Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%25
KARAR Medeni Usûl Hukuku Konu Anlatımı Kitabı Sertkan Erdurmaz KARAR Medeni Usûl Hukuku Konu Anlatımı Kitabı Sertkan Erdurmaz

KARAR Medeni Usûl Hukuku Konu Anlatımı Kitabı

Liste Fiyatı : 399,00TL
İndirimli Fiyat : 299,25TL
Kazancınız : 99,75TL
Taksitli fiyat : 5 x 68,11TL
Havale/EFT ile : 293,27TL
Satış adedi : 1
9786257262293
602913
KARAR Medeni Usûl Hukuku Konu Anlatımı Kitabı
KARAR Medeni Usûl Hukuku Konu Anlatımı Kitabı
299.25

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER VE MAHKEMELER
BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER ..............................................................................................2
1. MEDENİ USÛL HUKUKUNUN TANIMI VE AMACI .....................................................................2
A. TANIMI ...............................................................................................................................2
B. AMACI ................................................................................................................................2
2. YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ........................................................................2
A. YER BAKIMINDAN UYGULANMASI .....................................................................................2
B. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ...............................................................................3
3. 6100 SAYILI HUKUK MUHAMELERİ KANUNU’NDA İLK KEZ DÜZENLENEN KONULAR ..............4
4. 6100 SAYILI HUKUK MUHAMELERİ KANUNU’NDA DÜZENLENMEYEN KURUMLAR ................4
İKİNCİ BÖLÜM: MAHKEMELER .......................................................................................................6
1. İLK DERECE MAHKEMELERİ .....................................................................................................6
A. GENEL MAHKEMELER ........................................................................................................7
a) Asliye Hukuk Mahkemeleri ...........................................................................................7
b) Sulh Hukuk Mahkemeleri .............................................................................................9
B. ÖZEL MAHKEMELER ...........................................................................................................10
a) Asliye Ticaret Mahkemeleri ..........................................................................................10
b) Aile Mahkemeleri .........................................................................................................11
c) İş Mahkemeleri .............................................................................................................12
d) İcra Mahkemeleri .........................................................................................................13
e) Kadastro Mahkemeleri .................................................................................................13
f) Tüke???? ci Mahkemeleri ....................................................................................................14
g) Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ................................................................................16
h) Denizcilik İh???? sas Mahkemeleri .....................................................................................16
2. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ................................................................................................16
3. YARGITAY .................................................................................................................................17
İKİNCİ KISIM
GÖREV, YETKİ VE YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM: GÖREV ................................................................................................................20
1. GÖREVLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ .................................................................................20
2. GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ ve ÖZELLİKLERİ ....................................................................20
3. GÖREV KURALLARINA AYKIRILIK ve SONUÇLARI .....................................................................21
5. GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER .............................................................21
İKİNCİ BÖLÜM: YETKİ .....................................................................................................................24
1. KESİN YETKİ .............................................................................................................................24
2. KESİN OLMAYAN YETKİ ............................................................................................................25
IÇINDEKILER
iv KARAR MEDENI USUL HUKUKU
A. GENEL YETKİ KURALI ..........................................................................................................25
B. ÖZEL YETKİ KURALI .............................................................................................................26
3. YETKİ SÖZLEŞMESİ ...................................................................................................................28
4. YETKİ KURALLARINA AYKIRILIK VE SONUÇLARI .......................................................................28
5. YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER ...............................................................29
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ ..........................................................................30
1. YARGI YERİ BELİRLENMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER .............................................................30
2. YARGI YERİNİN BELİRLENMESİNDE İNCELEME YERİ, USÛLÜ VE SONUCU ...............................31
ÜÇÜNCÜ KISIM
MEDENİ USÛL HUKUKUNDA YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER
1. TASARRUF İLKESİ .....................................................................................................................34
2. TARAFLARCA GETİRİLME (HAZIRLAMA) İLKESİ ........................................................................34
3. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ .........................................................................................................35
4. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ....................................................................................................35
5. ALENİYET İLKESİ.......................................................................................................................35
6. DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ .............................................36
7. USÛL EKONOMİSİ İLKESİ .........................................................................................................36
8. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ....................................................................................36
9. YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ ...........................................................................................37
10. HUKUKUN UYGULANMASI ....................................................................................................37
11. TEKSİF İLKESİ .........................................................................................................................37
12. DOĞRUDANLIK İLKESİ ............................................................................................................37
13. ADİL YARGILANMA HAKKI .....................................................................................................38
DÖRDÜNCÜ KISIM
HAKİMİN YASAKLILIĞI, REDDİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU
BİRİNCİ BÖLÜM: HAKİMİN YASAKLILIĞI .........................................................................................40
1. YASAKLILIK (ÇEKİNME) SEBEPLERİ ...........................................................................................40
2. HÂKİMİN ÇEKİNME USÛLÜ......................................................................................................40
3. ÇEKİNME KARARININ SONUÇLARI...........................................................................................41
İKİNCİ BÖLÜM: HAKİMİN REDDİ ....................................................................................................42
1. RET SEBEPLERİ .........................................................................................................................42
2. RET USÛLÜ ..............................................................................................................................42
3. RET TALEBİNİ İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİ ve RET TALEBİNİN İNCELENMESİ ..........................44
4. RET TALEBİNİN GERİ ÇEVRİLMESİ ............................................................................................45
5. HAKİMİN REDDEDİLMESİNİN SONUÇLARI ...............................................................................45
6. RET TALEBİNE İLİŞKİN KARARLARA KARŞI KANUN YOLU .........................................................46
7. ZABIT KÂTİBİNİN YASAKLILIĞI VE REDDİ .................................................................................46
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ...................................................................49
BEŞİNCİ KISIM
TARAFLAR VE DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
BİRİNCİ BÖLÜM: TARAFLARIN EHLİYETLERİ ...................................................................................52
1. TARAF EHLİYETİ .......................................................................................................................52
2. DAVA EHLİYETİ ........................................................................................................................52
v
3. DAVA TAKİP YETKİSİ .................................................................................................................53
4. TARAF SIFATI ............................................................................................................................53
5. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ ..................................................................................................................53
6. KANUNİ TEMSİL ......................................................................................................................54
İKİNCİ BÖLÜM: DAVA ARKADAŞLIĞI ...............................................................................................56
1. İHTİYARÎ DAVA ARKADAŞLIĞI...................................................................................................56
2. MECBURÎ DAVA ARKADAŞLIĞI .................................................................................................57
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DAVAYA MÜDAHALE VE DAVANIN İHBARI .......................................................59
1. DAVAYA MÜDAHALE ................................................................................................................59
A. ASLİ MÜDAHALE ................................................................................................................59
B. FER’Î MÜDAHALE ...............................................................................................................60
a) Hukuki niteliği ve özellikleri ..........................................................................................60
b) Fer’î müdahale usûlü ve sonuçları ...............................................................................60
2. DAVANIN İHBARI .....................................................................................................................62
3. CUMHURİYET SAVCISININ DAVADA YER ALMASI ....................................................................63
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DAVAYA VEKALET .........................................................................................65
1. VEKÂLETİN KAPSAMI ...............................................................................................................65
2. VEKALETNAMESİZ DAVA AÇILMASI VE İŞLEM YAPILMASI .......................................................66
3. DURUŞMADA VEKİL VE VEKALET VERENİN DAVRANIŞLARI .....................................................67
4. VEKİLİN AZLİ VE İSTİFASI..........................................................................................................68
ALTINCI KISIM
TEMİNAT, SÜRELER, ESKİ HALE GETİRME VE ADLİ TATİL
BİRİNCİ BÖLÜM: TEMİNAT .............................................................................................................70
İKİNCİ BÖLÜM: SÜRELER ................................................................................................................72
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ESKİ HALE GETİRME ..........................................................................................74
1. TANIMI ve ŞARTLARI ...............................................................................................................74
2. SÜRE ........................................................................................................................................74
3. ESKİ HALE GETİRME USÛLÜ ....................................................................................................75
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ADLİ TATİL ....................................................................................................77
YEDİNCİ KISIM
DAVA ÇEŞİTLERİ, DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR
BİRİNCİ BÖLÜM: DAVA ÇEŞİTLERİ ...................................................................................................80
1. EDA DAVASI .............................................................................................................................80
2. TESPİT DAVASI .........................................................................................................................80
3. BELİRSİZ ALACAK DAVASI ........................................................................................................80
4. İNŞAÎ DAVA ..............................................................................................................................82
5. KISMİ DAVA .............................................................................................................................82
6. DAVALARIN YIĞILMASI (OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ) .............................................................82
7. TERDİTLİ (KADEMELİ) DAVA ....................................................................................................83
8. SEÇİMLİK DAVA .......................................................................................................................84
9. TOPLULUK DAVASI ...................................................................................................................84
10. MÜTELAHİK DAVA .................................................................................................................85
İKİNCİ BÖLÜM: DAVA ŞARTLARI .....................................................................................................87
vi KARAR MEDENI USUL HUKUKU
1. KAPSAMI ve SINIFLANDIRMASI ...............................................................................................87
2. DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ ..........................................................................................88
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İLK İTİRAZLAR ....................................................................................................90
SEKİZİNCİ KISIM
YAZILI YARGILAMA USÛLÜ
BİRİNCİ BÖLÜM: DAVANIN AÇILMASI ............................................................................................94
1. DAVA DİLEKÇESİ .......................................................................................................................94
2. DAVANIN AÇILMASINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR ...................................................................95
A. DAVANIN AÇILMA ZAMANI ...............................................................................................95
B. HARÇLARIN ÖDENMESİ ......................................................................................................95
C. BELGELERİN VERİLMESİ VE DİLEKÇENİN TEBLİĞİ ................................................................96
D. DAVANIN GERİ ALINMASI ...................................................................................................96
E. DAVA KONUSUN DEVRİ.......................................................................................................96
3. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI .............................................................................................97
A. MADDİ HUKUK BAKIMINDAN SONUÇLARI .........................................................................97
B. USÛL HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI .........................................................................97
İKİNCİ BÖLÜM: CEVAP DİLEKÇELERİ ...............................................................................................99
1. CEVAP DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ ..................................................................................................99
2. CEVAP DİLEKÇESİNİ VERME SÜRESİ .........................................................................................99
3. CEVAP DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ ..................................................................................................100
4. KARŞI DAVA .............................................................................................................................101
5. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ ............................................................................102
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÖN İNCELEME ...................................................................................................103
1. ÖN İNCELEMENİN KAPSAMI ....................................................................................................103
2. ÖN İNCELEME DURUŞMASINA DAVET ...................................................................................103
3. ÖN İNCELEME DURUŞMASI .....................................................................................................104
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İDDİANIN VE SAVUNMANINDEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ ...........107
1. İDDİANIN VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ YASAĞI .........................107
2. İDDİANIN VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ SAYILMAYAN HALLER ...108
3. İDDİANIN VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİNİN İSTİSNALARI ...........108
BEŞİNCİ BÖLÜM: TAHKİKAT ............................................................................................................110
ALTINCI BÖLÜM: DURUŞMA ..........................................................................................................111
1. DURUŞMAYA DAVET VE MAHKEMENİN ÇALIŞMA ZAMANI.....................................................111
2. SES VE GÖRÜNTÜ NAKLEDİLMESİ YOLUYLA VEYA BAŞKA YERDE DURUŞMA İCRASI ...............112
3. TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİNİN SONUÇLARI .......................................................112
4. DURUŞMA DÜZENİ VE İŞLEYİŞİ ................................................................................................113
5. TUTANAKLAR VE DAVA DOSYASI .............................................................................................114
YEDİNCİ BÖLÜM: ÖN SORUN VE BEKLETİCİ SORUN .......................................................................117
1. ÖN SORUN ..............................................................................................................................117
2. BEKLETİCİ SORUN ....................................................................................................................117
SEKİZİNCİ BÖLÜM: DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI ...................................................118
1. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ..................................................................................................118
2. DAVALARIN AYRILMASI ...........................................................................................................118
DOKUZUNCU BÖLÜM: İSTİCVAP ....................................................................................................120
vii
1. KONUSU VE İSTİCVAB OLUNABİLECEKLER ...............................................................................120
2. İSTİCVAP USÛLÜ ......................................................................................................................120
ONUNCU BÖLÜM: ISLAH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ....................................................122
1. ISLAHIN KAPSAMI VE ETKİSİ ....................................................................................................122
2. ISLAH TÜRLERİ .........................................................................................................................123
A. TAMAMEN ISLAH ...............................................................................................................123
B. KISMEN ISLAH ....................................................................................................................123
C. KÖTÜNİYETLİ ISLAH ............................................................................................................123
3. ISLAHIN ZAMANI VE YAPILIŞ ŞEKLİ ..........................................................................................123
4. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ..........................................................................................125
ON BİRİNCİ BÖLÜM: TOPLU MAHKEMELERDE TAHKİKAT ..............................................................126
ON İKİNCİ BÖLÜM: TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA .........................................127
DOKUZUNCU KISIM
İSPAT VE DELİLLER
BİRİNCİ BÖLÜM: İSPAT-İKRAR-DELİL ...............................................................................................130
1. İSPAT ........................................................................................................................................130
A. TANIMI ve KONUSU ............................................................................................................130
B. İSPAT HAKKI ve İSPAT YÜKÜ ................................................................................................130
C. İSPAT TÜRLERİ.....................................................................................................................131
D. İSPAT ÖLÇÜLERİ ..................................................................................................................132
2. İKRAR ......................................................................................................................................132
A. TANIMI ..............................................................................................................................132
B. ÖZELLİKLERİ ........................................................................................................................132
C. TÜRLERİ ..............................................................................................................................133
D. İKRARIN BÖLÜNMEZLİĞİ ....................................................................................................134
E. İKRARIN BAĞLAYICILIĞI VE İKRARDAN DÖNME ..................................................................134
3. DELİL .......................................................................................................................................135
A. TANIMI ...................................................................................................................................135
B. TÜRLERİ .................................................................................................................................135
C. DELİL SÖZLEŞMESİ..................................................................................................................136
D. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ VE DELİLLERİN MAHKEMEYE SUNULMASI .....................................136
E. DELİLLERİN İNCELENMESİ VE İSTİNABE ..................................................................................137
İKİNCİ BÖLÜM: BELGE VE SENET ....................................................................................................138
1. BELGE VE SENET KAVRAMI ......................................................................................................138
2. İMZA ATAMAYANLARIN DURUMU ...........................................................................................138
3. RESMÎ SENET VE İLAMLARIN İSPAT GÜCÜ ...............................................................................139
4. ADİ SENETLERİN İSPAT GÜCÜ ..................................................................................................139
5. SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU (SENETLE İSPAT KURALI) ........................................................140
A. DELİL BAŞLANGICI ..............................................................................................................140
B. SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN (KURALININ) İSTİSNALARI .........................................141
6. SENEDE KARŞI TANIKLA İSPAT YASAĞI (SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALI).......................141
7. SENETLERDE SAHTELİK İDDİASI ...............................................................................................141
A. SENETTE ÇIKINTI, KAZINTI VE SİLİNTİ DURUMU ................................................................141
B. YAZI VE İMZA İNKÂRI ..........................................................................................................142
viii KARAR MEDENI USUL HUKUKU
C. SAHTELİK İNCELEMESİ ........................................................................................................142
D. SAHTELİK HAKKINDA HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ ETKİSİ ......................143
E. HAKSIZ YERE SAHTELİK İDDİASI ..........................................................................................144
8. BELGELERİN MAHKEMEYE SUNULMASI ..................................................................................144
A. MAHKEMECE BELGE ASLININ İSTENMESİ VE GERİ VERİLMESİ ...........................................144
B. BELGE ASLININ İBRAZI USÛLÜ ............................................................................................144
C. BELGENİN YERİNDE İNCELENMESİ .....................................................................................144
D. TARAFLARIN BELGELERİ İBRAZI ZORUNLULUĞU ................................................................145
E. TARAFIN BELGEYİ İBRAZ ETMEMESİ ...................................................................................145
F. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BELGEYİ İBRAZ ETMEMESİ ......................................................................145
G. YABANCI DİLDE YAZILMIŞ BELGELER ..................................................................................146
9. BELGELERİN HALEFLER ALEYHİNE KULLANILMASI VE ADİ SENETLERİN ÜÇÜNCÜ
KİŞİLER İÇİN HÜKÜM İFADE ETMESİ ........................................................................................146
10. TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMASI .....................................................................147
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YEMİN ...............................................................................................................150
1. KONUSU VE NİTELİĞİ ...............................................................................................................150
2. YEMİN TEKLİFİ, YEMİNE DAVET VE SONUÇLARI ......................................................................150
3. YEMİNİN ŞEKLİ VE USÛLÜ ........................................................................................................151
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TANIK ...........................................................................................................153
1. TANIĞIN GÖSTERİLMESİ ..........................................................................................................153
2. TANIĞIN DAVET EDİLMESİ .......................................................................................................153
3. TANIKLIĞIN İZNE BAĞLI OLDUĞU HÂLLER ...............................................................................154
4. TANIKLIK YAPMA MECBURİYETİ ...............................................................................................154
5. TANIKLIKTAN ÇEKİNME ............................................................................................................155
A. KİŞİSEL NEDENLERLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME .....................................................................155
B. SIR NEDENİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME ..............................................................................155
C. MENFAAT İHLALİ TEHLİKESİ NEDENİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME .......................................155
D. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKININ İSTİSNALARI ..................................................................156
E. ÇEKİNME SEBEPLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE İNCELENMESİ ...................................................157
F. ÇEKİNMENİN KABUL EDİLMEMESİNİN SONUCU ................................................................157
6. TANIĞIN DİNLENMESİ SÜRECİ .................................................................................................157
BEŞİNCİ BÖLÜM: BİLİRKİŞİ .............................................................................................................160
1. TANIMI VE NİTELİĞİ .................................................................................................................160
2. BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASINI GEREKTİREN HÂLLER ..............................................................160
3. BİLİRKİŞİLİK GÖREVİ.................................................................................................................160
4. BİLİRKİŞİNİN ATANMASI SÜRECİ ..............................................................................................161
5. BİLİRKİŞİNİN GÖREVİNİ YAPMAKTAN YASAKLI OLMASI VE REDDİ ...........................................162
6. BİLİRKİŞİNİN GÖREV ALANININ BELİRLENMESİ VE GÖREV SÜRESİ ..........................................163
7. BİLİRKİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ..............................................................................................164
A. HABER VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ..........................................................................................164
B. GÖREVİNİ BİZZAT YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ .........................................................164
C. BİLİRKİŞİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ .......................................................................165
8. BİLİRKİŞİNİN YETKİLERİ .............................................................................................................165
9. BİLİRKİŞİ RAPORU .....................................................................................................................165
ix
10. BİLİRKİŞİNİN SORUMLULUĞU .................................................................................................166
ALTINCI BÖLÜM: UZMAN GÖRÜŞÜ VE KEŞİF .................................................................................168
1. UZMAN GÖRÜŞÜ .....................................................................................................................168
2. KEŞİF ........................................................................................................................................169
A. KEŞİF KARARI VE YETKİLİ MAHKEME ..................................................................................169
B. KEŞFİN YAPILMASI VE KEŞFE KATLANMA ZORUNLULUĞU ..................................................169
C. SOYBAĞI TESPİTİ İÇİN İNCELEME ........................................................................................170
ONUNCU KISIM
HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM: KARAR VE HÜKÜM ..............................................................................................172
1. TANIMI VE ÇEŞİTLERİ ...............................................................................................................172
2. HÜKMÜN VERİLMESİ VE TEFHİMİ (BİLDİRİLMESİ) ...................................................................172
3. HÜKMÜN MÜZAKERESİ VE OYLANMASI ..................................................................................172
4. HÜKMÜN KAPSAMI .................................................................................................................173
5. HÜKMÜN YAZILMASI ..............................................................................................................173
6. HÜKMÜN İMZA EDİLEMEMESİ ................................................................................................174
7. HÜKMÜN KORUNMASI, NÜSHASI VE KESİNLEŞME KAYDI .......................................................174
8. KESİN HÜKÜM .........................................................................................................................175
İKİNCİ BÖLÜM: HÜKMÜN TASHİHİ, TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI .................................................177
1. HÜKMÜN TASHİHİ (DÜZELTİLMESİ) .........................................................................................177
2. HÜKMÜN TAVZİHİ (AÇIKLANMASI) ..........................................................................................177
3. HÜKMÜN TAMAMLANMASI ...................................................................................................178
4. TAVZİH VE TAMAMLAMA TALEBİ İLE USÛLÜ ............................................................................178
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ .............................................................180
1. FERAGAT VE KABUL .................................................................................................................180
A. FERAGAT VE KABULÜN TANIMI ...........................................................................................180
B. FERAGAT VE KABULÜN ŞEKLİ ..............................................................................................180
C. FERAGAT VE KABULÜN ZAMANI .........................................................................................180
D. FERAGAT VE KABULÜN SONUÇLARI ....................................................................................181
E. FERAGAT VE KABUL HÂLİNDE YARGILAMA GİDERLERİ .......................................................182
2. SULH ........................................................................................................................................182
A. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ ......................................................................................................182
B. SULHUN ZAMANI ................................................................................................................182
C. SULHUN ETKİSİ ...................................................................................................................183
ON BİRİNCİ KISIM
BASİT YARGILAMA USÛLÜ
1. BASİT YARGILAMA USÛLÜNE TABİ DAVA VE İŞLER ...................................................................186
2. DAVANIN AÇILMASI VE DAVAYA CEVAP ...................................................................................186
3. İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI................................187
4. ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT ....................................................................................................188
5. HÜKÜM....................................................................................................................................189
x KARAR MEDENI USUL HUKUKU
ON İKİNCİ KISIM
YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
BİRİNCİ BÖLÜM: YARGILAMA GİDERLERİ .......................................................................................192
1. YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI ......................................................................................192
2. DELİL İKAMESİ İÇİN AVANS ......................................................................................................193
3. RESEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERE İLİŞKİN GİDERLER .....................................................193
4. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ..........................................................................193
5. FER’Î MÜDAHALE GİDERİ .........................................................................................................194
6. KÖTÜNİYETLE VEYA HAKSIZ DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI .................................................194
7. ESASTAN SONUÇLANMAYAN DAVADA YARGILAMA GİDERİ .....................................................195
8. YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİ VE AVANSIN İADESİ .............................................195
İKİNCİ BÖLÜM: ADLİ YARDIM .........................................................................................................197
1. ADLİ YARDIMDAN YARARLANACAK KİŞİLER ............................................................................197
2. ADLİ YARDIMDAN YARARLANABİLME KOŞULLARI ...................................................................197
3. ADLİ YARDIMIN KAPSAMI ........................................................................................................198
4. ADLİ YARDIM TALEBİ, TALEBİN İNCELENMESİ VE KALDIRILMASI ............................................198
5. ADLİ YARDIMLA ERTELENEN YARGILAMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ ...........................................199
ON ÜÇÜNCÜ KISIM
KANUN YOLLARI
BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL OLARAK ...................................................................................................202
1. TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI ...............................................................................................202
A. GENİŞ ANLAMDA KANUN YOLU-DAR ANLAMDA KANUN YOLU AYRIMI .............................202
B. DÜZELTİCİ KANUN YOLU-BOZUCU KANUN YOLU AYRIMI....................................................202
C. OLAĞAN KANUN YOLU-OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU AYRIMI .............................................202
2. KANUN YOLLARININ KONUSU .................................................................................................203
3. KANUN YOLUNDAN FERAGAT ..................................................................................................203
4. ALEYHE BOZMA YASAĞI VE ALEYHE HÜKÜM VERME YASAĞI ..................................................203
İKİNCİ BÖLÜM: İSTİNAF ..................................................................................................................205
1 İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR ......................................................................205
2. İSTİNAF BAŞVURUSU ...............................................................................................................206
A. İSTİNAF DİLEKÇESİ ...............................................................................................................206
B. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ .......................................................................................207
C. HARÇ VE GİDERLERİN YATIRILMASI .....................................................................................207
D. BAŞVURU SÜRESİ ................................................................................................................207
E. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ ..............................................................................................208
F. İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP ...............................................................................................208
G. KATILMA YOLU İLE BAŞVURMA ...........................................................................................208
H. BAŞVURMA HAKKINDAN FERAGAT .....................................................................................208
İ. BAŞVURUNUN İCRAYA ETKİSİ ..............................................................................................209
J. KÖTÜNİYETLE İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA .......................................................................209
3. İSTİNAFTA ÖN İNCELEME .........................................................................................................209
4. İSTİNAFTA ASIL İNCELEME .......................................................................................................210
A. DURUŞMA YAPILMADAN VERİLECEK KARARLAR ................................................................210
xi
B. DURUŞMA YAPILMASI VE KARAR VERİLMESİ ......................................................................211
C. DURUŞMAYA GELİNMEMESİ VE GİDERLERİN ÖDENMEMESİ ..............................................212
5. İSTİNAFTA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER ....................................................................................212
6. İSTİNAF İNCELEMESİ SONUCUNDA VERİLEN KARARLAR .........................................................213
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TEMYİZ..............................................................................................................215
1. TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR ...............................................................................................215
2. TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR .............................................................................................215
3. TEMYİZ BAŞVURUSU ...............................................................................................................217
A. TEMYİZ DİLEKÇESİ ..............................................................................................................217
B. TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ .......................................................................................217
C. KIYAS YOLUYLA UYGULANACAK HÜKÜMLER ......................................................................218
D. TEMYİZİN İCRAYA ETKİSİ .....................................................................................................218
E. KÖTÜNİYETLE TEMYİZ .........................................................................................................218
4. TEMYİZ İNCELEMESİ ................................................................................................................218
5. TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCUNDA VERİLEN KARARLAR ..........................................................219
A. ONAMA KARARLARI ............................................................................................................219
B. BOZMA KARARLARI (BOZMA/TEMYİZ SEBEPLERİ) ..............................................................220
C. BOZMAYA UYMA KARARI ....................................................................................................220
D. DİRENME (ISRAR) KARARI ...................................................................................................221
6. KANUN YARARINA TEMYİZ ......................................................................................................222
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YARGILAMANIN İADESİ (YENİLENMESİ) .......................................................223
1. KONUSU ..................................................................................................................................223
2. YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ VE SÜRELERİ .....................................................................223
3. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKMÜN İPTALİNİ TALEP ETMESİ ...........................................................225
4. YARGILAMANIN İADESİNİ İNCELEYECEK MAHKEME VE TEMİNAT ..........................................225
5. YARGILAMANIN İADESİ TALEBİNİN ÖN İNCELEMESİ ................................................................225
6. YENİDEN YARGILAMA VEYA HÜKMÜN İPTALİ ..........................................................................226
7. İCRANIN DURDURULMASI .......................................................................................................226
ON DÖRDÜNCÜ KISIM
KANUN YOLLARI
1. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ ...........................................................................................................228
2. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA GÖREVLİ MAHKEME VE YETKİ ..............................................................228
3. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA YARGILAMA USÛLÜ ..............................................................................228
4. ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI...................................................229
5. ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARININ NİTELİĞİ ............................................................................229
6. ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ .........................................................................................................230
A. KİŞİLER HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ..............................................................230
B. AİLE HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ...................................................................230
C. MİRAS HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ...............................................................231
D. EŞYA HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ..................................................................232
E. BORÇLAR HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ...........................................................232
F. TİCARET HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ............................................................232
G. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ....................................................233
H. ÇEŞİTLİ KANUNLARDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ .............................................................234
xii KARAR MEDENI USUL HUKUKU
ON BEŞİNCİ KISIM
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR
BİRİNCİ BÖLÜM: İHTİYATİ TEDBİR ..................................................................................................237
1. TANIMI .....................................................................................................................................237
2. İHTİYATİ TEDBİRİN ŞARTLARI ...................................................................................................237
3. İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ ...........................................................................................................238
4. İHTİYATİ TEDBİR KARARI ..........................................................................................................239
5. İHTİYATİ TEDBİRDE TEMİNAT GÖSTERİLMESİ ..........................................................................240
6. İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMASI ...........................................................................240
7. İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ ...............................................................................241
8. TEMİNAT KARŞILIĞI TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI ......................................242
9. DURUM VE KOŞULLARIN DEĞİŞMESİ SEBEBİYLE TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ
VEYA KALDIRILMASI .................................................................................................................243
10. İHTİYATİ TEDBİRİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER ...........................................................................243
11. TEDBİRE MUHALEFETİN CEZASI ............................................................................................243
12. İHTİYATİ TEDBİRDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ......................................................245
İKİNCİ BÖLÜM: DELİL TESPİTİ VE DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR ..........................................246
1. DELİL TESPİTİ KAVRAMI ...........................................................................................................246
2. DELİL TESPİTİNİN İSTENEBİLECEĞİ HÂLLER ..............................................................................246
3. DELİL TESPİTİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME .................................................................246
4. DELİL TESPİTİ TALEBİ VE KARAR ...............................................................................................247
5. ACELE HÂLLERDE TESPİT ..........................................................................................................247
6. DİĞER HÜKÜMLER ...................................................................................................................247
7. DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR ........................................................................................248
ON ALTINCI KISIM
TAHKİM
1. TAHKİMİN TANIMI VE KONUSU ...............................................................................................250
2. TAHKİME ELVERİŞLİLİK .............................................................................................................250
3. İTİRAZ HAKKINDAN FERAGAT ..................................................................................................251
4. TAHKİMDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ............................................................................251
5. TAHKİM SÖZLEŞMESİ ...............................................................................................................251
6. TAHKİM İTİRAZI........................................................................................................................252
7. TAHKİMDE İHTİYATİ TEDBİR VE DELİL TESPİTİ ..........................................................................252
8. HAKEM SÖZLEŞMESİ ...............................................................................................................253
9. HAKEMLERİN SEÇİLMESİ..........................................................................................................253
10. HAKEMİN REDDİ SEBEPLERİ ..................................................................................................255
11. HAKEMİN REDDİ USÛLÜ ........................................................................................................255
12. HAKEMLERİN SORUMLULUĞU ..............................................................................................256
13. GÖREVİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ ......................................................................................256
14. HAKEMİN KENDİ YETKİSİ HAKKINDA KARAR VERMESİ .........................................................256
15. TARAFLARIN HAKLARI VE YARGILAMA USÛLÜNÜN BELİRLENMESİ .......................................257
16. TAHKİM YERİ .........................................................................................................................257
17. TAHKİMDE DAVA TARİHİ ........................................................................................................258
xiii
18. TAHKİM SÜRESİ .....................................................................................................................258
19. TAHKİMDE DAVA DİLEKÇESİ VE CEVAP DİLEKÇESİ .................................................................258
20. TAHKİMDE DURUŞMA YAPILMASI VEYA DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME ...............................259
21. TAHKİMDE TARAFLARDAN BİRİNİN YARGILAMAYA KATILMAMASI ........................................259
22. HAKEM VEYA HAKEM KURULUNCA BİLİRKİŞİ SEÇİMİ VE DELİLLERİN TOPLANMASI .............260
23. HAKEM KURULUNUN KARAR VERMESİ .................................................................................260
24. TAHKİMDE SULH TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ..................................................260
25. TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ .............................................................................261
26. HAKEM KARARININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ VE SAKLANMASI ............................................................261
27. HAKEM KARARININ TAVZİHİ, DÜZELTİLMESİ VE TAMAMLANMASI .......................................262
28. İPTAL DAVASI ........................................................................................................................263
29. HAKEM ÜCRETİ .....................................................................................................................265
30. YARGILAMA GİDERLERİ .........................................................................................................265
31. AVANS YATIRILMASI VE GİDERLERİN ÖDENMESİ ...................................................................266
32. YARGILAMANIN İADESİ .........................................................................................................267
ON YEDİNCİ KISIM
ARABULUCULUK
1. ARABULUCUK VE ARABULUCU KAVRAMLARI ..........................................................................272
2. ARABULUCULARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ .......................................................................272
3. ARABULUCULUĞA İLİŞKİN TEMEL HÜKÜMLER ........................................................................274
A. İRADİ OLMA VE EŞİTLİK .......................................................................................................274
B. GİZLİLİK ...............................................................................................................................274
C. BEYAN VEYA BELGELERİN KULLANILAMAMASI ...................................................................274
4. ARABULUCULUK FAALİYETİ......................................................................................................275
A. ARABULUCUYA BAŞVURU VE ARABULUCUNUN SEÇİMİ .....................................................275
B. ARABULUCULUK FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ ..................................................................275
C. ARABULUCULUK SÜRECİNİN BAŞLAMASI VE SÜRELERE ETKİSİ ..........................................276
D. ARABULUCULUĞUN SONA ERMESİ.....................................................................................277
E. TARAFLARIN ANLAŞMASI ...................................................................................................278
5. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK ....................................................................................279
6. ARABULUCULAR SİCİLİ .............................................................................................................280
ON SEKİZİNCİ KISIM
DİĞER HÜKÜMLER
1. ELEKTRONİK İŞLEMLER ............................................................................................................284
2. DİSİPLİN PARA CEZASI .............................................................................................................284
KAYNAKÇA ..................................................................................................................................286
xiv KARAR MEDENI USUL HUKUKU

 • Açıklama
  • BİRİNCİ KISIM
   GENEL HÜKÜMLER VE MAHKEMELER
   BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER ..............................................................................................2
   1. MEDENİ USÛL HUKUKUNUN TANIMI VE AMACI .....................................................................2
   A. TANIMI ...............................................................................................................................2
   B. AMACI ................................................................................................................................2
   2. YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ........................................................................2
   A. YER BAKIMINDAN UYGULANMASI .....................................................................................2
   B. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ...............................................................................3
   3. 6100 SAYILI HUKUK MUHAMELERİ KANUNU’NDA İLK KEZ DÜZENLENEN KONULAR ..............4
   4. 6100 SAYILI HUKUK MUHAMELERİ KANUNU’NDA DÜZENLENMEYEN KURUMLAR ................4
   İKİNCİ BÖLÜM: MAHKEMELER .......................................................................................................6
   1. İLK DERECE MAHKEMELERİ .....................................................................................................6
   A. GENEL MAHKEMELER ........................................................................................................7
   a) Asliye Hukuk Mahkemeleri ...........................................................................................7
   b) Sulh Hukuk Mahkemeleri .............................................................................................9
   B. ÖZEL MAHKEMELER ...........................................................................................................10
   a) Asliye Ticaret Mahkemeleri ..........................................................................................10
   b) Aile Mahkemeleri .........................................................................................................11
   c) İş Mahkemeleri .............................................................................................................12
   d) İcra Mahkemeleri .........................................................................................................13
   e) Kadastro Mahkemeleri .................................................................................................13
   f) Tüke???? ci Mahkemeleri ....................................................................................................14
   g) Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ................................................................................16
   h) Denizcilik İh???? sas Mahkemeleri .....................................................................................16
   2. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ................................................................................................16
   3. YARGITAY .................................................................................................................................17
   İKİNCİ KISIM
   GÖREV, YETKİ VE YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ
   BİRİNCİ BÖLÜM: GÖREV ................................................................................................................20
   1. GÖREVLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ .................................................................................20
   2. GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ ve ÖZELLİKLERİ ....................................................................20
   3. GÖREV KURALLARINA AYKIRILIK ve SONUÇLARI .....................................................................21
   5. GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER .............................................................21
   İKİNCİ BÖLÜM: YETKİ .....................................................................................................................24
   1. KESİN YETKİ .............................................................................................................................24
   2. KESİN OLMAYAN YETKİ ............................................................................................................25
   IÇINDEKILER
   iv KARAR MEDENI USUL HUKUKU
   A. GENEL YETKİ KURALI ..........................................................................................................25
   B. ÖZEL YETKİ KURALI .............................................................................................................26
   3. YETKİ SÖZLEŞMESİ ...................................................................................................................28
   4. YETKİ KURALLARINA AYKIRILIK VE SONUÇLARI .......................................................................28
   5. YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER ...............................................................29
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ ..........................................................................30
   1. YARGI YERİ BELİRLENMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER .............................................................30
   2. YARGI YERİNİN BELİRLENMESİNDE İNCELEME YERİ, USÛLÜ VE SONUCU ...............................31
   ÜÇÜNCÜ KISIM
   MEDENİ USÛL HUKUKUNDA YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER
   1. TASARRUF İLKESİ .....................................................................................................................34
   2. TARAFLARCA GETİRİLME (HAZIRLAMA) İLKESİ ........................................................................34
   3. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ .........................................................................................................35
   4. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ....................................................................................................35
   5. ALENİYET İLKESİ.......................................................................................................................35
   6. DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ .............................................36
   7. USÛL EKONOMİSİ İLKESİ .........................................................................................................36
   8. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ....................................................................................36
   9. YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ ...........................................................................................37
   10. HUKUKUN UYGULANMASI ....................................................................................................37
   11. TEKSİF İLKESİ .........................................................................................................................37
   12. DOĞRUDANLIK İLKESİ ............................................................................................................37
   13. ADİL YARGILANMA HAKKI .....................................................................................................38
   DÖRDÜNCÜ KISIM
   HAKİMİN YASAKLILIĞI, REDDİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU
   BİRİNCİ BÖLÜM: HAKİMİN YASAKLILIĞI .........................................................................................40
   1. YASAKLILIK (ÇEKİNME) SEBEPLERİ ...........................................................................................40
   2. HÂKİMİN ÇEKİNME USÛLÜ......................................................................................................40
   3. ÇEKİNME KARARININ SONUÇLARI...........................................................................................41
   İKİNCİ BÖLÜM: HAKİMİN REDDİ ....................................................................................................42
   1. RET SEBEPLERİ .........................................................................................................................42
   2. RET USÛLÜ ..............................................................................................................................42
   3. RET TALEBİNİ İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİ ve RET TALEBİNİN İNCELENMESİ ..........................44
   4. RET TALEBİNİN GERİ ÇEVRİLMESİ ............................................................................................45
   5. HAKİMİN REDDEDİLMESİNİN SONUÇLARI ...............................................................................45
   6. RET TALEBİNE İLİŞKİN KARARLARA KARŞI KANUN YOLU .........................................................46
   7. ZABIT KÂTİBİNİN YASAKLILIĞI VE REDDİ .................................................................................46
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ...................................................................49
   BEŞİNCİ KISIM
   TARAFLAR VE DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
   BİRİNCİ BÖLÜM: TARAFLARIN EHLİYETLERİ ...................................................................................52
   1. TARAF EHLİYETİ .......................................................................................................................52
   2. DAVA EHLİYETİ ........................................................................................................................52
   v
   3. DAVA TAKİP YETKİSİ .................................................................................................................53
   4. TARAF SIFATI ............................................................................................................................53
   5. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ ..................................................................................................................53
   6. KANUNİ TEMSİL ......................................................................................................................54
   İKİNCİ BÖLÜM: DAVA ARKADAŞLIĞI ...............................................................................................56
   1. İHTİYARÎ DAVA ARKADAŞLIĞI...................................................................................................56
   2. MECBURÎ DAVA ARKADAŞLIĞI .................................................................................................57
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DAVAYA MÜDAHALE VE DAVANIN İHBARI .......................................................59
   1. DAVAYA MÜDAHALE ................................................................................................................59
   A. ASLİ MÜDAHALE ................................................................................................................59
   B. FER’Î MÜDAHALE ...............................................................................................................60
   a) Hukuki niteliği ve özellikleri ..........................................................................................60
   b) Fer’î müdahale usûlü ve sonuçları ...............................................................................60
   2. DAVANIN İHBARI .....................................................................................................................62
   3. CUMHURİYET SAVCISININ DAVADA YER ALMASI ....................................................................63
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DAVAYA VEKALET .........................................................................................65
   1. VEKÂLETİN KAPSAMI ...............................................................................................................65
   2. VEKALETNAMESİZ DAVA AÇILMASI VE İŞLEM YAPILMASI .......................................................66
   3. DURUŞMADA VEKİL VE VEKALET VERENİN DAVRANIŞLARI .....................................................67
   4. VEKİLİN AZLİ VE İSTİFASI..........................................................................................................68
   ALTINCI KISIM
   TEMİNAT, SÜRELER, ESKİ HALE GETİRME VE ADLİ TATİL
   BİRİNCİ BÖLÜM: TEMİNAT .............................................................................................................70
   İKİNCİ BÖLÜM: SÜRELER ................................................................................................................72
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ESKİ HALE GETİRME ..........................................................................................74
   1. TANIMI ve ŞARTLARI ...............................................................................................................74
   2. SÜRE ........................................................................................................................................74
   3. ESKİ HALE GETİRME USÛLÜ ....................................................................................................75
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ADLİ TATİL ....................................................................................................77
   YEDİNCİ KISIM
   DAVA ÇEŞİTLERİ, DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR
   BİRİNCİ BÖLÜM: DAVA ÇEŞİTLERİ ...................................................................................................80
   1. EDA DAVASI .............................................................................................................................80
   2. TESPİT DAVASI .........................................................................................................................80
   3. BELİRSİZ ALACAK DAVASI ........................................................................................................80
   4. İNŞAÎ DAVA ..............................................................................................................................82
   5. KISMİ DAVA .............................................................................................................................82
   6. DAVALARIN YIĞILMASI (OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ) .............................................................82
   7. TERDİTLİ (KADEMELİ) DAVA ....................................................................................................83
   8. SEÇİMLİK DAVA .......................................................................................................................84
   9. TOPLULUK DAVASI ...................................................................................................................84
   10. MÜTELAHİK DAVA .................................................................................................................85
   İKİNCİ BÖLÜM: DAVA ŞARTLARI .....................................................................................................87
   vi KARAR MEDENI USUL HUKUKU
   1. KAPSAMI ve SINIFLANDIRMASI ...............................................................................................87
   2. DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ ..........................................................................................88
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İLK İTİRAZLAR ....................................................................................................90
   SEKİZİNCİ KISIM
   YAZILI YARGILAMA USÛLÜ
   BİRİNCİ BÖLÜM: DAVANIN AÇILMASI ............................................................................................94
   1. DAVA DİLEKÇESİ .......................................................................................................................94
   2. DAVANIN AÇILMASINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR ...................................................................95
   A. DAVANIN AÇILMA ZAMANI ...............................................................................................95
   B. HARÇLARIN ÖDENMESİ ......................................................................................................95
   C. BELGELERİN VERİLMESİ VE DİLEKÇENİN TEBLİĞİ ................................................................96
   D. DAVANIN GERİ ALINMASI ...................................................................................................96
   E. DAVA KONUSUN DEVRİ.......................................................................................................96
   3. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI .............................................................................................97
   A. MADDİ HUKUK BAKIMINDAN SONUÇLARI .........................................................................97
   B. USÛL HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI .........................................................................97
   İKİNCİ BÖLÜM: CEVAP DİLEKÇELERİ ...............................................................................................99
   1. CEVAP DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ ..................................................................................................99
   2. CEVAP DİLEKÇESİNİ VERME SÜRESİ .........................................................................................99
   3. CEVAP DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ ..................................................................................................100
   4. KARŞI DAVA .............................................................................................................................101
   5. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ ............................................................................102
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÖN İNCELEME ...................................................................................................103
   1. ÖN İNCELEMENİN KAPSAMI ....................................................................................................103
   2. ÖN İNCELEME DURUŞMASINA DAVET ...................................................................................103
   3. ÖN İNCELEME DURUŞMASI .....................................................................................................104
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İDDİANIN VE SAVUNMANINDEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ ...........107
   1. İDDİANIN VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ YASAĞI .........................107
   2. İDDİANIN VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ SAYILMAYAN HALLER ...108
   3. İDDİANIN VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİNİN İSTİSNALARI ...........108
   BEŞİNCİ BÖLÜM: TAHKİKAT ............................................................................................................110
   ALTINCI BÖLÜM: DURUŞMA ..........................................................................................................111
   1. DURUŞMAYA DAVET VE MAHKEMENİN ÇALIŞMA ZAMANI.....................................................111
   2. SES VE GÖRÜNTÜ NAKLEDİLMESİ YOLUYLA VEYA BAŞKA YERDE DURUŞMA İCRASI ...............112
   3. TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİNİN SONUÇLARI .......................................................112
   4. DURUŞMA DÜZENİ VE İŞLEYİŞİ ................................................................................................113
   5. TUTANAKLAR VE DAVA DOSYASI .............................................................................................114
   YEDİNCİ BÖLÜM: ÖN SORUN VE BEKLETİCİ SORUN .......................................................................117
   1. ÖN SORUN ..............................................................................................................................117
   2. BEKLETİCİ SORUN ....................................................................................................................117
   SEKİZİNCİ BÖLÜM: DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI ...................................................118
   1. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ..................................................................................................118
   2. DAVALARIN AYRILMASI ...........................................................................................................118
   DOKUZUNCU BÖLÜM: İSTİCVAP ....................................................................................................120
   vii
   1. KONUSU VE İSTİCVAB OLUNABİLECEKLER ...............................................................................120
   2. İSTİCVAP USÛLÜ ......................................................................................................................120
   ONUNCU BÖLÜM: ISLAH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ....................................................122
   1. ISLAHIN KAPSAMI VE ETKİSİ ....................................................................................................122
   2. ISLAH TÜRLERİ .........................................................................................................................123
   A. TAMAMEN ISLAH ...............................................................................................................123
   B. KISMEN ISLAH ....................................................................................................................123
   C. KÖTÜNİYETLİ ISLAH ............................................................................................................123
   3. ISLAHIN ZAMANI VE YAPILIŞ ŞEKLİ ..........................................................................................123
   4. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ..........................................................................................125
   ON BİRİNCİ BÖLÜM: TOPLU MAHKEMELERDE TAHKİKAT ..............................................................126
   ON İKİNCİ BÖLÜM: TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA .........................................127
   DOKUZUNCU KISIM
   İSPAT VE DELİLLER
   BİRİNCİ BÖLÜM: İSPAT-İKRAR-DELİL ...............................................................................................130
   1. İSPAT ........................................................................................................................................130
   A. TANIMI ve KONUSU ............................................................................................................130
   B. İSPAT HAKKI ve İSPAT YÜKÜ ................................................................................................130
   C. İSPAT TÜRLERİ.....................................................................................................................131
   D. İSPAT ÖLÇÜLERİ ..................................................................................................................132
   2. İKRAR ......................................................................................................................................132
   A. TANIMI ..............................................................................................................................132
   B. ÖZELLİKLERİ ........................................................................................................................132
   C. TÜRLERİ ..............................................................................................................................133
   D. İKRARIN BÖLÜNMEZLİĞİ ....................................................................................................134
   E. İKRARIN BAĞLAYICILIĞI VE İKRARDAN DÖNME ..................................................................134
   3. DELİL .......................................................................................................................................135
   A. TANIMI ...................................................................................................................................135
   B. TÜRLERİ .................................................................................................................................135
   C. DELİL SÖZLEŞMESİ..................................................................................................................136
   D. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ VE DELİLLERİN MAHKEMEYE SUNULMASI .....................................136
   E. DELİLLERİN İNCELENMESİ VE İSTİNABE ..................................................................................137
   İKİNCİ BÖLÜM: BELGE VE SENET ....................................................................................................138
   1. BELGE VE SENET KAVRAMI ......................................................................................................138
   2. İMZA ATAMAYANLARIN DURUMU ...........................................................................................138
   3. RESMÎ SENET VE İLAMLARIN İSPAT GÜCÜ ...............................................................................139
   4. ADİ SENETLERİN İSPAT GÜCÜ ..................................................................................................139
   5. SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU (SENETLE İSPAT KURALI) ........................................................140
   A. DELİL BAŞLANGICI ..............................................................................................................140
   B. SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN (KURALININ) İSTİSNALARI .........................................141
   6. SENEDE KARŞI TANIKLA İSPAT YASAĞI (SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALI).......................141
   7. SENETLERDE SAHTELİK İDDİASI ...............................................................................................141
   A. SENETTE ÇIKINTI, KAZINTI VE SİLİNTİ DURUMU ................................................................141
   B. YAZI VE İMZA İNKÂRI ..........................................................................................................142
   viii KARAR MEDENI USUL HUKUKU
   C. SAHTELİK İNCELEMESİ ........................................................................................................142
   D. SAHTELİK HAKKINDA HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ ETKİSİ ......................143
   E. HAKSIZ YERE SAHTELİK İDDİASI ..........................................................................................144
   8. BELGELERİN MAHKEMEYE SUNULMASI ..................................................................................144
   A. MAHKEMECE BELGE ASLININ İSTENMESİ VE GERİ VERİLMESİ ...........................................144
   B. BELGE ASLININ İBRAZI USÛLÜ ............................................................................................144
   C. BELGENİN YERİNDE İNCELENMESİ .....................................................................................144
   D. TARAFLARIN BELGELERİ İBRAZI ZORUNLULUĞU ................................................................145
   E. TARAFIN BELGEYİ İBRAZ ETMEMESİ ...................................................................................145
   F. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BELGEYİ İBRAZ ETMEMESİ ......................................................................145
   G. YABANCI DİLDE YAZILMIŞ BELGELER ..................................................................................146
   9. BELGELERİN HALEFLER ALEYHİNE KULLANILMASI VE ADİ SENETLERİN ÜÇÜNCÜ
   KİŞİLER İÇİN HÜKÜM İFADE ETMESİ ........................................................................................146
   10. TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMASI .....................................................................147
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YEMİN ...............................................................................................................150
   1. KONUSU VE NİTELİĞİ ...............................................................................................................150
   2. YEMİN TEKLİFİ, YEMİNE DAVET VE SONUÇLARI ......................................................................150
   3. YEMİNİN ŞEKLİ VE USÛLÜ ........................................................................................................151
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TANIK ...........................................................................................................153
   1. TANIĞIN GÖSTERİLMESİ ..........................................................................................................153
   2. TANIĞIN DAVET EDİLMESİ .......................................................................................................153
   3. TANIKLIĞIN İZNE BAĞLI OLDUĞU HÂLLER ...............................................................................154
   4. TANIKLIK YAPMA MECBURİYETİ ...............................................................................................154
   5. TANIKLIKTAN ÇEKİNME ............................................................................................................155
   A. KİŞİSEL NEDENLERLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME .....................................................................155
   B. SIR NEDENİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME ..............................................................................155
   C. MENFAAT İHLALİ TEHLİKESİ NEDENİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME .......................................155
   D. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKININ İSTİSNALARI ..................................................................156
   E. ÇEKİNME SEBEPLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE İNCELENMESİ ...................................................157
   F. ÇEKİNMENİN KABUL EDİLMEMESİNİN SONUCU ................................................................157
   6. TANIĞIN DİNLENMESİ SÜRECİ .................................................................................................157
   BEŞİNCİ BÖLÜM: BİLİRKİŞİ .............................................................................................................160
   1. TANIMI VE NİTELİĞİ .................................................................................................................160
   2. BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASINI GEREKTİREN HÂLLER ..............................................................160
   3. BİLİRKİŞİLİK GÖREVİ.................................................................................................................160
   4. BİLİRKİŞİNİN ATANMASI SÜRECİ ..............................................................................................161
   5. BİLİRKİŞİNİN GÖREVİNİ YAPMAKTAN YASAKLI OLMASI VE REDDİ ...........................................162
   6. BİLİRKİŞİNİN GÖREV ALANININ BELİRLENMESİ VE GÖREV SÜRESİ ..........................................163
   7. BİLİRKİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ..............................................................................................164
   A. HABER VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ..........................................................................................164
   B. GÖREVİNİ BİZZAT YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ .........................................................164
   C. BİLİRKİŞİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ .......................................................................165
   8. BİLİRKİŞİNİN YETKİLERİ .............................................................................................................165
   9. BİLİRKİŞİ RAPORU .....................................................................................................................165
   ix
   10. BİLİRKİŞİNİN SORUMLULUĞU .................................................................................................166
   ALTINCI BÖLÜM: UZMAN GÖRÜŞÜ VE KEŞİF .................................................................................168
   1. UZMAN GÖRÜŞÜ .....................................................................................................................168
   2. KEŞİF ........................................................................................................................................169
   A. KEŞİF KARARI VE YETKİLİ MAHKEME ..................................................................................169
   B. KEŞFİN YAPILMASI VE KEŞFE KATLANMA ZORUNLULUĞU ..................................................169
   C. SOYBAĞI TESPİTİ İÇİN İNCELEME ........................................................................................170
   ONUNCU KISIM
   HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
   BİRİNCİ BÖLÜM: KARAR VE HÜKÜM ..............................................................................................172
   1. TANIMI VE ÇEŞİTLERİ ...............................................................................................................172
   2. HÜKMÜN VERİLMESİ VE TEFHİMİ (BİLDİRİLMESİ) ...................................................................172
   3. HÜKMÜN MÜZAKERESİ VE OYLANMASI ..................................................................................172
   4. HÜKMÜN KAPSAMI .................................................................................................................173
   5. HÜKMÜN YAZILMASI ..............................................................................................................173
   6. HÜKMÜN İMZA EDİLEMEMESİ ................................................................................................174
   7. HÜKMÜN KORUNMASI, NÜSHASI VE KESİNLEŞME KAYDI .......................................................174
   8. KESİN HÜKÜM .........................................................................................................................175
   İKİNCİ BÖLÜM: HÜKMÜN TASHİHİ, TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI .................................................177
   1. HÜKMÜN TASHİHİ (DÜZELTİLMESİ) .........................................................................................177
   2. HÜKMÜN TAVZİHİ (AÇIKLANMASI) ..........................................................................................177
   3. HÜKMÜN TAMAMLANMASI ...................................................................................................178
   4. TAVZİH VE TAMAMLAMA TALEBİ İLE USÛLÜ ............................................................................178
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ .............................................................180
   1. FERAGAT VE KABUL .................................................................................................................180
   A. FERAGAT VE KABULÜN TANIMI ...........................................................................................180
   B. FERAGAT VE KABULÜN ŞEKLİ ..............................................................................................180
   C. FERAGAT VE KABULÜN ZAMANI .........................................................................................180
   D. FERAGAT VE KABULÜN SONUÇLARI ....................................................................................181
   E. FERAGAT VE KABUL HÂLİNDE YARGILAMA GİDERLERİ .......................................................182
   2. SULH ........................................................................................................................................182
   A. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ ......................................................................................................182
   B. SULHUN ZAMANI ................................................................................................................182
   C. SULHUN ETKİSİ ...................................................................................................................183
   ON BİRİNCİ KISIM
   BASİT YARGILAMA USÛLÜ
   1. BASİT YARGILAMA USÛLÜNE TABİ DAVA VE İŞLER ...................................................................186
   2. DAVANIN AÇILMASI VE DAVAYA CEVAP ...................................................................................186
   3. İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI................................187
   4. ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT ....................................................................................................188
   5. HÜKÜM....................................................................................................................................189
   x KARAR MEDENI USUL HUKUKU
   ON İKİNCİ KISIM
   YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
   BİRİNCİ BÖLÜM: YARGILAMA GİDERLERİ .......................................................................................192
   1. YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI ......................................................................................192
   2. DELİL İKAMESİ İÇİN AVANS ......................................................................................................193
   3. RESEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERE İLİŞKİN GİDERLER .....................................................193
   4. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ..........................................................................193
   5. FER’Î MÜDAHALE GİDERİ .........................................................................................................194
   6. KÖTÜNİYETLE VEYA HAKSIZ DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI .................................................194
   7. ESASTAN SONUÇLANMAYAN DAVADA YARGILAMA GİDERİ .....................................................195
   8. YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİ VE AVANSIN İADESİ .............................................195
   İKİNCİ BÖLÜM: ADLİ YARDIM .........................................................................................................197
   1. ADLİ YARDIMDAN YARARLANACAK KİŞİLER ............................................................................197
   2. ADLİ YARDIMDAN YARARLANABİLME KOŞULLARI ...................................................................197
   3. ADLİ YARDIMIN KAPSAMI ........................................................................................................198
   4. ADLİ YARDIM TALEBİ, TALEBİN İNCELENMESİ VE KALDIRILMASI ............................................198
   5. ADLİ YARDIMLA ERTELENEN YARGILAMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ ...........................................199
   ON ÜÇÜNCÜ KISIM
   KANUN YOLLARI
   BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL OLARAK ...................................................................................................202
   1. TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI ...............................................................................................202
   A. GENİŞ ANLAMDA KANUN YOLU-DAR ANLAMDA KANUN YOLU AYRIMI .............................202
   B. DÜZELTİCİ KANUN YOLU-BOZUCU KANUN YOLU AYRIMI....................................................202
   C. OLAĞAN KANUN YOLU-OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU AYRIMI .............................................202
   2. KANUN YOLLARININ KONUSU .................................................................................................203
   3. KANUN YOLUNDAN FERAGAT ..................................................................................................203
   4. ALEYHE BOZMA YASAĞI VE ALEYHE HÜKÜM VERME YASAĞI ..................................................203
   İKİNCİ BÖLÜM: İSTİNAF ..................................................................................................................205
   1 İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR ......................................................................205
   2. İSTİNAF BAŞVURUSU ...............................................................................................................206
   A. İSTİNAF DİLEKÇESİ ...............................................................................................................206
   B. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ .......................................................................................207
   C. HARÇ VE GİDERLERİN YATIRILMASI .....................................................................................207
   D. BAŞVURU SÜRESİ ................................................................................................................207
   E. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ ..............................................................................................208
   F. İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP ...............................................................................................208
   G. KATILMA YOLU İLE BAŞVURMA ...........................................................................................208
   H. BAŞVURMA HAKKINDAN FERAGAT .....................................................................................208
   İ. BAŞVURUNUN İCRAYA ETKİSİ ..............................................................................................209
   J. KÖTÜNİYETLE İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA .......................................................................209
   3. İSTİNAFTA ÖN İNCELEME .........................................................................................................209
   4. İSTİNAFTA ASIL İNCELEME .......................................................................................................210
   A. DURUŞMA YAPILMADAN VERİLECEK KARARLAR ................................................................210
   xi
   B. DURUŞMA YAPILMASI VE KARAR VERİLMESİ ......................................................................211
   C. DURUŞMAYA GELİNMEMESİ VE GİDERLERİN ÖDENMEMESİ ..............................................212
   5. İSTİNAFTA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER ....................................................................................212
   6. İSTİNAF İNCELEMESİ SONUCUNDA VERİLEN KARARLAR .........................................................213
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TEMYİZ..............................................................................................................215
   1. TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR ...............................................................................................215
   2. TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR .............................................................................................215
   3. TEMYİZ BAŞVURUSU ...............................................................................................................217
   A. TEMYİZ DİLEKÇESİ ..............................................................................................................217
   B. TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ .......................................................................................217
   C. KIYAS YOLUYLA UYGULANACAK HÜKÜMLER ......................................................................218
   D. TEMYİZİN İCRAYA ETKİSİ .....................................................................................................218
   E. KÖTÜNİYETLE TEMYİZ .........................................................................................................218
   4. TEMYİZ İNCELEMESİ ................................................................................................................218
   5. TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCUNDA VERİLEN KARARLAR ..........................................................219
   A. ONAMA KARARLARI ............................................................................................................219
   B. BOZMA KARARLARI (BOZMA/TEMYİZ SEBEPLERİ) ..............................................................220
   C. BOZMAYA UYMA KARARI ....................................................................................................220
   D. DİRENME (ISRAR) KARARI ...................................................................................................221
   6. KANUN YARARINA TEMYİZ ......................................................................................................222
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YARGILAMANIN İADESİ (YENİLENMESİ) .......................................................223
   1. KONUSU ..................................................................................................................................223
   2. YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ VE SÜRELERİ .....................................................................223
   3. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKMÜN İPTALİNİ TALEP ETMESİ ...........................................................225
   4. YARGILAMANIN İADESİNİ İNCELEYECEK MAHKEME VE TEMİNAT ..........................................225
   5. YARGILAMANIN İADESİ TALEBİNİN ÖN İNCELEMESİ ................................................................225
   6. YENİDEN YARGILAMA VEYA HÜKMÜN İPTALİ ..........................................................................226
   7. İCRANIN DURDURULMASI .......................................................................................................226
   ON DÖRDÜNCÜ KISIM
   KANUN YOLLARI
   1. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ ...........................................................................................................228
   2. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA GÖREVLİ MAHKEME VE YETKİ ..............................................................228
   3. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA YARGILAMA USÛLÜ ..............................................................................228
   4. ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI...................................................229
   5. ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARININ NİTELİĞİ ............................................................................229
   6. ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ .........................................................................................................230
   A. KİŞİLER HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ..............................................................230
   B. AİLE HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ...................................................................230
   C. MİRAS HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ...............................................................231
   D. EŞYA HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ..................................................................232
   E. BORÇLAR HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ...........................................................232
   F. TİCARET HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ............................................................232
   G. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ....................................................233
   H. ÇEŞİTLİ KANUNLARDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ .............................................................234
   xii KARAR MEDENI USUL HUKUKU
   ON BEŞİNCİ KISIM
   GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR
   BİRİNCİ BÖLÜM: İHTİYATİ TEDBİR ..................................................................................................237
   1. TANIMI .....................................................................................................................................237
   2. İHTİYATİ TEDBİRİN ŞARTLARI ...................................................................................................237
   3. İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ ...........................................................................................................238
   4. İHTİYATİ TEDBİR KARARI ..........................................................................................................239
   5. İHTİYATİ TEDBİRDE TEMİNAT GÖSTERİLMESİ ..........................................................................240
   6. İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMASI ...........................................................................240
   7. İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ ...............................................................................241
   8. TEMİNAT KARŞILIĞI TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI ......................................242
   9. DURUM VE KOŞULLARIN DEĞİŞMESİ SEBEBİYLE TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ
   VEYA KALDIRILMASI .................................................................................................................243
   10. İHTİYATİ TEDBİRİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER ...........................................................................243
   11. TEDBİRE MUHALEFETİN CEZASI ............................................................................................243
   12. İHTİYATİ TEDBİRDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ......................................................245
   İKİNCİ BÖLÜM: DELİL TESPİTİ VE DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR ..........................................246
   1. DELİL TESPİTİ KAVRAMI ...........................................................................................................246
   2. DELİL TESPİTİNİN İSTENEBİLECEĞİ HÂLLER ..............................................................................246
   3. DELİL TESPİTİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME .................................................................246
   4. DELİL TESPİTİ TALEBİ VE KARAR ...............................................................................................247
   5. ACELE HÂLLERDE TESPİT ..........................................................................................................247
   6. DİĞER HÜKÜMLER ...................................................................................................................247
   7. DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR ........................................................................................248
   ON ALTINCI KISIM
   TAHKİM
   1. TAHKİMİN TANIMI VE KONUSU ...............................................................................................250
   2. TAHKİME ELVERİŞLİLİK .............................................................................................................250
   3. İTİRAZ HAKKINDAN FERAGAT ..................................................................................................251
   4. TAHKİMDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ............................................................................251
   5. TAHKİM SÖZLEŞMESİ ...............................................................................................................251
   6. TAHKİM İTİRAZI........................................................................................................................252
   7. TAHKİMDE İHTİYATİ TEDBİR VE DELİL TESPİTİ ..........................................................................252
   8. HAKEM SÖZLEŞMESİ ...............................................................................................................253
   9. HAKEMLERİN SEÇİLMESİ..........................................................................................................253
   10. HAKEMİN REDDİ SEBEPLERİ ..................................................................................................255
   11. HAKEMİN REDDİ USÛLÜ ........................................................................................................255
   12. HAKEMLERİN SORUMLULUĞU ..............................................................................................256
   13. GÖREVİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ ......................................................................................256
   14. HAKEMİN KENDİ YETKİSİ HAKKINDA KARAR VERMESİ .........................................................256
   15. TARAFLARIN HAKLARI VE YARGILAMA USÛLÜNÜN BELİRLENMESİ .......................................257
   16. TAHKİM YERİ .........................................................................................................................257
   17. TAHKİMDE DAVA TARİHİ ........................................................................................................258
   xiii
   18. TAHKİM SÜRESİ .....................................................................................................................258
   19. TAHKİMDE DAVA DİLEKÇESİ VE CEVAP DİLEKÇESİ .................................................................258
   20. TAHKİMDE DURUŞMA YAPILMASI VEYA DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME ...............................259
   21. TAHKİMDE TARAFLARDAN BİRİNİN YARGILAMAYA KATILMAMASI ........................................259
   22. HAKEM VEYA HAKEM KURULUNCA BİLİRKİŞİ SEÇİMİ VE DELİLLERİN TOPLANMASI .............260
   23. HAKEM KURULUNUN KARAR VERMESİ .................................................................................260
   24. TAHKİMDE SULH TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ..................................................260
   25. TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ .............................................................................261
   26. HAKEM KARARININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ VE SAKLANMASI ............................................................261
   27. HAKEM KARARININ TAVZİHİ, DÜZELTİLMESİ VE TAMAMLANMASI .......................................262
   28. İPTAL DAVASI ........................................................................................................................263
   29. HAKEM ÜCRETİ .....................................................................................................................265
   30. YARGILAMA GİDERLERİ .........................................................................................................265
   31. AVANS YATIRILMASI VE GİDERLERİN ÖDENMESİ ...................................................................266
   32. YARGILAMANIN İADESİ .........................................................................................................267
   ON YEDİNCİ KISIM
   ARABULUCULUK
   1. ARABULUCUK VE ARABULUCU KAVRAMLARI ..........................................................................272
   2. ARABULUCULARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ .......................................................................272
   3. ARABULUCULUĞA İLİŞKİN TEMEL HÜKÜMLER ........................................................................274
   A. İRADİ OLMA VE EŞİTLİK .......................................................................................................274
   B. GİZLİLİK ...............................................................................................................................274
   C. BEYAN VEYA BELGELERİN KULLANILAMAMASI ...................................................................274
   4. ARABULUCULUK FAALİYETİ......................................................................................................275
   A. ARABULUCUYA BAŞVURU VE ARABULUCUNUN SEÇİMİ .....................................................275
   B. ARABULUCULUK FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ ..................................................................275
   C. ARABULUCULUK SÜRECİNİN BAŞLAMASI VE SÜRELERE ETKİSİ ..........................................276
   D. ARABULUCULUĞUN SONA ERMESİ.....................................................................................277
   E. TARAFLARIN ANLAŞMASI ...................................................................................................278
   5. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK ....................................................................................279
   6. ARABULUCULAR SİCİLİ .............................................................................................................280
   ON SEKİZİNCİ KISIM
   DİĞER HÜKÜMLER
   1. ELEKTRONİK İŞLEMLER ............................................................................................................284
   2. DİSİPLİN PARA CEZASI .............................................................................................................284
   KAYNAKÇA ..................................................................................................................................286
   xiv KARAR MEDENI USUL HUKUKU

   Stok Kodu
   :
   9786257262293
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   305
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Nisan 2024
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
 • Taksit Seçenekleri
  • Tüm kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   299,25   
   299,25   
   2
   159,65   
   319,30   
   3
   108,63   
   325,88   
   4
   83,27   
   333,07   
   5
   68,11   
   340,55   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat