Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%15
Deniz Ticareti Hukuku (Maritime Law) Şaban Kayıhan Deniz Ticareti Hukuku (Maritime Law) Şaban Kayıhan

Deniz Ticareti Hukuku (Maritime Law)

Liste Fiyatı : 167,00TL
İndirimli Fiyat : 141,95TL
Kazancınız : 25,05TL
Taksitli fiyat : 5 x 29,95TL
Havale/EFT ile : 139,11TL
Satış adedi : 40
9786057858375
594617
Deniz Ticareti Hukuku (Maritime Law)
Deniz Ticareti Hukuku (Maritime Law)
Umuttepe Yayınları
141.95

İÇİNDEKİLER

 

 • 1. Giriş, Kısa Tarihçe, Temel Kaynaklar ve Görevli ve Yetkili Mahkeme
 1. Giriş
 2. Kısa Tarihçe

III. Temel Kaynaklar

 1. Deniz Ticareti Hukukundan Kaynaklı Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkeme

 

BİRİNCİ BÖLÜM: GEMİ

 • 2. Geminin Tanımı, Yasal Unsurları ve Türleri
 1. Geminin Tanımı, Yasal Unsurları ve Hukuki Niteliği
 2. Geminin Türleri ve Bütünleyici Parçaları ile Eklentileri
 • 3. Geminin Hukuki Statüsünün Belirlenmesi İçin Gerekli Olan Hususlar
 1. Geminin Adı
 2. Tanıma İşareti

III. Bağlama Limanı

 1. Tonajı
 2. Klası (Sınıfı)
 3. Geminin Milliyeti – Türk Bayrağı Çekme
 • 4. Gemi Niteliğinin Edinimi ve Sona Ermesi
 1. Gemi Niteliğinin Edinimi
 2. Gemi Niteliğinin Sona Ermesi
 • 5. Gemi Sicilleri
 1. Genel Olarak
 2. Millî Gemi Sicili

III. Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil

 1. Türk Uluslararası Gemi Sicili
 2. Bağlama Kütüğü
 • 6. Gemi Üzerinde Ayni Haklar
 1. Genel Olarak
 2. Gemi Üzerinde Mülkiyet Hakkı

III. Gemi İpoteği

 1. Gemi Üzerinde İntifa Hakkı
 • 7. Geminin Borda Evrakı

 

İKİNCİ BÖLÜM: DONATAN, GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİ, DONATMA İŞTİRAKİ, GEMİ ADAMLARI VE GEMİ ACENTESİ

 • 8. Donatan ve Gemi İşletme Müteahhidi
 1. Donatan – Geminin Mülkiyetine Sahip Olan
 2. Gemi İşletme Müteahhidi – Geminin Mülkiyetine Sahip Olmayan Donatan
 • 9. Donatma İştiraki
 1. Donatma İştirakinin Tanımı ve Unsurları
 2. Donatma İştirakinin Tescili

III. Donatma İştirakinin Yönetimi ve Temsili

 1. Gemi Müdürü
 2. Ortakların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu ve Yetkili Mahkeme
 3. Donatma İştirakinin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
 • 10. Donatanın Sorumluluğu ve Sorumluluğunun Sınırlandırıldığı Durumlar
 1. Donatanın Sorumluluğu
 2. Donatanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması
 • 11. Gemi Adamları
 1. Kaptan
 2. Diğer Gemi Adamları
 • 11. Gemi Acenteleri
 1. Genel Olarak
 2. Acentelerin Türleri

III. Acentenin Temsil Yetkisi

 1. Acentenin Belirlenmesi
 2. Acentenin Görevlendirilmesi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ

 • 12. Gemi Kira Sözleşmesi
 1. Genel Olarak
 2. Tanımı, Unsurları ve Türleri

III. Sözleşmenin Kurulması ve Gemi Siciline Şerh

 1. Tarafların Hak ve Borçları
 • 13. Zaman Çarteri Sözleşmesi (Time Charterparties)
 • 14. Navlun Sözleşmeleri, İfası ve Taşıma Senetleri
 1. Navlun Sözleşmelerinin Tanımı, Unsurları, Tarafları, Diğer İlgili Kişiler ve Çeşitleri
 2. Navlun Sözleşmesinin İfası

III. Taşıma Senetleri

 • 15. Taşıyanın Sorumluluğu ve Sorumluluğunun Sınırlandığı Haller
 1. Genel Olarak Uluslararası Hukuk’ta ve Ulusal Hukukta Taşıyanın Sorumluluğunun Düzenlenmesi
 2. Taşıyanın Sorumluluğunun Sebepleri ve Sorumluluktan Kurtulabilme Halleri
 3. Taşıyanın Sorumluluğunu Sınırlandırma Hakkı ve Bu Hakkın Kaybı
 4. Taşıyanın ve Adamlarının Sözleşme Dışı Sorumluluğu
 5. Yükün Zıyaı ve Hasarından ya da Geç Tesliminden Doğan Dava Hakkının Düşmesi

VIII. Zamanaşımı

VIII. Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Emredici Hükümler ve Uygulanmadığı Haller

 1. Taşımanın İcra Edilmesinin Fiilî Taşıyana Bırakılması Halinde Taşıyanın ve Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu
 • 16. Taşıyanın Hakları
 1. Navlun Alacağı ve Diğer Alacaklar
 2. Eşyanın Zıyaa ve Hasara Uğramasının Navlun Alacağına Etkisi

III. Taşıyanın Kanundan Doğan Rehin Hakkı (Hapis Hakkı)

 • 17. Navlun Sözleşmesinin Sona Ermesi
 1. Genel Olarak
 2. Navlun Sözleşmesini Hükümden Düşüren Haller
 3. Tarafların (Taşıyan veya Taşıtanın) Belirli Kanuni Sebeplerle Navlun Sözleşmesini Feshetmesi

III. Taşıtanın Navlun Sözleşmesini Feshetmesi

 • 18. Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi
 1. Genel Olarak
 2. Tanımı

III. Sözleşmenin Kurulması Hukuki Niteliği ve Tarafları

 1. Tarafların Borçları ve Hakları
 2. Taşıyanın Sorumluluğu
 3. Zamanaşımı

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DENİZ KAZALARI

 • 19. Müşterek Avarya
 1. Müşterek Avarya Kavramı ve Kısa Tarihçesi
 2. Müşterek Avaryaya Uygulanması Gereken Hükümler

III. Müşterek Avaryanın Tanımı ve Unsurları

 1. Müşterek Avaryaya Giren Zarar ve Masraflar
 2. İkame Masrafları
 3. Belli Başlı Müşterek Avarya Türleri
 4. Dispeç
 • 20. Çatma
 1. Genel Olarak
 2. Çatma Fiilînin Uluslararası Alanda Düzenlenmesi

III. Çatma Fiilinin Tanımı Unsurları

 1. Çatmada Hukuki Sorumluluk
 2. Çatma Hükümlerinde Sorumluluk
 3. Tazminat Davası
 • 21. Kurtarma
 1. Genel Olarak
 2. Uluslararası Düzenlemeler

III. Türk Ticaret Kanunu’nda Kurtarmanın Tanımı ve Unsurları

III. Kurtarma Ücreti

 1. Kurtarma Sözleşmesi
 2. Özel Tazminat
 3. Zamanaşımı

VII. İnsan Kurtarma

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: DENİZ İCRA HUKUKU

 • 22. Gemi Haczi
 1. Genel Olarak
 2. Uygulanacak Hukuk

III. Gemi, Menkul Maldır Ancak Gayrımenkul Gibi İşlem Görür

 1. İhtiyati Haciz
 2. Alacaklı Tarafından Delil Gösterilmesi
 3. Alacaklı Tarafından Teminat Yatırılması ve Teminatın Artırılması/Azaltılması

VII. İhtiyati Haczin Yapılması

VIII. Rehinli Alacakların Takibi

 1. Cebrî Satış
 2. Eşya Hakkında

EK

 

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

    

   • 1. Giriş, Kısa Tarihçe, Temel Kaynaklar ve Görevli ve Yetkili Mahkeme
   1. Giriş
   2. Kısa Tarihçe

   III. Temel Kaynaklar

   1. Deniz Ticareti Hukukundan Kaynaklı Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkeme

    

   BİRİNCİ BÖLÜM: GEMİ

   • 2. Geminin Tanımı, Yasal Unsurları ve Türleri
   1. Geminin Tanımı, Yasal Unsurları ve Hukuki Niteliği
   2. Geminin Türleri ve Bütünleyici Parçaları ile Eklentileri
   • 3. Geminin Hukuki Statüsünün Belirlenmesi İçin Gerekli Olan Hususlar
   1. Geminin Adı
   2. Tanıma İşareti

   III. Bağlama Limanı

   1. Tonajı
   2. Klası (Sınıfı)
   3. Geminin Milliyeti – Türk Bayrağı Çekme
   • 4. Gemi Niteliğinin Edinimi ve Sona Ermesi
   1. Gemi Niteliğinin Edinimi
   2. Gemi Niteliğinin Sona Ermesi
   • 5. Gemi Sicilleri
   1. Genel Olarak
   2. Millî Gemi Sicili

   III. Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil

   1. Türk Uluslararası Gemi Sicili
   2. Bağlama Kütüğü
   • 6. Gemi Üzerinde Ayni Haklar
   1. Genel Olarak
   2. Gemi Üzerinde Mülkiyet Hakkı

   III. Gemi İpoteği

   1. Gemi Üzerinde İntifa Hakkı
   • 7. Geminin Borda Evrakı

    

   İKİNCİ BÖLÜM: DONATAN, GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİ, DONATMA İŞTİRAKİ, GEMİ ADAMLARI VE GEMİ ACENTESİ

   • 8. Donatan ve Gemi İşletme Müteahhidi
   1. Donatan – Geminin Mülkiyetine Sahip Olan
   2. Gemi İşletme Müteahhidi – Geminin Mülkiyetine Sahip Olmayan Donatan
   • 9. Donatma İştiraki
   1. Donatma İştirakinin Tanımı ve Unsurları
   2. Donatma İştirakinin Tescili

   III. Donatma İştirakinin Yönetimi ve Temsili

   1. Gemi Müdürü
   2. Ortakların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu ve Yetkili Mahkeme
   3. Donatma İştirakinin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
   • 10. Donatanın Sorumluluğu ve Sorumluluğunun Sınırlandırıldığı Durumlar
   1. Donatanın Sorumluluğu
   2. Donatanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması
   • 11. Gemi Adamları
   1. Kaptan
   2. Diğer Gemi Adamları
   • 11. Gemi Acenteleri
   1. Genel Olarak
   2. Acentelerin Türleri

   III. Acentenin Temsil Yetkisi

   1. Acentenin Belirlenmesi
   2. Acentenin Görevlendirilmesi

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ

   • 12. Gemi Kira Sözleşmesi
   1. Genel Olarak
   2. Tanımı, Unsurları ve Türleri

   III. Sözleşmenin Kurulması ve Gemi Siciline Şerh

   1. Tarafların Hak ve Borçları
   • 13. Zaman Çarteri Sözleşmesi (Time Charterparties)
   • 14. Navlun Sözleşmeleri, İfası ve Taşıma Senetleri
   1. Navlun Sözleşmelerinin Tanımı, Unsurları, Tarafları, Diğer İlgili Kişiler ve Çeşitleri
   2. Navlun Sözleşmesinin İfası

   III. Taşıma Senetleri

   • 15. Taşıyanın Sorumluluğu ve Sorumluluğunun Sınırlandığı Haller
   1. Genel Olarak Uluslararası Hukuk’ta ve Ulusal Hukukta Taşıyanın Sorumluluğunun Düzenlenmesi
   2. Taşıyanın Sorumluluğunun Sebepleri ve Sorumluluktan Kurtulabilme Halleri
   3. Taşıyanın Sorumluluğunu Sınırlandırma Hakkı ve Bu Hakkın Kaybı
   4. Taşıyanın ve Adamlarının Sözleşme Dışı Sorumluluğu
   5. Yükün Zıyaı ve Hasarından ya da Geç Tesliminden Doğan Dava Hakkının Düşmesi

   VIII. Zamanaşımı

   VIII. Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Emredici Hükümler ve Uygulanmadığı Haller

   1. Taşımanın İcra Edilmesinin Fiilî Taşıyana Bırakılması Halinde Taşıyanın ve Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu
   • 16. Taşıyanın Hakları
   1. Navlun Alacağı ve Diğer Alacaklar
   2. Eşyanın Zıyaa ve Hasara Uğramasının Navlun Alacağına Etkisi

   III. Taşıyanın Kanundan Doğan Rehin Hakkı (Hapis Hakkı)

   • 17. Navlun Sözleşmesinin Sona Ermesi
   1. Genel Olarak
   2. Navlun Sözleşmesini Hükümden Düşüren Haller
   3. Tarafların (Taşıyan veya Taşıtanın) Belirli Kanuni Sebeplerle Navlun Sözleşmesini Feshetmesi

   III. Taşıtanın Navlun Sözleşmesini Feshetmesi

   • 18. Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi
   1. Genel Olarak
   2. Tanımı

   III. Sözleşmenin Kurulması Hukuki Niteliği ve Tarafları

   1. Tarafların Borçları ve Hakları
   2. Taşıyanın Sorumluluğu
   3. Zamanaşımı

    

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DENİZ KAZALARI

   • 19. Müşterek Avarya
   1. Müşterek Avarya Kavramı ve Kısa Tarihçesi
   2. Müşterek Avaryaya Uygulanması Gereken Hükümler

   III. Müşterek Avaryanın Tanımı ve Unsurları

   1. Müşterek Avaryaya Giren Zarar ve Masraflar
   2. İkame Masrafları
   3. Belli Başlı Müşterek Avarya Türleri
   4. Dispeç
   • 20. Çatma
   1. Genel Olarak
   2. Çatma Fiilînin Uluslararası Alanda Düzenlenmesi

   III. Çatma Fiilinin Tanımı Unsurları

   1. Çatmada Hukuki Sorumluluk
   2. Çatma Hükümlerinde Sorumluluk
   3. Tazminat Davası
   • 21. Kurtarma
   1. Genel Olarak
   2. Uluslararası Düzenlemeler

   III. Türk Ticaret Kanunu’nda Kurtarmanın Tanımı ve Unsurları

   III. Kurtarma Ücreti

   1. Kurtarma Sözleşmesi
   2. Özel Tazminat
   3. Zamanaşımı

   VII. İnsan Kurtarma

    

   BEŞİNCİ BÖLÜM: DENİZ İCRA HUKUKU

   • 22. Gemi Haczi
   1. Genel Olarak
   2. Uygulanacak Hukuk

   III. Gemi, Menkul Maldır Ancak Gayrımenkul Gibi İşlem Görür

   1. İhtiyati Haciz
   2. Alacaklı Tarafından Delil Gösterilmesi
   3. Alacaklı Tarafından Teminat Yatırılması ve Teminatın Artırılması/Azaltılması

   VII. İhtiyati Haczin Yapılması

   VIII. Rehinli Alacakların Takibi

   1. Cebrî Satış
   2. Eşya Hakkında

   EK

    

   Stok Kodu
   :
   9786057858375
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   374
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   141,95   
   141,95   
   2
   73,53   
   147,06   
   3
   49,54   
   148,62   
   4
   37,55   
   150,18   
   5
   30,38   
   151,89   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   141,95   
   141,95   
   2
   73,10   
   146,21   
   3
   49,21   
   147,63   
   4
   37,26   
   149,05   
   5
   29,95   
   149,76   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   141,95   
   141,95   
   2
   73,10   
   146,21   
   3
   49,21   
   147,63   
   4
   37,26   
   149,05   
   5
   29,95   
   149,76   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   141,95   
   141,95   
   2
   73,10   
   146,21   
   3
   49,21   
   147,63   
   4
   37,26   
   149,05   
   5
   29,95   
   149,76   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   141,95   
   141,95   
   2
   73,10   
   146,21   
   3
   49,21   
   147,63   
   4
   37,26   
   149,05   
   5
   29,95   
   149,76   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   141,95   
   141,95   
   2
   73,10   
   146,21   
   3
   49,21   
   147,63   
   4
   37,26   
   149,05   
   5
   29,95   
   149,76   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   141,95   
   141,95   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat