Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%25
İnsan Hakları Hukuku Konu Anlatımı Can Çelik İnsan Hakları Hukuku Konu Anlatımı Can Çelik

İnsan Hakları Hukuku Konu Anlatımı

Liste Fiyatı : 80,00TL
İndirimli Fiyat : 60,00TL
Kazancınız : 20,00TL
Taksitli fiyat : 5 x 12,66TL
Havale/EFT ile : 58,80TL
Satış adedi : 20
9786257262804
600374
İnsan Hakları Hukuku Konu Anlatımı
İnsan Hakları Hukuku Konu Anlatımı
Temsil Kitap
60.00

SUNUŞ
Bu çalışmamızda İnsan Hakları Hukuku bağlamında kuram & tarihçeyi olay ve dönemler itibarıyla işleyip, kaymakam aday adaylarının kanayan yarası hâline gelen bölgesel ve uluslararası insan hakları sözleşme ve metinlerini tüm hatlarıyla, öğretici perspektifle (=yaklaşımla), gerekli tüm vurguları işleyerek ortaya koymaya gayret ettik.
Gerek spesifik bilgi gerek yorum, muhakeme gücü kazandırma ve dönemler, konular, sözleşmeler arası benzerlikleri ve ayırt edici unsurları en iyi şekilde vurgulayarak somutlaştırdığımız bu çalışma hem kaymakam aday adayları hem de insan hakları hukuku dersini hap bilgi niteliğinde bir kaynak çalışma olmaktan ziyade anlayarak öğrenmek isteyenler için mutlaka yararlı olacak bir çalışmadır.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 3
İNSAN HAKLARI HUKUKU 9
Hak Kavramını Kabul Eden Teoriler 10
Hak Kavramını Reddeden Teoriler 11
HAKKIN UNSURLARI 11
KAMUSAL HAKLARLA ÖZEL HAKLARIN AYRIMI 12
KİŞİLİK HAKLARI 13
ÖZGÜRLÜK HAKKI 14
KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 14
İNSAN HAKLARI 15
TARİHÎ YÖNLERİYLE İNSAN HAKLARI 15
İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 16
İlk Çağ & Orta Çağ & Yeni Çağ 16
MODERN İNSAN HAKLARI 17
YİRMİNCİ ASIRDA İNSAN HAKLARI 17
KUŞAK HAKLAR 19
MARKSİST TEOREM & İNSAN HAKLARI ELEŞTİRİSİ 22
İNSAN HAKLARININ KORUNMASI 22
BAŞLICA TARİHÎ İNGİLİZ İNSAN HAKLARI BELGELERİ 24
BAŞLICA TARİHÎ AMERİKAN İNSAN HAKLARI BELGELERİ 27
1876 ANAYASASI (KÂNÛN-Î ESÂSÎ) 33
Meşrutiyet Tartışmaları ve Anayasanın İlânı 33
1921 ANAYASASI (TEŞKÎLÂT-I ESÂSÎYE KANUNU) 37
1920 HALKÇILIK BEYANNAMESİ 39
1924 ANAYASASI (TEŞKİLÂT-I ESÂSÎYE KANUNU) 40
1961 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 42
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 44
İNSAN HAKLARININ SAHİP OLDUĞU TEMEL NİTELİKLER 46
İNSAN HAKLARININ BİR BÜTÜN OLMASI 50
ULUSLARARASI ALANDA İNSAN HAKLARI 51
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 54
Birleşmiş Milletler Andlaşması 55
Birleşmiş Milletler San Francisco Konferansı 56
Nürnberg İlkeleri 56
MEDENİ (KİŞİSEL) VE SİYASİ HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ 57
EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI
SÖZLEŞMESİ 61
HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN
ULUSLARARASI SÖZLEŞME 63
KADINLARA YÖNELİK HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ
ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ 64
Kadın Haklarının Korunmasına Dair Normatif Çerçeve 67
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ORTADAN KALDIRILMASI BİLDİRGESİ 68
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 69
KADINLARIN SEÇME & SEÇİLME HAKLARININ GELİŞİM SEYRİ 71
OSMANLI DÖNEMİNDE KADIN HAKLARI 72
CUMHURİYET DÖNEMİ KADIN HAKLARI 74
KADIN HAKLARINA DAİR GENEL İSTATİSTİKÎ DEĞERLENDİRME 74
ULUSLARARASI KADIN ÖRGÜTLENME AĞI 75
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 76
TÜRKİYE’DE KADIN HAKLARI 76
TÜRK SİYASETİNDE KADININ YERİ 78
Türk-Osmanlı Dönemi Kadın Haklarının Gelişim Seyri 82
TÜRK-OSMANLI DÖNEMİ KADIN HAKLARI KRONOLOJİSİ 83
ULUSLARARASI SOSYALİST KADIN KONFERANSI 88
TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ (KAGİDER) 88
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ 89
ÇOCUKLARLA İLGİLİ HİZMET VE GELİŞMELER 89
TEMEL ÇOCUK HAKLARI 91
BAŞLICA ÇOCUK HAKLARI İHLÂLLERİ 92
ÇOCUK HAKLARI BEYANNAMESİ 97
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ
İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI
SÖZLEŞME 99
TÜRKİYE & İŞKENCEYE DAİR SÖZLEŞME 100
İŞKENCEYE DAİR SÖZLEŞMEYE KARŞI SEÇİMLİK PROTOKOL 101
AVRUPA İŞKENCENİN ÖNLENMESİ KOMİTESİ 101
SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR
SÖZLEŞME 103
SAVAŞ SUÇLARI 106
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE GİDEN SÜREÇ 106
MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME 108
TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ
KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME 111
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI 116
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ÖRGÜT (TEŞKİLAT) YAPISI 117
BÖLGESEL DÜZEYDE İNSAN HAKLARI STATÜSÜ 120
AVRUPA KONSEYİ STATÜSÜ 120
AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ 122
AVRUPA KONSEYİ PARLÂMENTER MECLİSİ 122
IRKÇILIĞA VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMİSYONU 123
AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERLİĞİ 124
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERLİĞİ 124
AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 124
AVRUPA SOSYAL ŞARTI 125
AVRUPA SOSYAL FORUMU 126
AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR BİLDİRGESİ 127
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI 127
YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ 127
AVRUPA BİRLİĞİ 128
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 128
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 129
AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK 130
AVRUPA BİRLİĞİNİN İDARESİ 131
DEVLETLER VE HÜKÛMET BAŞKANLARI ZİRVESİ 134
ADALET, ÖZGÜRLÜK & GÜVENLİK 135
TEMEL HAKLAR 135
AVRUPA BİRLİĞİNİN DIŞ İLİŞKİLERİ 136
AVRUPA TOPLULUĞU İNSANÎ YARDIM BÜROSU (ECHO) 137
AVRUPA GÜVENLİK, SAVUNMA POLİTİKALARI & AVRUPA BİRLİĞİ SİLAHLI
KUVVETLERİ 137
AVRUPA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROGRAMI 139
AVRUPA BİRLİĞİ & TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 140
AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİ 140
AVRUPA BİRLİĞİ & UKRAYNA İLİŞKİLERİ 145
AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIĞI 146
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ 148
ULUSLARARASI ADALET DİVANI 148
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU 149
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ 149
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ 151
AVRUPA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI 153
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ 155
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 157
HASTA HAKLARI 159
ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ 159
TÜRK KIZILAY 160
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE EK PROTOKOLLER 162
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE EK PROTOKOLLER 163
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE EK 14 NUMARALI
PROTOKOL 166
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN DENETİM
MEKANİZMALARI 169
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yer Yönünden Yetkisi 173
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kişi Yönünden Yetkisi 173
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Zaman Yönünden Yetkisi 176
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Konu Yönünden Yetkisi 176
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Yapılacak Etkili (Bireysel)
Başvuruların Kabul Edilebilirlik Yönünden İncelenmesi 177
Nihai Karar & Kararın Uygulanması 184
AFRİKA İNSAN VE HALKLARIN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 186
Afrika Kıtasında İnsan Haklarının Korunması 187
AMERİKAN İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 188
ASYA İNSAN HAKLARI ŞARTI 191
ARAP İNSAN HAKLARI ŞARTI 192
EVRENSEL HUKUKUN GENEL İLKELERİ 194
Başlıca Temel Hak ve Özgürlükler 194
BAŞLICA SÖZLEŞMEYE DAYALI USÛLLER 203
BAŞLICA SÖZLEŞME DIŞI KORUMA USÛLLERİ 204
SÖZLEŞME DIŞI KORUMA PROSEDÜRLERİ 204
EK (l) --- İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ: 206
FRANSIZ İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BİLDİRİSİ (3 Eylül 1791) 213
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ (10 Aralık 1948) 215
Yararlanılan Kaynaklar 236

 • Açıklama
  • SUNUŞ
   Bu çalışmamızda İnsan Hakları Hukuku bağlamında kuram & tarihçeyi olay ve dönemler itibarıyla işleyip, kaymakam aday adaylarının kanayan yarası hâline gelen bölgesel ve uluslararası insan hakları sözleşme ve metinlerini tüm hatlarıyla, öğretici perspektifle (=yaklaşımla), gerekli tüm vurguları işleyerek ortaya koymaya gayret ettik.
   Gerek spesifik bilgi gerek yorum, muhakeme gücü kazandırma ve dönemler, konular, sözleşmeler arası benzerlikleri ve ayırt edici unsurları en iyi şekilde vurgulayarak somutlaştırdığımız bu çalışma hem kaymakam aday adayları hem de insan hakları hukuku dersini hap bilgi niteliğinde bir kaynak çalışma olmaktan ziyade anlayarak öğrenmek isteyenler için mutlaka yararlı olacak bir çalışmadır.

   İÇİNDEKİLER

   SUNUŞ 3
   İNSAN HAKLARI HUKUKU 9
   Hak Kavramını Kabul Eden Teoriler 10
   Hak Kavramını Reddeden Teoriler 11
   HAKKIN UNSURLARI 11
   KAMUSAL HAKLARLA ÖZEL HAKLARIN AYRIMI 12
   KİŞİLİK HAKLARI 13
   ÖZGÜRLÜK HAKKI 14
   KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 14
   İNSAN HAKLARI 15
   TARİHÎ YÖNLERİYLE İNSAN HAKLARI 15
   İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 16
   İlk Çağ & Orta Çağ & Yeni Çağ 16
   MODERN İNSAN HAKLARI 17
   YİRMİNCİ ASIRDA İNSAN HAKLARI 17
   KUŞAK HAKLAR 19
   MARKSİST TEOREM & İNSAN HAKLARI ELEŞTİRİSİ 22
   İNSAN HAKLARININ KORUNMASI 22
   BAŞLICA TARİHÎ İNGİLİZ İNSAN HAKLARI BELGELERİ 24
   BAŞLICA TARİHÎ AMERİKAN İNSAN HAKLARI BELGELERİ 27
   1876 ANAYASASI (KÂNÛN-Î ESÂSÎ) 33
   Meşrutiyet Tartışmaları ve Anayasanın İlânı 33
   1921 ANAYASASI (TEŞKÎLÂT-I ESÂSÎYE KANUNU) 37
   1920 HALKÇILIK BEYANNAMESİ 39
   1924 ANAYASASI (TEŞKİLÂT-I ESÂSÎYE KANUNU) 40
   1961 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 42
   1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 44
   İNSAN HAKLARININ SAHİP OLDUĞU TEMEL NİTELİKLER 46
   İNSAN HAKLARININ BİR BÜTÜN OLMASI 50
   ULUSLARARASI ALANDA İNSAN HAKLARI 51
   İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 54
   Birleşmiş Milletler Andlaşması 55
   Birleşmiş Milletler San Francisco Konferansı 56
   Nürnberg İlkeleri 56
   MEDENİ (KİŞİSEL) VE SİYASİ HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ 57
   EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI
   SÖZLEŞMESİ 61
   HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN
   ULUSLARARASI SÖZLEŞME 63
   KADINLARA YÖNELİK HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ
   ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ 64
   Kadın Haklarının Korunmasına Dair Normatif Çerçeve 67
   KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ORTADAN KALDIRILMASI BİLDİRGESİ 68
   İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 69
   KADINLARIN SEÇME & SEÇİLME HAKLARININ GELİŞİM SEYRİ 71
   OSMANLI DÖNEMİNDE KADIN HAKLARI 72
   CUMHURİYET DÖNEMİ KADIN HAKLARI 74
   KADIN HAKLARINA DAİR GENEL İSTATİSTİKÎ DEĞERLENDİRME 74
   ULUSLARARASI KADIN ÖRGÜTLENME AĞI 75
   8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 76
   TÜRKİYE’DE KADIN HAKLARI 76
   TÜRK SİYASETİNDE KADININ YERİ 78
   Türk-Osmanlı Dönemi Kadın Haklarının Gelişim Seyri 82
   TÜRK-OSMANLI DÖNEMİ KADIN HAKLARI KRONOLOJİSİ 83
   ULUSLARARASI SOSYALİST KADIN KONFERANSI 88
   TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ (KAGİDER) 88
   BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ 89
   ÇOCUKLARLA İLGİLİ HİZMET VE GELİŞMELER 89
   TEMEL ÇOCUK HAKLARI 91
   BAŞLICA ÇOCUK HAKLARI İHLÂLLERİ 92
   ÇOCUK HAKLARI BEYANNAMESİ 97
   BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ
   İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI
   SÖZLEŞME 99
   TÜRKİYE & İŞKENCEYE DAİR SÖZLEŞME 100
   İŞKENCEYE DAİR SÖZLEŞMEYE KARŞI SEÇİMLİK PROTOKOL 101
   AVRUPA İŞKENCENİN ÖNLENMESİ KOMİTESİ 101
   SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR
   SÖZLEŞME 103
   SAVAŞ SUÇLARI 106
   ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE GİDEN SÜREÇ 106
   MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME 108
   TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ
   KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME 111
   BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI 116
   BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ÖRGÜT (TEŞKİLAT) YAPISI 117
   BÖLGESEL DÜZEYDE İNSAN HAKLARI STATÜSÜ 120
   AVRUPA KONSEYİ STATÜSÜ 120
   AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ 122
   AVRUPA KONSEYİ PARLÂMENTER MECLİSİ 122
   IRKÇILIĞA VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMİSYONU 123
   AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERLİĞİ 124
   BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERLİĞİ 124
   AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 124
   AVRUPA SOSYAL ŞARTI 125
   AVRUPA SOSYAL FORUMU 126
   AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR BİLDİRGESİ 127
   AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI 127
   YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ 127
   AVRUPA BİRLİĞİ 128
   Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 128
   Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 129
   AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK 130
   AVRUPA BİRLİĞİNİN İDARESİ 131
   DEVLETLER VE HÜKÛMET BAŞKANLARI ZİRVESİ 134
   ADALET, ÖZGÜRLÜK & GÜVENLİK 135
   TEMEL HAKLAR 135
   AVRUPA BİRLİĞİNİN DIŞ İLİŞKİLERİ 136
   AVRUPA TOPLULUĞU İNSANÎ YARDIM BÜROSU (ECHO) 137
   AVRUPA GÜVENLİK, SAVUNMA POLİTİKALARI & AVRUPA BİRLİĞİ SİLAHLI
   KUVVETLERİ 137
   AVRUPA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROGRAMI 139
   AVRUPA BİRLİĞİ & TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 140
   AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİ 140
   AVRUPA BİRLİĞİ & UKRAYNA İLİŞKİLERİ 145
   AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIĞI 146
   ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ 148
   ULUSLARARASI ADALET DİVANI 148
   BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU 149
   BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ 149
   ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ 151
   AVRUPA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI 153
   ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ 155
   İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 157
   HASTA HAKLARI 159
   ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ 159
   TÜRK KIZILAY 160
   AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE EK PROTOKOLLER 162
   AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE EK PROTOKOLLER 163
   AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE EK 14 NUMARALI
   PROTOKOL 166
   AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN DENETİM
   MEKANİZMALARI 169
   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yer Yönünden Yetkisi 173
   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kişi Yönünden Yetkisi 173
   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Zaman Yönünden Yetkisi 176
   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Konu Yönünden Yetkisi 176
   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Yapılacak Etkili (Bireysel)
   Başvuruların Kabul Edilebilirlik Yönünden İncelenmesi 177
   Nihai Karar & Kararın Uygulanması 184
   AFRİKA İNSAN VE HALKLARIN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 186
   Afrika Kıtasında İnsan Haklarının Korunması 187
   AMERİKAN İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 188
   ASYA İNSAN HAKLARI ŞARTI 191
   ARAP İNSAN HAKLARI ŞARTI 192
   EVRENSEL HUKUKUN GENEL İLKELERİ 194
   Başlıca Temel Hak ve Özgürlükler 194
   BAŞLICA SÖZLEŞMEYE DAYALI USÛLLER 203
   BAŞLICA SÖZLEŞME DIŞI KORUMA USÛLLERİ 204
   SÖZLEŞME DIŞI KORUMA PROSEDÜRLERİ 204
   EK (l) --- İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ: 206
   FRANSIZ İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BİLDİRİSİ (3 Eylül 1791) 213
   İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ (10 Aralık 1948) 215
   Yararlanılan Kaynaklar 236

   Stok Kodu
   :
   9786257262804
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   238
   Basım Tarihi
   :
   Haziran 2022
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   60,00   
   60,00   
   2
   31,08   
   62,16   
   3
   20,94   
   62,82   
   4
   15,87   
   63,48   
   5
   12,84   
   64,20   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   60,00   
   60,00   
   2
   30,90   
   61,80   
   3
   20,80   
   62,40   
   4
   15,75   
   63,00   
   5
   12,66   
   63,30   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   60,00   
   60,00   
   2
   30,90   
   61,80   
   3
   20,80   
   62,40   
   4
   15,75   
   63,00   
   5
   12,66   
   63,30   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   60,00   
   60,00   
   2
   30,90   
   61,80   
   3
   20,80   
   62,40   
   4
   15,75   
   63,00   
   5
   12,66   
   63,30   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   60,00   
   60,00   
   2
   30,90   
   61,80   
   3
   20,80   
   62,40   
   4
   15,75   
   63,00   
   5
   12,66   
   63,30   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   60,00   
   60,00   
   2
   30,90   
   61,80   
   3
   20,80   
   62,40   
   4
   15,75   
   63,00   
   5
   12,66   
   63,30   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   60,00   
   60,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat