın Adayların Yer Aldığı İlk Genel Seçimler 296
NENE HATUN 296
ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ DENEMELERİ 297
LÂİKLİK 297
ŞAPKA İNKILÂBI 298
Şapka Yasası (Kanunu) 298
Şapka Nutku 298
Kanunun Meclisten Geçmesi 299
Şapka Kanunu’na Karşıt İsyanlar 299
TEKKE, ZAVİYE & TÜRBELERİN KAPATILMASI 300
Bursa Olayı 301
TAKVİM, SAAT VE ÖLÇÜ DEĞİŞİKLİKLERİ 301
Saat Sisteminde Değişiklik 301
Takvimde Değişiklik 302
Uluslararası Rakamlar 302
Ağırlık ve Uzunluk Öçüleri 302
Millî Bayram ve Tatil Günleri 302
SOYADI KANUNU 303
LÂKAP VE UNVANLARIN KALDIRILMASI 303
MİLLET MEKTEPLERİ 304
I. Millet Mektepleri Talimatnamesi 304
II. Millet Mektepleri Talimatnamesi 304
Resmî Açılış 304
Millet Mektepleri Eğitim Kadrosu 305
Millet Mekteplerinin Yönetsel (İdarî) Yapısı 305
Millet Mektebi Türleri 305
Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi 306
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabulü 307
Medreselerin Kapatılması 308
İlahiyat Fakültesi & İmam Hatip Okullarının Kurulması 308
Zorunlu Din Derslerinin Kaldırılması 308
Azınlık & Misyoner Okulları 309
Askerî Okullar 309
1961 & 1982 Anayasalarıyla Korunması 309
Medreselerin Kapatılması 309
Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun 310
Harf İnkılâbı 310
Birtakım Yenileşme Önerileri 311
Elif Ba Raporu 311
Atatürkçü Harf Reformu 312
Edebiyat ve Güzel Sanatlar 312
Öğrenci Andı (Andımız) 313
Sağlık Hizmetlerinde Yapılan Yenilikler 313
Türk Tarih Kurumu 314
Türk Tarih Kongresi 315
Süreli Yayınları 316
Türk Dil Kurumu 317
Dil İnkılâbı 318
Heyet-i İlmiye 320
Üniversite Reformu 320
İzmir İktisat Kongresi 321
Çiftçiliğin Özendirilmesi 323
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 324
Sümerbank 325
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 325
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 326
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı 326
Türkofis 327
Halkbankası ve Halk Sandıkları 327
İlbank (İller Bankası) 328
Türkiye Tütüncüler Bankası  328
Emlâk ve Eytam Bankası 328
Etibank 329
Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti 329
Millî Türk Ticaret Birliği 329
Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası 332
Düyûn-ı Umûmiye 332
Karabük Demir Çelik Fabrikaları (Kardemir) 333
Kabotaj Kanunu 334
Sanayi Teşvik Kanunu 334
Türkiye’de Toprak Reformu 334
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 334
Mecellenin Kaldırılması 335
Türk Kanunu Medenisi 335
Türk Ceza Kanunu (1926) 336
Medenî Usûl Hukuku 336
Türk Borçlar Kanunu 336
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
I. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE MUHALEFETİN ORTAYA ÇIKMASI 339
Türkiye’de Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri 340
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 341
Terakkiperver Fırkanın Programı 341
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası & İttihat ve Terakki 343
TCF’nin Kapatılması 343
Şeyh Said İsyanı (Genç Hadisesi) 344
Takrir-i Sükûn Kanunu (4 Mart 1925) 348
İzmir Suikastı ve Sonuçları 348
Suikastın Arka Planı 349
Suikastın Ortaya Çıkması 350
Suikast Planı ve Yargılamalar 351
İzmir Yargılamalarının Sonuçları 352
Ankara Yargılamaları 352
İzmir Suikastı Sonrası 352
Mustafa Vasıf Karakol 353
Ziya Hurşit Bey 353
Kara Kemal 354
Hürriyet-i Ebediye Abidesi 354
Menemen (Kubilay) Olayı (23 Aralık 1930) 354
Menemen Olayının Seyri 355
Olayın Ankara’da Duyulması 355
Sıkıyönetim & Yargılama Süreci 356
Kubilay Olayının Siyasi Boyutu 356
YÜZELLİLİKLER 356
ON DOKUZUNCU BÖLÜM
OSMANLI ZAMANI HUKUK 359
Yasa (Kanun-Nizam) 359
Şer’i Hukuk 359
Örfi Hukuk 360
Mahkeme 360
Kanunnameler 360
Yargılama Yetkisi 361
TÜRK-OSMANLI DÖNEMİ ANAYASAL GELİŞİM SÜRECİ 362
Sened-i İttifak 362
Tanzimat Fermanı 362
Fermanda Yer Alan Başlıca Konular: 362
Islahat Fermanı 363
1876 ANAYASASI (KÂNÛN-Î ESÂSÎ) 365
Meşrutiyet Tartışmaları ve Anayasanın İlânı 365
Anayasanın Yapılış Süreci 365
Kanun-i Esasi’nin Önemli Maddeleri 367
1921 ANAYASASI (TEŞKÎLÂT-I ESÂSÎYE KANUNU) 368
1920 HALKÇILIK PROGRAMI 370
1924 ANAYASASI (TEŞKİLÂT-I ESÂSÎYE KANUNU) 370
1961 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 372
Hazırlanışı 372
Yürürlüğe Girmesi 373
1971-1973 Değişikleri 374
1961 Anayasası’nın Feshi 374
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 375
1982 Anayasası’nın İçeriği 375
1982 Anayasası’nın Genel Özellikleri 376
YİRMİNCİ BÖLÜM
ATATÜRK DÖNEMİNDE EĞİTİM & ÖĞRETİM 379
YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI 387
İç Borçlanma 387
Dış Borçlanma 387
Cumhuriyet Dönemi 388
Türk İstiklâl Savaşı’nın Malî Kaynakları 394
TÜRK DIŞ POLİTİKASI 395
Musul (İngiliz) Sorunu 395
Türkiye-Rusya İlişkileri 398
Türkiye-Fransa İlişkileri 402
Hoover Moratoryumu 412
Vagon- Li Olayı 413
Etabli (Nüfus Mübadelesi) Sorunu 413
Fener-Rum Patrikhanesi 416
Kardak Kayalıkları Krizi 416
Türkiye-Bulgaristan İlişkileri 417
Bozkurt-Lotus Olayı 421
Lotus Prensibi 422
Türkiye-İtalya İlişkileri 422
Azerbaycan-Türkiye İlişkileri 431
İran-Türkiye İlişkileri 432
Afganistan-Türkiye ilişkileri 432
Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti & Türkiye) 433
Balkan Antantı 440
Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (22 Haziran-20 Temmuz 1936) 441
Sadabad Paktı (8 Temmuz 1937) 447
Kellogg-Briand Paktı (1928) 448
Litvinov Protokolü (1929) 449
Akdeniz Paktı (1936) 449
Küçük Antant (1921) 449
Locarno Antlaşması (1925) 450
Hatay Sorunu ve Çözümü 450
Sandler Raporu 452
YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
MUSTAFA İSMET İNÖNÜ DÖNEMİ 455
Millî Korunma Kanunu 461
Müstakil Grup 461
Köy Enstitüsü 461
Köy Enstitülerinin Kapatılması 463
YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE TEK & ÇOK PARTİLİ DÖNEM 465
Türkiye’de Tek Partili Dönem 465
Kurtuluş Savaşı Dönemi (1919-1923) 465
Devlet Kuran Parti: CHP 465
Türk Devletinin Adı (Cumhuriyetin İlânı) 466
Atatürk Devrimleri 466
İç Siyaset 466
Dış Siyaset 468
General Harrington Kupası 468
İngiltere’yle ilişkiler 468
Yunanistan’la ilişkiler 468
SSCB ile ilişkiler 468
Fransa’yla ilişkiler 469
İtalya’yla ilişkiler 469
İslâm ülkeleriyle ilişkiler 469
Millî Şef Dönemi (1938-1950) 469
Dörtlü Takrir 469
Hürriyet Misakı 470
12 Temmuz Beyannamesi 470
II. Dünya Savaşı 470
Türkiye’de Çok Partili Dönem 471
1960 Askerî Darbesi 472
1971 Muhtırası 472
Sağ & Sol Krizi 473
Kıbrıs Barış Harekâtı 474
1980 Askerî Darbesi 475
1995 Genel Seçimleri 475
28 Şubat Süreci 475
Susurluk Olayı 476
2002 Genel Seçimleri 476
YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ATATÜRK’ÜN TEMEL İLKELERİ 481
Bağımsızlık 481
Millî Egemenlik 481
Cumhuriyetçilik 482
Milliyetçilik 482
Lâiklik 483
Halkçılık 483
Devletçilik 484
Devrimcilik 485
Barışçılık 485
Akılcılık, Bilimcilik ve Gerçekçilik 486
YİRMİ BEŞİNCİ BÖLÜM
ATATÜRKÇÜLÜK (KEMALİZM) 489
YİRMİ ALTINCI BÖLÜM
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (GENEL TEKRAR) 501
Çocukluğu ve Gençliği 502
Askerlik Dönemi 503
Trablusgarp Savaşı 504
Birinci Balkan Savaşı 506
İkinci Balkan Savaşı 507
Sofya Askerî Ataşeliği 508
I. Dünya Savaşı 509
Çanakkale Savaşı 509
Kafkasya Cephesi 511
Filistin & Sina Cepheleri 513
Millî Mücadele Dönemi (1919-1923) 514
Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı 516
Amasya Tamimi (Genelgesi) 517
Erzurum Kongresi 518
Sivas Kongresi 519
Meclisin Açılışı 520
Düzenli Ordunun Kurulması 523
İnönü Muharebeleri 524
Kütahya-Eskişehir Muharebeleri 525
Sakarya Meydan Muharebesi 525
Büyük Taarruz 526
Mudanya Ateşkes Antlaşması 527
Lozan Barış Antlaşması 527
Cumhuriyetin İlânı 527
Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı (1923-1938) 529
Atatürk İnkılâpları (Devrimleri) 529
Atatürk Dönemi Siyasî Olaylar 531
Atatürk Dönemi Dış Politika 533
Musul Sorunu 534
Türk-Yunan ilişkileri 534
Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) 535
Balkan Antantı 535
Montrö Boğazlar Sözleşmesi 535
Sadabat Paktı 536
Hatay Bunalımı (Sorunu) 536
Trakya Manevraları 537
Atatürk’ün Adı & Soyadı 537
Atatürk’ün İlgi Alanı 538
Atatürk’ün Şahsî Münasebetleri 539
Atatürk’ün Dinî İnancı 540
Ulu Önder’in Vefatı 541
Ulu Önder’in Hatıraları 541
Atatürk’ün Eserleri 544

 

 • Açıklama
  • SUNUŞ,
   Bu çalışmamızda Atatürk ilkelerini, devrim (inkılâp) tarihini ve kanunlarını ezbere dayalı
   suni aktarımla ve spesifik, hap bilgi şeklinde ortaya koymak yerine; anlatımı olay örgüsü
   çerçevesinde kurgulayarak neden-sonuç ilişkisi içinde sunmaya gayret ettik.
   Birçok akademik kaynak, makale ve tezden yararlanarak büyük bir titizlikle ortaya
   koyduğumuz bu külliyatta birçok önemli konuyu farklı bölümlerde, farklı anlatım
   tarzıyla -bilgilerin zihne en iyi şekilde yerleşmesi için- tekrar tekrar aktardık. Yine birçok
   önemli hususu kalın punto açıklamalar nezdinde öne çıkararak, niteliği sebebiyle önem
   addeden kritik noktaları önemli kutularla belirginleştirerek, Cumhuriyet dönemi basınyayın
   organlarıyla bizzat Atatürk tarafından kurulan kurumları tablolar şeklinde işleyip,
   çalışmanın tamamında yer alan belirsiz birçok kelime, kavram ve terimin anlamını,
   eserin daha anlaşılır olması için parantez içi belirttik.
   Son yıllar Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT - Tarih Öğretmenliği), Kaymakam Adaylığı
   ve Adlî-İdarî Yargı Hâkimlik Sınavlarının ne denli ayrıntı sorularla adayların bilgisini
   ölçtüğü, 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı Sınavında adayların bir
   kısmının İnkılâp Tarihi testinden neredeyse hiç doğru yapamadığı için sınavı sınırdan
   kaybettiği, 25-26 Aralık 2021 tarihinde yapılan Hâkimlik Sınavlarında kitabî birçok
   kaynakta yer almadığı hâlde “Hacı Topal Osman” sorusunun “Osman Ağa” şeklinde
   daha da zorlaştırılarak yöneltildiği hakikati de göz önünde tutulursa, böylesi kapsamı
   geniş ve İnkılâp Tarihini gerçek mahiyette öğretecek bir çalışmanın iki kez özümsenerek
   okunması bile kariyer meslek sınavlarında yöneltilecek sorular için hayati öneme sahip
   olacaktır.
   Zihinde kalıcı bilgi oluşturma amacıyla ve öğretici perspektifle (yaklaşımla) ortaya
   koyduğumuz bu çalışmanın tüm adaylar için en üst seviyede verim sağlamasını temenni
   ediyoruz..
   Can Çelik
   Ağustos 2022

   İÇİNDEKİLER
   Sunuş 18
   BİRİNCİ BÖLÜM
   II. MEŞRUTİYET’İN İLÂNI VE SONUÇLARI 19
   İyd-i Millî (Millî Bayram) 21
   31 MART VAKASI (13 NİSAN 1909) 22
   31 Mart İsyanının Ortaya Çıkışı 24
   Yıldız Yağması 25
   İsyanın Bastırılması 25
   OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEM FİKİR AKIMLARI 27
   Osmanlıcılık 27
   Genç Osmanlılar Cemiyeti 28
   Bu Amaçla İki Önemli Çalışma Yapıldı; 30
   I- Meclis-i Mebusan’ın açılması 30
   II- Kânûn-ı Esâsî’nin ilânı 30
   İslâmcılık 31
   Türkçülük 32
   Türkiye’de Türkçülük 33
   Batıcılık (Garpçılık) 34
   Teşebbüs-i Şahsî & Adem-i Merkezîyet 35
   Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkezîyet Cemiyeti 35
   Kurulma Nedenleri ve Gelişimi 35
   İttihat ve Terakki Cemiyetiyle Anlaşmazlık Yaşamalarının Sebepleri 37
   Cemiyetin (İTC) Programı 38
   TÜM AYRINTILARIYLA İTTİHAT VE TERAKKİ 38
   İttihad-ı Osmanî Cemiyeti’nin Kuruluşu 39
   Ahmet Rıza Bey & İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurulması 40
   I. Jön Türk Kongresi 41
   II. Jön Türk Kongresi 41
   1908 Devrimi 41
   II. Meşrutiyet Dönemi 42
   1909 Kongresi ve Mustafa Kemal 42
   31 Mart Vakası (Olayı) 42
   Sopalı Seçimler ve Bâb-ı Âli Baskını 43
   İktidar Partisi Konumunda İttihat ve Terakki Fırkası 43
   I. Dünya Savaşı Yılları 44
   İttihat ve Terakki & Millî Mücadele 44

   İKİNCİ BÖLÜM
   TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) 47
   Savaşın Nedenleri 47
   İtalyan İşgali & Kara Savaşları 50
   Tobruk Muharebeleri 52
   Derne Muharebeleri 52
   Deniz Cephesi 54
   Beyrut Deniz Muharebesi 54
   Savaşın Bitmesi 55
   Racconigi Anlaşması 56
   Trablusgarp Savaşının ilkleri 56
   BALKAN SAVAŞLARI 57
   I. Balkan Savaşı 57
   Osmanlı’nın kaybettiği topraklar 58
   II. Balkan Savaşı 58
   Osmanlı İmparatorluğu’nun yaptığı antlaşmalar 59
   Elçiler Konferansı 59
   I. DÜNYA SAVAŞI 60
   I. DÜNYA SAVAŞI’NIN BAŞLICA NEDENLERİ 61
   Siyasi (Politik) Nedenler 61
   İktisadi Nedenler 62
   I. Dünya Savaşı’nda Ortaya Çıkan Cepheler 63
   I. Dünya Savaşı cepheleri 2 ana başlıkta toplanabilir: 63
   Batı Cephesi 63
   Doğu Cephesi 63
   Osmanlı’nın Cepheleri 63
   Birinci Dereceden Cepheler: 63
   İkinci Dereceden Cepheler: 63
   Yıllar İtibarıyla I. Dünya Savaşı Sürecinde Yaşananlar 64
   1914 yılı 64
   1915 yılı 64
   1916 yılı 65
   1917 ve 1918 yılları 66
   ABD’nin Savaşa Girmesi 66
   Rus İç Savaşları 66
   1917 Şubat Devrimi 66
   1917 Ekim Devrimi 66
   I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi 67
   San Remo Konferansı 67
   I. Dünya Savaşı’nda Kullanılan Teknolojiler 68
   Kara Teknolojisi 68
   Deniz Teknolojisi 69
   Hava Teknolojisi 69
   I. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkış sebepleri: 69
   Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı’na Girmesi & Savaştığı Cepheler 70
   Buna göre: 71
   Doğu Cephesi 72
   Güney Cephesi 73
   Batı (Garp) Cephesi 73
   Çanakkale Cephesi 74

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN PAYLAŞILMASI İÇİN
   HAZIRLANAN GİZLİ PROJELER 79
   İstanbul Anlaşması (18 Mart-10 Nisan 1915) 79
   Londra Paktı (Anlaşması) - 26 Nisan 1915 80
   Sykes-Picot Anlaşması (26 Nisan 1916) 80
   St. Jean de Maurienne Anlaşması (17 Nisan 1917) 81
   Balfour Deklarasyonu 81
   Birinci Dünya Savaşı Sonrası Önemli Gelişmeler 82
   Brest-Litovsk Antlaşması 82
   Bu Antlaşmaya göre; 82
   ABD’nin I. Dünya Savaşına Katılma Süreci 83
   Wilson Prensipleri olarak bilinen barış programının esasları; 83
   l. Dünya Savaşı’nı Bitiren Antlaşmalar 84
   Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) 84
   Konferansın genel sonuçları: 85
   Bükreş Antlaşması (7 Mayıs 1918) 86
   Neuilly Antlaşması (27 Kasım 1919) 86
   St. Germain Barış Antlaşması (10 Eylül 1919) 87
   Versailles Barış Antlaşması (28 Haziran 1919) 87
   MİLLETLER CEMİYETİ 88
   Türkiye’nin Milletler Cemiyeti Yaklaşımı 89
   MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 89
   Antlaşmanın İmzalanması 89
   Mondros’a Tepkiler 90
   Mondros’un Uygulanması 90
   Mondros Mütarekesinin önemli ayrıntıları: 91
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ 93
   Azınlıkların Kurmuş Olduğu Cemiyetler 93
   Rumlar Tarafından Kurulan Cemiyetler 93
   Mavri Mira (Kara Gün) Cemiyeti 93
   Etniki Eterya (Millî Dernek) Cemiyeti 93
   Pontus Rum Cemiyeti 93
   Kordos Komitesi 94
   Ermeniler Tarafından Kurulan Cemiyetler 94
   Hınçak (Çan Sesi) Komitesi 94
   Taşnak (Hançer) Komitesi 95
   Kürdistan Teali Cemiyeti 95
   Millî Mücadele’ye karşı faaliyetleri 95
   Özerk Kürt devleti kurma girişimleri 96
   Sivas Kongresini engelleme girişimi 97
   Cemiyet-i Müderrisîn 97
   26 Eylül 1919 tarihli beyannâmesi 97
   Teâlî-i İslâm Cemiyeti Dönemi 98
   Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası 98
   Hürriyet ve İtilaf Fırkası 99
   Birinci Dönem 99
   Parti Programı 99
   Siyasi Olaylar 100
   İkinci Dönem 101
   Askerî Nigehban (Askeri Bekçi) Cemiyeti 101
   İngiliz Muhipleri Cemiyeti (İngiliz Dostları Derneği) 102
   Cemiyetin üyeleri: 102
   Wilson Prensipleri Cemiyeti 102
   Cemiyetin Kuruluşu 103
   Amerikan Mandası Düşüncesi 103
   Cemiyetin Üyeleri 103
   Cemiyetin Kapanması 103
   İşgaller Aleyhine Türk Halkının Tepkisi & Yararlı Cemiyetler 103
   Vilâyât-ı Şarkiye Müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti 104
   Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti 104
   Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti 104
   İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti 105
   Millî Kongre Cemiyeti 105
   Kilikyalılar Cemiyeti 105
   Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti 105
   Karakol Cemiyeti 105
   İstanbul Müdafaa-i Milliye Teşkilatı 106
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   MONDROS MÜTAREKESİ & İŞGALLER ALEYHİNE KEMAL PAŞA’NIN TAVRI 109
   Mondros Mütarekesi & Yurdu Düşmandan Kurtarma Çareleri 109
   Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Ortaya Koyduğu Faaliyetler 110
   İşgale Karşı Tepkiler 110
   Paris Barış Konferansı 111
   İttihatçıların yargılanması 111
   Osmanlı Meclisi’nin toplanması 111
   Misak-ı Millî’nin açıklanması 112
   İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u ablukaya alması 112
   ALTINCI BÖLÜM
   İZMİR’İN İŞGALİ & ORTAYA ÇIKAN TEPKİLER 115
   İzmir’in İşgali 115
   İzmir’in İşgal Edilme Nedenleri 115
   İzmir’in İşgali 116
   Menemen Katliamı 116
   Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey (1884-1919) 117
   MUSTAFA KEMAL’İN İSTANBUL’DAN SAMSUN’A HAREKETİ 118
   Anadolu’nun Genel Durumu 118
   Mustafa Kemal’e Müfettişlik Görevi Verilmesi 118
   Paşa’nın Samsun’a Hareket Etmesi 119
   Mustafa Kemal’in Samsun Günleri 119
   HAVZA GENELGESİ 120
   AMASYA GENELGESİ (TAMİMİ) 121
   Genelgenin Hazırlanması 121
   YEDİNCİ BÖLÜM
   ERZURUM KONGRESİ (23 TEMMUZ - 7 AĞUSTOS 1919) 125
   Erzurum Kongre Binası 126
   ANADOLU’DAKİ DİĞER YEREL KONGRELER 126
   Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti 126
   İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyet 127
   Balıkesir Kongresi 127
   Nazilli Kongresi 128
   Alaşehir Kongresi 128
   Trabzon Kongreleri 128
   Güneybatı Kafkas Geçici Hükûmeti 129
   Ardahan Kongresi 130
   Oltu Şûrâ Hükûmeti 130
   Oltu Meclis-i Kurul üyeleri: 131
   SİVAS KONGRESİ 131
   Sivas Kongresi Delegeleri 132
   Ali Galip Olayı (Sorunu) 134
   Ali Galip Olayının Gelişimi 135
   Teşebbüste Bulunanlar 135
   Tertipçilerin Diyarbakır eylemleri 136
   Tertipçilerin Malatya’ya gelişi 136
   Sine-i millete dönüş 137
   Tertibin bastırılması 137
   Ali Galip Olayı’nın Sonuçları 138
   Ferit Paşa Hükûmetinin Düşmesi 138
   Amiral Bristol Raporu 138
   Kuvâ-yi Milliye’nin Güç Kazanması 139
   Şehzadebaşı Baskını 139
   İngiliz baskısıyla Fetva 139
   ALİ RIZA PAŞA HÜKÛMETİ’NİN KURULMASI 139
   Sivas Komutanlar Toplantısı 140
   Sivas & Erzurum Kongreleri Arasında Başlıca Farklılıklar 142
   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   HEYET-İ TEMSİLİYE’NİN ANKARA’YA GELİŞİ VE FAALİYETLERİ 145
   Heyet-i Temsiliye 145
   Erzurum Kongresi Heyet-i Temsiliyesi 145
   Sivas Kongresi Heyet-i Temsiliyesi 146
   Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelişi 147
   Heyeti Temsiliye’nin Yayın Organları 147
   Son Meclis-i Mebûsan & Misak-ı Millî 147
   Misak-ı Millî’nin Kabulü 148
   İstanbul’un İşgali 148
   Misak-ı Millî’nin Önemi ve Sonuçları 148
   İSTANBUL’UN İŞGALİ & SONRAKİ GELİŞMELER (16 MART 1920) 149
   DOKUZUNCU BÖLÜM
   TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI (GENEL TEKRAR) 151
   I. Dünya Savaşı Sonrası - Ekim 1918 - Mayıs 1919 153
   İstanbul’un İşgali 153
   Kuvâ-yi Milliye 154
   İzmir’in İşgali, Mayıs 1919 155
   Örgütlenme Dönemi - Mayıs 1919 - Nisan 1920 156
   Osmanlı Meclisi’nin açılması & Mîsâk-ı Millî, Kasım 1919 - Ocak 1920 156
   Osmanlı Meclisi’nin kapatılması - Mart 1920 157
   Büyük Millet Meclisi’nin açılması - 23 Nisan 1920 157
   Silahlı Mücadele - Mart 1920 - Mart 1922 158
   Doğu Cephesi: Türk-Ermeni Savaşı 158
   Güney Cephesi & Türk-Fransız Savaşı 158
   El-Cezire Cephesi & İngilizlerle Musul Sorunu 159
   Batı Cephesi & Türk-Yunan Savaşı 159
   İç Cephe & İsyan ve Ayaklanmalar 160
   Londra Barış Konferansı - Şubat 1921 ve Mart 1922 160
   Çanakkale Olayı & Mudanya Mütarekesi - Eylül-Ekim 1922 161
   Saltanatın kaldırılması, 1 Kasım 1922 161
   Lozan Barış Konferansı - Kasım 1922 161
   Lozan Barış Antlaşması - 24 Temmuz 1923 162
   Cumhuriyetin İlânı - 29 Ekim 1923 162
   Sovyetler Birliği Yardımları 162
   Diğer Yardımlar 163
   Etnik Temizlik 164
   Basın & Kamuoyu 164
   Bergama Baskını 165
   ONUNCU BÖLÜM
   TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 167
   TBMM’nin Tarihçesi 167
   TBMM’nin Açılışı 168
   1923-1946 & Tek Parti Dönemi 169
   1946-1960 & Çok Partili Dönem 169
   Türkiye Büyük Millet Meclisi Binaları 170
   İlk Meclis Binası - Kurtuluş Savaşı Müzesi 170
   İkinci Meclis Binası - Cumhuriyet Müzesi 170
   Üçüncü Meclis Binası - TBMM Binası 170
   I. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi 171
   TBMM’nin Kuruluşu 171
   Alınan Önemli Kararlar 172
   I. TBMM’nin Çalışma Esasları 172
   TBMM’nin Sahip Olduğu Nitelikler 172
   TBMM Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler 173
   I. TBMM’nin Çıkardığı Kanunlar 173
   TBMM I. Dönem Mebusları 173
   Seçilen İlk Kabine (Hükûmet) Üyeleri: 174
   1923 Türkiye Genel Seçimleri 174
   Seçime Doğru 174
   BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILMASINA GÖSTERİLEN TEPKİLER 176
   Çıkan Ayaklanmalar 176
   İstanbul Hükûmetinin Çıkardığı Ayaklanmalar 177
   Anzavur Ayaklanması 177
   Ayaklanmanın Nedenleri 177
   l. Anzavur Ayaklanması 177
   ll. Anzavur Ayaklanması 177
   lll. Anzavur Ayaklanması 178
   Kuvâ-yi İnzibâtiye (Hilafet Ordusu) 178
   Süleyman Şefik Paşa’nın istifası 179
   Ahmet Anzavur dönemi 179
   Istanbul Hükûmeti & İşgalci Güçlerin Baskısıyla Çıkan Ayaklanmalar 179
   İstanbul Hükûmeti 180
   İstanbul Hükûmeti ve İşgal Güçleri 180
   Düzce Ayaklanmaları 180
   Bolu-Hendek ve Adapazarı Ayaklanmaları 180
   Cemil Çeto Olayı 180
   Yozgat-Zile Ayaklanması 180
   Afyon Ayaklanması 180
   Şeyh Eşref Olayı 180
   Koçkiri Aşireti Ayaklanması 180
   Konya Ayaklanması 181
   Millî Aşireti Ayaklanması 181
   Kuva-yı Milliyeci Olup Sonradan Ayaklananlar 181
   Azınlıklar Tarafından Çıkarılan Ayaklanmalar 182
   İSTİKLÂL MAHKEMELERİ 182
   İstiklâl Mahkemelerinin Kuruluşu 183
   İstiklâl Mahkemeleri II. Dönem 184
   İstiklâl Mahkemeleri III. Dönem 184
   ON BİRİNCİ BÖLÜM
   SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI 187
   Boğazlar Antlaşması 187
   Antlaşma & Nedenleri 188
   Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası yaşananlar 192
   Hazırlık konferansları 192
   Saltanat Şurası 193
   Antlaşmayı İmzalayanlar 193
   Saint-Jean-de-Maurienne Anlaşması 193
   TÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA BASIN 194
   Hâkimiyet-i Milliye 195
   Albayrak Gazetesi 195
   Açıksöz Gazetesi 196
   Minber Gazetesi 196
   Öğüt Gazetesi 197
   Hukuk-u Beşer 197
   Sebîlürreşâd Dergisi 197
   Küçük Mecmua (Dergi) 197
   Anadolu Terbiye Mecmuası 198
   YEDİ MEŞALECİLER 198
   TÜRK BEŞLERİ 199
   Özsoy Operası 199
   OSMANLI RESSAMLAR CEMİYETİ 200
   Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası 200
   KADRO DERGİSİ 201
   Millî Mücadele Yanında Basın Hayatı 202
   Anadolu Basını 203
   Millî Mücadele’ye Karşıt Olan Basın 209
   İstanbul Basını 209
   Anadolu Basını 209
   Azınlıkların Kontrolü Altında Olan Basın 210
   Millî Mücadele karşıtı olan azınlık basını şunlardır: 210
   Mütareke Basını 212
   Kurtuluş Savaşı Konulu Romanlar 212
   ON İKİNCİ BÖLÜM
   KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİ & DÜZENLİ ORDUYA GEÇİŞ SÜRECİ 215
   Etkili Olduğu Cepheler 215
   Kuvayı Milliye Tarihi 215
   Hacı Topal Osman 216
   Kuvayi Milliye Destanı 216
   Kuvayı Milliye Ruhu 217
   Yörük Ali Efe 217
   DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI 218
   Türkiye’de Düzenli Ordu 218
   ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   ASKERÎ MÜCADELELERLE OLUŞTURULAN CEPHELER 221
   Güney Cephesi 221
   Maraş Muharebesi 221
   Antep Kuşatması 221
   Urfa Muharebesi 222
   Adana Kozan Katliamı 222
   I. Dünya Savaşı Doğu Cephesi 223
   Türk Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi 223
   TBMM Hükûmeti & Ermenistan Cumhuriyeti Arasındaki Savaş 225
   Gümrü Antlaşması 226
   Oltu Muharebesi 226
   Birinci Muharebe 226
   İkinci Muharebe 226
   BATI CEPHESİ ASKERÎ & SİYASÎ GELİŞMELERİ 227
   Türk Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi 227
   Geri plân 228
   Savaşın Başlaması 234
   Batı Cephesi’nin Kurulması 236
   Sevr Antlaşması’na Doğru 237
   ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   İSTANBUL’UN İŞGALİ & BAŞKENTİN ANADOLU’YA İNTİKALİ 243
   1920 LONDRA KONFERANSI 246
   Yunan Cephesindeki Gelişmeler 248
   Sevr’in Diğer Etkileri 250
   Yunan Saldırıları 252
   1920 - Yunan Yaz Taarruzu 253
   DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI 254
   ON BEŞİNCİ BÖLÜM
   INÖNÜ MUHAREBELERİ 257
   Birinci İnönü Muharebesi 257
   Savaşın Neticesi 257
   Londra Konferansı - 1921 258
   Lord Curzon bir rapor hazırladı: 258
   Türkiye-Afganistan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921) 262
   İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921) 263
   Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) 264
   İkinci İnönü Muharebesi 266
   Kütahya-Eskişehir Muharebeleri 266
   TBMM Heyetinin Cepheye Gönderilmesi 267
   Tekâlif-i Millîye Emirleri 268
   ON ALTINCI BÖLÜM
   SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ (23 Ağustos-13 Eylül 1921) 271
   Kars Antlaşması 272
   Batum Antlaşması 273
   Bilecik Görüşmesi 274
   Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) 275
   Duatepe 276
   Kocatepe 276
   Metristepe Zafer Anıtı 276
   Mehmetçik Anıtı 276
   Afyon Taarruzu - Güzelim Dağı Muharebesi 277
   Yunanistan’ın İstanbul’u İşgal Etme Planı 277
   BÜYÜK TAARRUZ (BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ) 280
   Taarruz Aşaması 280
   İZMİR’İN KURTULUŞU 281
   ÇANAKKALE OLAYI (BUNALIMI) 281
   MUDANYA MÜTAREKESİ (ATEŞKESİ) 282
   LOZAN BARIŞININ ÖNEMLİ HÜKÜMLERİ 283
   Azınlıklar 283
   Kapitülasyonlar 283
   Dış Borçlar 283
   Boğazlar ve İstanbul’un Durumu 284
   Türk Düşmanı David Lloyd George’un Düşüşü 284
   Batı Cephesinin İlgası 285
   ON YEDİNCİ NÖLÜM
   ATATÜRK DEVRİMLERİ (İNKILÂPLARI) 287
   Atatürk İnkılâplarının Amacı 287
   İnkılâp Karşıtı Hareketler 288
   Saltanatın kaldırılması 288
   Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları 289
   Ankara’nın Başkent Olması 290
   Cumhuriyetin İlânı 290
   Cumhuriyetin İlân Edilme Süreci 292
   Bir Anayasa Değişikliği 292
   Halk Fırkası Grup Toplantısı 292
   Halifeliğin (Hilâfetin) Kaldırılması 293
   Halifeliğin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 294
   Kadınlara Seçme & Seçilme Hakkı Tanınması 294
   Belediye Seçimleri 295
   Muhtarlık Seçimleri 295
   Milletvekili Seçimleri 295
   Kadın Adayların Yer Aldığı İlk Genel Seçimler 296
   NENE HATUN 296
   ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ DENEMELERİ 297
   LÂİKLİK 297
   ŞAPKA İNKILÂBI 298
   Şapka Yasası (Kanunu) 298
   Şapka Nutku 298
   Kanunun Meclisten Geçmesi 299
   Şapka Kanunu’na Karşıt İsyanlar 299
   TEKKE, ZAVİYE & TÜRBELERİN KAPATILMASI 300
   Bursa Olayı 301
   TAKVİM, SAAT VE ÖLÇÜ DEĞİŞİKLİKLERİ 301
   Saat Sisteminde Değişiklik 301
   Takvimde Değişiklik 302
   Uluslararası Rakamlar 302
   Ağırlık ve Uzunluk Öçüleri 302
   Millî Bayram ve Tatil Günleri 302
   SOYADI KANUNU 303
   LÂKAP VE UNVANLARIN KALDIRILMASI 303
   MİLLET MEKTEPLERİ 304
   I. Millet Mektepleri Talimatnamesi 304
   II. Millet Mektepleri Talimatnamesi 304
   Resmî Açılış 304
   Millet Mektepleri Eğitim Kadrosu 305
   Millet Mekteplerinin Yönetsel (İdarî) Yapısı 305
   Millet Mektebi Türleri 305
   Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi 306
   Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabulü 307
   Medreselerin Kapatılması 308
   İlahiyat Fakültesi & İmam Hatip Okullarının Kurulması 308
   Zorunlu Din Derslerinin Kaldırılması 308
   Azınlık & Misyoner Okulları 309
   Askerî Okullar 309
   1961 & 1982 Anayasalarıyla Korunması 309
   Medreselerin Kapatılması 309
   Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun 310
   Harf İnkılâbı 310
   Birtakım Yenileşme Önerileri 311
   Elif Ba Raporu 311
   Atatürkçü Harf Reformu 312
   Edebiyat ve Güzel Sanatlar 312
   Öğrenci Andı (Andımız) 313
   Sağlık Hizmetlerinde Yapılan Yenilikler 313
   Türk Tarih Kurumu 314
   Türk Tarih Kongresi 315
   Süreli Yayınları 316
   Türk Dil Kurumu 317
   Dil İnkılâbı 318
   Heyet-i İlmiye 320
   Üniversite Reformu 320
   İzmir İktisat Kongresi 321
   Çiftçiliğin Özendirilmesi 323
   Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 324
   Sümerbank 325
   Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 325
   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 326
   1929 Dünya Ekonomik Bunalımı 326
   Türkofis 327
   Halkbankası ve Halk Sandıkları 327
   İlbank (İller Bankası) 328
   Türkiye Tütüncüler Bankası  328
   Emlâk ve Eytam Bankası 328
   Etibank 329
   Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti 329
   Millî Türk Ticaret Birliği 329
   Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası 332
   Düyûn-ı Umûmiye 332
   Karabük Demir Çelik Fabrikaları (Kardemir) 333
   Kabotaj Kanunu 334
   Sanayi Teşvik Kanunu 334
   Türkiye’de Toprak Reformu 334
   Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 334
   Mecellenin Kaldırılması 335
   Türk Kanunu Medenisi 335
   Türk Ceza Kanunu (1926) 336
   Medenî Usûl Hukuku 336
   Türk Borçlar Kanunu 336
   ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
   I. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE MUHALEFETİN ORTAYA ÇIKMASI 339
   Türkiye’de Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri 340
   Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 341
   Terakkiperver Fırkanın Programı 341
   Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası & İttihat ve Terakki 343
   TCF’nin Kapatılması 343
   Şeyh Said İsyanı (Genç Hadisesi) 344
   Takrir-i Sükûn Kanunu (4 Mart 1925) 348
   İzmir Suikastı ve Sonuçları 348
   Suikastın Arka Planı 349
   Suikastın Ortaya Çıkması 350
   Suikast Planı ve Yargılamalar 351
   İzmir Yargılamalarının Sonuçları 352
   Ankara Yargılamaları 352
   İzmir Suikastı Sonrası 352
   Mustafa Vasıf Karakol 353
   Ziya Hurşit Bey 353
   Kara Kemal 354
   Hürriyet-i Ebediye Abidesi 354
   Menemen (Kubilay) Olayı (23 Aralık 1930) 354
   Menemen Olayının Seyri 355
   Olayın Ankara’da Duyulması 355
   Sıkıyönetim & Yargılama Süreci 356
   Kubilay Olayının Siyasi Boyutu 356
   YÜZELLİLİKLER 356
   ON DOKUZUNCU BÖLÜM
   OSMANLI ZAMANI HUKUK 359
   Yasa (Kanun-Nizam) 359
   Şer’i Hukuk 359
   Örfi Hukuk 360
   Mahkeme 360
   Kanunnameler 360
   Yargılama Yetkisi 361
   TÜRK-OSMANLI DÖNEMİ ANAYASAL GELİŞİM SÜRECİ 362
   Sened-i İttifak 362
   Tanzimat Fermanı 362
   Fermanda Yer Alan Başlıca Konular: 362
   Islahat Fermanı 363
   1876 ANAYASASI (KÂNÛN-Î ESÂSÎ) 365
   Meşrutiyet Tartışmaları ve Anayasanın İlânı 365
   Anayasanın Yapılış Süreci 365
   Kanun-i Esasi’nin Önemli Maddeleri 367
   1921 ANAYASASI (TEŞKÎLÂT-I ESÂSÎYE KANUNU) 368
   1920 HALKÇILIK PROGRAMI 370
   1924 ANAYASASI (TEŞKİLÂT-I ESÂSÎYE KANUNU) 370
   1961 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 372
   Hazırlanışı 372
   Yürürlüğe Girmesi 373
   1971-1973 Değişikleri 374
   1961 Anayasası’nın Feshi 374
   1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 375
   1982 Anayasası’nın İçeriği 375
   1982 Anayasası’nın Genel Özellikleri 376
   YİRMİNCİ BÖLÜM
   ATATÜRK DÖNEMİNDE EĞİTİM & ÖĞRETİM 379
   YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
   ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI 387
   İç Borçlanma 387
   Dış Borçlanma 387
   Cumhuriyet Dönemi 388
   Türk İstiklâl Savaşı’nın Malî Kaynakları 394
   TÜRK DIŞ POLİTİKASI 395
   Musul (İngiliz) Sorunu 395
   Türkiye-Rusya İlişkileri 398
   Türkiye-Fransa İlişkileri 402
   Hoover Moratoryumu 412
   Vagon- Li Olayı 413
   Etabli (Nüfus Mübadelesi) Sorunu 413
   Fener-Rum Patrikhanesi 416
   Kardak Kayalıkları Krizi 416
   Türkiye-Bulgaristan İlişkileri 417
   Bozkurt-Lotus Olayı 421
   Lotus Prensibi 422
   Türkiye-İtalya İlişkileri 422
   Azerbaycan-Türkiye İlişkileri 431
   İran-Türkiye İlişkileri 432
   Afganistan-Türkiye ilişkileri 432
   Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti & Türkiye) 433
   Balkan Antantı 440
   Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (22 Haziran-20 Temmuz 1936) 441
   Sadabad Paktı (8 Temmuz 1937) 447
   Kellogg-Briand Paktı (1928) 448
   Litvinov Protokolü (1929) 449
   Akdeniz Paktı (1936) 449
   Küçük Antant (1921) 449
   Locarno Antlaşması (1925) 450
   Hatay Sorunu ve Çözümü 450
   Sandler Raporu 452
   YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
   MUSTAFA İSMET İNÖNÜ DÖNEMİ 455
   Millî Korunma Kanunu 461
   Müstakil Grup 461
   Köy Enstitüsü 461
   Köy Enstitülerinin Kapatılması 463
   YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   TÜRKİYE’DE TEK & ÇOK PARTİLİ DÖNEM 465
   Türkiye’de Tek Partili Dönem 465
   Kurtuluş Savaşı Dönemi (1919-1923) 465
   Devlet Kuran Parti: CHP 465
   Türk Devletinin Adı (Cumhuriyetin İlânı) 466
   Atatürk Devrimleri 466
   İç Siyaset 466
   Dış Siyaset 468
   General Harrington Kupası 468
   İngiltere’yle ilişkiler 468
   Yunanistan’la ilişkiler 468
   SSCB ile ilişkiler 468
   Fransa’yla ilişkiler 469
   İtalya’yla ilişkiler 469
   İslâm ülkeleriyle ilişkiler 469
   Millî Şef Dönemi (1938-1950) 469
   Dörtlü Takrir 469
   Hürriyet Misakı 470
   12 Temmuz Beyannamesi 470
   II. Dünya Savaşı 470
   Türkiye’de Çok Partili Dönem 471
   1960 Askerî Darbesi 472
   1971 Muhtırası 472
   Sağ & Sol Krizi 473
   Kıbrıs Barış Harekâtı 474
   1980 Askerî Darbesi 475
   1995 Genel Seçimleri 475
   28 Şubat Süreci 475
   Susurluk Olayı 476
   2002 Genel Seçimleri 476
   YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   ATATÜRK’ÜN TEMEL İLKELERİ 481
   Bağımsızlık 481
   Millî Egemenlik 481
   Cumhuriyetçilik 482
   Milliyetçilik 482
   Lâiklik 483
   Halkçılık 483
   Devletçilik 484
   Devrimcilik 485
   Barışçılık 485
   Akılcılık, Bilimcilik ve Gerçekçilik 486
   YİRMİ BEŞİNCİ BÖLÜM
   ATATÜRKÇÜLÜK (KEMALİZM) 489
   YİRMİ ALTINCI BÖLÜM
   GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (GENEL TEKRAR) 501
   Çocukluğu ve Gençliği 502
   Askerlik Dönemi 503
   Trablusgarp Savaşı 504
   Birinci Balkan Savaşı 506
   İkinci Balkan Savaşı 507
   Sofya Askerî Ataşeliği 508
   I. Dünya Savaşı 509
   Çanakkale Savaşı 509
   Kafkasya Cephesi 511
   Filistin & Sina Cepheleri 513
   Millî Mücadele Dönemi (1919-1923) 514
   Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı 516
   Amasya Tamimi (Genelgesi) 517
   Erzurum Kongresi 518
   Sivas Kongresi 519
   Meclisin Açılışı 520
   Düzenli Ordunun Kurulması 523
   İnönü Muharebeleri 524
   Kütahya-Eskişehir Muharebeleri 525
   Sakarya Meydan Muharebesi 525
   Büyük Taarruz 526
   Mudanya Ateşkes Antlaşması 527
   Lozan Barış Antlaşması 527
   Cumhuriyetin İlânı 527
   Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı (1923-1938) 529
   Atatürk İnkılâpları (Devrimleri) 529
   Atatürk Dönemi Siyasî Olaylar 531
   Atatürk Dönemi Dış Politika 533
   Musul Sorunu 534
   Türk-Yunan ilişkileri 534
   Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) 535
   Balkan Antantı 535
   Montrö Boğazlar Sözleşmesi 535
   Sadabat Paktı 536
   Hatay Bunalımı (Sorunu) 536
   Trakya Manevraları 537
   Atatürk’ün Adı & Soyadı 537
   Atatürk’ün İlgi Alanı 538
   Atatürk’ün Şahsî Münasebetleri 539
   Atatürk’ün Dinî İnancı 540
   Ulu Önder’in Vefatı 541
   Ulu Önder’in Hatıraları 541
   Atatürk’ün Eserleri 544

    

   Stok Kodu
   :
   9786257262927
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   566
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Temmuz 2022
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Tüm kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   411,60   
   411,60   
   2
   219,59   
   439,18   
   3
   149,41   
   448,23   
   4
   114,53   
   458,11   
   5
   93,68   
   468,40   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat